Systémové upozornění

Filtr publikací

Kategorie
 
Rok
 
Hlavní informace
Rádl, S. - Hezký, P. - Proška, J. - Hejnová, L., - Krejčí, I.
Synthesis and analgesic activity of some side-chain modified anpirtoline derivatives
ARCHIV DER PHARMAZIE. 2000, 333(5), 107-112. ISSN 1521-4184.
2000
Rádl, S. - Hezký, P. - Proška, J., - Krejčí, I.
Synthesis and analgesic activity of some quinazoline analogs of anpirtoline
ARCHIV DER PHARMAZIE. 2000, 333(11), 381-386. ISSN 1521-4184.
2000
Šoustek, P. - Nepraš, M. - Kapusta, P., - Fidler, V.
New Reactive Fluorescent Probes from 2-Aminopyrene: Synthesis, Spectral and Photophysical Properties
In: Proceedings of the 8th Biannual International Conference on Dyes and Pygments COLORCHEM 2000. Pardubice-Rybitví: Research Institute for Organic Syntheses, 2000. pp. 36.
2000
Kuba, J. - Klisnick, A. - Drška, L. - Ros, D. - Smith, R. - Fourcade, P., - Jamelot, G.
Temporal Resolution of a Transient X-Ray Laser
In: Ultraintense Laser Interactions and Applications Conference. Book of Abstracts. Pisa: Instituto di Fisica Atomica e Molecolare - C.N.R, 2000. pp. 38.
2000
Strati, F. - Tallents, G.J. - Pert, G.J. - Lewis, C.L.S. - Keenan, R. - Topping, S. - Klisnick, A. - Ros, D., - Kuba, J.
Optimization of the Ne-Like Ge X-Ray Laser at 19.6 nm with CPA Irradiation
In: Annual Report 1999/2000, RAL Report No. RAL-TR-2000-034. Chilton, Didcot: Rutherford Appleton Laboratory, 2000. pp. 52.
2000
Kuba, J. - Klisnick, A., - Ros, D.
Temporal Resolution of a Transient Pumping X-Ray Laser
In: Annual Report 1999/2000, RAL Report No. RAL-TR-2000-034. Chilton, Didcot: Rutherford Appleton Laboratory, 2000. pp. 50.
2000
Keenan, R. - Topping, S.J. - Lewis, C.L.S. - Pert, G.J. - Tallents, G.J. - Strati, F. - Klisnick, A. - Ros, D., - Kuba, J.
Investigation into Inner Shell X-Ray Laser Transitions
In: Annual Report 1999/2000, RAL Report No. RAL-TR-2000-034. Chilton, Didcot: Rutherford Appleton Laboratory, 2000. pp. 48.
2000
Kálal, M.
Complex Interferometry - its Principles and Applications to Laser Produced Plasmas
[Unpublished Lecture] Korea Advanced Institute of Science and Techmology (KAIST) Department of Physics. 2000-02-14.
2000
Kálal, M.
Complex Interferometry - its Principles and Applications to Laser Produced Plasmas
[Unpublished Lecture] Pohang University of Science and Technology (POSTECH) Department of Physics. 2000-02-10.
2000
Hof, M. - Kapusta, P. - Fidler, V. - Nepraš, M., - Hutterer, R.
Dyes for Probing Microviscosity and Polarity in Biomembranes
In: 41st International Conference on the Biochemistry of Lipids. Book of Abstracts. Halle (Saale): ICBL, 2000. p. T4/49.
2000
Klisnick, A. - Ros, D. - Jamelot, G. - Zeitoun, P. - Carillon, A. - Kuba, J., - Fourcade, P.
Development of a Saturated Transient X-Ray Laser at 13.9 nm in LSAI
Compte-Rendus de l'Academie des Sciences. 2000, 4(8), 1045-1051. ISSN 1296-2147.
2000
Fiala, P. - Richter, I. - Ryzí, Z., - Škereň, M.
Optical Diffractive Structures
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 68. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Strati, F. - Tallents, G.J. - Pert, G.J. - Lewis, C.L.S. - Keenan, R. - Topping, S. - Klisnick, A. - Ros, D., - Kuba, J.
Optimization of the Ne-like Ge X-Ray laser at 19.6 nm with CPA irradiation
In: Annual Report 1999/2000, RAL Report No. RAL-TR-2000-034. Chilton, Didcot: Rutherford Appleton Laboratory, 2000. p. 52.
2000
Jelínková, H. - Kluiber, Z.
Technologické aplikace laserů
In: Nápaditá fyzika. Praha: ARSCI, 2000. p. 33-36.
2000
Dostálová, T. - Jelínková, H. - Dušková, J. - Krátký, M. - Miyagi, M. - Shoji, S. - Šulc, J. - Němec, M., - Himmlová, L.
Er: YAG a alexandritovy laser - Penetrace tvrdou zubní tkání a její baktericidní účinek
Česká stomatologie. 2000, 48(1), 24-32. ISSN 1210-7891.
2000
Horváth, P. - Schauer, F. - Salyk, O. - Kuřitka, I. - Nešpůrek, S. - Zemek, J., - Fidler, V.
Luminescence in Plasma Polysilylenes Prepared from Organosilanes
Journal of Non-crystalline Solids. 2000,(266-9), 989-993. ISSN 0022-3093.
2000
Schauer, F. - Nešpůrek, S. - Horváth, P. - Zemek, J., - Fidler, V.
Luminescence as a Tool for Crosslinking Determination in Plasma Polysilylenes Prepared from Organosilanes
Synthetic Metals. 2000, 109(1), 321-325. ISSN 0379-6779.
2000
Nepraš, M. - Urbanec, J. - Kapusta, P., - Fidler, V.
Dvojí fluorescence u některych derivátů 3-aminobenzanthron
Chemické listy. 2000, 94(9), 795-796. ISSN 0009-2770.
2000
Koláček, K. - Schmidt, J. - Boháček, V. - Šunka, P. - Ullschmied, J. - Řípa, M. - Piffl, V. - Rupasov, A.A. - Shikanov, A.S. - Kubeš, P., - Kravárik, J.
Spectroscopic Study of the Fast Capillary Discharge
In: 13th International Conference on High-Power Particle Beams, BEAMS'2000. Program and Abstracts. Nagaoka: University of Nagaoka, 2000. pp. 172.
2000
Koláček, K. - Boháček, V. - Schmidt, J. - Šunka, P., - Řípa, M.
Refined Design of a New Driver for Fast Capillary Discharge
In: International Workshop on Dense Magnetized Plasma IWDMO'2000. Warsaw: Institute of Plasma Physics, 2000. pp. 16.
2000
Koláček, K. - Boháček, V. - Schmidt, J. - Šunka, P. - Řípa, M. - Ullschmied, J., - Fuciman, M.
Design of a New Driver for Fast Capillary Discharge
In: 7th International Conference XRL'2000, Saint Malo. Orsay: Université Paris-Sud, 2000. pp. 123.
2000
Mocek, T. - Kim, C.M. - Shin, H.J. - Lee, D.G. - Cha, Y.H. - Hong, K.H., - Nam, C.H.
Interaction of Intense, Femtosecond Laser Pulse with Small-Sized Ne Clusters
In: 7th International Conference XRL'2000, Saint Malo. Orsay: Université Paris-Sud, 2000. pp. 1.
2000
Mocek, T. - Kim, C.M. - Shin, H.J. - Lee, D.G. - Cha, Y.H. - Hong, K.H., - Nam, C.H.
Soft X-Ray Emission from Small-Sized Ne Clusters Heated by Intense, Femtosecond Laser Pulses
Physical Review E. 2000, 62(1), 4461-4464. ISSN 1063-651X.
2000
Lang, K. - Arzenbacher, P. - Kapusta, P. - Kubát, P. - Král, V., - Wágnerová, D.
Long-Range Assemblies on Poly(dG-dC)2 and Poly(dA-dT): Phosphonium Cationic Porphyrins and the Importance of the Charge
Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. 2000, 57(1), 51-59. ISSN 1011-1344.
2000
Fidler, V. - Kapusta, P. - Nepraš, M. - Schroeder, J. - Rubtsov, I.V., - Yoshihara, K.
Femtosecond Fluorescence Anisotropy Kinetics as a Signature of Ultrafast Electronic Energy Transfer in Bichromophoric Molecules
Zeitschrift für physikalishe Chemie. 2000, 1(1), 1. ISSN 0942-9352.
2000
Škereň, M.
Počítačová syntéza optickych difrakčních struktur a elementů
Praha: Defense date 2000-06-21. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2000
Plíšek, P.
Reflektometrické měření fluktuací elektronové hustoty plazmatu uvnitř tokamaku CASTOR
Praha: Defense date 2000-06-22. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2000
Krupičková, P.
Návrh dvou systémů pro přímé měření fázového profilu vlnoplochy laserového svazku
Praha: Defense date 2000-06-22. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2000
Kratochvil, J.
Studium šíření elektromagnetickych vln v obecném nehomogenním prostředí
Praha: Defense date 2000-06-22. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2000
Dombrovský, A.
Pevnolátkové saturovatelné absorbéry pro neodymové lasery
Praha: Defense date 2000-06-21. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2000
Čechák, T. - Musílek, L. - Kubelík, M. - Gerndt, J. - Hiršl, P. - Jiroušek, P., - Kanaval, J.
Automation of TL Brick Dating by ADAM-1
In: 8th International Symposium on Radiation Physics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 111. ISBN 80-01-02180-7.
2000
Jelínková, H. - Němec, M. - Dvořáček, D. - Dostálová, T. - Pašta, J. - Kvasnička, J. - Miyagi, M. - Shi, Y., - Matsuura, Y.
Er:YAG laserové záření vedené speciálními vlnovody
Jemná mechanika a optika. 2000, 45(6), 181-183. ISSN 0447-6441.
2000
Černý, P. - Zverev, P.G. - Jelínková, H. - Basiev, T.T. - Ivleva, L.I., - Osiko, V.V.
Comparison of Stimulated Raman Scattering of Picosecond Pulses in Tungstate Crystals
In: SPIE Proceedings, Vol. 3928: Nonlinear Materials, Devices and Applications. Baltimore: SPIE, 2000. pp. 124-131. ISBN 0-8194-3545-7.
2000
Jelínková, H. - Miyagi, M. - Černý, P. - Šulc, J. - Shi, Y., - Matsuura, Y.
Nd:YAG Picosecond Pulses Delivery by Cyclic Olefin Polymer Coated Silver Hollow Glass Waveguide
In: SPIE Proceedings, Vol. 3911: Biomedical Diagnostic, Guidance, and Surgical-Assist Systems II. Baltimore: SPIE, 2000. pp. 276-283. ISBN 0-8194-3527-9.
2000
Jelínková, H. - Pašta, J. - Šulc, J., - Němec, M.
Er:YAG Laser Radiation in Experimental Ophthalmologic Applications
In: SPIE Proceedings, Vol. 3908: Ophthalmic Technologies X. Baltimore: SPIE, 2000. pp. 253-258.
2000
Dostálová, T. - Jelínková, H. - Šulc, J. - Černý, P. - Němec, M. - Čech, M. - Dušková, J. - Krátký, M., - Miyagi, M.
Laser Radiation Propagation in the Hard and Soft Dental Tissue
In: SPIE Proceedings, Vol. 3910: Lasers in Dentistry VI. Baltimore: SPIE, 2000. pp. 24-29. ISBN 0-8194-3526-0.
2000
Keenan, R. - Lewis, C.L.S. - Topping, S.J. - Pert, G.J. - Tallents, G.J. - Strati, F. - Klisnick, A. - Ros, D., - Kuba, J.
Inner Shell XRL Transitions May Be a Useful Route to the Water-Window
In: 7th International Conference XRL'2000, Saint Malo. Orsay: Université Paris-Sud, 2000. pp. 96.
2000
Kuba, J. - Klisnick, A., - Ros, D.
Characterization of a Transient Ni-Like X-Ray Laser Generated by Two-Color Irradiation
In: 7th International Conference XRL'2000, Saint Malo. Orsay: Université Paris-Sud, 2000. pp. 6.
2000
Kuba, J. - Klisnick, A., - Ros, D.
Duration of Transient X-Ray Laser Pulses: Experimental Investigation with High Temporal Resolution
In: 7th International Conference XRL'2000, Saint Malo. Orsay: Université Paris-Sud, 2000. pp. 64.
