Hlavní informace

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila náhradní termín (2. kolo) přijímacího řízení pro následující akademický rok 2023-2024.  Postup přihlašování je dán směrnicemi proděkana k přijímacímu řízení (viz níže). Přihlášky do bakalářského studia se přijímají do 1. 9. 2023 a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 30. 6. 2023. Přijímací zkouška do bakalářského studia bude při splnění podmínek stanovených ve směrnici níže prominuta. Bližší informace poskytuje Studijní oddělení fakulty.

V přijímacím řízení do bakalářského studia bude přijímací zkouška prominuta (při splnění podmínek stanovených níže uvedenou směrnicí). V nabídce jsou i programy Aplikace informatiky v přírodních vědách pro studium v Praze a Aplikace informatiky v přírodních vědách pro studium v Děčíně. Toto přijímací řízení je dáno:

 • Vyhlášením náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení do bakalářských studijních programů
 • Směrnicí proděkana pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářských studijních programů

Vzory testů pro přijímacích zkoušky do bakalářského studia jsou k nahlédnutí zde

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia je dáno:

 • Vyhlášením přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu
 • Směrnicí děkana pro řádný termín přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu

Vzory testů pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia jsou k náhlédnutí zde:

Uchazeči z Ruska či Běloruska hlásící se na nekritický studijní program budou přijati po doložení potřebných dokumentů (nostrifikace a certifikát z češtiny) a po úspěšné přijímací zkoušce. Pokud uchazeč z Ruska či Běloruska požaduje přijetí na kritický studijní program, je nezbytné, aby v souladu s Příkazem rektora 5/2022 předložil žádost o výjimku a motivační dopis. Žádost bude individuálně posouzena děkanem fakulty. Vytištěný a podepsaný motivační dopis a žádost o výjimku je třeba doručit na Studijní oddělení FJFI. Žádost bude vyřízena až po doložení všech dokladů potřebných k přijetí do studia.

 

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlásila náhradní termín (2. kolo) přijímacího řízení pro následující akademický rok 2023-2024.  Postup přihlašování je dán směrnicemi proděkana k přijímacímu řízení (viz níže). Přihlášky do bakalářského studia se přijímají do 1. 9. 2023 a do navazujícího magisterského studia se přijímají do 30. 6. 2023. Přijímací zkouška do bakalářského studia bude při splnění podmínek stanovených ve směrnici níže prominuta. Bližší informace poskytuje Studijní oddělení fakulty.

V přijímacím řízení do bakalářského studia bude přijímací zkouška prominuta (při splnění podmínek stanovených níže uvedenou směrnicí). V nabídce jsou i programy Aplikace informatiky v přírodních vědách pro studium v Praze a Aplikace informatiky v přírodních vědách pro studium v Děčíně. Toto přijímací řízení je dáno:

 • Vyhlášením náhradního a mimořádného termínu přijímacího řízení do bakalářských studijních programů
 • Směrnicí proděkana pro náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářských studijních programů

Vzory testů pro přijímacích zkoušky do bakalářského studia jsou k nahlédnutí zde

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia je dáno:

 • Vyhlášením přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu
 • Směrnicí děkana pro řádný termín přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu

Vzory testů pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia jsou k náhlédnutí zde:

Uchazeči z Ruska či Běloruska hlásící se na nekritický studijní program budou přijati po doložení potřebných dokumentů (nostrifikace a certifikát z češtiny) a po úspěšné přijímací zkoušce. Pokud uchazeč z Ruska či Běloruska požaduje přijetí na kritický studijní program, je nezbytné, aby v souladu s Příkazem rektora 5/2022 předložil žádost o výjimku a motivační dopis. Žádost bude individuálně posouzena děkanem fakulty. Vytištěný a podepsaný motivační dopis a žádost o výjimku je třeba doručit na Studijní oddělení FJFI. Žádost bude vyřízena až po doložení všech dokladů potřebných k přijetí do studia.

