Hlavní informace

Knihovna na Břehovce nabízí skripta k rozebrání. Jedná se buď skripta, která mají novější vydání nebo již neodpovídají standardům knihovny. Seznam naleznete po rozkliknutí aktuality.

1. Ladislav MUSÍLEK, Základy dozimetrie II : (Ochrana před zářením), Praha: Ediční středisko ČVUT 1986. Bez ISBN.

2. Edita ŠIŇAJOVÁ – Jana MAREŠOVÁ, Cvičení z matematické analýzy, Praha: Ediční středisko ČVUT 1990 a 1992 (= dotisk 1. vydání). ISBN: 80-01-00366-3

3. Jaromír SODOMKA, Úvod do inženýrství, Praha: Vydavatelství ČVUT 1987 (1. vydání). Bez ISBN.

4. Edita PELANTOVÁ – Jana MAREŠOVÁ, Cvičení z matematické analýzy, Praha: Vydavatelství ČVUT 1998 a 2001 (= dotisk 2. vydání). ISBN: 80-01-01792-3

5. Jiří ŠTERNBERK, Úvod do magnetismu pevných látek I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1979 (1. vydání). Bez ISBN.

6. Ivan ŠTOLL, Mechanika, Praha: Ediční středisko ČVUT, 1994 a 1998 (= dotisk 1. vydání). ISBN: 80-01-01369-3

7. Leopold VRÁNA, Matematická analýza III. Diferenciální počet. Praha: Ediční středisko ČVUT 1982. Bez ISBN (1. vydání) ; 2. vydání (1990) - ISBN: 80-01-00228-4

8. Leopold VRÁNA, Matematická analýza III. Funkční posloupnosti a řady. Praha: Ediční středisko ČVUT 1986. Bez ISBN. (1. vydání) ; ISBN 2. vydání (1990) - ISBN: 80-01-00201-2

9. Leopold VRÁNA: Matematická analýza IV. Integrální počet. Praha: Ediční středisko ČVUT 1990. ISBN: 80-01-00429-5 (1. vydání)

10. Leopold VRÁNA, Matematická analýza IV. Integrální počet. Praha: Vydavatelství ČVUT 1998. ISBN: 80-01-01771-0 (2. vydání)

 

Plus, pokud dojdete do knihovy, tak vedle schodů je stoleček s pár kousky čas od času vyřazených skript, knih nebo časopisů. 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.