2000
Klisnick, A. - Kuba, J., - Ros, D.
Generation of Transient Short Pulse X-Ray Laser Using a Traveling-Wave Sub-ps Pump Pulse
In: 7th International Conference XRL'2000, Saint Malo. Orsay: Université Paris-Sud, 2000. pp. 2.
2000
Černý, P. - Jelínková, H. - Zverev, P.G. - Basiev, T.T., - Kubeček, V.
Picosecond Raman gain of CaCO3, KGW and BaWO4 Crystals
In: Conference Digest 2000: Conference on Lasers and Electro-Optics Europe. Piscataway: IEEE, 2000. pp. 299. ISBN 0-7803-6319-1.
2000
Biegert, J. - Diels, J.-C. - Malloy, K. - Stinz, A., - Kubeček, V.
42 ps Pulses from a Flashlamp Pumped Nd:YAG Laser using All-Solid-State Passive Pulse Control
In: Conference Digest 2000: Conference on Lasers and Electro-Optics Europe. Piscataway: IEEE, 2000. pp. 115. ISBN 0-7803-6319-1.
2000
Kubeček, V. - Biegert, J. - Diels, J.-C., - Kokta, M.R.
Practical Source of 50 ps Pulses Using a Flashlamp Pumped Nd:YAG Laser and Passive All-Solid State Pulse Control
Optics Communications. 2000, 177(1-6), 317-321. ISSN 0030-4018.
2000
Biegert, J. - Diels, J.-C. - Kubeček, V., - Kokta, M.R.
All-Solid-State Mode-Locked and Q-Switched High Power Flashlamp Pumped Nd:YAG Laser Delivering 50 ps Pulses
In: OSA Trends in Optics and Photonics Series. Washington, DC: Optical Society of America, 2000. pp. 622-627. ISBN 1-55752-628-1.
2000
Biegert, J. - Diels, J.-C. - Kubeček, V., - Kokta, M.R.
50 ps Pulses from a Flashlamp Pumped Nd:YAG Laser Using All-Solid State Passive Pulse Control
In: Advanced Solid State Lasers, OSA Technical Digest. Washington, DC: Optical Society of America, 2000. pp. 317-319. ISBN 1-55752-627-3.
2000
Jelínková, H. - Jančárek, A. - Vrbová, M. - Kubeček, V. - Dvořáček, D. - Kuhnová, G. - Šulc, J. - Černý, P. - Němec, M. - Kvasnička, J., - Kokta, M.
Infrared Laser-Tissue Interaction During Transmyocardial Laser Revascularization
In: SPIE Proceedings, Vol. 4166: A Window on the Laser Medicine World. Baltimore: SPIE, 2000. pp. 48-53.
2000
Diels, J.-C. - Rambo, P. - Schwarz, J. - Giuggioli, L. - Biegert, J. - Kubeček, V., - Bernstein, R.
Tests of Laser Induced Discharge of High dc Voltage Using High-Power Femtosecond UV Pulses
In: SPIE Proceedings, Vol. 3886: International Forum on Advanced High-Power Lasers and Applications APHLA'99. Washington: SPIE, 2000. pp. 1.
2000
Iskakov, A. - Lebo, I.G. - Rozanov, V.B., - Tishkin, V.F.
The Numerical Model of Two Beams Laser Heating and Compression of Spherical Shell Targets with Low-Density Coating
In: XXVI European Conference on Laser Interaction with Matter. Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2000. pp. 179.
2000
Kuba, J. - Klisnick, A., - Ros, D.
Temporal Resolution of a Transient Pumping X-Ray Laser
In: Annual Report 1999/2000, RAL Report No. RAL-TR-2000-034. Chilton, Didcot: Rutherford Appleton Laboratory, 2000. p. 50.
2000
Keenan, R. - Topping, S.J. - Lewis, C.L.S. - Pert, G.J. - Tallents, G.J. - Strati, F. - Klisnick, A. - Ros, D., - Kuba, J.
Investigation into Inner Shell X-Ray Laser Transitions
In: Annual Report 1999/2000, RAL Report No. RAL-TR-2000-034. Chilton, Didcot: Rutherford Appleton Laboratory, 2000. p. 48.
2000
Kuba, J. - Klisnick, A. - Ros, D. - Fourcade, P. - Jamelot, G. - Miquel, J.-L. - Blanchot, N., - Wyart, J.-F.
Two Color Transient Pumping in Ni-Like Silver at 13.9 and 16.1nm
Physical Review A. 2000, 62(1), 043808. ISSN 1050-2947.
2000
Mocek, T. - Kim, C.M. - Shin, H.J. - Lee, D.G. - Cha, Y.H. - Hong, K.H., - Nam, C.H.
Soft X-Ray Emission from Ar Clusters Heated by Ultrashort Laser Pulses
In: XXVI European Conference on Laser Interaction with Matter. Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2000. pp. 95.
2000
Ivanov, E. - Rozanov, V.B., - Vergunova, G.A.
Calculation of Optical Characteristics of Nonequilibrium Plasma
In: XXVI European Conference on Laser Interaction with Matter. Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2000. pp. 211.
2000
Badziak, J. - Makowski, J. - Parys, P. - Wolowski, J. - Vankov, A.B. - Woryna, E. - Krása, J. - Láska, L., - Rohlena, K.
Properties of High-z Plasma Produced by 1-picosecond Laser Pulse
In: XXVI European Conference on Laser Interaction with Matter. Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2000. pp. 235.
2000
Parys, P. - Wolowski, J. - Woryna, E. - Ando, L. - Celona, L. - Ciavola, G. - Gammino, S. - Torrisi, L. - Krása, J. - Láska, L., - Rohlena, K.
Influence of the Longitudinal Magnetic Field on Properties of an Ion Beam Emitted from a Laser-Produced Plasma
In: XXVI European Conference on Laser Interaction with Matter. Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2000. pp. 234.
2000
Prag, A. - Mocek, T. - Rus, B., - Rohlena, K.
Intensity Distribution of the Focal Lines of Prepulse and Main Pulse
In: XXVI European Conference on Laser Interaction with Matter. Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2000. pp. 204.
2000
Krása, J. - Láska, L. - Rohlena, K. - Peřina, V., - Hnatowicz, V.
Determination of Energy Spectrum of Laser-Created Heavy Ions from Their Implantation Depth Profile in an Al Foil
In: XXVI European Conference on Laser Interaction with Matter. Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2000. pp. 170.
2000
Králiková, B. - Jungwirth, K. - Rohlena, K. - Rus, B. - Skála, J. - Ullschmied, J. - Baumhacker, H., - Witte, K.J.
PALS - Present Status and Prospects
In: XXVI European Conference on Laser Interaction with Matter. Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2000. pp. 50.
2000
Vrba, P. - Vrbová, M. - Kálal, M. - Jančárek, A., - Fojtík, A.
Role of Initial Vapor Density in Z-Pinch Polyacetal Capillary Discharge
In: International Workshop on Dense Magnetized Plasma IWDMO'2000. Warsaw: Institute of Plasma Physics, 2000. pp. 7.
2000
Richter, I. - Fiala, P.
Threshold and Resonance Effects in Diffraction Gratings
In: SPIE Proceedings, Vol. 4095: Laser beam Shaping. Baltimore: SPIE, 2000. p. 1-11. ISBN 0-8194-3740-9.
2000
Richter, I. - Fiala, P.
Mechanisms Connected with a New Diffraction Order Formation in Surface-Relief Gratings
In: OSA Technical Digest: Diffractive Optics and Micro-Optics. Washington, DC: Optical Society of America, 2000. pp. 1-3. ISBN 1-55752-635-4.
2000
Škereň, M. - Richter, I., - Fiala, P.
Design of Binary Phase-Only Diffractive Optical Elements for Laser Beam Shaping
In: SPIE Proceedings, Vol. 4095: Laser beam Shaping. Baltimore: SPIE, 2000. p. 1-11. ISBN 0-8194-3740-9.
2000
Hudec, R. - Pína, L. - Inneman, A. - Gorenstein, P., - Melich, Z.
LE X-Ray Telescopes: Innovative Experiment to Monitor X-Ray Afterglows of GRBs
Nuclear Physics A. 2000, 80(1), 1-4. ISSN 0375-9474.
2000
Hudec, R. - Pína, L. - Inneman, A., - Melich, Z.
Innovative X-Ray Optics Development
In: Proceedings of 2nd Academic and Industrial Cooperation in Space Research. Noordwijk: European Space Agency, 2000. pp. 93-99. ISBN 92-9092-721-6.
2000
Hudec, R. - Inneman, A. - Pína, L., - Gorenstein, P.
A New X-Ray Telescope for Monitoring the X-Ray Afterglows of GRBs
In: CP526, Gamma-Ray Bursts: 5th Huntsville Symposium. Woodbury: American Institute of Physics, 2000. pp. 701-705. ISBN 1-56396-947-5.
2000
Kunimori, H. - Greene, B. - Hamal, K., - Procházka, I.
Centimeter Precision Eye-Safe Satellite Laser Ranging Using a Raman Shifted Nd:YAG Laser and Germanium Photon Counter
Journal of Optics A: Pure and Applied Optics. 2000, 2(1), 1-4. ISSN 1464-4258.
2000
Blažej, J.
Methods for laser ranging and optical diagnostics with high temporal and spatial resolution
Praha: 2000. Doctoral Thesis. Czech Technical University in Prague.
2000
Blažej, J. - Hamal, K., - Procházka, I.
New Achievements in All Solid State Photon Counting Detectors
In: Proceeding of 6th International Workshop on "Single Molecule Detection and Analysis in the Life Sciences". Berlin: PicoQuant, 2000. pp. 20.
2000
Vratislav, S. - Nedbal, I. - Král, J. - Steidl, J. - Bouda, V. - Mach, P., - Kratochvíl, J.
Characterization of Materials
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 234. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Vratislav, S. - Nedbal, I. - Král, J. - Steidl, J. - Bouda, V. - Mach, P., - Kratochvíl, J.
Characterization of Materials
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 234. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Němec, M. - Jelínková, H. - Procházka, I., - Miyagi, M.
Optika pro vedení záření Er:YAG laseru speciálními vlnovody
Jemná mechanika a optika. 2000, 45(5), 153-155. ISSN 0447-6441.
2000
Jelínková, H. - Šulc, J. - Černý, P. - Čech, M. - Kubeček, V. - Yi-Wei, S. - Matsuura, Y., - Miyagi, M.
Přenos vysokovýkonových Nd:YAG impulsů speciálním vlnovodem
Jemná mechanika a optika. 2000, 45(1), 20-22. ISSN 0447-6441.
2000
Černý, P. - Jelínková, H. - Zverev, P.G. - Basiev, T.T., - Kubeček, V.
Comparison of Stimulated Raman Scattering of Picosecond Pulses in Tungstate Crystals
In: XXVI European Conference on Laser Interaction with Matter. Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2000. pp. 138.
2000
Kubeček, V. - Biegert, J. - Diels, J. - Dombrovský, A. - Malloy, K., - Stinz, A.
Picosecond Flashlamp Pumped Nd:YAG Laser Using All-Solid-State Passive Pulse Control
In: XXVI European Conference on Laser Interaction with Matter. Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2000. pp. 172.
2000
Iskakov, A. - Lebo, I.G. - Limpouch, J. - Mašek, K. - Rohlena, K., - Tishkin, V.F.
Experimental and Numerical Study of Transverse Inhomogeneities in Plasma Expansion
In: XXVI European Conference on Laser Interaction with Matter. Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2000. pp. 184.
2000
Limpouch, J. - Renner, O. - Krouský, E. - Uschmann, I. - Forster, E. - Kalashnikov, M.P., - Nickles, P.V.
Line X-Ray Emission from Al Targets Irradiated by High-Intensity, Variable-Length Laser Pulses
In: XXVI European Conference on Laser Interaction with Matter. Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2000. pp. 183.
2000
Limpouch, J. - Iskakov, A. - Andreev, A.A., - Nakano, H.
Simulation Study of Short-Pulse Laser Energy Conversion to X-Ray Line Emission
In: XXVI European Conference on Laser Interaction with Matter. Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2000. pp. 182.
2000
Nakano, H. - Nishikawa, T. - Uesugi, N. - Limpouch, J., - Andreev, A.A.
