Hlavní informace

nuclear power plantFakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) se od svého založení věnuje výzkumu a přípravě expertů v oblasti mírového využití jaderných reakcí. Události posledních dní na území Ukrajiny, hlavně nepřátelské destruktivní činy cílené na jaderná zařízení na Ukrajině, fakultu velmi zarmucují a znepokojují. Vyzýváme k dodržování mezinárodních dohod a k zastavení útoků ruských jednotek na jaderná zařízení na Ukrajině.

Jaderná elektrárna v Záporoží, stejně jako ostatní jaderná zařízení na území Ukrajiny, slouží obyvatelstvu a přinášejí mu tolik potřebnou energii a teplo. Útoky na tato zařízení jsou útoky proti civilnímu obyvatelstvu. I když se jedná o velmi robustní zařízení, nejsou jaderné elektrárny stavěné tak, aby odolaly ostřelování nebo bombardování. Tyto činy mohou vést v extrémním důsledku k uvolnění radioaktivních látek do životního prostředí. Radioaktivita nerozlišuje vojáky, politiky a civilní obyvatelstvo, a nebude ani respektovat hranice států. Následky z případné havárie a úniku radioaktivních látek do životního prostředí úniku pocítí lidé na Ukrajině, v Bělorusku, Rusku ale také v Evropě a dalších zemích.

Vyzýváme proto ruské jaderné experty a vědeckou komunitu, aby nemlčeli, a také vyzvali k zastavení útoků na tato zařízení. Využijte své kontakty a odborné znalosti a pokuste se vysvětlit ruskému státnímu režimu, že útoky na jaderné elektrárny povedou pouze ke katastrofě.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.