Systémové upozornění
Hlavní informace

pro studenty 1. ročníku bakalářských studijních programů

Imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářského studijního programu původně plánovaná na den 6. 10. 2020 se v Betlémské kapli s ohledem na epidemiologickou situaci nekonala.

Místo toho je na v rámci zimního semestru akademického roku 2020-21 připravena imatrikulace nekontaktní, která se koná 

  • dne 23.11.2020 v 18:00 h pro první část studentů 1. ročníku bakalářského studia
  • dne 24.11.2020 v 08:30 h pro druhou část studentů 1. ročníku bakalářského studia

Rozdělení studentů do těchto částí je dáno platným rozvrhem a je uvedeno po studijních skupinách odpovídajících rozvrhu zde.

Imatrikulace proběhne v systému Teams ve skupině Team-Přípravný týden 00PT.

Průběh imatrikulace je následující:

  • Zahájení - proděkan pro pedagogiku
  • Proslov děkana
  • Proslov předsedy Studentské unie FJFI ČVUT
  • Přečtení imatrikulačního slibu
  • Vyslovení slibu studenty
  • Závěr
prof. Dr. Ing. Michal Beneš
Proděkan pro pedagogiku
22-08-2020 16:56:12

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.