Femtosecond Laser-Produced Plasmas as X-Ray Sources
In: XXVI European Conference on Laser Interaction with Matter. Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2000. pp. 122.
2000
Kálal, M. - Vrbová, M. - Jančárek, A. - Limpouch, J. - Pína, L. - Šiňor, M. - Vrba, P. - Drška, L., - Nádvorníková, L.
Optical Diagnostics of Evacuated Polyacetal Capillary Discharge
In: XXVI European Conference on Laser Interaction with Matter. Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2000. pp. 163.
2000
Šiňor, M. ed.
XXVI European Conference on Laser Interaction with Matter. Book of Abstracts
Praha, 2000-06-12/2000-06-16. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2000.
2000
Vrbová, M. - Jančárek, A. - Pína, L. - Vrba, P. - Bobrová, N.A. - Sasorov, P.V., - Kálal, M.
A Study of Electrical Discharge in Polyacetal Capillary
In: 7th International Conference XRL'2000, Saint Malo. Orsay: Université Paris-Sud, 2000. pp. 63.
2000
Vrba, P. - Vrbová, M. - Hebenstreit, M. - Neger, T. - Poeckl, M. - Bobrova, N.A., - Sasorov, P.
Estimation of the Electron Temperature in Li2CO3 Discharge
In: 7th International Conference XRL'2000, Saint Malo. Orsay: Université Paris-Sud, 2000. pp. 62.
2000
Vrbová, M. - Vrba, P.
XRL'2000 Sedmá mezinárodní konference o rentgenových laserech
Jemná mechanika a optika. 2000, 45(1), 1. ISSN 0447-6441.
2000
Liska, R. - Wendroff, B.
Shalow Water Conservation Laws on a Sphere
[Unpublished Lecture] University of Magdeburg. 2000-05-01.
2000
Pánek, J. - Hříbek, P. - Kubeček, V. - Jelínková, H., - Zavoral, M.
Cr:Tm:Ho:YAG (2.1um) and Nd:YAG (1.444um) Pulsed-Laser Lithotripsy of Bile Duct Stones
Czechoslovak Journal of Physics. 2000, 50(9), 1027-1030. ISSN 0011-4626.
2000
Andreev, A.A. - Limpouch, J., - Nakano, H.
Optimal Enhancement of X-Ray Line Emission from Plasma by Shaping of Short High-Intensity Laser Pulses
In: SPIE Proceedings, Vol. 3934: Commercial and Biomedical Applications of Ultrafast Lasers II. Baltimore: SPIE, 2000. pp. 52-60. ISBN 0-8194-3551-1.
2000
Vrba, P. - Vrbová, M.
Investigation of Capillary Z-Pinch Driven by External Circuits
Czechoslovak Journal of Physics. 2000, 50(3), 189-192. ISSN 0011-4626.
2000
Vrba, P. - Vrbová, M.
Z-Pinch Evolution in Capillary Discharge
Contributions to Plasma Physics. 2000, 40(5+6), 581-595. ISSN 0863-1042.
2000
Vrba, P. - Koláček, K. - Vrbová, M. - Schmidt, J., - Boháček, V.
Evolution on Z-Pinch in Argon-Filled Capillary
Czechoslovak Journal of Physics. 2000, 50(9), 1043-1050. ISSN 0011-4626.
2000
Voltr, J. - Král, J. - Nejedlý, Z., - Šimčík, S.
Sub-Milliprobe at the CTU in Prague
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B, Beam Interactions with Materials and Atoms. 2000,(161-163), 344-347. ISSN 0168-583X.
2000
Pína, L.
CCDs as Detectors of Soft X-Ray
[Unpublished Lecture] ČVUT FJFI. 2000-11-30.
2000
Limpouch, J. - Kocbach, L. - Ivanov, E.M., - Vergunova, G.A.
Simulation Studies of Atomic Physics in Capillary Discharges
[Unpublished Lecture] ČVUT FJFI. 2000-11-30.
2000
Vrba, P. - Vrbová, M. - Hebenstreit, M. - Neger, T. - Poeckl, M. - Bobrova, N., - Sasorov, P.
Estimation of the Electron Temperature in a Li2CO3 Ablative Capillary Discharge
[Unpublished Lecture] ČVUT FJFI. 2000-10-30.
2000
Kuba, J. - Klisnick, A., - Drška, L.
Temporal Resolution of Transient X-Ray Laser
[Unpublished Lecture] ČVUT FJFI. 2000-10-30.
2000
Šulc, J. - Jelínková, H.
Types of Q-Switches for Alexandrite Laser
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 209. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Kubeček, V. - Dombrovský, A. - Dostál, J. - Jelínková, H. - Čech, M., - Novotný, A.
Compact Cr:YAG Laser
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 170. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Dunovský, J. - Roubíček, M. - Myslík, J. - Vrbová, M. - Jančárek, A., - Gavrilov, P.
CTU Joint Center of Laser Technology
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 463. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Čech, M.
Laser Radar Control System
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 220. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Kubeček, V. - Křivský, J.
Diode Pumped Nd:YAG Laser
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 213. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Novotný, A. - Čech, M. - Jelínková, H. - Hamal, K. - Procházka, I. - Helali, Y.E. - Khalil, K.Y., - Tawadrous, M.Y.
Satellite Laser Ranging Station Helwan as a Part of the Global Network, International Projects in Earth Science and Astronomy
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 196. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Blažej, J. - Procházka, I., - Hamal, K.
Solid State Photon Counting Detector for Spectroscopy
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 199. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Voltr, J. - Král, J., - Nejedlý, Z.
Proton Beam Milliprobe
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 194. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Vrbová, M. - Černý, P. - Jelínková, H. - Kapusta, P. - Kubeček, V. - Novotný, A. - Richter, I., - Šulc, J.
Pictures for Multimedial Lectures in Quantum Electronics and Optics
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 193. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Procházka, I. - Blažej, J., - Hamal, K.
Picosecond Timing Resolution Photon Counting in Near Infrared
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 192. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Hamal, K. - Procházka, I. - Blažej, J., - Jakubcová, I.
Photon Counting Based Dust Monitor
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 191. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Černý, P. - Zverev, P.G. - Jelínková, H., - Basiev, T.T.
Generation of Raman Radiation in Solid-State Crystals
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 179. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Vrbová, M. - Burian, Z. - Jančárek, A. - Richter, I., - Schröfel, J.
FNSPE and FEE Common Laboratory for Practical Optoelectronics
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 177. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Jelínková, H. - Němec, M. - Pašta, J., - Šulc, J.
Er:YAG Laser in Opthalmology
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 173. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Drška, L. - Šiňor, M.
Educational Materials for the Virtual Department of Physical Sciences (FNSPE)
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 95. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Limpouch, J. - Drška, L., - Iskakov, A.
X-Ray Line Spectra Emitted from Short-Pulse Laser Irradiated Solid Targets
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 76. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Drška, L. - Šiňor, M. - Kulhánek, P., - Kocbach, L.
Virtual Workshop of Physics of Microworld and Megaworld
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 75. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Kuba, J. - Drška, L., - Klisnick, A.
Studies of Coherent VUV/X-Ray Sources Driven by Lasers and/or Powerfull Discharges
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 74. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Richter, I. - Baše, R. - Najdek, D., - Fiala, P.
Optical Information Processing: Selected Methods and Implementation
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 69. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Tolar, J. - Čechák, T. - Pospíšil, S. - Sodomka, J. - Sopko, B. - Šiňor, M., - Vratislav, S.
Fundamental Experiments in Physics of Microworld
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 54. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Kapusta, P. - Vraný, B., - Fidler, V.
EI FS/FL900 High-End Spectrofluorometer: Extension and New Features
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 51. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Vrbová, M. - Vrba, P.
Capillary Z-Pinch for Soft X-Ray Laser Pumping
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 45. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Richter, I. - Fiala, P.
Anomalies and Resonant Effects in Diffractive Structures
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 43. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Liska, R. - Wendroff, B.
Dimensionally Reduced Models of Fluid Flow and Symbolic Computing
In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 23. ISBN 80-01-02229-3.
2000
Liska, R.
Composite Schemes for Conservation Laws
[Unpublished Lecture] Los Alamos National Laboratory. 2000-03-08.
2000
Hong, H. - Liska, R. - Robidoux, N., - Steinberg, S.
Elimination of Variables in Parallel
SIAM News. 2000, 33(8), 1-5. ISSN 0036-1437.
2000
Šiňor, M.
Prostředky pro tvorbu učebních textů na WEBu
[Unpublished Lecture] UK MFF. 2000-01-07.
2000
Diels, J.-C. - Rambo, P. - Schwarz, J. - Giuggioli, L. - Biegert, J. - Kubeček, V., - Bernstein, R.
Tests of Laser Induced Discharge of High dc Voltage Using High-Power Femtosecond UV Pulses
In: SPIE Proceedings, Vol. 3886: International Forum on Advanced High-Power Lasers and Applications APHLA'99. Washington: SPIE, 2000.
2000
Černý, P. - Zverev, P.G. - Jelínková, H., - Basiev, T.T.
Efficient Raman Shifting of Picosecond Pulses Using BaWO4 Crystal
Optics Communications. 2000, 177(1), 397-404. ISSN 0030-4018.
2000
Richter, I. - Ryzí, Z., - Fiala, P.
Diffraction on a Surface-Relief Grating: Mechanisms and Interpretation
In: SPIE Proceedings, Vol. 4016: Photonics Devices and Systems. Baltimore: SPIE, 2000. ISBN 0-8194-3641-0.
2000
Richter, I. - Fiala, P.
Mechanisms Connected with a New Diffraction Order Formation in Surface-Relief Gratings
Optik : International Journal for Light and Electron Optics. 2000, 111 237-245. ISSN 0030-4026.
2000
Iskakov, A. - Tishkin, V.F. - Lebo, I.G. - Limpouch, J. - Mašek, K., - Rohlena, K.
Two-Dimensional Model of Thermal Smoothing of Laser Imprint in a Double-Pulse Plasma
Physical Review E. 2000, 61(1), 842-847. ISSN 1063-651X.
2000
Procházka, I.
Optical Methods for Atmospheric Monitoring and Environmental Sensing
Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 1999. CTU Reports. vol. 3. ISBN 80-01-01986-1.
1999
Rádl, S. - Hafner, W. - Hezký, P. - Krejčí, I. - Proška, J., - Hájíček, J.
Synthesis and antinociceptive activity of some 3-chlorophenyl- and 6-chloropyridin-2-yl derivatives
Collection of Czechoslovak Chemical Communications. 1999, 64(2), 377-388. ISSN 0010-0765.
1999
Rádl, S. - Hafner, W. - Hezký, P. - Krejčí, I. - Proška, J., - Taimr, J.
Molecular modification of anpirtoline, a non-opioid centrally acting analgesic
Collection of Czechoslovak Chemical Communications. 1999, 64(2), 363-376. ISSN 0010-0765.
1999
Rádl, S. - Kovářová, L. - Hezký, P. - Vosátka, V. - Konigová, O. - Proška, J., - Krejčí, I.
Synthesis and analgesic activity of some condensed analogs of anpirtoline
ARCHIV DER PHARMAZIE. 1999, 332(6), 208-212. ISSN 1521-4184.
1999
Rádl, S. - Hezký, P. - Proška, J., - Krejčí, I.
Synthesis and analgesic activity of some deaza derivatives of anpirtoline
ARCHIV DER PHARMAZIE. 1999, 332(1), 13-18. ISSN 1521-4184.
1999
Lebo, I.G. - Iskakov, A. - Limpouch, J. - Mashek, K. - Rohlena, K., - Tishkin, V.F.
2D Modeling of thermal smoothing of laser imprint in a double-pulse plasma
Laser and Particle Beams. 1999, 17(1), 759-763. ISSN 0263-0346.
1999
Hubert, S. - Zeitoun, Ph. - Albert, F. - Bechir, E., - Kuba, J.
Application du laser X: Etude de plasmas denses par interferometrie X-UV
In: Annual Report LULI 1998. Palaiseau: Ecole Polytechnique, 1999. pp. 103-105.
1999
Klisnick, A. - Carillon, A. - Jamelot, G. - Jaeglé, P. - Ros, D. - Zeitoun, P. - Albert, F. - Fourcade, P., - Kuba, J.
Demonstration of two-color transient pumping in Ni-like silver at 13.9 nm and 16.1 nm
In: SPIE Proceedings, Vol. 3776. Washington: SPIE, 1999. pp. 282-291. ISBN 00-0277-786-X.
