Systémové upozornění
Hlavní informace

Informace a pokyny pro zápis do prvního ročníku magisterského studia

Zápis studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia probíhá v září. Každý student provádí zápis obvyklým způsobem souběžně do Studijního informačního systému ČVUT (KOS) a do zápisového listu předmětů. Podrobné informace obsahuje:

Informace a pokyny pro zápis do vyšších ročníků navazujícího magisterského studia

Zápis studentů vyšších ročníků navazujícího magisterského studia probíhá v září. Každý student provádí zápis obvyklým způsobem souběžně do Studijního informačního systému ČVUT (KOS) a do zápisového listu předmětů. Podrobné informace obsahuje:

Zapsané předměty na zimní i letní semestr si mohou studenti změnit na studijním oddělení v úředních hodinách vždy první dva týdny výuky příslušného semestru.

Doplňující informace

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.