Systémové upozornění
Hlavní informace

Tělesná výchova je na FJFI zařazena do studijního programu jako volitelný předmět (s kódy TV-1=00TV1, TV-2=00TV2, TV-3=00TV3, TV-4=00TV4), za který je na základě pravidelné docházky udělen zápočet a jeden kredit za semestr. Během studia je možné získat za tělesnou výchovu maximálně 4 kredity.

Do dalších hodin volitelné tělesné výchovy (kódy TVV, TVV0) a na zimní výcvikový kurz (kód TVKZV) a na letní výcvikový kurz (kód TVKLV) se studenti hlásí podle svého zájmu a časových možností. Za tyto předměty nezískají žádný kredit.

Pokyny pro zápis do hodin povinné tělesné výchovy

1) Zapíše si TV do KOSu a do indexu s příslušným kódem pro svoji fakultu (bílá kniha) – bez toho se nemůžete zapsat do konkrétní hodiny TV na webových stránkách

2) Zapíše se do konkrétní hodiny TV na webových stránkách ÚTVS ČVUT - úspěšný zápis je možný až následující den po zapsaní TV do KOSu

Pro zapsání předmětu je nutné přihlásit se uživatelským jménem jako do KOSu!

  • klikne na záložku VÝUKA
  • klikne na záložku II. ročník + volitelná TV - přečte si případné pokyny
  • z předložené nabídky si vybere sport, který ho zajímá
  • vybere si den a hodinu ve zvoleném sportu, která mu vyhovuje a není obsazená
  • přihlásí se do zvolené hodiny. Pozor některé hodiny budou PLACENÉ!
  • zkontroluje si, že ho systém úspěšně zapsal
  • v případě, že chce provést změnu – zapíše se do jiné volné hodiny TV a systém jeho původní přihlášku smaže (každý se může zapsat do výuky jen jednou na jeden kód v KOSu)!

3) V určený čas přijde do hodiny TV, kterou si vybral. U hodin, kde bude vybírán poplatek předloží vyučujícímu doklad o zaplacení. Číslo účtu a variabilní symbol bude uveden v informacích k jednotlivým sportům.

Stejný postup bude platit i pro zápis do zimních a letních výcvikových kurzů.

Webové stránky ÚTVS ČVUT

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.