1999
Richter, I. - Ryzí, Z., - Fiala, P.
Diffraction on a surface-relief grating: mechanisms and interpretation
In: SPIE Proceedings, Vol. 4016: Photonics, Devices, and Systems. Baltimore: SPIE, 1999. pp. 1-6. ISBN 0-8194-3641-0.
1999
Novotný, A.
Vývoj laserových družicových dálkoměrů
Praha: Defense date 1999-11-25. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1999
Pína, L. - Inneman, A., - Hudec, R.
X-ray Micromirrors
In: SPIE Proceedings, Vol. 3766: X-ray Optics, Instruments and Missions II. Washington: SPIE, 1999. pp. 3.
1999
Inneman, A. - Hudec, R. - Pína, L., - Gorenstein, P.
Lobster Eye X-ray Telescopes
In: SPIE Proceedings, Vol. 3766: X-ray Optics, Instruments and Missions II. Washington: SPIE, 1999. pp. 2.
1999
Hudec, R. - Pína, L., - Inneman, A.
Replicated Grazing Incidence X-ray Optics: Past, Present and Future
In: SPIE Proceedings, Vol. 3766: X-ray Optics, Instruments and Missions II. Washington: SPIE, 1999. pp. 1.
1999
Fiala, P.
Základy fyzikální optiky
Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-01975-6.
1999
Fiala, P. ed.
CTU Reports, Vol. 3, No. 1
Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-01986-1.
1999
Ryzí, Z. - Fiala, P., - Matějka, F.
Blazed Diffractive Structures Produced by the Scanning Methods
EOS Topical Meetings Digest Series Vol. 22 - Diffractive optics. 1999, 22(1), 193. ISSN 1167-5357.
1999
Richter, I. - Ryzí, Z., - Fiala, P.
Physical Interpretation of Diffraction Processes in Surface-relief Gratings
EOS Topical Meetings Digest Series Vol. 22 - Diffractive optics. 1999, 22(1), 113. ISSN 1167-5357.
1999
Richter, I. - Ryzí, Z., - Fiala, P.
Diffraction gratings: mechanisms and analysis of diffraction processes
[Unpublished Lecture] Optical Society of America. 1999-09-01.
1999
Limpouch, J.
Modelování interakce intenzivního laserového záření s plazmatem
Praha: Defense date 1999-04-22. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1999
Vrba, P. - Vrbová, M.
Estimation of the electron temperature in a Li2Co3 ablative capillary discharge
[Unpublished Lecture] Technical University Graz. 1999-08-12.
1999
Miquel, J.L. - Blanchot, N. - Bonnet, L., - Kuba, J.
Transient Collisional Excitation X-ray Laser Experiments on P102 Laser at CEA-LV
In: SPIE Proceedings, Vol. 3776. Washington: SPIE, 1999. pp. 24-26. ISBN 00-0277-786-X.
1999
Klisnick, A. - Carillon, A. - Jamelot, G., - Kuba, J.
Demonstration of two-color transient pumping in Ni-like silver at 13.9 nm and 16.1 nm. New progress in applications of X-ray lasers
[Unpublished Lecture] SPIE. 1999-07-18.
1999
Klisnick, A. - Ros, D., - Kuba, J.
Recent Progress on transient collisional X-ray lasers at LSAI
[Unpublished Lecture] 1999-12-20.
1999
Liska, R.
Užití počítačové algebry v metodě konečných diferencí
Praha: Defense date 1999-05-27. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1999
Čech, M.
Laserový družicový radar
Praha: Defense date 1999-04-22. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1999
Hamal, K. - Procházka, I., - Blažej, J.
Pico event timer based portable calibration standard for satellite laser ranging
[Unpublished Lecture] EurOpto. 1999-06-16.
1999
Hamal, K. - Procházka, I., - Blažej, J.
Single photon picosecond infrared detector
[Unpublished Lecture] EurOpto. 1999-06-16.
1999
Procházka, I. - Novotný, A.
Ground target calibration scheme, SLR station Helwan
[Unpublished Lecture] EurOpto EOS/SPIE Symposium on Remote Sensing. 1999-09-22.
1999
Procházka, I.
SPAD based SLR systems calibration scheme recommandation
[Unpublished Lecture] EurOpto EOS/SPIE Symposium on Remote Sensing. 1999-09-23.
1999
Hamal, K. - Procházka, I. - Jiroušek, P., - Kropík, M.
Contribution of the Picosecond Event Timer to the Satellite Laser Station Performance Improvement
[Unpublished Lecture] EurOpto EOS/SPIE Symposium on Remote Sensing. 1999-09-20.
1999
Pína, L.
Fotonika v oblasti měkkého rtg. záření pro fyziku vysokoteplotního plazmatu a nové rtg. zdroje s vysokým jasem
Praha: Defense date 1999-04-01. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1999
Jelínková, H. - Šulc, J. - Černý, P. - Miyagi, M. - Matsuura, Y., - Shi, Y.-W.
Nd:YAG Picosecond Pulses Delivery by Cyclic Olefin Polymer-coated Silver Hollow Glass Waveguide
In: CLEO/Pacific Rim'99. Abstract book. Piscataway: IEEE, 1999. pp. 70. ISBN 0-7803-5661-6.
1999
Basiev, T.T. - Doroshenko, M.E. - Zverev, P.G., - Jelínková, H.
Efficient Raman shifting of picosecond Nd:YAG radiation by KGW crystal
[Unpublished Lecture] Photonics Prague'99 3rd International Conference. 1999-06-01.
1999
Kubeček, V. - Jelínková, H. - Takagi, Y. - Agnesi, A., - Kokta, M.R.
CrYAG
[Unpublished Lecture] Photonics Prague'99 3rd International Conference. 1999-06-01.
1999
Jelínková, H. - Němec, M. - Šulc, J. - Černý, P. - Miyagi, M. - Dostálová, T., - Pašta, J.
Delivery of Er:YAG laser radiation by special hollow glass waveguides and its application in medicine
[Unpublished Lecture] Photonics Prague'99 3rd International Conference. 1999-06-01.
1999
Šulc, J. - Jelínková, H. - Dostálová, T., - Miyagi, M.
Tuned Alexandrite laser for dentistry
[Unpublished Lecture] Photonics Prague'99 3rd International Conference. 1999-06-01.
1999
Černý, P. - Jelínková, H.
Comparison of stimulated Raman scattering of picosecond pulses in gaseousand solid state media
[Unpublished Lecture] Photonics Prague'99 3rd International Conference. 1999-06-01.
1999
Dostálová, T. - Jelínková, H. - Šulc, J., - Němec, M.
Er:YAG and Alexandrite Laser Penetration in Tooth and Bone
In: Laser Florence'99 Conf. Proceeding. University of Florence, 1999. pp. 60.
1999
Čtyroký, J.
Modelování optických vlnovodných struktur metodou obousměrného rozkladu ve vlastní vidy
Praha: Defense date 1999-04-01. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1999
Jelínková, H. - Dostálová, T. - Dušková, J. - Krátký, M. - Miyagi, M. - Shoji, S. - Šulc, J., - Němec, M.
Er:YAG and Alexandrite Laser Radiation Propagation in Root Canal and its Effect on Bacteria
Journal of Clinical Laser Medicine & Surgery. 1999, 17(6), 267-272. ISSN 1044-5471.
1999
Převorovský, Z. - Landa, M. - Ježdík, R. - Hora, P., - Šiňor, M.
Dispersion Effects in Ultrasonics Diagnostics of Structures
In: Defectoscopy'99. Book of Abstracts. Prague: Czech Society for Nondestructive Testing, 1999. pp. 7.
1999
Landa, M. - Převorovský, Z. - Hora, P. - Ježdík, R., - Šiňor, M.
Numerical Modeling and Experimental Evaluation of Geometrical Dispersion Effects
In: Proceedings of "Inženýrská mechanika '99". Prague: Czech Society for Nondestructive Testing, 1999. pp. 89-94.
1999
Richter, I. - Hříbek, P.
Dvouvlnová interakce ve fotorefraktivních prostředích - teoretická a experimentální studie
[Unpublished Lecture] Univerzita Palackého Přírodovědecká fakulta. 1999-06-10.
1999
Fiala, P. - Richter, I., - Ryzí, Z.
Analýza difrakčních mřížek a fyzikální interpretace difrakčních procesů
[Unpublished Lecture] Univerzita Palackého Přírodovědecká fakulta. 1999-06-10.
1999
Kálal, M.
Principy a aplikace komplexní interferometrie
[Unpublished Lecture] Univerzita Palackého Přírodovědecká fakulta. 1999-05-06.
1999
Procházka, I.
Differential Satellite Laser Ranging SLR System Diagnostics Tool
In: Proceedings 11th International Workshop on Laser Ranging. Frankfurt am Main: BKG, 1999. pp. 660-663. ISBN 3-88648-094-1.
1999
Procházka, I. - Hamal, K., - Blažej, J.
Millimetre Ranging and Echo Signal Strength Monitoring with SPAD Detectors
In: Proceedings 11th International Workshop on Laser Ranging. Frankfurt am Main: Verlag des Bundesamtes für Kartographie und Geodasie, 1999. pp. 452-457.
1999
Procházka, I. - Hamal, K., - Pershin, S.M.
SPAD Detector for Laser Ranging on Mars Surface
In: Proceedings 11th International Workshop on Laser Ranging. Frankfurt am Main: Verlag des Bundesamtes für Kartographie und Geodasie, 1999. pp. 421-425.
1999
Schreiber, U. - Haufe, K.H., - Procházka, I.
Concept of a Pet4/LabView-Contol System
In: Proceedings 11th International Workshop on Laser Ranging. Frankfurt am Main: BKG, 1999. pp. 413-420. ISBN 3-88648-094-1.
1999
Novotný, A.
Human Factor as an Important Phenomenon of GLOBAL SLR Network
In: Proceedings 11th International Workshop on Laser Ranging. Frankfurt am Main: Verlag des Bundesamtes für Kartographie und Geodasie, 1999. pp. 317-319.
1999
Kirchner, G. - Koidl, F. - Procházka, I., - Hamal, K.
SPAD time Walk Compensation and Return Energy Dependent Ranging
In: Proceedings 11th International Workshop on Laser Ranging. Frankfurt am Main: Verlag des Bundesamtes für Kartographie und Geodasie, 1999. pp. 245-249.
1999
Čech, M. - Hamal, K. - Jelínková, H. - Novotný, A. - Procházka, I. - Helali, Y.E., - Tawadros, M.Y.
Upgrading of the Helwan Laser Station (1997-1998)
In: Proceedings 11th International Workshop on Laser Ranging. Frankfurt am Main: Verlag des Bundesamtes für Kartographie und Geodasie, 1999. pp. 197-200.
1999
Hamal, K. - Procházka, I.
Pico Event Timer Based SLR Station Upgrade
In: Proceedings 11th International Workshop on Laser Ranging. Frankfurt am Main: Verlag des Bundesamtes für Kartographie und Geodasie, 1999. pp. 137-138.
1999
Limpouch, J.
X-ray Line Emission from Short-pulse Laser-irradiated Solid Targets
In: Proceedings of Workshop The Interaction of Short Ultra-intense Laser Pulses with Plasmas. Lyon: Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire, 1999. pp. 1.
1999
Liska, R.
Finite Difference Numerical Modelling Supported by Computer Algebra
[Unpublished Lecture] Universidad Complutense Madrid. 1999-06-26.
1999
Šiňor, M.
Simulace a vizualizace šíření elastodynamických vln v obecném nehomogenním prostředí
[Unpublished Lecture] UK MFF. 1999-01-08.
1999
Jelínková, H. - Jančárek, A. - Vrbová, M. - Dvořáček, D. - Kuhnová, G. - Šulc, J. - Kubeček, V. - Kvasnička, J., - Kokta, M.
Infrared Laser-tissue Interaction During Transmyocardical Laser Revascularization
In: Laser Florence'99 Conf. Proceeding. University of Florence, 1999. pp. 100.
1999
Kálal, M.
Complex Interferometry and Its Application to Laser Plasma Diagnostics
In: International Workshop on Plasma Diagnostics (Book of Abstracts). Gent: University of Gent, 1999. pp. 40-41.
