Systémové upozornění
Hlavní informace

Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu se podávají na Oddělení pro vědu a výzkum FJFI. Uzávěrka přihlášek je obvykle dvakrát v roce a je zveřejňována průběžně. V přihlášce uchazeč uvede mj. také studijní obor a uvažované rámcové téma dizertační práce. Forma studia je prezenční čtyřletá, kombinovaná pětiletá. K přihlášce je třeba připojit:

  • životopis
  • doklady o dosaženém vzdělání a event. dosavadní odborné praxi (zahraniční diplomy je třeba nostrifikovat)
  • přehled publikovaných prací a ostatních výsledků odborné činnosti s jejich případným hodnocením

Přihláška do doktorského studia

Termín pro podání přihlášek do doktorského studia

Termín pro podání přihlášek do doktorského studia (Matematické inženýrství)

Termín pro podání přihlášek do doktorského studia (Aplikovaná informatika)

Termín pro podání přihlášek do doktorského studia (Kvantové technologie)

Termín zápisu do doktorského studia

Úřední hodiny pro studenty doktorského studia

Předpokladem pro přijetí je ukončené vysokoškolské magisterské vzdělání v příslušném nebo podobném oboru. Uchazeč o studium musí splňovat podmínky stanovené Zákonem o vysokých školách č. 111/98 Sb. a prokázat znalosti v rozsahu vysokoškolského studia z matematiky, fyziky nebo chemie (podle zaměření), angličtiny a ze specializace, kterou bude studovat. Zahraniční studenti, hlásící se do programu v češtině, musí prokázat dostatečnou znalost českého jazyka složením přijímací zkoušky konané v českém jazyce (uchazeči slovenské národnosti mohou odpovídat slovensky).

Požadavky pro vstupní pohovor (zkoušku) z angličtiny

Požadované okruhy znalostí pro přijímací zkoušku v oboru Fyzikální inženýrství, specializace Fyzikální elektronika

Požadované okruhy znalostí pro přijímací zkoušku v oboru Fyzikální inženýrství, specializace Inženýrství pevných látek

Požadované okruhy znalostí pro přijímací zkoušku v oboru Fyzikální inženýrství, specializace Stavba a vlastnosti materiálů

Požadované okruhy znalostí pro přijímací zkoušku v oboru Jaderné inženýrství, specializace Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

Požadované okruhy znalostí pro přijímací zkoušku v oboru Jaderné inženýrství, specializace Experimentální jaderná a částicová fyzika

Požadované okruhy znalostí pro přijímací zkoušku v oboru Jaderné inženýrství, specializace Fyzika a technika termojaderné fúze

Požadované okruhy znalostí pro přijímací zkoušku v oboru Jaderné inženýrství, specializace Reaktorová technika

Požadované okruhy znalostí pro přijímací zkoušku v oboru Jaderná chemie

Požadované okruhy znalostí pro přijímací zkoušku v doktorském studijním programu Matematické inženýrství

Požadované okruhy znalostí pro přijímací zkoušku v oboru Radiologická fyzika

 

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.