Hlavní informace

220500-Ceny Siemens-Petr Hauschwitz-2-LargeHned dvě dizertační práce studentů Jaderky získaly ve čtvrtek 19. května 2022 Cenu Wernera von Siemense za rok 2021. První místo dostal Petr Hauschwitz za práci s názvem Velkoplošná funkcionalizace povrchů pomocí laserem vytvořených mikro- a nanostruktur. Třetí místo pak Roman Lavička za práci Ultraperiferní srážky na experimentu ALICE.

První místo v Ceně Wernera von Siemense 2021 za nejlepší disertační práci získal Ing. Petr Hauschwitz, Ph.D. z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Jeho práce Velkoplošná funkcionalizace povrchů pomocí laserem vytvořených mikro a nanostruktur popisuje unikátní metody laserového mikroobrábění a otevírá nové možnosti tvorby funkčních povrchů, například superhydrofobních, antibakteriálních, ledofobních, samočisticích či antikorozních. Spolu s ním získal stejnou finanční odměnu ve výši 50 tisíc korun také jeho školitel Tomáš Mocek z AV FZU, HiLASE.

220500-Ceny Siemens-Roman Lavicka-2-LargeTřetí místo ve stejné kategorii získal Roman Lavička za práci Ultra-Peripheral Collisions at ALICE / Ultraperiferní srážky na experimentu ALICE. Kromě diplomu dostal také odměnu 20 tisíc korun, stejnou pak i jeho školitel prof. Jesus Guillermo Contreras Nuno z Katedry fyziky FJFI.

Ceny Wernera von Siemense, které český Siemens uděluje nejlepším studentům, pedagogům a mladým vědcům, byly dnes uděleny již po čtyřiadvacáté. Nezávislé poroty vybraly z 568 přihlášek nejlepší práce, projekty a osobnosti z oblasti technických a přírodovědných oborů v osmi kategoriích: nejlepší výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce a nejlepší pedagogický pracovník. Spolu se studenty získávají odměnu i vedoucí a školitelé jejich prací. Ocenění byla i letos udělena za překonání překážek ve studiu, za vynikající kvalitu ženské vědecké práce, za absolventskou práci na téma Průmysl 4.0. a absolventskou práci na téma chytrá infrastruktura a energetika. Kompletní výsledky najdete na oznámení výsledků.

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.