Hlavní informace

Oddělení pro vnější vztahy zajišťuje komplexně vedení všech agend souvisejících s navazováním a udržováním vztahů navenek i uvnitř fakulty a s propagací FJFI, zejména pak:

 • koordinaci vnějších vztahů fakulty v ČR i v zahraničí,
 • přípravu a administraci mezinárodních smluv o spolupráci fakulty,
 • propagaci fakulty v ČR i v zahraničí,
 • marketing a tvorbu propagačních předmětů FJFI,
 • komunikaci s českými i zahraničními médii, tvorbu a zveřejňování tiskových zpráv,
 • plnění a obsahovou aktualizaci webové stránky fakulty,
 • přípravu výroční zprávy FJFI a koordinaci přípravy podkladů pro výroční zprávu ČVUT,
 • pobyt a evidenci zahraničních návštěv na fakultě,
 • koordinaci výměnných pobytů studentů FJFI ve spolupráci s RČVUT a agendu programů ERASMUS,
 • podporu vnitřní komunikace na fakultě, přípravu a aktualizaci metodických návodů pro zaměstnance fakulty (ve spolupráci s ostatními pracovišti děkanátu),
 • komunikaci s absolventy, spolupráci se spolkem absolventů ČVUT Alumni a zajištění veškeré činnost ohledně pořádání akcí pro udržení kontaktů s absolventy,
 • podporu pro organizování konferencí, workshopů a studentských škol zaměstnanci fakulty,
 • kvalifikační kurzy a školení pro zaměstnance.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.