Systémové upozornění
Hlavní informace

V souladu s nadační listinou poskytne i v příštím roce nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" částečnou úhradu kolejného vynikajícím studentům pražských vysokých škol a AV ČR ubytovaným v Hlávkově koleji. České vysoké učení technické v Praze, do jehož vlastnictví Hlávkova kolej přešla, zajišťuje naplnění tohoto úmyslu podle smlouvy uzavřené mezi zmíněnou nadací a ČVUT.

Studenti FJFI, kteří mají zájem o částečnou úhradu kolejného a kteří splňují podmínky jejího udělení (viz. bod č. II na níže uvedené žádosti) ať doručí na studijní oddělení vyplněnou a od katedry potvrzenou žádost nejpozději do 10. srpna 2021. Z doručených žádostí budou následně vybráni uchazeči podle kvóty přidělené fakultě.

Formulář žádosti je ke stažení na stránce https://www.cvut.cz/formulare-ke-stazeni (Žádost o ubytování na Hlávkově koleji)

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.