Hlavní informace

vedkyne spolecna

Akce je určená především studentkám středních škol a koná se při příležitosti Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě. Je organizovaná ve spolupráci s BNL-CZ a CERN-CZ. Valné shromáždění Organizace spojených národů vyhlásilo v roce 2015 Mezinárodní den žen a dívek ve vědě, který připadá každý rok na 11. února. Cílem je připomenout zásadní úlohu žen ve vědeckém světě a podpořit jejich přístup k vědeckému vzdělání a účast ve vědeckých aktivitách. Díky naší akci Staň se na den vědkyní máte i Vy příležitost oslavit tento den s námi a přitom se seznámit s různými zaměřeními matematiky, fyziky, chemie nebo robotiky.

10. ÚNORA 2023

9:00 - 17:00 hod.

termín je předběžný

 

 Fotografie z akce najdete v mediatéce

 

Vedkyne ilfoto 01c2


REGISTRACE

Registrace bude otevřena v listopadu 2022.

NAŠE VĚDKYNĚ

ING. KATARÍNA KŘÍŽKOVÁ GAJDOŠOVÁ, PH.D.

ING. IVETA TEREZIE HOŠNOVÁ

Pracuje v laboratoři CERN jako vědec v oboru částicová fyzika. Hlavní předmět jejího zájmu je zkoumání té nejteplejší a nejdokonalejší kapaliny, která možná taky existovala těsně po vzniku Vesmíru. Je členkou kolaborace ALICE, analyzuje data se srážek na Velkém hadronovém urychlovači LHC, a podílí se také na přípravě na sběr dat, když se LHC znovu spustí v roce 2022, nebo na plánování budoucích experimentů více než 10 let do budoucnosti. Nejdřív vystudovala inženýra na FJFI a pak strávila 3 lety na Institutu Nielse Bohra v Kodani, kde získala doktorský titul. V roce 2018 se vrátila na fakultu, kde po dobu dalších 3 let práci dělila mezi výzkumem a učením. V roce 2021 se dostala na prestižní pozici Senior Research Fellowship do CERNu, ale stále se ráda vrací na FJFI například jako účastník této akce. Vystudovala obor jaderná chemie. V rámci svého doktorského studia na katedře jaderné chemie FJFI se věnuje fotodynamické terapii buzené rentgenovským zářením. Zabývá se především detekcí singletového kyslíku a dalších reaktivních forem kyslíku pomocí chemických metod, a také produkcí singletového kyslíku pomocí kompozitních materiálů a nanoscintilátorů. Aktivně se zajímá o vzdělávání a podporu distančního vzdělávání na FJFI. Studuje učitelství odborných předmětů na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT a zapojuje se do popularizace vědy v rámci aktivit ČVUT a propagace možností studia na ČVUT.

ING. JINDŘIŠKA DECKEROVÁ

Vystudovala program Otevřená Informatika se zaměřením na umělou inteligenci na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Již od bakaláře se věnuje aplikaci umělé inteligence v robotice a se svým výzkumem pokračuje na doktorátu v Centru umělé inteligence (AIC) Fakulty elektrotechnické ČVUT. Zabývá se problémem obchodního cestujícího, jeho robotickými variantami a nalezením optimálních řešení. Kromě vědy se také věnuje výuce programovacího jazyka “céčka” a plánování v robotice.

MICHAELA VALENTOVÁ, MSC., PH.D.

PROF. ING. HELENA JELÍNKOVÁ, DRSC.

