Systémové upozornění
Hlavní informace

VedaFest-robotDigitální svět je hlavním tématem VědaFestu – dříve známého jako Festival vědy –, který proběhne ve středu 8. září od 8.30 do 18.30 hodin na Vítězném náměstí v Praze. A nebude na něm chybět ani stánek Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Kromě stánku bude od stejného data připraven i online program nejen pro ty, kteří se do Prahy nedostanou. Akce je zdarma bez předchozí registrace.

VědaFest spolupořádá Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze za podpory Městské části Praha 6 a České společnosti pro biochemii a molekulární biologii.

Na stánku FJFI návštěvníci nahlédnou do světa za obrazovkou počítačů. Dozví se, jak jsou počítače schopné zpracovávat velké množství informací. Zjistí, jak modelují jevy od počasí přes bankovní systémy po proudění krve srdcem. V online programu se zase budou moci seznámit s tím, jak pomáhá umělá inteligence při genetickém výzkumu.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.