Hlavní informace

NIRM-2S problematikou jaderné bezpečnosti se nejen na půdě Jaderky seznamovali zahraniční studenti začátkem května 2022. Katedra dozimetrie a ionizujícího záření (KDAIZ) Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) pro ně připravila intenzivní týdenní kurz NIRM2022 (Training in Nuclear Industry Risk Management).

Celkem dorazilo 16 studentů z Belgie, Itálie, Španělska i Česka, aby se seznámilo s praktickými aspekty vyřazování jaderných zařízení z provozu, jako jsou dekontaminace a zpracování radioaktivních odpadů, či s tréninkem mobilních skupin. „Pro účastníky jsme si připravili mix přednášek a praktických cvičení přímo na fakultě, ale také výjezdy na další místa jak v Praze, tak i mimo. Mimo jiné jsme tak s nimi navštívili také jadernou elektrárnu Dukovany, ÚJV Řež a Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJCHBO),“ vysvětluje Ondřej Kořistka z KDAIZ, jeden z hlavních organizátorů kurzu.

NIRM-7Spolu s SÚJCHBO tak KDAIZ například připravila trénink mobilních skupin při výjezdu k nehodě automobilu převážejícího radioaktivní materiál. Nehoda byla nasimulována v hale velkoobjemového zkušebnictví v areálu SÚJCHBO u Příbrami; na praktický postup mobilních skupin dohlíželi inspektoři ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Kromě hledání a třídění nákladu podle stupně kontaminace museli studenti během zásahu spolupracovat se složkami integrovaného záchranného systému a vypořádat se s veřejností a novináři. Studenti navštívili také školní reaktor VR-1 Vrabec a Tokamak Golem.

Účastníci byli z kurzu nadšeni, což dokládají i jejich slova na závěrečném zhodnocení: „Tento týden byl opravdu fantastickou zkušeností, jak pro vzdělávací účely, tak poznávání Prahy a setkání s některými úžasnými lidmi z ČVUT. Vždy jsme byli srdečně a s otevřenou náručí přijati, za což jsem opravdu vděčný. Na tento úžasný týden nikdy nezapomenu a upřímně doufám, že se do Prahy a na ČVUT vrátím.“ „Děkuji celému vašemu týmu, bylo to opravdu skvělé. Budu o vašem programu ještě hodně mluvit!!!“ „Byla to jedna z nejlepších zkušeností, které jsem kdy zažila!“ „Můžu se vrátit?“

Katedra dozimetrie a ionizujícího záření FJFI ČVUT je součástí organizace CHERNE (Cooperation for Higher Education on Radiological and Nuclear Engineering), kterou tvoří síť evropských institucí působících v oblasti jaderných technologií.

NIRM-1NIRM-4

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.