Michaela Valentová působí jako vědecká pracovnice na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Její výzkum se zaměřuje na různé aspekty energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie, konkrétně na financování a vyhodnocení energetické účinnosti. Pracuje jako externí expertka pro Evropskou komisi, kde hodnotí národní energetické a klimatické plány a dlouhodobé strategie obnovy. Je hostující členkou Mezinárodního centra pro udržitelné financování. V letech 2018-2019 působila jako přidružená výzkumná pracovnice Bennettova institutu pro veřejnou politiku na Univerzitě v Cambridge. Ve své předchozí práci analytičky energetické účinnosti v SEVEn, The Energy Efficiency Center, vedla a podílela se na řadě mezinárodních projektů týkajících se výrobků využívajících energii, energetických služeb a smluv o energetické účinnosti. Vystudovala magisterské studium na Středoevropské univerzitě v Budapešti a získala titul PhD. na ČVUT v Praze. Přední mezinárodně uznávaná odbornice v oblasti laserů. Je absolventkou FJFI. Více než 40 let se věnuje výzkumu a vývoji pevnolátkových laserů. Byla členkou týmu, který vyvíjel pevnolátkové lasery jako vysílače pro měření vzdálenosti družic. Od roku 1980 je zapojena do projektů laserové medicíny. Na svém kontě má více než 200 publikací, zabývá se též výzkumem nových materiálů pro pevnolátkové lasery a je jednou z nejcitovanějších žen na ČVUT, pravidelně se umisťuje mezi 20 nejcitovanějšími osobnostmi ČVUT. Je členkou několika odborných společností. V roce 2013 byla jmenována „fellow of SPIE“ (The International Society for Optical Engineering) jako uznání významných příspěvků v oblasti optiky a fotoniky. Na FJFI přednáší a vyučuje kurzy Laserová technika a Aplikace laserů. V roce 2000 byla jmenována profesorkou.

DOC. RNDR. JANA BIELČÍKOVÁ, PH.D.

ING. ALENA BAKALOVÁ

Zabývá se studiem kvarkovo-gluonového plazmatu, tedy hmoty, ve které jsou kvarky a gluony volné. Tak tomu bylo krátce po Velkém třesku a vědci tuto hmotu zkoumají v experimentech na velkých urychlovačích: LHC v evropské laboratoři CERN a RHIC v Brookhavenské národní laboratoři v USA.
Jana Bielčíková vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a během svého doktorského studia pracovala v Max-Planck-Institutu pro jadernou fyziku v Heidelbergu a na Univerzitě v Heidelbergu, kde se účastnila experimentu CERES/NA45 na urychlovači SPS v CERN. V letech 2004-7 působila na Yale University v USA, kde se zapojila do mezinárodního experimentu STAR na urychlovači RHIC. Od roku 2007 pracuje v Ústavu jaderné fyziky AV ČR a zabývá se studiem částic obsahujících podivné kvarky a studiem jetů v experimentech STAR v BNL a experimentu ALICE v CERN. Zároveň působí na FJFI ČVUT v Praze, kde přednáší studentům magisterského a doktorského studia základy standardního modelu částicové fyziky.
Vystudovala částicovou fyziku na FJFI ČVUT. V rámci doktorského studia pracuje na Fyzikálním ústavu AVČR, kde se zapojuje do výzkumu kosmického záření o ultra-vysokých energiích. Hlavní předmět jejího výzkumu je zkoumání zdrojů kosmického záření a vlivu galaktického magnetického pole na velkoškálové anisotropie kosmického záření na Observatoři Pierra Augera v Argentině. V roce 2019 se zapojila do plánování budoucího experimentu Southern Wide-field Gamma Ray Observatory (SWGO), kde se podílí na optimalizaci povrchových detektorů.

ING. MONIKA ROBOTKOVÁ

NATÁLIA MAJEROVÁ

Monika vystudovala obor částicové fyziky na FJFI a teď je na fakultě v prvním ročníku doktorského studia, a zároveň pracuje na Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Zabývá se studiem srážek protonů na urychlovači RHIC v Brookhavenské národní laboratoři v USA, konkrétně se specializuje na substrukturu jetů na experimentu STAR. Dlouhodobě se podílí na chodu pražské sekce EPS Young Minds, která pořádá neformální akce pro studenty spojené s vědou. V současné době je také prezidentkou této sekce. Natália je studentkou programu Experimentální jaderná a částicová fyzika. Ve své bakalářské práci se věnuje kalibraci FDD detektoru na experimentu ALICE na urychlovači LHC. Mimo studijních povinností se podílí na akcích organizovaných pražskou sekcí EPS Young Minds.

