Systémové upozornění
Hlavní informace

Vyhláška

č. 06/2015

o odhlášení ze SZZ
pro studenty bakalářského a magisterského studijního programu


Studenti přihlášení k únorovému termínu státních závěrečných zkoušek se mohou odhlásit nejpozději do 21. ledna 2016.

Studenti přihlášení k červnovému termínu státních závěrečných zkoušek se mohou odhlásit nejpozději do 26. května 2016.

Studenti přihlášení k zářijovému termínu státních závěrečných zkoušek se mohou odhlásit nejpozději do 3. srpna 2016.

Forma – zrušení přihlášky ke SZZ na SO.


prof. Dr. Ing. Michal Beneš
proděkan

Praha, 21. července 2015

Michal Beneš
Proděkan pro pedagogiku
28-07-2015 09:38:18

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.