Systémové upozornění
Hlavní informace

Exkurze k výpočetnímu klastru, školnímu jadernému reaktoru, tokamaku Golem, přednášky a interaktivní expozice - to je Den otevřených dveří na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze

V úterý 28. listopadu 2017 od 9.00 hodin Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze připravila pro uchazeče o studium Den otevřených dveří. V rámci bohatého programu budou mít zájemci možnost se dostat ke speciálním školním zařízením – jadernému reaktoru Vrabci, fúznímu reaktoru - tokamaku Golem. Navíc jsou letos naplánovány exkurze k výpočetnímu klastru a na specializovaná pracoviště absolventů oboru radiologický fyzik. Od rána budou k jednotlivým oborům probíhat krátké půlhodinové přednášky. Hlavní přednáška o studiu začíná v budově v Břehové ve 12.30 hodin.

Úvodní soustředění k 31. ročníku Turnaje mladých fyziků se koná již tento pátek na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

Ukázka fyzikálního souboje, přednášky k úkolům pro školní rok 2017/18 i osobní zkušenosti, to vše čeká 20. října od 9.30 do 16.45 hodin pedagogy i studenty středních škol, kteří se rozhodli zúčastnit mezinárodní soutěže Turnaj mladých fyziků (International Young Physicists' Tournament). Úvodní soustředění na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT V Praze ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a Fyzikálním ústavem AV ČR má za cíl seznámit nováčky se soutěží, pomoci studentům i jejich pedagogům se v celé soutěži lépe zorientovat a dosáhnout dobrých výsledků. Turnaj mladých fyziků (TMF) je pořádán pod záštitou Jednoty českých matematiků a fyziků.

Mobilita bude hlavním tématem Noci vědců na ČVUT v Praze

Již počtvrté se České vysoké učení technické v Praze připojí k celorepublikové akci Noc vědců. Ta se uskuteční 6. října v době od 17.00 do 23.00 hodin. V rámci letošního tématu, kterým je mobilita, návštěvníci zažijí na vlastní kůži svět v pohybu a poznají, kam naši společnost posouvá současná věda a technika. V dejvickém kampusu se tradičně představí Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní, Fakulta stavební a Fakulta informačních technologií, nově také Masarykův ústav vyšších studií a Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), který v budově ČVUT – CIIRC hostí i Fakultu dopravní a kladenskou Fakultu biomedicínského inženýrství. Veřejnosti přístupná bude i Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská v Břehové ulici v centru Prahy.

Za přínos v oblasti kvantové optiky byl jako první Čech nového milénia jmenován profesor Jex čestným členem The Optical Society

Jako poctu české vědě může být vnímáno zvolení profesora Igora Jexe z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI ČVUT) mezi tzv. Fellow of the Society (čestný člen) v mezinárodní organizaci The Optical Society (OSA). Ta je přední profesionální mezinárodní organizací pro vědce, inženýry, studenty a vedoucí pracovníky, kteří přinášejí nové objevy, vytvářejí aplikace v reálném životě a urychlují úspěchy v oblasti nauky o světle.

Významná vědecká konference experimentálních fyziků se uskuteční na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze

Od 4. do 8. září 2017 bude Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze hostitelem XXXVII. mezinárodního sympozia týkajícího se interakcí elementárních částic (International Symposium on Physics in Collision). Jde o významné setkání fyziků, kteří bádají v oblasti elementárních částic, shrnující klíčové výsledky dosažené v oboru v posledním období. Záštitu nad sympoziem převzala náměstkyně primátorky hl. m. Prahy prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

FJFI připravila pro středoškoláky již 19. ročník Týdne vědy na Jaderce

Od neděle 18. června do pátku 23. června 2017 mohou studenti středních škol, kteří se zajímají o fyziku, matematiku, chemii nebo informatiku, bádat na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) ČVUT v Praze. Je pro ně připraven již 19. ročník populární akce „Týden vědy na Jaderce“. Registrace začíná 18. června v 10.00 hodin v Břehové 7, Praha 1 (hlavní budova FJFI). Součástí týdne jsou odborné přednášky a exkurze.

Nukleární medicínu, radioterapii a rentgenovou diagnostiku v praxi představí středoškolákům Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze. Pořádá Den lékařským fyzikem

S atraktivním oborem Radiologická fyzika, který lze studovat na katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), se mohou středoškoláci seznámit ve středu 7. června 2017 na Dni lékařským fyzikem. Přednáškový program začíná v 10.00 hod. na adrese Břehová 7, Praha 1. Praktická cvičení jsou od 13.30 hod. Exkurze na vybraná specializovaná pracoviště v nemocnici v Motole, Na Homolce nebo v Thomayerově nemocnici proběhnou od 16.00 do 17.30 hod.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro nadcházející akademický rok

Až do 12. září 2017 mohou podávat přihlášky uchazeči o studium na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Děkan fakulty vyhlásil náhradní a mimořádný termín přijímacího řízení pro akademický rok 2017/18. Hlásit se mohou uchazeči o bakalářské studium i o navazující magisterský studijní program.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze umožní středoškolákům stát se na den částicovým fyzikem

Více než šedesát přihlášených středoškoláků a středoškolaček se v pátek 7. dubna na semináři nazvaném Staň se na den částicovým fyzikem seznámí s hlavními myšlenkami standardního modelu elementárních částic popisujícího mikrosvět. Poznají také postupy, které se využívají při zkoumání základních vlastností hmoty. Seminář s experimentem pořádá katedra fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI) ve spolupráci se sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků, EPS Young Minds Prague.

Meteorologický balón vynese do stratosféry detekční systém pro výzkum kosmického záření, s jeho vývojem pomáhali studenti ČVUT v Praze

Z letiště Dlouhá Lhota u Příbrami bude v sobotu 18. března v 10.00 hodin dopoledne vypuštěn stratosférický balón Fík 2, v jehož gondole poletí nový dozimetrický systém pro výzkum kosmického záření ve vyšších vrstvách atmosféry. Zhruba za dvě a půl hodiny po startu bude třeba najít balón v terénu a získat z něj naměřené hodnoty. Experiment vznikl ve spolupráci ČVUT v Praze a Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.