Hlavní informace

 

U příležitosti výročí 50 let Fraktografického pracoviště na Katedře materiálů (KMAT) Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT V Praze pořádá fakulta přednáškové pásmo spojené s prohlídkou prostor KMAT. V průběhu odpoledne budou mít návštěvníci také prostor k diskuzím nad stávající nebo budoucí spoluprací. Registrace nutná!

čtvrtek 19. ledna 2023 od 13:00 hod.

v budově FJFI – Trojanova 13, Praha 2

230119 Frakto50 pozvanka

  

 

Fraktografie

 Program 

Hosté a partneři

 Registrace 

Kontakty

 English

 

Fraktografie

Fraktografie (nauka o lomech) se zabývá studiem a popisem vlastností nových povrchů, vytvořených v pevných tělesech účinkem procesů porušování. Zkoumá vazby mezi těmito vlastnostmi a mechanismy porušování, vlastnostmi materiálu a dalšími faktory, které vyvolaly a ovlivnily proces porušování.

Fraktografické pracoviště katedry materiálů je vědecko-pedagogické pracoviště Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Bylo založeno v roce 1973 prof. Ing. Ivanem Nedbalem, CSc.

V současné době je práce fraktografického pracoviště zaměřena na následující činnosti:

 • vývoj a příprava metodických postupů fraktografických analýz,
 • fraktografická analýza provozních poruch a havárií,
 • studium zákonitostí porušování složitých mechanických soustav, odhad životnosti konstrukcí,
 • inženýrské provozní a technologické poradenství,
 • výuka a školení v oboru fraktografie jak v rámci studia na FJFI, tak pro zájemce z průmyslu,
 • základní i aplikovaný výzkum ve fyzice pevných látek a ve fyzikální metalurgii.

nahoru 

 

Program

FJFI Trojanova 1312.45 – 13.25 (posluchárna T-201)

 • registrace účastníků
 • možnost navštívit prostory Katedry materiálů

13:30 Zahájení

 • doc. Ing. Václav Čuba, PhD. děkan FJFI ČVUT v Praze
 • Mr. Ikuo Shoji – zástupce velvyslance (kancléř)
 • Mr. Toshihiko Kanayama – vedoucí firmy JEOL pro Evropu

14.00 Přednášky:

 • doc. Ing. Aleš Materna, Ph.D. – Historie fraktografického pracoviště
 • doc. Ing. Jan Siegl, CSc. – Hlavní výsledky a přínosy fraktografické analýzy
 • Občerstvení

 

nahoru 

Hosté a partneři:

Účast na oslavách potvrdili:

 • Zástupci Skupiny ČEZ
 • Česká společnost pro nové materiály a technologie, z.s. (ČSNMT)
 • Jeho Excelence velvyslanec Japonska v ČR Hideo Suzuki
 • Zástupci společnosti JEOL
 • rektor ČVUT v Praze doc. Vojtěch Petráček

Mezi pozvanými hosty jsou dále zástupci:

 • AERO Vodochody
 • UJP Praha
 • Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.
 • ústavy Akademie věd, v.v.i.
 • ÚJV Řež
 • Centrum výzkumu Řež
 • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s.
 • a další partneři, spolupracovníci a absolventi katedry 

nahoru 

Registrace

Registrace byla 17. ledna 2023 uzavřena. Účast bez registrace není možná.

nahoru 

Kontakty

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

FJFI: Dr. Šárka Salačová, Ing. Karel Tesař

JEOL: Zuzana Srbková

nahoru 

 

English

The fractographic laboratory of the Department of Materials is the scientific and pedagogical workplace of the Faculty of Nuclear and Physical Engineering of the Czech Technical University in Prague. It was founded in 1973 by prof. Ivan Nedbal.

At present, the work of the fractographic laboratory is focused on the following activities:

 • development and preparation of methodological procedures of fractographic analyses,
 • fractographic analysis of in-service failures and accidents,
 • study of failure of complex mechanical systems, estimation of service life of structures,
 • engineering and technological consulting,
 • basic and applied research in solid state physics and physical metallurgy.

On the occasion of the 50th anniversary of the fractographic workplace at the Department of Materials of the Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering of the CTU in Prague, the faculty organizes a lecture series and a tour of the premises.

On Thursday, January 19, 2023 at 1:00 pm. in the faculty building - Trojanova 13, Prague 2.

Please register yourself at  bit.ly/frakto50 or send an e-mail to Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

nahoru 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.