Hlavní informace

Zkratka studijního programu: P_APIN
Kód studijního programu: B0613A140022
Délka studia: 3 roky

Charakteristika studijního programu

Aplikovana informatika Bc 01

Studijní program Aplikovaná informatika kombinuje znalosti dané studiem základních matematických disciplín, základních fyzikálních disciplín a základů informatiky s rozsáhlejším studiem anglického jazyka v kontextu daných disciplín. Na těchto základech staví pokročilejší znalosti v oblasti informatiky.

Matematické předměty obsahují partie matematické analýzy, lineární algebry, diskrétní matematiky, pravděpodobnosti a statistiky. Fyzikální předměty jsou věnovány úvodu do mechaniky, elektřiny a magnetismu, vlnění a optiky. Informatické předměty formují základní počítačové dovednosti, znalost klasických a moderních forem programování, síťových technologií, internetových nástrojů, operačních systémů a základů teoretické informatiky.

Hlubší propojení znalostí informatiky, matematiky a fyziky umožňuje absolventům studia působit v prostředí využívajícím informačních technologií ve fyzikální, přírodovědné a technické praxi a uplatnit se nejen v běžném světě komerčních informačních a komunikačních technologií, ale též ve vědě a výzkumu. Díky posíleným jazykovým dovednostem pak mohou absolventi studia efektivně působit v mezinárodních pracovních týmech.

Profil absolventa

Aplikovana informatika Bc 03

Znalosti:
Absolvent získá matematicko-fyzikální základ a jazykové znalosti, které rozvíjí vědomostmi získanými v základních informatických disciplínách jako jsou klasické a moderní formy programování, matematika, teoretická informatika, operační systémy, síťové technologie, internetové nástroje a moderní softwarové nástroje používané v informatice.

Dovednosti:
Navrhování, analýza, práce na softwarových projektech, zvládnutí prostředků výpočetní techniky a problematiky počítačových sítí a použití odborného anglického jazyka v mezinárodním pracovním prostředí.

Kompetence:
Absolventi se uplatní na bakalářské úrovni v průmyslu, bankovnictví a soukromé sféře díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnosti pracovat s moderními informačními technologiemi. Mohou pracovat např. jako programátoři, správci sítě, členové vývojových a testovacích týmů, systémoví operátoři. Dalším studiem v navazujícím magisterském programu pak mohou své znalosti dále prohlubovat.

Státní závěrečná zkouška

  • Základy teoretické informatiky - povinný předmět
  • Programovací jazyky a operační systémy - výběrový předmět
  • Počítačová grafika - výběrový předmět

Podrobnosti a konkrétní obsah SZZ se řídí platnou legislativou a interními řády
a předpisy, které najdete v sekci Studijní řády a předpisy.

 

Aplikovana informatika Bc 04 vetsi

Garant studijního programu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracoviště:
Katedra matematiky

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.