Systémové upozornění
Hlavní informace

Zároveň upozorňujeme, že do této vyhlášené veřejné soutěže je možné se přihlásit jen v tom případě, že jste již poslali přihlášku v rámci vnitrostátní procedury vstupu do Akcí COST.

Podrobnosti zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.