1999
Casse, G.L. - Doležal, Z. - Glaser, M. - Kohout, Z. - Koníček, J. - Lemeilleur, F. - Leroy, C. - Linhart, V. - Mareš, J.J. - Pospíšil, S. - Roy, P. - Sopko, B. - Šiňor, M. - Švejda, J. - Vorobel, V., - Wilhelm, I.
Scanning of Irradiated Silicon Detectors Using Alpha Particles and Low-energy Protons
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1999, A434(1), 118-130. ISSN 0168-9002.
1999
Přibyl, L. - Přech, P., - Engst, P.
First Internacional Conference on Advanced Engineering Design
[Art Exhibition - Group, Invited] 1999-05-31 - 1999-06-02 ČVUT FSI Ú210.2, Prague.
1999
Přibyl, L. - Přech, P., - Engst, P.
Workshop 99 - ČVUT Praha
[Art Exhibition - Group, Invited] 1999-02-02 - 1999-02-03 ČVUT FSI Ú210.2, Praha.
1999
Richter, I. - Ryzí, Z., - Fiala, P.
Diffraction on a surface-relief grating: mechanisms and interpretation
[Unpublished Lecture] Photonics Prague'99 3rd International Conference. 1999-06-01.
1999
Král, J. - Voltr, J.
Ion Implantation of Optical Dopants Into Insulators
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 184.
1999
Černý, P. - Jelínková, H.
Stimulated Raman Scattering of Picosecond Pulses in KGW Crystal
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 81.
1999
Šulc, J. - Jelínková, H.
Q-switched Alexandrite Tunable Laser
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 78.
1999
Salomonovič, R.
Proton Non-Rutherford Forward Scattering on Carbon
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 77.
1999
Drška, L. - Šiňor, M.
Project of the Virtual Department of Physical Sciences and Information Pedagogy
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 74.
1999
Němec, M. - Jelínková, H. - Černý, P., - Šulc, J.
Mid-infrared Solid State Er:YAG Laser
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 65.
1999
Rus, B. - Kálal, M. - Sebban, S. - Zeitoun, P. - MacPhee, A.G. - Lewis, C.L.S. - Rohlena, K. - Skála, J. - Králiková, B., - Mocek, T.
Demonstration of Large Gain at 25.5 nm in Ne-like Fe Plasmas
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 59.
1999
Drška, L. - Šiňor, M.
Computerized Courses of Practical Informatics and Physics for Students of the CTU 1
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 56.
1999
Šiňor, M. - Ježdík, R. - Landa, M., - Převorovský, Z.
Acoustic Emission Induced by Crack Propagation in Bimaterial Interface: Modelling and Experiment
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 52.
1999
Liska, R. - Wendroff, B.
Where Numerics Can Benefit from Computer Algebra in Finite Difference Modelling of Fluid Flows
In: Computer Algebra in Scientific Computing CASC'99. Berlin: Springer, 1999. pp. 269-286. ISBN 3-540-66047-X.
1999
Liska, R. - Wendroff, B.
Composite Centered Schemes for Multidimensional Conservation Laws
In: Hyperbolic Problems: Theory, Numerics, Applications. International Series of Numerical Mathematics, Vol. 130. Basel: Birkhäuser Verlag, 1999. pp. 661-670.
1999
Liska, R. - Wendroff, B.
Composite Centered Schemes for Conservation Laws in 3D
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 50.
1999
Kapusta, P. - Fidler, V. - Nepraš, M. - Šoustek, P., - Hof, M.
Reactive Fluorescent N-triazinyl-1-amynopyrene Derivatives
In: Fluorescence Microscopy and Fluorescence Probes 3. Prague: ESPERO Publishing, 1999. p. 145-151.
1999
Richter, I. - Fiala, P., - Ryzí, Z.
Physical Interpretation of Diffraction Processes in Gratings
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 73.
1999
Procházka, I. - Blažej, J., - Hamal, K.
Millimeter Precision Satellite Laser Ranging Using the SPAD Detector
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 191.
1999
Kubeček, V. - Takagi, Y. - Agnesi, A. - Kokta, M. - Jelínková, H. - Novotný, A., - Čech, M.
Cr:YAG Laser
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 210.
1999
Hříbek, P. - Pánek, J. - Kubeček, V. - Jelínková, H., - Petr, O.
Laser Fragmentation of Bilinary and Urinary Stones
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 329.
1999
Vrbová, M. - Vrba, P.
Prospective Active Media for 2-20 nm X-Ray Lasers
In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 76.
1999
Drška, L.
Pseudocapillary and hybrid lasing systems
[Unpublished Lecture] ČVUT FJFI. 1999-10-25.
1999
Drška, L. - Šiňor, M.
Atomic data sources for x-ray spectroscopy
[Unpublished Lecture] ČVUT FJFI. 1999-10-25.
1999
Nádvorníková, L. - Vrbová, M.
Processing of time resolved x-ray spectra measured at TU Graz
[Unpublished Lecture] ČVUT FJFI. 1999-10-25.
1999
Limpouch, J.
Expected UV and soft x-ray spectra emitted from capillary discharges
[Unpublished Lecture] ČVUT FJFI. 1999-10-25.
1999
Vrba, P. - Vrbová, M., - Koláček, K.
Z-pinch evolution in capillary discharge
[Unpublished Lecture] ČVUT FJFI. 1999-10-25.
1999
Kálal, M.
Analysis of interferograms without signal free region
[Unpublished Lecture] ČVUT FJFI. 1999-10-25.
1999
Drška, L.
Concepts of realization and simulation of hybrid X-ray lasers
[Unpublished Lecture] Technical University Graz. 1999-08-12.
1999
Pína, L.
X-ray diagnostics for capillary plasma
[Unpublished Lecture] Technical University Graz. 1999-08-12.
1999
Kálal, M.
Capillary plasma density diagnostics
[Unpublished Lecture] Technical University Graz. 1999-08-12.
1999
Jančárek, A.
Construction of FNSPE capillary discharge system
[Unpublished Lecture] Technical University Graz. 1999-08-12.
1999
Drška, L. - Šiňor, M.
Software Packages and atomic data for X-ray spectroscopy
[Unpublished Lecture] Technical University Graz. 1999-08-12.
1999
Biegert, J. - Kubeček, V., - Diels, J.-C.
A New Femtosecond UV Source Based on Nd:YAG
In: Conference on Lasers and Electro-optics, OSA Technical Digest. Washington, DC: Optical Society of America, 1999. pp. 478. ISBN 1-55752-595-1.
1999
Biegert, J. - Kubeček, V., - Diels, J.C.
Pulse Compression
In: Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering. Chichester: John Wiley & Sons, 1999. p. 446-454. ISBN 0-471-13946-7.
1999
Vrba, P. - Vrbová, M.
Temperature Dependence of Ion Abundance in X-ray Laser Mixtures
In: Proceedings of International Conference on Phenomena in Ionized Gases. Warsaw: Institute of Plasma Physics, 1999. pp. 249-250.
1999
Liska, R. - Wendroff, B.
Composite Schemes for Conservation Laws
[Unpublished Lecture] University of New Mexico. 1999-09-28.
1999
Liska, R.
Smoothly Blending Successive Circular Interpolants in Two and Three Dimensions
[Unpublished Lecture] Johannes Kepler University. 1999-03-11.
1999
Liska, R.
Where Numerics can Benefit from Symbolic Computing in Finite Difference Modelling of Fluid Flows
[Unpublished Lecture] Johannes Kepler University. 1999-03-10.
1999
Limpouch, J.
Simulation of x-ray emission line emission from laser-irradiated solid targets
[Unpublished Lecture] University of Jena. 1999-06-18.
1999
Kubeček, V. - Dostál, J., - Dombrovský, A.
Cr:YAG jako perspektivní zdroj pro optické komunikace v oblasti 1.5 um
In: Sborník konference Optické komunikace O.K. '99. Praha: TECH-MARKET, 1999. pp. 164-168. ISBN 80-86114-30-9.
1999
Hamal, K. - Procházka, I. - Blažej, J. - Eslerová, I. - Sopko, B., - Pasta, A.
Photon Counting Based Dust Monitor
In: SPIE Proceedings, Vol. 3707. Washington: SPIE, 1999. pp. 599-603. ISBN 0-8194-3181-8.
1999
Hamal, K. - Procházka, I., - Blažej, J.
Contribution of the Picosecond Event Timer to the Satellite Laser Station Performance Improvement
In: SPIE Proceedings, Vol. 3865. Washington: SPIE, 1999. pp. 5. ISBN 0-8194-3460-4.
1999
Dostálová, T. - Jelínková, H. - Kučerová, H. - Krejsa, O., - Hamal, K.
Bezkontaktní laserová preparace - klinické zhodnocení
Česká stomatologie. 1999, 47(5), 177-187. ISSN 1210-7891.
1999
Dostálová, T. - Jelínková, H. - Dušková, J. - Krátký, M. - Miyagi, M., - Shoji, S.
Er:YAG a alexandritový laser - Penetrace tvrdou zubní tkání a její baktericidní účinek
Česká stomatologie. 1999, 48 ISSN 1210-7891.
1999
Jelínková, H. - Šulc, J. - Černý, P. - Čech, M. - Kubeček, V. - Shi, Y. - Matsuura, Y., - Miyagi, M.
Přenos vysokovýkonných Nd:YAG impulsů speciálním vlnovodem
Jemná mechanika a optika. 1999, 44 ISSN 0447-6441.
1999
Jelínková, H. - Šulc, J. - Černý, P. - Shi, Y.W. - Matsuura, Y., - Miyagi, M.
High-power Nd:YAG Laser Radiation Delivered by Polymer-coated Silver Hollow Glass Waveguide
Optics Letters. 1999, 24(14), 957-959. ISSN 0146-9592.
1999
Dostálová, T. - Jelínková, H. - Miyagi, M. - Hamal, K., - Krejsa, O.
Contact and Non-contact Laser Preparation of Hard Dental Tissues by Er:YAG Laser Radiation Delivered by Hollow Glass Waveguide or Articulated Arm
In: SPIE Proceedings, Vol. 3593. Washington: SPIE, 1999. pp. 211-217. ISBN 0-8194-3063-3.
1999
Jelínková, H. - Dostálová, T. - Miyagi, M. - Šulc, J. - Němec, M., - Kreja, O.
Er:YAG and Alexandrite Laser Energy Propagation in the Root Canal and Its Effect in Bacteria
In: SPIE Proceedings, Vol. 3593. Washington: SPIE, 1999. pp. 15-21. ISBN 0-8194-3063-3.
1999
Jelínková, H. - Pašta, J. - Hamal, K. - Čech, M., - Procházka, I.
Ten Yars of Nd:YAG Q-switched/mode Locked Ophthalmic Laser System Clinical Treatment
In: SPIE Proceedings, Vol. 3591. Washington: SPIE, 1999. pp. 34. ISBN 0-8194-3063-3.
1999
Jelínková, H. - Miyagi, M. - Wang, Y. - Shi, Y. - Černý, P., - Šulc, J.
Delivery of High-powered Picosecond Pulses in Near IR Region by Special Silver Hollow Glass Waveguides
In: SPIE Proceedings, Vol. 3596. Washington: SPIE, 1999. pp. 32-42. ISBN 0-8194-3066-8.
1999
Doležalová, L. - Dostálová, T. - Jelínková, H. - Krejsa, O. - Kubelka, J., - Procházka, S.
Retence kompozitních výplní po preparaci Erbium:YAG laserem ve srovnání s klasickou výplní s leptáním kyselinou fosforečnou
Česká stomatologie. 1999, 47(1), 23-29. ISSN 1210-7891.
1999
Jelínková, H. - Dostálová, T. - Miyagi, M. - Wang, Y., - Shi, Y.-W.
Er:YAG Laser Cavity Profile Affected by FCP Silver Hollow Glass Waveguide Delivery System
In: SPIE Proceedings, Vol. 3564. Washington: SPIE, 1999. pp. 184-193. ISBN 0-8194-3029-9.
1999
Fiala, P. - Richter, I., - Ryzí, Z.
Analysis of Diffraction Processes in Gratings
In: SPIE Proceedings, Vol. 3820. Washington: SPIE, 1999. pp. 131-142. ISBN 0-8194-3306-3.
1999
Schauer, F. - Nešpůrek, S. - Horváth, P. - Zemek, J., - Fidler, V.
