Systémové upozornění
Hlavní informace

Úterý 30. 1. 2018 od 9.00 do 15.00 hod.

Exkurze, interaktivní expozice, přednášky, informace o studiu

Přijďte zjistit, co vás zajímá, a poznejte svou budoucí alma mater!

Kde?

Všude u nás na Jaderce:

 • Břehová 7, Praha 1 (Staré město)
 • Trojanova 13, Praha 2 (u Karlova náměstí)
 • V Holešovičkách 2, Praha 8 (Troja)
 • a v Děčíně Pohraniční 1288/1, Děčín 1 - program dále se týká pouze části v Praze, informace o programu v Děčíně zde.

Co vás čeká?

Hlavní program v budově FJFI v Břehové (1. patro)

9.00–12.30 a 14.00–15.00

 • interaktivní expozice s výkladem
 • informace o studiu
 • krátké přednášky
 • registrace na vybrané exkurze
 • prohlídky pracovišť

12.30 – Přednáška o přijímacím řízení a studiu na FJFI ČVUT (místnost 103)

 • obory
 • uplatnění absolventů
 • zahraniční spolupráce a studium v zahraničí 
 • sportovní a společenské aktivity

nahoru 

Exkurze na školní jaderný reaktor VR-1 Vrabec

Upozornění: Zájemci o prohlídku reaktoru VR-1 Vrabec se mohou registrovat od 9.00 v hlavní budově v Břehové v prvním patře u expozice stánku katedry jaderných reaktorů. K registraci je nutný OBČANSKÝ PRŮKAZ. Na exkurze se bude odjíždět MHD hromadně z Břehové.

 • 9.45 – po registraci (u expozice katedry jaderných reaktorů, s sebou nutno vzít občanský průkaz) odjezd MHD s doprovodem z Břehové do Troje. Exkurze trvá celé dopoledne, odjezd opět MHD zpět z Troje do budovy v Břehové na hlavní přednášku o studiu (od 12.30).
 • 13.45 – na exkurzi je nutno se registrovat s uvedením čísla občanského průkazu, který je nutno mít s sebou; odjezd MHD s doprovodem z Břehové do Troje (po hlavní přednášce o studiu)

Exkurze Břehová

 • 9.30 – Fúzní reaktor – tokamak GOLEM – spoutejte energii hvězd! – prohlídka tokamaku a přednáška o termojaderné fúzi  budova v Břehové (hromadný odchod od interaktivní expozice katedry fyziky – 1. patro)
 • 10.00 – Jaderná chemie – prohlídka laboratoří v budově v Břehové, hromadný odchod od infostánku katedry jaderné chemie.
 • 11.00 – Jaderná chemie – prohlídka laboratoří v budově v Břehové, hromadný odchod od infostánku katedry jaderné chemie.
 • 14.00 – Fúzní reaktor – tokamak GOLEM – spoutejte energii hvězd! – prohlídka tokamaku a přednáška o termojaderné fúzi  budova v Břehové (hromadný odchod od interaktivní expozice katedry fyziky – 1. patro)
 • 14.00 – Fyzika mikrosvěta pevných látek pro aplikace – exkurze do laboratoří katedry inženýrství pevných látek (KIPL) - hromadný odchod od expozičního stánku KIPL v Břehové a odjezd MHD v doprovodu do budovy v Trojanově ulici.

Prohlídka pracovišť Trojanova

9.00–15.00

 • Katedra matematiky – po celý den bude možno navštívit pracoviště Katedry matematiky. Zájemci budou moci získat podrobné informace o výuce matematiky i o nabízených studijních oborech garantovaných katedrou a uplatnění v praxi. Bude možno si prohlédnout zejména počítačové místnosti využívané při výuce a počítačové systémy pro vysoce výkonné počítání. Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D. (tel. +420 224 358 554)
 • Katedra fyzikální elektroniky 1 – po celý den je možné nahlédnout do laserových, počítačových a elektronických laboratoří, které se nacházejí ve 2. a 3. patře (zahněte vlevo od schodů v příslušných patrech). Kontaktní osoba: Ing. Josef Blažej, Ph.D. (mob.: +420 774 139 637)

