Hlavní informace

Přijďte zjistit, co vás zajímá, a poznejte svou budoucí alma mater!

V pátek 2. února 2024 od 9 do 15 hodin.

V budově Břehová 7, Praha 1 (Staré Město) vás čekají Interaktivní expozice s výkladem, informace o studiu, krátké přednášky, exkurze nebo prohlídky dalších pracovišť.

Pro zájemce o studium z východní Evropy budou k dispozici rusky mluvící zástupci fakulty. Více informací zde.

nahoru 

Než akce začne, můžete se nechat inspirovat při volbě studijního programu, nebo se online podívat na 360° prohlídku poslucháren.

ilustracni

Přednáška o přijímacím řízení a studiu na FJFI

Od 12:00, místnost 103, Břehová 7

  • studijní programy a specializace
  • přijímací řízení
  • uplatnění absolventů
  • zahraniční spolupráce a studium v zahraničí 
  • sportovní a společenské aktivity

V programu mohou nastat změny, sledujte tyto stránky.

nahoru 

Exkurze

Program bude postupně doplňován. 

nahoru 

 

Jak si vybrat studijní směr?

V tabulce Ti nabízíme přehled studijních směrů s propojením do různých oblastí. Nech se inspirovat.

ProgramMatematikaFyzikaChemieMedicínaProgramováníEkonomieJádroPrůmysl
Aplikace informatiky v přírodních vědách      
Aplikovaná algebra a analýza                
Aplikovaná fyzika ionizujícího záření          
Aplikovaná informatika            
Aplikované matematicko-stochastické metody        
Fyzika plazmatu a termojaderné fúze            
Fyzikální inženýrství materiálů        
Inženýrství pevných látek        
Jaderná a částicová fyzika      
Jaderná chemie        
Jaderné reaktory          
Kvantové technologie        
Laserová technika a fotonika          
Matematická fyzika            
Matematická informatika      
Matematické modelování    
Počítačová fyzika          
Radioaktivita v životním prostředí        
Radiologocká technika        
Vyřazování jaderných zařízení z provozu        

nahoru  360° Prohlídka poslucháren a laboratoří 


Laboratoř fyzické ochrany


Laboratoř kvantových technologií

Laboratoř 301 na katedře jaderné chemie

Laboratoř detekce neutronů

Laboratoř neutronové aktivační analýzy
Laboratoře v kontrolovaném pásmu

Zajímá vás více? Přijďte na Den otevřených dveří.

nahoru 

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!
2 февраля с 9:00 до 15:00.

Факультет ядерной физики и инженерии проводит
День открытых дверей
В первой половине дня пройдут короткие информационные лекции на чешском языке, а также экскурсии, которые продолжатся и во второй половине дня.С 12 до 13 часов пройдёт основная лекция с подробностями об учебных программах, процедуре поступлении и зачисления, общежитиях, работе студенческого клуба, поездках за границу (на чешском языке).
По окончании основной лекции, в 13:00, вы сможете задать возникшие у вас вопросы и получить ответы на русском языке,

Вы сможете больше узнать об условиях приема иностранных студентов, в том числе о вопросах нострификации, признания уровня языка (В2) и др.Не бойтесь задавать интересующие вас вопросы, возможно, ответы на них вас приятно удивят! Также в течение дня у стенда Кафедры гуманитарных наук и языков будет находиться русскоязычный преподаватель.
Мы ждём вас по адресу:   Břehová 7, Praha 1
Аудитория 103

nahoru 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.