Hlavní informace

Zkratka studijního programu: P_AAA
Kód studijního programu: B0541A170025
Délka studia: 3 roky

Charakteristika studijního programu

Aplikovana algebra a analyza Bc 04 Studium Aplikované algebry a analýzy je orientováno na pokročilé algebraické a analytické metody používané v současné aplikované matematice. Studijní program je koncipován tak, aby absolventi získali pevné základy v řadě matematických disciplín a osvojili si tak širokou škálu matematických metod. Cílem studijního programu je vychovávat odborníky, kteří jsou schopni se orientovat v širším spektru matematických disciplín. Během studia jsou studenti vedeni k samostatnému analytickému myšlení a ke schopnosti uplatňovat osvojené metody v řadě oblastí přírodních věd a techniky, např. v biologii, medicíně, ekonomii či informatice. Návyky nutné pro samostatnou odbornou práci jsou upevňovány a prohlubovány v rámci bakalářské práce. Standardní délka studia v bakalářském studijním programu Aplikovaná algebra a analýza je navržena na 3 roky.

Profil absolventa

Aplikovana algebra a analyza Bc 03 Znalosti:
Absolvent studijního programu Aplikovaná algebra a analýza získá především pevné základy a dostatečně hluboké vědomosti v širokém spektru matematických disciplín s důrazem na aplikovatelné algebraické a analytické metody, ale rovněž solidní všeobecný přehled o teoretické fyzice. Bohatá nabídka volitelných předmětů umožňuje absolventům získat i základní teoretické i praktické znalosti informatiky.

Dovednosti:
Konkrétně studijní program v profilových předmětech pokrývá tyto oblasti matematiky: analýza v reálném a komplexním oboru, lineární a obecná algebra, diskrétní matematika, numerická matematika, obyčejné diferenciální rovnice, základy funkcionální analýzy, základy teorie pravděpodobnosti, matematická statistika, rovnice matematické fyziky, diferenciálního počtu na varietách a lineární optimalizace. Kromě toho absolventi získají další vědomosti podle své volby z celé řady více specializovaných nebo aplikačně zaměřených přednášek nabízených jako volitelné předměty.

Kompetence:
Absolventi tohoto studijního programu budou schopni tvořivě uplatňovat získané znalosti při analýze a řešení konkrétních problémů matematické povahy v různých oblastech vědy a techniky. Budou schopni své nabyté vědomosti samostatně dále prohlubovat v rámci navazujícího studia a doplňovat je i o poznatky z dalších oborů podle povahy aplikace. K očekávaným charakteristickým rysům absolventa patří také odpovědný přístup ke svěřeným úkolům a schopnost prezentovat získané výsledky na vysoké úrovni.

Státní závěrečná zkouška

  • Matematická analýza a lineární algebra - povinný předmět
  • Základy funkcionální analýzy - výběrový předmět
  • Pravděpodobnost a matematická statistika - výběrový předmět

Podrobnosti a konkrétní obsah SZZ se řídí platnou legislativou a interními řády a předpisy, které najdete v sekci Studijní řády a předpisy.

Aplikovana algebra a analyza Bc 02 vetsi

Garant studijního programu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracoviště:
Katedra matematiky

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.