Systémové upozornění
Hlavní informace

Přehlídka studentských prací na katedrách inženýrství pevných látek (KIPL), materiálů (KM) a fyzikální elektroniky (KFE) Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) je hlavním obsahem každoroční Studentské vědecké konference fyziky pevných látek a materiálů. Její devátý roční proběhne od úterý 6. do pátku 9. října 2020 v penzionu Zahrádka jihovýchodně od Plzně.

Cílem konference je poskytnout studentům možnost prezentovat příspěvky v širším, otevřeném fóru, dále rozvíjet schopnosti odborné komunikace, rozšířit odborný rozhled o témata prezentovaná ostatními účastníky konference, tříbit své názory v neformálních diskuzích a navázat řadu nových profesionálních vztahů. Příspěvky jsou následně publikovány ve sborníku konference.

Více informací najdete na webových stránkách.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.