Systémové upozornění
Hlavní informace

Dne 24. 11. 2016 vznikl na základě příkazu děkana č. 9/2016 statut emeritního akademického pracovníka FJFI ČVUT v Praze. Jedná se tedy prozatím o relativně nové ocenění pro ty, kteří se v průběhu svého života významně zasloužili o rozvoj fakulty. Tento statut je nezávislý na statutu emeritního profesora ČVUT udělovaného na základě podnětu rektora dle vnitřního předpisu ČVUT.

První dva pracovníci, kteří titul emeritního pracovníka získali, byli doc. Ing. Ivan Štoll, CSc. a doc. Ing. Karel Štamberg, CSc.

Bohužel, 5. 9. 2017 doc. Ing. Ivan Štoll, CSc. zemřel. V současnosti má tedy fakulta pouze jediného emeritního akademického pracovníka, dle výše uvedeného předpisu, a to doc. Ing. Karla Štamberga, CSc.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.