Systémové upozornění
Hlavní informace

Dozvědět se více o Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN) a vyzkoušet si práci částicového fyzika je cílem akce nazvané Hands on CERN, která proběhne v pátek 11. října 2019 od 11.30 hod. a 18. října 2019 odpoledne na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI).

LHC tunnel with an artistic cut through a LHC dipole magnet highlighting the.ppmÚčastníci se dozví základní fakta o CERN, jak fungují experimenty na urychlovači Large Hadron Collider (LHC) a jak se pomocí nich zkoumá fyzika. Úvod obstará Robert Líčeník, student doktorského studia Experimentální jaderné a částicové fyziky na FJFI s přednáškou na téma Částicová fyzika v 21. století. Na něj naváže Karel Šafařík, který pracoval přímo v CERNu několik let – konkrétně na experimentu ALICE – a nyní působí na FJFI, s přednáškou nazvanou Jak se dělají experimenty v částicové fyzice. Studenti se dozvědí také o možnostech pracovního uplatnění v CERNu v rámci částicové fyziky, ale i mimo tento obor, například jako technici nebo IT pracovníci.

Na cvičení, které proběhne o týden později, si účastníci akce vyzkouší jednoduchou analýzu naměřených dat z urychlovače LHC. Díky tomu si budou moci představit, v čem spočívá každodenní práce částicového fyzika.

Akce připravuje studenty na možné zapojení do projektů, které CERN realizuje. Vybraní účastníci se později vydají do Ženevy, aby se s laboratoří CERN seznámili osobně. Přednáška a cvičení jsou otevřené i pro zájemce z jiných fakult ČVUT, nicméně na exkurzi do CERN budou vybírány přednostně studenti druhého ročníku FJFI.

Jde o součást mezinárodního projektu International MasterClasses – Hands on CERN, jehož realizaci na FJFI pro studenty ČVUT podpořil Fond ČVUT na podporu celoškolských aktivit (FCA) pro rok 2019.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.