Luminescence as a Tool for Crosslinking Determination in Plasma Polysilylenes Prepared from Organosilanes
Synthetic Metals. 1999, 1(1), 1. ISSN 0379-6779.
1999
Rambo, P. - Biegert, J. - Kubeček, V. - Schwarz, J. - Bernstein, A., - Diels, J.-C.
Laboratory Tests of Laser Induced Discharge
Journal of Optical Technology. 1999, 66(3), 194-198. ISSN 1070-9762.
1999
Kubeček, V. - Couderc, V. - Bourliaguet, B. - Loradour, F., - Barthelemy, A.
4-W and 23-ps Pulses from a Lamp Pumped Nd:YAG Laser Passively Mode-locked by Polarization Switching in KPT Crystal
Applied Physics B: Lasers and Optics. 1999, 69(1), 99-102. ISSN 0946-2171.
1999
Key, P.H. - Král, J., - Schmidt, M.J.J.
Ion Beam Analysis of Pulsed Laser Deposited Ti:Sapphire
Applied Surface Science. 1999, 138-139 503-506. ISSN 0169-4332.
1999
Voltr, J. - Král, J., - Nejedlý, Z.
PESA as a Complementary Tool to PIXE at CTU Prague
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1999, B150(1), 554-558. ISSN 0168-9002.
1999
Andreev, A.A. - Limpouch, J.
Ion Accelaration in Short-pulse Laser-target Interactions
J. Plasma Physics. 1999, 62(1), 179-193.
1999
Liska, R. - Wendroff, B.
2D Shallow Water Equations by Composite Schemes
International Journal for Numerical Methods in Fluids. 1999, 30(4), 461-479. ISSN 0271-2091.
1999
Pospíšil, S. - Štekl, I. - Čechák, T. - Jakůbek, J. - Klusoň, J. - Koníček, J. - Kubašta, J. - Linhart, V. - Šiňor, M. - Palla, J., - Sodomka, J.
Experimental Tests of Neutron Shielding for the ATLAS Forward Region
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1999, A420(1), 249-258. ISSN 0168-9002.
1999
Linhart, V. - Pospíšil, S. - Šiňor, M., - Wilhelm, I.
Charge Collection Efficiency of GaAs Detectors Studied with Low-energy Heavy Charged Particles
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1999, 434(1), 34-37. ISSN 0168-9002.
1999
Pospíšil, S. - Šiňor, M. - Koníček, J. - Linhart, V., - Sopko, B.
Scanning of Irradiated Silicon Detectors using Alpha Particles and Low-energy Protons
In: GaAs Detetctors and related Compounds. Amsterdam: Elsevier, 1999. pp. 118-130.
1999
Procházka, I. - Hamal, K. - Blažej, J. - Kirchner, G., - Koidl, F.
Extended dynamical range solid state photon counter
In: Proc. SPIE 3287, Photodetectors: Materials and Devices III. Bellingham (stát Washington): SPIE, 1998. p. 336-340. Proceedings of SPIE. vol. 3287. ISSN 0277-786X. ISBN 0-8194-2726-8.
1998
Arndt, U. W. - Duncumb, P. - Long, J. V. P. - Pína, L., - Inneman, A.
Focusing Mirrors for Use with Microfocus X-ray Tubes
Journal of Applied Crystallography. 1998, 31(5), 733-741. ISSN 0021-8898.
1998
Dostálová, T. - Jelínková, H. - Hana, K. - Krejsa, O. - Hamal, K. - Kubelka, J., - Procházka, S.
Er:YAG laser ablation - Evaluation after two-year long clinical treatment
In: Proc. SPIE 3248, Lasers in Dentistry IV. Bellingham: SPIE, 1998. p. 23-32. Proceeding of SPIE. vol. 3248. ISSN 0277-786X. ISBN 0-8194-2687-3.
1998
Liska, R. - Shashkov, M., - Swartz, B.
Smoothly blending successive circular interpolants in two and three dimensions
[Research Report] Los Alamos: Los Alamos National Laboratory, 1998. Report no. LA-UR 98-4969.
1998
Hong, H. - Liska, R. - Robidoux, N., - Steinberg, S.
Eliminating Variables in Parallel
[Unpublished Lecture] Mathematical Sciences Research Institute. 1998-10-03.
1998
Kálal, M. - Repiský, J.
GUI Based Complex Interferogram Analysing Software
In: Technical Programme and Book of Abstracts: XXV ECLIM. Frascati: Associazione EURATOM-ENEA sulla Fusione, 1998. pp. Mo/P/11.
1998
Liska, R. - Wendroff, B.
Composite Schemes for Conservation Laws
In: Seventh International Conference on Hyperbolic Problems, Theory, Numerics, Applications. Book of Abstracts. Zürich: Eidgenosische Technische Hochschule, 1998. pp. 206-207.
1998
Richter, I.
Two-wave mixing in photorefractive sillenites: a theoretical and experimental study
In: CTU Reports, Vol. 2. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 3-100. ISBN 80-01-01887-3.
1998
Fiala, P. ed.
CTU Reports, Vol. 2
Praha: Czech Technical University in Prague, 1998. ISBN 80-01-01887-3.
1998
Ryzí, Z. - Matějak, F.
Diffractive focusing elements for signal purposes produced by e-beam lithography
In: OSA Technical Digest Series Vol. 10, Diffractive Optics and Micro-Optics. Washington, DC: Optical Society of America, 1998, pp. 170. ISBN 1-55752-552-8.
1998
Ryzí, Z. - Fiala, P.
Scanning methods for production of blazed relief gratings
Journal of Modern Optics. 1998, 45(12), 2443-2446. ISSN 0950-0340.
1998
Limpouch, J. - Andreev, A.A., - Platonov, K.Yu.
Second Harmonics Emission from Short Pulse Laser Irradiated Solid Targets
In: SPIE Proceedings, Vol. 3683. Washington: SPIE, 1998. p. 63-68. ISBN 0-8194-3157-5.
1998
Limpouch, J. - Andreev, A.A., - Drška, L.
Computational Model of Short Pulse Laser Target Interactions
In: SPIE Proceedings, Vol. 3683. Washington: SPIE, 1998. pp. 9-14. ISBN 0-8194-3157-5.
1998
Kálal, M.
Komplexní interferometrie
Praha: Defense date 1999-12-10. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1998
Jakůbek, J. - Pospíšil, S. - Sopko, B. - Šiňor, M., - Štekl, I.
Update on Progress with ATLAS Full-sized Prototyp Detectors
[Unpublished Lecture] University of Melbourne. 1998-06-21.
1998
Vrba, P. - Vrbová, M.
Estimation of the electron temperature in a Li2Co3 ablative capillary discharge
[Unpublished Lecture] Technical University Graz. 1998-08-12.
1998
Biegert, J. - Kubeček, V., - Diels, J.-C.
Second Harmonics Pulse Compression
In: Ultrafast Phenomena XI, Proceedings of the 11th International Conference. Springer Series in Chemical Physics. Berlin: Springer, 1998. pp. 84-86. ISBN 3-540-65430-5.
1998
Liska, R. - Wendroff, B.
Composite schemes for conservation laws
SIAM Journal on Numerical Analysis. 1998, 35(6), 2250-2271. ISSN 0036-1429.
1998
Jakůbek, J. - Nuiten, P. - Pospíšil, S. - Šiňor, M., - Štekl, I.
Coincidence Gamma-Gamma Spectroscopy System for Instrumental Neutron Activation Analysis
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1998, A414(2-3), 261-264. ISSN 0168-9002.
1998
Folttiny, F. - Hříbek, P.
Charakterizace optických planárních vlnovodů
In: Optické komunikace: Sborník příspěvků. 1998, pp. 132-138.
1998
Hříbek, P. - Král, J., - Folttiny, F.
Planární vlnovodný Nd:YAG laser vytvořený iontovou implantací
In: Optické komunikace: Sborník příspěvků. 1998, pp. 139-144.
1998
Hříbek, P. - Folttiny, F. - Král, J. - Schröfel, J., - Špirková-Hradilová, J.
Active Optical Waveguides: Waveguide and Physical Parameters Measurement
In: 8th Vienna Opt(r)ode Workshop: Book of Abstracts. 1998, pp. 45-46.
1998
Hříbek, P. - Petr, O. - Zavoral, M., - Marek, J.
Zařízení pro automatické rozlišení stavu kámen-tkáň v procesu laserové lithotrypsie
Czech Republic. Patent CZ 7949. 1998-10-19.
1998
Iskakov, A.B. - Lebo, I.G. - Limpouch, J. - Mašek, K. - Rohlena, K., - Tishkin, V.F.
2D Modelling of Thermal Smoothing of Laser Imprint a Double-Pulse Plasma
In: Proc. ICPP & 25th EPS Conference on Contr. Fusion and Plasma Physics. 1998, pp. 941-944.
1998
Limpouch, J. - Andreev, A.A., - Drška, L.
Computational Model of Short Pulse Laser Target Interactions
In: Proc. ICPP & 25th EPS Conference on Contr. Fusion and Plasma Physics. 1998. pp. 945-948.
1998
Kapusta, P.
Fotofyzika nových flouroforů : Teoretické a experimentální studium derivátů pyrenu a benzanthronu
Praha: 1998. Doctoral Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1998
Procházka, I.
Optical Methods for Atmospheric Monitoring and Environmental Sensing
Praha: 1998. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1998
Pershin, S.M. - Procházka, I.
Objecst Visualization through Turbid Media by Ballistic Photons
[Unpublished Lecture] 1998-07-19.
1998
Holáň, V. - Kuffová, L. - Zajícová, A. - Krulová, M. - Filipec, M. - Holler, P., - Jančárek, A.
Urocanic acid enhances IL-10 production in activated CD4(+) T cells
Journal of Immunology. 1998, 161(7), 3237-3241. ISSN 0022-1767.
1998
Filipec, M. - Letko, E. - Hašková, Z. - Jeníčková, D. - Holler, P. - Jančárek, A., - Holáň, V.
The Effect of Urocanic Acid on Graft Rejection in an Experimental Model of Orthotopic Corneal Transplantation in Rabbits
Graefes Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology. 1998, 236(1), 65-68. ISSN 0721-832X.
1998
Hamal, K. - Procházka, I.
Picosecond Event Timer for Millimeter Laser Ranging
[Unpublished Lecture] 1998-04-20.
1998
Kunimori, H. - You, Z. - Procházka, I., - Hamal, K.
The On-Site Diagnostics and Accuracy Improvement of Satellite Laser Ranging Stations Using Portable Calibration Standard
[Unpublished Lecture] 1998-04-20.
1998
Biegert, J. - Kubeček, V., - Diels, J.C.
Second Harmonic Pulse Compression
In: Abstracts for Oral Presentations and Posters Presented at the 11th International Conference on Ultrafast Phenomena. München: Institut für Medizinische Optik, 1998, pp. 54.
1998
Yokota, J. - Sasakura, A. - Adachi, S. - Kubeček, V., - Takagi, Y.
Development of Compact-Cavity Self Mode-Locked Femtosecond Laser for Ultrafast Spectroscopy
In: Digest of Technical Papers. Osaka: The Laser Society of Japan, 1998, pp. 68.
1998
Rus, B. - Rohlena, J. - Krása, J. - Láska, L. - Mašek, K. - Renner, O. - Skála, J. - Drška, L. - Kálal, M. - Limpouch, J. - Jungwirth, K., - Ullschmied, J.
Survey of Laser-Plasma Research in the Czech Republic: Prospects Using the New Iodine Facility
In: Technical Programme and Book of Abstracts: XXV ECLIM. Frascati: Associazione EURATOM-ENEA sulla Fusione, 1998. pp. Mo/O4/1/I.
1998
Jelínková, H. - Dostálová, T. - Hamal, K. - Krejsa, O. - Kubelka, J., - Procházka, S.
Interaction of Er:YAG Laser Radiation with the Hard Dental Tissue
In: Conference on Laser Electro-Optics Europe. Piscataway: IEEE, 1998, pp. 120. ISBN 0-7803-4233-.
1998
Jelínková, H. - Dostálová, T. - Miyagi, M. - Wang, Y., - Shi, Y.-W.
Er:YAG Laser Cavity Profile Affected by FCP Silver Hollow Glass Waveguide Delivery System
In: Abstract Book of BiOS Europe'98. 1998, pp. 49.
