Systémové upozornění
Hlavní informace

pro studenty bakalářského a magisterského studijního programu

Studenti, kteří chtějí skládat státní závěrečnou zkoušku a obhajovat diplomovou (bakalářskou) práci, se musí na katedře přihlásit v iKOS, formulář č. 82308. Na katedře podepíší vytištěnou přihlášku. Termíny pro podání přihlášek jsou:

  • do 30. listopadu 2015 - únorový termín SZZ
  • do 31. března 2016 - červnový termín SZZ do 31. května 2016 - zářijový termín SZZ

Přihlášku je možné podat jen tehdy, pokud studentovi pro splnění studijních povinností schází kromě předmětů daného semestru doporučeného studijního plánu k uzavření nejvýše 2 další předměty.

Termín, ke kterému se student přihlásil, je mu započítáván jako první termín SZZ. Pokud nemůže student z vážných důvodů v tomto termínu skládat SZZ, je třeba zrušit přihlášení k SZZ na studijním oddělení.

Student přihlášený ke SZZ provede kontrolu splnění svých studijních povinností a jejich shodný záznam v indexu a systému iKOS a odevzdá index na studijním oddělení v termínu daném časovým plánem akademického roku. Před tímto termínem může student konzultovat nejasnosti se studijním oddělením. Pokud student neodevzdá index v termínu stanoveném časovým plánem akademického roku nebo jeho údaje v indexu a systému iKOS nebudou úplné, termín SZZ mu propadá.

Tento pokyn vychází ze Zásad studia, které jsou součástí Studijního a zkušebního řádu ČVUT, čl. 11, odst. 4.

prof. Dr. Ing. Michal Beneš
Proděkan pro pedagogiku
21-07-2015 09:10:14

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.