14.30–16.00

 • Katedra materiálů – ukázka práce na elektronovém mikroskopu, mikro a nanoindentoru, prohlídka metalografického pracoviště kdykoli ve výše zmíněném časovém rozmezí. 3. patro v budově v Trojanově, kontaktní osoba: Ing. Aleš Materna, Ph.D. (tel.: +420 224 358 515)

Prohlídka pracovišť V Holešovičkách

9.00–15.00

 • Katedra fyzikální elektroniky 2 – po celý den je možné nahlédnout do nanotechnologických a optických laboratoří. Vstup do laboratoří je skrze propojovací tubus v 1. patře z výškové budovy nebo vchodem k jadernému reaktoru. Následně pokračujte do 2. patra nižší budovy. Kontaktní osoba: RNDr. Jan Proška (tel.: +420 221 912 416)

nahoru 

Přednášky (Břehová)

místnost 115 – 1. patro

 • 9.30 – Samonavigace laserů v inerciální fúzi (doc. Ing. Milan Kálal, CSc.)
  • Jedním z klíčových problémů termonukleární fúze zapalované lasery je zaměření laserových svazků s vysokou přesností (20 mikrometrů) na velkou rychlostí (1000 m/s) injektované palivové pelety do reaktorové nádoby (10x za vteřinu). Bude představena originální metoda, která může tento proces plně zautomatizovat a vyhnout se použití těžkých (500 kg) finálních zrcadel, která by bylo nutné pro každou injektovanou peletu průběžně přenastavovat (a ani to by zřejmě v praxi nepomohlo).
 • 10.00 – Feroika a multiferoika (Ing. Petr Sedlák, Ph.D.)
  • Poměrně dobře známé vlastnosti mají feromagnetické či feroelektrické materiály. Jak se ale chovají např. feroelastická feromagnetika? Přednáška se bude věnovat vývoji nových multiferoických materiálů a jejich netradičním vlastnostem.
 • 10.30 – Zvonit či nezvonit (Ing. Ondřej Kovářík, Ph.D.)
  • Největší český zvon Zikmund očima materiálových inženýrů.
 • 11.00 – Sběr dat v laboratoři CERN (Bc. Jan Hrušovský)
  • Moderní experimenty na poli částicové fyziky produkují stále větší objemy dat, které je potřeba v reálném čase sesbírat a uložit. Na příkladu experimentu COMPASS, který běží v laboratoři CERN a ročně vyprodukuje několik PB dat, představíme moderní technologie, které umožní tato množství dat efektivně zpracovávat.
 • 11.30 – Jízda do mikrosvěta (Ing. Olga Rusňáková, Ph.D.)
 • 12.00 – pauza – hlavní přednáška o studiu v místnosti 103
 • 13.30 – Jízda do mikrosvěta (Ing. Olga Rusňáková, Ph.D.)
  • Zajímá vás, jak vznikl Vesmír? Chcete vědět, jestli v CERNu opravdu vyrábíme černé díry? Přijďte si poslechnout přednášku o fyzice mikrosvěta a experimentech, které se jí zabývají. Dozvíte se, jak vypadal Vesmír těsně po Velkém Třesku, co je kvark-gluonové plazma a jak dokážeme "malé velké třesky" vyrábět v laboratořích v CERN a BNL. Na konci přednášky vám řekneme, co je náplní studia na oboru experimentální jaderná a částicová fyzika.
 • 14.00 – Fyzika v medicíně (Ing. Tereza Kráčmerová)
  • Víte, že i v medicíně je potřeba fyzik? Fyzik se ve spolupráci s lékaři významně podílí i na léčbě pacientů. Jaká je jeho role a k jakým zajímavostem se až může v rámci své práce dostat. To vše bude náplní přednášky.

nahoru 

V programu mohou nastat změny, sledujte tyto stránky.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.