Hlavní informace

Naše fakulta hostila v březnu studentský kurz ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network, Socrates), který propojuje významné technické univerzity v Evropě. Program v týdnu mezi 18. a 22. březnem organizoval prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. z katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření a zúčastnilo se ho 17 zahraničních studentů. Protože jsou kurzy výměnné, studenti ČVUT se vydali ve stejném týdnu na různé univerzity po Evropě – konkrétně např. do Paříže. Galerii si můžete prohlédnout ZDE.

Pro zahraniční studenty jsme na FJFI uspořádali blok přednášek, cvičení v laboratořích KDAIZ, exkurzi na tokamak Golem nebo prohlídku Národního technického muzea v Praze. „Je to skvělá příležitost pro studenty podívat se do světa. Mimo jiné nám to umožňuje poslat do zahraničí tolik studentů, kolika se jich ujmeme tady u nás,“ vyzdvihuje výhody spolupráce pan profesor Čechák.

DSC 3869

DSC 3862

DSC 3903

Protože je program výměnný, vysíláme i my naše studenty do zahraničí. Svoje zkušenosti z kurzu ATHENS v Paříži shrnuje Václav Svoboda, který na FJFI studuje matematickou fyziku. „Obsah kurzu bych přirovnal k úvodu do matematického modelování. Mám pocit, že mi to dalo vhled do problému, obvykle probíraném na mém oboru. Tenhle kurz byl ale i překvapivě relevantní k mojí bakalářce, opravdu jsem si tedy vybral dobře. Byl jsem rád, že jsem se podíval na jinou školu, byli jsme tam jako doma. Dalo mi to možnost poznat úplně jiný "akademický systém", který mají ve Francii, a docela mě to motivovalo podívat se i do jiných evropských zemí."

Václav se během kurzu se věnoval modelování mechaniky lomu v materiálu a vypracoval report s názvem "Mechanics of fracture: finite element analysis of Charpy test". Ve stejném termínu byla na ATHENS v Paříži i studentka z katedry fyziky a vědkyně z CERNu Timea Szöllősová.

1000004837

„Ta barevná fotka modelu je model našeho experimentu, kde jsme pro daný mesh provedli simulaci zatížení. Šlo o takzvaný Charpy test, který jsme modelovali. Různé barvy znamenají různý Von Mieses stres, který v materiálu zůstává po experimentu. Jde o napětí, které v materiálu zůstane po plastické (nevratné) deformaci, takže čím červenější barva, tím víc stresu v materiálu zůstalo, tj. tím víc se zdeformoval,“ popisuje Václav jednu část své práce v kurzu.

von mieses stress

1000005152

Program ATHENS byl zahájen v roce 1997 za podpory Evropské komise a ČVUT se k němu připojila v roce 2003. Spojuje 16 významných technických evropských univerzit. Kromě naší univerzity je to především ParisTech (sdružení 10 nejvýznamnějších pařížských Grandes Ecoles d’Ingemieurs, a sice ENGREF, ENPC, ENSAM, ENSCP, ENSMP, ENST, ENSTA, Ecole Polytechnique, ESPCI, INAGP), TU Delft, KU Leuven, INST Lisboa, UCL Louvain-la-Neuve, UP Madrid, NTNU Trondheim, TU Budapest, TU Wien, Politecnico di Milano, TU München, TU Warsaw, Aristotle University of Thessaloniki, Istanbul Technical University a University Politehnica of Bucharest.

Uvedené univerzity poskytují v rámci programu ATHENS studentům vyšších ročníků partnerských technických univerzit týdenní intenzivní kurzy v moderních oborech a technologiích na špičkové vědecké úrovni. Kurzy jsou nabízeny dvakrát ročně (březen, listopad). Odborná část kurzů probíhá v angličtině, francouzštině nebo španělštině v rozsahu 30 hodin. Je doplněna kulturním programem v rozsahu 12-15 hodin, ve kterém mají studenti příležitost blíže se seznámit s kulturou a prostředím dané země. Je obvyklé, že po absolvování takových kurzů se řada studentů přihlásí na danou školu k dalšímu studiu. Kurzy jsou pravidelně hodnoceny z hlediska kvality.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.