 

Jak se přihlásit do bakalářského studia

 1. Prostuduj si podrobně Vyhlášení přijímacího řízení a vydanou Směrnici. Nalezneš zde všechna pravidla, adresy, všechny klíčové termíny, které je nezbytné dodržet, a také možnosti prominutí přijímacích zkoušek.
 2. Vyber si program studia z naší nabídky.
 3. Vyplň si elektronickou přihlášku, která je dostupná na prihlaska.cvut.cz. Nezapomeň vyplnit i Tvé výsledky ze střední školy (pro absolventy zahraničních škol s jiným známkováním není toto pole povinné).
 4. Uhraď poplatek 850 Kč na účet 19-5373100277/0100
  konstantní symbol: 379
  variabilní symbol: 77777
  specifický symbol: kód přihlášky
 5. Dodej do termínu uvedeného ve Směrnici úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (osobně nebo poštou), bez které nemůžeš být přijatý a pozvaný k zápisu, poštou na  adresu:
  ČVUT FJFI, studijní oddělení, Břehová 7, 115 19 Praha 1 (pro studium v Praze) nebo
  ČVUT FJFI, studijní oddělení, Pohraniční 1, 405 01 Děčín 1 (pro studium v Děčíně)
 6. Zahraniční studenti vyřizují navíc doklad o rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vzdělání (informace o vnitřní nostrifikaci na ČVUT: https://www.cvut.cz/uznavani-studia-ze-zahranici), případně potvrzení o certifikované zkoušce z češtiny pro cizince úrovně alespoň B2 (přijímáme všechny certifikáty z češtiny vydané v ČR).  Pro ukrajinské uprchlíky je přijímací úroveň českého jazyka pro nadcházející ak. rok snížena na B1. Úroveň B2 tito studenti získají během prvních semestrů studia. 
 7. Po úspěšném složení přijímací zkoušky (případně po prominutí přijímací zkoušky) obdržíš dopis o přijetí
 8. Po obdržení dopisu o přijetí jsi do studia přijat a můžeš se připravit na oficiální zápis do studia a zahájení studia. O termínech zápisu a zahájení studia budeš informován v dopise o přijetí.

Ukrajinským uprchlíkům přijatým do studia bude výše uvedený poplatek vrácen. Tito studenti mohou navíc využít možnosti nostrifikace přímo na ČVUT. 

V případě nejasností se můžeš obrátit přímo na pracovnici Studijního oddělení Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Jak se přihlásit do magisterského studia

 1. Prostuduj si podrobně Vyhlášení přijímacího řízení a vydanou Směrnici. Nalezneš zde všechna pravidla, adresy, všechny klíčové termíny, které je nezbytné dodržet, a také možnosti prominutí přijímacích zkoušek.
 2. Vyber si program studia z naší nabídky.
 3. Vyplň si elektronickou přihlášku, která je dostupná na prihlaska.cvut.cz nebo můžeš využít papírovou verzi.
 4. Uhraď poplatek 850,- Kč na účet 19-5373100277/0100
  konstantní symbol: 379
  variabilní symbol: 77777
  specifický symbol: kód přihlášky
 5. Přihlášku pošleš buď v systému prihlaska.cvut.cz, nebo její tištěnou verzi s potvrzením o zaplacení poplatku poštou na adresu:
  ČVUT FJFI, studijní oddělení, Břehová 7, 115 19 Praha 1.
 6. Dodej do termínu uvedeného ve Směrnici úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a bakalářského diplomu poštou na výše uvedenou adresu.
 7. Zahraniční studenti vyřizují navíc doklad o rovnocennosti či nostrifikaci zahraničního vzdělání, případně potvrzení o certifikované zkoušce z češtiny pro cizince úrovně alespoň B2 (vhodný je např. přípravný kurz ke studiu na českých technických vysokých školách v Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Poděbradech, a Praze Hostivaři). 
 8. Po obdržení dopisu o přijetí jsi do studia přijat a můžeš se připravit na oficiální zápis do studia a zahájení studia.  

V případě nejasností se můžeš obrátit přímo na pracovnici Studijního oddělení Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.