ING. TEREZA ŠTEFKOVÁ

ING. BARBORA NEUŽILOVÁ

Na Jaderce vystudovala inženýra v oboru Matematické inženýrství se zaměřením Matematická fyzika, která kombinuje oba její oblíbené předměty -  matematiku a fyziku. Už od bakalářského studia ji fascinoval kvantový svět, konkrétně se pak zabývala tzv. kvantovými procházkami. Nyní pracuje jako programátorka a při své práci každý den využívá schopností, kterých nabyla při studiu na Jaderce - analytické přemýšlení, abstrakce a řešení otevřených problémů z reálného světa. Vystudovala obor jaderná chemie a nyní pracuje na doktorátu ve skupině radiační chemie na katedře jaderné chemie FJFI. Věnuje se především radiační citlivosti mikroorganismů v porovnání s citlivostí na UV záření. Studuje vliv vychytávačů radikálů, především metanolu a etanolu, a nanočástic či singletového kyslíku na buňky. Během studia dvakrát absolvovala třítýdenní odbornou stáž v laboratoři radiační biologie ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně v Rusku. Aktivně se zapojuje do popularizace vědy v rámci aktivit ČVUT a propagace možností studia na ČVUT.

DOC. ING. LUBOMÍRA DVOŘÁKOVÁ, PH.D.

ING. LADISLAVA ČERNÁ, PH.D.

Na katedře matematiky FJFI patří do skupiny TIGR (Theoretical Informatics Group) a věnuje se zejména kombinatorice na slovech. V této oblasti obhájila v roce 2015 docenturu. Kromě výzkumu ji baví výuka, aktuálně učí lineární algebru a diskrétní matematiku. Hodně se věnuje i popularizaci matematiky: pravidelně bývá školitelkou SOČ (středoškolské odborné činnosti), je redaktorkou matematiky v časopise Rozhledy matematicko-fyzikální, členkou redakční rady Pokroků matematiky, fyziky a astronomie a členkou pražské komise MO. Vystudovala obor Elektrotechnika a Informatika na ČVUT FEL. Již více než 10 let působí jako vedoucí Akreditované laboratoře fotovoltaických systémů, kde se kromě standardních zkušebních metod věnuje také výzkumu metod nových. V rámci svého působení na Katedře elektrotechnologie ČVUT FEL pracuje také jako manažerka Centra pokročilé fotovoltaiky. Je členkou energetické komise při Státním fondu životního prostředí a členkou představenstva Asociace energetických manažerů. Kromě diagnostiky se zabývá zejména aplikacemi fotovoltaiky.

wITches

KLÁRA ZINKOVÁ, wITches

WITches je spolek studentek Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, které zdarma pořádají akce pro děti od 5. - 9. třídy, zábavně a bez nároku na odměnu. Cílem wITches je zvýšit zájem dětí o elektrotechniku a informatiku. Rozvíjí spolupráci kluků a holek zábavnou formou. Kromě toho vytváří wITches dívčí komunitu na Fakultě elektrotechnické, která svojí dobrovolnickou aktivitou přispívá k rozvoji společnosti.

Elektrotechnika, energetika a management

K žádnému technickému oboru nikdy neměla blízko. Z fyziky její znalosti skončily u gravitačního zákona a elektřina pro ni byla ta věc, kterou zapnu vypínačem na světlo, nic víc. Ale studium na ČVUT Kláře znělo “mega zajímavě”! Tak se do toho vrhla. Za pár měsíců studia se dozvěděla tolik zajímavých věcí, že se sama diví, kam to hlava ukládá. Skupina wITches ji lákala originalitou a taky se chtěla zapojit do nějakého kreativního projektu, který pomůže ukázat, že není třeba bát se techniky, stačí to jen zkusit!