1998
Jelínková, H. - Dostálová, T. - Hamal, K. - Krejsa, O. - Kubelka, J., - Procházka, S.
Interaction of Er:YAG Laser Radiation whith the Hard Dental Tissue
In: Third World Congress of Biomechanics. 1998, pp. 452.
1998
Basiev, T.T. - Doroshenko, M.E. - Zverev, P.G., - Jelínková, H.
Efficient Raman Shifting of Picosecond Nd:YAG Radiation by KGW Crystal
In: Conference on Lasers and Electro-Optics. 1998, pp. 257.
1998
Dostálová, T. - Jelínková, H. - Kučerová, H. - Doležalová, L. - Krejsa, O. - Hamal, K. - Kubelka, J., - Procházka, S.
Er:YAG Laser Preparation and Filling Materials-Accuracy of Non-Contact Methods
[Unpublished Lecture] 1998-03-01.
1998
Jelínková, H. - Čech, M. - Hamal, K. - Kubeček, V. - Novotný, A. - Procházka, I., - Blažej, J.
Multifrequency Picosecond Laser for high Precision Ranging and Atmospheric Sounding
In: ALT'97 International Conference on Laser Surface Processing. Bellingham: SPIE, 1998. pp. 276-281. SPIE Conference Proceedings. ISSN 0277-786X. ISBN 0-8194-2855-8.
1998
Jelínková, H. - Dostálová, T. - Miyagi, M. - Wang, Y. - Shi, Y. - Doležalová, L. - Hamal, K. - Krejsa, O. - Kubelka, J., - Procházka, S.
Waveguide and Articulated Arm for Er:YAG Laser System-Shape and Depth of Laser Cavity in Hard Dental Tissues
In: Proceeding SPIE Vol. 3248. Washington: SPIE, 1998. pp. 51-61. ISBN 0-8194-2387-3.
1998
Dostálová, T. - Jelínková, H. - Kučerová, H. - Krejsa, O. - Hamal, K. - Kubelka, J., - Procházka, S.
Er:YAG Laser Ablation-Evalution After Two-Year Long Clinical Treatment
In: Proceeding SPIE Vol. 3248. Washington: SPIE, 1998, pp. 23-32. ISBN 0-8194-2387-3.
1998
Dostálová, T. - Jelínková, H. - Kučerová, H. - Krejsa, O. - Hamal, K. - Kubelka, J., - Procházka, S.
Non-Contact Er:YAG Laser Ablation - Clinical Evaluation
Journal of Clinical Laser Medicine & Surgery. 1998, 16(5), 273-282. ISSN 1044-5471.
1998
Kolros, A. - Matějka, K. - Beneš, P. - Čechák, T. - Daříčková, A. - Janout, Z. - John, J. - Král, J. - Nejedlý, Z. - Pospíšil, S., - Spěváček, V.
Vybrané analytické metody pro sledování životního prostředí
In: TRANSFER 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 301-302.
1998
Těthal, T. - Ryzí, Z., - Richter, I.
Syntetické difrakční optické prvky generované elektronovým litografem
In: TRANSFER 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 159-160.
1998
Fidler, V. - Kapusta, P.
Výzkum a vývoj fluoroforů s požadovanými vlastnostmi
In: TRANSFER 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 289-290.
1998
Jančárek, A. - Gavrilov, P. - Přech, P. - Vrbová, M. - Chalupa, M., - Pospíšil, J.
Laserové řezací a gravírovací zařízení archa
In: TRANSFER 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 239.
1998
Hamal, K. - Procházka, I. - Sopko, B. - Eslerová, I., - Blažej, J.
Optické čidlo prachu
In: TRANSFER 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 185-186.
1998
Král, J. - Voltr, J., - Nejedlý, Z.
Mnohaprvkové analýzy materiálů metodou PIXE
In: TRANSFER 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 181-182.
1998
Král, J.
Iontové svazky pro modifikace a analýzy materiálu
In: TRANSFER 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 139-140.
1998
Vrbová, M.
Nové laserové systémy a jejich aplikace
In: TRANSFER 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 137-138.
1998
Engst, P.
Dálková detekce atmosférických polutantů LIDAREM, projekt spolupráce v oblasti životního prostředí
In: TRANSFER 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 183-184.
1998
Matějka, K. - Beneš, P. - Čechák, T. - Daříčková, A. - Janout, Z. - John, J. - Kolros, A. - Král, J. - Nejedlý, Z. - Pospíšil, S., - Spěváček, V.
Vybrané analytické metody pro životní prostředí
Praha: Czech Technical University in Prague, 1998. ISBN 80-01-01760-5.
1998
Procházka, I. - Hamal, K., - Blažej, J.
Millimeter Ranging and Echo Signal Strength Monitoring with SPAD Detectors
[Unpublished Lecture] 1998-09-21.
1998
Procházka, I.
Differential Satellite Laser Ranging SLR System Diagnostics Tool
[Unpublished Lecture] 1998-09-21.
1998
Procházka, I. - Hamal, K., - Pershin, S.M.
SPAD Detector for Laser Ranging on Mars Surface
[Unpublished Lecture] 1998-09-21.
1998
Hamal, K. - Procházka, I.
Pico Event Timer Based SLR Station Upgrade
[Unpublished Lecture] 1998-09-21.
1998
You, Z. - Kunimori, H. - Procházka, I., - Hamal, K.
The PCS in Changchun Station
[Unpublished Lecture] 1998-09-21.
1998
Novotný, A.
Human Factor as an Important Phenomenon of Global SLR Network
[Unpublished Lecture] 1998-09-21.
1998
Vrba, P. - Vrbová, M.
Laser Ions Abundance in Capillary Discharges
In: Abstract of Invited and Contributed Papers. Part 1. Prague: ICPP, 1998, pp. 232.
1998
Přech, P. - Jančárek, A. - Gavrilov, P., - Key, P.H.
Temperature Changes Induced by Low-Energy CO2 Laser Irradiation in Enamel
Laser Physics. 1998, 8(1), 336-339. ISSN 1054-660X.
1998
Richter, I. - Ryzí, Z., - Fiala, P.
A Contribution to the Analysis of Relief Diffraction Gratigs
In: Proc. of the Diffractive Optics and Micro-Optics. Washington, DC: Optical Society of America, 1998, pp. 120-122. ISBN 1-55752-552-8.
1998
Fiala, P. - Richter, I., - Ryzí, Z.
Analysis of Diffraction Gratings by Approximate and Rigorous Methods
In: Proc. of the 11th Slovak-Czech Polish Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Bratislava: Slovenská akademie věd, 1998, pp. 67.
1998
Richter, I. - Ryzí, Z., - Fiala, P.
Analysis of Binary Diffraction Gratings: Comparison of Different Approaches
Journal of Modern Optics. 1998, 45(7), 1335-1355. ISSN 0950-0340.
1998
Delsanto, P.P. - Drška, L. - Liska, R., - Šiňor, M.
Computer Algebra Supported Solution of the Elastodynamic Wave Equation in 2D and 3D
In: MODELLING'98 Abstracts. 1998, pp. 3-4.
1998
Drška, L. - Liska, R., - Šiňor, M.
Computer Simulation and Visualization of Acoustic Wave Propagation in 2D and 3D
In: MODELLING'98 Abstracts. 1998, pp. 5.
1998
Ježdík, R. - Landa, M. - Převorovský, Z., - Šiňor, M.
Source Modelling of Acoustic Emission Induced by Crack Propagation in Bimaterial Interface
In: MODELLING'98 Abstracts. 1998, pp. 2.
1998
Nejedlý, Z. - Král, J. - Voltr, J. - Krejčí, R. - Swietlicki, E. - Černý, J. - Kubík, P., - Švejda, J.
Quality Assurance of Environmental PIXE Analysis in Prague
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B, Beam Interactions with Materials and Atoms. 1998, 981-985. ISSN 0168-583X.
1998
Jelínková, H. - Dostálová, T. - Hamal, K. - Krejsa, O. - Kubelka, J., - Procházka, S.
Er:YAG Laser in Dentistry
Laser Physics. 1998, 8(1), 176-181. ISSN 1054-660X.
1998
Kocbach, L. - Liska, R.
Generation and Verification of Algorihms for Symbolic-Numeric Processing
Journal of Symbolic Computation. 1998, 25(3), 367-382. ISSN 0747-7171.
1998
Richter, I.
Two-Wave Mixing in Photorefractive Sillenites: A Theoretical and Experimental Study
Praha: 1998. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1998
Pospíšil, J. - Vrbová, M., - Dušek, J.
Laser Ablation in the Process of Spatial Simulation
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 1023-1024.
1998
Voltr, J. - Nejedlý, Z.
Hydrogen Analysis by Pesa Method
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 833-834.
1998
Nejedlý, Z. - Voltr, J. - Král, J., - Krejčí, R.
Trace Element Analysis of Air Particulates by Pixe
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 831-832.
1998
Richter, I. - Ryzí, Z., - Fiala, P.
Synthetic Diffractive Optical Structures - Computer Generated Holograms
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 327-328.
1998
Sopko, B. - Hamal, K. - Procházka, I., - Blažej, J.
Lateral Photodiode Structure on Silicon for Picosecond Photon Counting
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 315-316.
1998
Blažej, J. - Procházka, I., - Hamal, K.
Differential Satellite Laser Ranging New Technique for Space Geodesy
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 279-280.
1998
Kálal, M. - Repiský, J.
Complex Interferogram Analysing Software Under Windows 95 Environment
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 173-174.
1998
Hong, H. - Liska, R. - Robidoux, N., - Steinberg, S.
Parallel Quantifier Elimination
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 171-172.
1998
Inneman, A. - Hudec, R. - Melich, Z. - Pína, L., - Zicha, J.
X-ray Lobster Eye with Squared Replicated Channels
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 79-80.
1998
Drška, L. - Budínský, R. - Černý, F. - Fiala, P. - Hron, M. - Jelínková, H. - Kulhánek, P. - Matějka, K. - Musílek, L. - Nováková, Z. - Novotná, Z. - Peka, I. - Richter, I. - Ryzí, Z. - Sopko, B. - Šiňor, M. - Štoll, I. - Tolar, J. - Tuček, K. - Zeman, J. - et al.
Web Pages and Educational Programs in Physics for Prospective CTU Students
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 75-76.
1998
Drška, L. - Liska, R., - Šiňor, M.
ICS Support for the Teaching Introductory and Advanced Physics Courses
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 73-74.
1998
Salomonovič, R.
Proton Non-Rutherford Forward Scattering on Carbon - First Experiments -
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 71-72.
1998
Rus, B. - Kálal, M. - Mocek, T. - Juha, L. - Králiková, B. - Skála, J. - Sebban, S. - Zeitoun, P. - Klisnick, A., - Ros, D.
Investigation of XUV Lasing in Ne-Like Ti and Fe Plasmas
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 69-70.
1998
Šulc, J. - Jelínková, H.
Tuned Alexandrite Laser
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 67-68.
1998
Hříbek, P. - Jelínek, M.
Waveguide Lasers Theoretical Analysis and Design
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 65-66.
1998
Černý, P. - Jelínková, H. - Čech, M. - Hamal, K. - Blažej, J. - Procházka, I., - Kubeček, V.
Nd:YAG Laser System With the Raman Generator of Stokes Frequencies
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 63-64.
1998
Hříbek, P. - Král, J., - Folttiny, F.
Ion-Implanted Planar Waveguide Laser Structures
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 61-62.
1998
Limpouch, J. - Drška, L.
Ultrashort-Pulse Laser-Target Interactions and X-ray Transport in Lines
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 59-60.
1998
Delsanto, P.P. - Drška, L. - Liska, R., - Šiňor, M.
Solution of the Elastodynamic Wave Equation in 2D and 3D
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 55-56.
1998
Liska, R. - Wendroff, B.
Solution of 2D Shallow Water Equations by Composite Schemes
In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 17-18.
1998
Agnesi, A. - Reali, G.C., - Kubeček, V.
Nonlinear Mirror Operation of a Diode-Pumped Quasi-CW Picosecond Nd:YAG Laser
Applied Physics B: Lasers and Optics. 1998, 66(3), 283-285. ISSN 0946-2171.
1998
Procházka, I. - Hamal, K. - Blažej, J., - Sobotka, M.
