Systémové upozornění
Hlavní informace

JE Dukovany-dostavba-vizualizaceČeské vysoké učení technické v Praze (ČVUT), přesněji Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI), se podílelo na přípravě týdenního vzdělávacího kurzu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) nazvaného Mozaika. Ten je určen především pro pracovníky orgánů státní správy a územní samosprávy, kteří se podílí na úkonech přípravy na výstavbu nového jaderného zdroje v České republice.

Kurzy poskytnou pracovníkům potřebnou odbornost ve specifické oblasti, jakou je výstavba jaderného zdroje. Absolvování odborných kurzů zajistí pracovníkům potřebnou kompetenci tak, aby byli schopni provádět kvalifikované posouzení předkládané dokumentace a definovat reálné požadavky. Zároveň budou pracovníci schopni interpretovat a jasně zdůvodnit svá rozhodnutí.

Systém odborného vzdělávání pro pracovníky orgánů státní správy, kteří budou zapojeni do schvalovacích a hodnotících procesů územního a stavebního řízení, je rozdělen do šesti bloků. Časová dotace každého bloku odpovídá jednomu pracovnímu dni.

Na přednáškách a přípravě podkladových materiálů se vedle MPO a FJFI podíleli: Jaderní veteráni, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně, Fakulta strojí a Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Ministerstvo pro místní rozvoj, Elektrárna Dukovany II, ČEPS.

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.