RADKA OLYŠAROVÁ, wITches

ING. DIANA MÁRIA KRUPOVÁ

Otevřená informatika - Interakce člověka s počítačem

Od malička ráda překonávala výzvy. Když se rozhodovala pro vysokou školu a dost lidí jí vymlouvalo jít na FEL kvůli náročnosti studia, byl to pro ni impuls, proč se na FEL rovnou přihlásit. Vybrala si obor Otevřenou Informatiku, protože kombinuje její dva nejoblíbenější předměty ze střední školy - matematiku a programování.

Diana vystudovala částicovou fyziku na FJFI, kde se v rámci výzkumu  zapojila do skupiny ALICE. Zkušenosti nabrala při testování nového dopředného mionového detektoru v CERNu. V diplomové práci zkoumala vlastnosti  tohoto detektoru pro měření fotoprodukce vektorových mezonů v ultraperiferálních srážkách. Ve své práci pokračuje v doktorském studiu pod dvojitým vedením. Kromě FJFI je také PhD. studentkou na univerzitě Paris-Saclay. Po celou dobu studia se zapojuje do popularizačních akcí a snaží se tak svět elementárních částic přiblížit každému, komu daná oblast připadá fascinující a rád by se o ní dozvěděl víc.


ORGANIZÁTORKY

ING. JAROSLAVA ÓBERTOVÁ, PH.D.

MGR. VERONIKA JÍLKOVÁ

Vystudovala obor Experimentální jaderná a částicová fyzika na FJFI. Vědeckou kariéru zahájila v Ústavu jaderné fyziky AV ČR, kde stále působí, a zabývá  se studiem interakce antihadronů s jaderným prostředím. V roce 2017 obdržela Becquerelovu cenu za nejlepší výzkumnou práci v rámci doktorského studia a díky ní absolvovala stáž v Institutu pro jadernou fyziku v Orsay ve Francii. Později za svoji doktorskou práci získala i cenu rektora ČVUT. Postdoktorandské studium strávila na Univerzitě v Barceloně. Od roku 2020 působí i na Katedře fyziky FJFI, kde se v rámci skupiny Teorie a fenomenologie srážek těžkých iontů zabývá studiem produkce vektorových mezonů. Mimo to se podílela na organizaci letních škol fyziky a je členkou organizačního výboru mezinárodní konference.

Na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze působí jako specialistka komunikace. Má na starosti vybrané akce pro středoškoláky. Na fakultě se mimo jiné zabývá také otázkami rovných podmínek a příležitostí.

BC. LENKA HRONOVÁ

EVA PROSTĚJOVSKÁ

Lenka studuje magisterský obor experimentální jaderná a částicová fyziky. Zabývá se aplikací výkonných laserů a plazmatu ke studiu dynamických procesů ve vesmíru na Ústavu fyziky plazmatu AV ČR. Také pracuje na oddělení Komunikace a PR, kde pomáhá s propagací FJFI prostřednictvím sociálních sítí, živých přenosů a komunikací se zahraničními zájemci. Mimo fakultu se podílí na popularizaci vědy v rámci uskupení Science to Go, hraje curling nebo píše básničky. V rámci akce Staň se na den vědkyní bude moderovat panelovou diskusi.

S fakultou spojila svoje jméno před 10 lety. Na starosti má propagaci studijních směrů mezi středoškoláky a maturanty, ale i vymýšlení expozic a koordinaci programu Jaderky na různých akcích spojených s vědou a výzkumem, které jsou pořádány pro veřejnost, např. Noc vědců, VědaFest, Veletrh vědy AV v Letňanech, ale i na Dni otevřených dveří, exkurzích, vzdělávacích veletrzích jako je např. Gaudeamus.


ARCHIV

2022 

2021 (online)

 

2020 + foto

2019 + foto

2018   

2017    

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.