Systémové upozornění
Hlavní informace

Dovolujeme si vás informovat o vyhlášení již sedmého ročníku Ceny CRYTUR - soutěže o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. Soutěž organizuje společnost Crytur ve spolupráci s portálem CareerMarket. Pro autory a školitele tří nejlepších prací jsou připraveny finanční odměny v celkové výši 95 000 Kč.

Přihlašovat lze diplomové práce zaměřené na materiálové vědy, dokončené v akademickém roce 2019/2020 s předpokládaným termínem obhajoby v období 1. 7. 2019 - 30. 6. 2020.
Uzávěrka přihlášek je 15. 5. 2020 (odevzdání DP lze posunout po domluvě až do 31. 5. 2020). Práce musí být vypracována v českém, slovenském nebo anglickém jazyce na některé z českých nebo slovenských VŠ.

Kompletní podmínky a leták ke stažení (.pdf)

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.