Hlavní informace

Zkratka studijního programu: JCH
Kód oboru: P0531D130075
Délka studia: 4 roky

Charakteristika studijního programu

Doktorský studijní program jaderná chemie je určen absolventům magisterského studia chemických oborů. Jsou v něm prohlubovány znalosti zejména v radiochemii, která ve své dnešní podobě pokrývá širokou oblast základního i aplikovaného výzkumu, kde jsou sledovány chemické a fyzikálně chemické aspekty jaderných přeměn, jakož i metody využívající radionuklidy k řešení chemických problémů obecné povahy. Součástí studijního programuje také radiační chemie, která studuje chemické reakce iniciované nebo ovlivněné absorpcí ionizujícího záření v živém i neživém hmotném prostředí a jejich možné využití. Významná pozornost je věnována metodám separace radionuklidů, jaderně chemickým technologiím včetně zpracování a ukládání radioaktivních odpadů, výskytu a chování radioaktivních kontaminantů v životním prostředí a využití jaderných metod v chemické analýze životního prostředí. Velmi dynamicky se rozvíjí oblast radiofarmaceutické chemie a jaderné chemie v biologii a medicíně, v poslední době si pozornost získává i perspektivní oblast chemických otázek vyřazování jaderných zařízení, zejména jaderných elektráren, z provozu. V rámci studijního programu se obhajují i „nejaderné“ disertační práce, věnované speciálním otázkám souvisejícím s jadernou chemií, jako je stopová analýza, chování látek ve velmi nízkých koncentracích, kvantově-chemická problematika a jiné.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu jaderná chemie je vybaven solidními výstupními znalostmi z oboru jaderná chemie a obvykle alespoň jednoho dalšího oboru chemie, nejčastěji fyzikální, analytické, či organické chemie nebo biochemie. Znalosti a odborné dovednosti získané během doktorského studia umožňují absolventu řešit jak teoretické, tak praktické problémy výše uvedených chemických disciplin, zejména s využitím jaderně chemických metod v základním i aplikovaném výzkumu. Tyto znalosti a dovednosti je schopen uplatnit i v praxi, zejména při samostatném plnění specifických úkolů v průmyslu, energetice, zdravotnictví a při ochraně životního prostředí. Jeho vysoká odborná kompetence a adaptabilita ho kvalifikuje uplatnit se také při řízení výzkumných nebo pracovních kolektivů a v odpovědných odborně-administrativních funkcích.

Cílem studijního programu je vychovat absolventa s širokými znalostmi v oblasti jaderné chemie a dobrým rozhledem v dalších oblastech chemie schopného aplikovat získané znalosti a dovednosti v různých oblastech vědy, výzkumu i praxe. Absolventi mají schopnost dobře se uplatnit ve výzkumných ústavech a na vysokých školách prakticky všech chemických zaměření, v biomedicínsko-farmaceutických institucích a v neposlední řadě ve všech jaderných a zejména jaderně energetických zařízeních, pro které je FJFI, včetně KJCH, stále hlavním zdrojem vysoce specializovaných jaderných odborníků.

Garant oboru:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracoviště:
Katedra jaderné chemie

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.