Systémové upozornění
Hlavní informace

Cena Josefa Hlávky (Ondrej Ficker je druhý zleva)Ondřej Ficker, doktorand na Katedře fyziky naší fakulty, získal Cenu nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ za rok 2021. Cena je určena talentovaným studentům do 33 let, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru. Ondřej byl nominován za vynikající původní vědecké výsledky v oblasti termojaderné fúze. Ocenění si převzal 16. listopadu 2021 na zámku v Lužanech.

Spolu s Ondřejem Fickerem si ocenění za rok 2021 převzalo dalších pět studentů ČVUT. Návrh na udělení ceny zasílají správní radě Nadace rektoři českých vysokých škol pražských a Vysokého učení technického v Brně. Oceněni byli také mladí talentovaní pracovníci Akademie věd České republiky. Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových založená v roce 1904 je nejstarší českou nadací. Spolu s oceněním získávají laureáti nadační příspěvek ve výši 25 tisíc korun.

Ing. Ondřej Ficker dosahuje v rámci doktorandského studia na FJFI ČVUT vynikajících původních vědeckých výsledků v oblasti termojaderné fúze a ochotně se podílí i na související akademické práci. Státní doktorskou zkoušku složil 23. listopadu 2018 s vynikajícím výsledkem. Od té doby se aktivně podílí na přípravě experimentů a zpracování dat na evropských tokamacích COMPASS, JET, ASDEX-Upgrade a TCV. V rámci evropského výzkumného konsorcia EUROfusion pracuje jako jeden ze „Scientific Coordinators“ pro téma ubíhajících elektronů, v této roli patří vůbec k nejmladším odborníkům v Evropě.

Na společném evropském tokamaku JET se podílí na provozu tokamaku v rámci směn v kontrolní místnosti jako koordinátor diagnostiky a také se podílel na zajištění směn pokrývajících pokročilou zpětnou vazbu parametrů plazmatu. Na JET se mu také pomocí již existujícího diagnostického vybavení podařilo identifikovat synchrotronní záření ubíhajících elektronů a srovnat pozorovanou strukturu s relevantními modely. Na tokamaku JET se věnoval také tomografii měkkého rentgenového záření pro analýzu těžkých nečistot v plazmatu a pro tokamak ITER ověřoval pomocí tomografie vhodné rozložení měřících linií radiální neutronové kamery.

Ondřej Ficker se také podílí na návrhu nového českého tokamaku COMPASS-Upgrade pro Ústav fyziky plazmatu AV ČR, především na modelování nosné konstrukce cívek tokamaku a na přípravě diagnostiky neutronů a tvrdého rentgenového záření. Při řešení uvedených úkolů se se systematicky seznamuje s týmovou spoluprací na projektech podporovaných GA ČR a OP.

V rámci evropského konsorcia pro fúzní vzdělávání FuseNet je Ondřej Ficker členem (2018-2021) Studentské rady, která se podílí například na organizaci akcí pro středoškolské učitele (European Fusion Teacher Day) nebo akcí pro doktorandy (FuseNet PhD event), a navíc poskytuje zpětnou vazbu pro práci evropských univerzit z hlediska studentů.

Na FJFI vede cvičení k předmětu Úvod do fúze a podílí se na přípravě nebo jednorázových přednáškách v rámci dalších předmětů – Seminář fyziky plazmatu a Technika termojaderných zařízení.

Nejdůležitější tvůrčí výsledky Ondřeje Fickera byly publikovány ve významných časopisech a byly věnovány především nejnovějším výsledkům dosaženým na evropských tokamacích v oblasti diagnostiky ubíhajících elektronů a jejich mitigace, ale zároveň dokumentují i širší předpoklady doktoranda k samostatné práci.

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.