Systémové upozornění
Hlavní informace

Vyhláška

č. 09/2015

o opakovaném přijímání do studia

Pro studenty opakovaně přijímané do téhož typu studia v bakalářském a magisterském studijním programu platí Směrnice děkana FJFI ČVUT v Praze č. 3/2015 týkající se podávání přihlášek a uznávání předmětů.


prof. Dr. Ing. Michal Beneš
proděkan pro pedagogiku

Praha, 25. srpna 2015

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.