CCD based guiding sensor resolution enhancement
In: Proc. SPIE 3302, Digital Solid State Cameras: Designs and Applications. Bellingham (stát Washington): SPIE, 1998. p. 160-164. Proceedings of SPIE. vol. 3302. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-2742-7.
1998
Kopecký, M. - Inneman, A. - Franc, F., - Pína, L.
Surface finishing by lacquer-coating technique
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1997, 395(2), 281-286. ISSN 0168-9002.
1997
Hong, H. ed. - Liska, R. ed.
Applications of Quantifier Elimination
Journal of Symbolic Computation. 1997, 24(2), 123. ISSN 0747-7171.
1997
Kálal, M. - Rus, B. - Zeitoun, P. - Mocek, T. - Sebban, S. - Demir, A. - Králiková, B. - Skála, J. - Jamelot, G., - Tallents, G.J.
Studies of Phenomena Involved in the Prepulse Pumping of Collisional X-ray Lasers by Optical Interferometry
In: Advances in Laser Interaction with Matter and Inertial Fusion. Singapore: World Scientific, 1997. p. 487-490. ISBN 978-981-02-3239-9.
1997
Rus, B. - Zeitoun, P. - Mocek, T. - Sebban, S. - Kálal, M. - Demir, A. - Jamelot, G. - Klisnick, A. - Králiková, B. - Skála, J., - Tallents, G.J.
Investigation of Zn and Cu prepulse plasmas relevant to collisional excitation x-ray lasers
Physical Review A. 1997, 56(5), 4229-4241. ISSN 1050-2947.
1997
Hong, H. - Liska, R., - Steinberg, S.
Logic, Quantifiers, Computer Algebra and Stability
SIAM News. 1997, 30(6), 10-13. ISSN 0036-1437.
1997
Nejedlý, Z. - Campbell, J.L. - Teesdale, W.J., - Gielen, C.
PIXE and PESA Aspects of the Guelph Visibility and Fine Particulate Monitoring Program
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. 1997,(9999), 489-500.
1997
Hrubá, I. - Král, J.
Modification of Optical Materials by Ion by Beam
In: 9. Tagung Festkörperanalytik. 1997, pp. 187.
1997
Král, J. - Voltr, J. - Salomonovič, R., - Nejedlý, Z.
Present Facilities for Thin Film / Surface Layer Analyses by High Energy Ions at the Czech Technical University in Prague
In: Proceedings of the International Seminar New Trends in Surface Analysis. 1997, pp. 43-44.
1997
Voltr, J. - Král, J., - Nejedlý, Z.
Analýzy vzorků životního prostředí v laboratoři iontových svazků
[Unpublished Lecture] 1997-09-30.
1997
Kubeček, V. - Jelínková, H. - Lombino, R. - Hříbek, P. - Kvasnička, J., - Novotný, A.
Cr, Tm, Ho: YAG Laser at 2.1 Microns for Medical Applications
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 1013-1014.
1997
Novotný, A.
Contribution of the Satellite Laser Ranging Station Helwan to the Earth Sciences
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 915-916.
1997
Vrbová, M.
Kvantová teorie koherence
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1997.
1997
Pavel, J. - Resl, J.
Elektrotechnika I
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 1997. vol. 1. ISBN 80-01-01653-6.
1997
Vrbová, M.
Peer Review in the Czech Republik
In: Evaluating Science and Scientists : An East-West Dialogue on Research Evaluation in Post-Communist Europe. Budapest: Central European University Press, 1997, pp. 93-95.
1997
Hudec, R. - Pína, L. - Innemann, A., - Gorenstein, P.
Wide-Field X-ray Optics : New Approach to X-ray Surveys and Monitoring
In: Proceedings 2nd Integral Workshop "The Transparent Universe". 1997, pp. 363-366.
1997
Nejedlý, Z. - Král, J., - Voltr, J.
Měření stopových prvků v aerosolu metodou PIXE
In: Ovzduší'97 : sborník z konference. 1997, pp. 121-123.
1997
Král, J. - Nejedlý, Z., - Voltr, J.
Těžké prvky v respirabilním aerosolu v klimatizovaných prostorech
In: Ovzduší'97 : sborník z konference. 1997, pp. 226-228.
1997
Drška, L.
Complex IT Approach to Teaching Modern Physics
In: Published in Electronic from (http://www.ptee97.cph.ih.dk). 1997, pp. 9999.
1997
Drška, L. - Limpouch, J. - Liska, R., - Šiňor, M.
Physical Engineering Education Supported by IT
In: Published in Electronic from (http://www.ptee97.cph.ih.dk). 1997, pp. 9999.
1997
Kaczmarek, M. - Hříbek, P., - Eason, R.W.
Near-Infrared Incoherent Coupling and Photorefractive Response Time of 'Blue' Rh:BaTiO3
Optics Communications. 1997, 277-282. ISSN 0030-4018.
1997
Laning, H. - Hof, M.
Time-Resolvet Fluorescence Spectroscopy of Helikaly Distorted Aromatic Systems
Chemical Physics Letters. 1997, 478-483. ISSN 0009-2614.
1997
Drška, L. - Limpouch, J. - Liska, R., - Šiňor, M.
Informatická pedagogika a příprava odborníků pro špičkové technologie
In: Úloha univerzit v budoucí informační společnosti. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 79-86.
1997
Richter, I. - Ryzi, Z., - Fiala, P.
Analysis of Diffraction Gratings: Comparison between Different Approaches
In: Diffracitve Optics. 1997, pp. 140-141.
1997
Dostálová, T. - Jelínková, H. - Krejsa, O. - Hamal, K. - Kubelka, J. - Procházka, S., - Himmlová, L.
Dentin and Pulp Response to Er:YAG Laser Ablation-A Preliminary Evaluation of Human Teeth
Journal of Clinical Laser Medicine & Surgery. 1997, 15(3), 117-121. ISSN 1044-5471.
1997
Dostálová, T. - Jelínková, H. - Krejsa, O. - Kubelka, J. - Procházka, S., - Doležalová, L.
Retence kompozitních výplní pro preparaci Er:YAG laserem ve srovnání s klasickou výplní s leptáním kyselinou fosforečnou
Čes. stomat. 1997,(9999), 9999.
1997
Dostálová, T. - Jelínková, H. - Krejsa, O. - Hamal, K. - Kubelka, J. - Procházka, S., - Doležalová, L.
Reakce dentinu a pulpy na Er:YAG laserovou preparaci - zhodnocení in vivo na lidských zubech
Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. 1997, 97(3), 126-134. ISSN 1213-0613.
1997
Dostálová, T. - Jelínková, H. - Doležalová, L. - Krejsa, O. - Hamal, K. - Kubelka, J., - Procházka, S.
Shear Bond Strength after Er:YAG Laser Radiation Conditioning of Enamel and Dentin
In: Medical Applications of Lasers in Dermatology, Ophthalmology, Dentistry adn Endoscopy. 1997, pp. 9999.
1997
Dostálová, T. - Jelínková, H. - Kučerová, H. - Krejsa, O. - Hamal, K. - Kubelka, J., - Procházka, S.
Clinical Evaluation Er-YAG Laser Caries Treatment
In: Laser in Dentistry. Vol. 3. Washington: SPIE, 1997. pp. 85-91. ISBN 0-8194-2384-X.
1997
Kubeček, V. - Jelínková, H., - Krupičková, P.
Cr: Forsterite Laser Pumped by Pulsed Nd:YAG and Nd:YAP Laser
[Unpublished Lecture] 1997-08-01.
1997
Agnesi, A. - Pennachio, C. - Reali, G.C., - Kubeček, V.
High Power Diode Pumped Picosecond Nd:YVO4 Laser
Optics Letters. 1997, 22(21), 1645-1647. ISSN 0146-9592.
1997
Jelínková, H. - Dostálová, T. - Doležalová, L. - Krejsa, O. - Hamal, K. - Kubelka, J., - Procházka, S.
Comparison of Preparation Speed of Er:YAG Laser and Conventional Drilling Machine
In: Laser in Dentistry. Vol. 3. Washington: SPIE, 1997. pp. 2-10. ISBN 0-8194-2384-X.
1997
Procházka, I. - Hamal, K. - Blažej, J. - Kirchner, G., - Koidl, F.
Time Walk Compensated SPAD : Multiple Photons Versus Single Photon Operation
In: Proc. SPIE 3218, Laser Radar Ranging and Atmospheric Lidar Techniques. Bellingham: SPIE, 1997. pp. 106-112. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 0-8194-2650-4.
1997
Procházka, I. - Hamal, K. - Blažej, J. - Kunimori, H., - Greene, B.
Differential Satellite Laser Ranging and its Application in a Keystone Project
[Unpublished Lecture] 1997-09-22.
1997
Procházka, I. - Hamal, K.
Satellite Picosecond Event Timer Portable Calibration Standard Second Generation
[Unpublished Lecture] 1997-09-22.
1997
Procházka, I. - Hamal, K. - Kunimori, H., - Greene, B.
Portable Calibration Standard for Satellite Laser Ranging
[Unpublished Lecture] 1997-09-22.
1997
Jelínková, H. - Čech, M. - Hamal, K. - Novotný, A., - Procházka, I.
Multifrequency Picosecond Laser for High Precision Ranging and Atmospheric Sounding
[Unpublished Lecture] 1997-09-08.
1997
Jelínková, H. - Procházka, I. - Hamal, K. - Kubeček, V., - Blažej, J.
Stabilita generovaných pikosekundových impulsů Nd:YAG oscilátoru
Jemná mechanika a optika. 1997, 42(6), 188-190. ISSN 0447-6441.
1997
Pershin, S. M. - Procházka, I.
Observation of Ballistic Photons Transmitted through an Optically Dense Scattering Medium
Bulletin of the Russian Academy of Sciences:Physics. 1997, 60(3), 172-175. ISSN 1062-8738.
1997
Král, J. - Nejedlý, Z. - Voltr, J. - Čejková, I., - Kvačková, H.
Analysis of Fossil Human Bones by Pixe
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 1275-1276.
1997
Matějka, K. - Čechák, T. - Janout, Z. - John, J., - Král, J.
Practical Course of Radioanalytical Methods for the Monitoring of the Environment
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997. pp. 1221-1222.
1997
Nejedlý, Z. - Voltr, J. - Král, J. - Krejčí, R., - Swietlicki, E.
Pixe System Optimization for Aerosol Analysis
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 1217-1218.
1997
Pánek, J. - Hříbek, P. - Kubeček, V., - Lombino, R.
Laser Lithotripsy
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 1103-1104.
1997
Přech, P. - Poušek, L. - Jančárek, A., - Gavrilov, P.
Absorption Measurement in Human Blood Components Using N2 Laser (337 nm)
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 1101-1102.
1997
Pína, L. - Čáp, J., - Petr, O.
Device for Scanning of Gas Tube Surface
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 1027-1028.
1997
Inneman, A. - Hanušová, I. - Hudec, R. - Pína, L., - Gorenstein, P.
Wide-Field X-Ray Mirrors for NASA
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 1023-1024.
1997
Foltiny, F. - Hříbek, P.
Planar Optical Waveguides Refractive Index Profile Characterization
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 1003-1004.
1997
Richter, I. - Ryzí, Z., - Fiala, P.
Modeling in Diffractive Optics: A Comparison of Different Theoretical Approaches
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 993-994.
1997
Hrubá, I. - Král, J.
Modification of Lithium Niobate Optical Properties by Ion Beams
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 663-664.
1997
Drška, L. - Liska, R., - Šiňor, M.
Using Integrated Computing Systems and Courseware Packages in Physics Teaching
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 127-128.
1997
Delsanto, P.P. - Drška, L. - Liska, R., - Šiňor, M.
Implementation of Method Lisa: Application to Wave Propagation in 2D Systems
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 125-126.
1997
Fiedler, V. - Kapusta, P. - Vrbová, M. - Hof, M., - Yoshihara, K.
Molecular Time-Resolved Fluorescence Spectroscopy
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 85-86.
1997
Drška, L.
Teaching Modern Physics Using Computers : a Complex Approach
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 59-60.
1997
Kálal, M.
Analytic Solution of the Vlasov Equation in the Field of Strong Electro-Magnetic Wave (Case of an Oblique Incidence)
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997. pp. 57-58.
1997
Limpouch, J. - Drška, L.
Hydrodynamics Simulations of Short-Pulse Laser-Target Integration
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 101-102.
1997
Liska, R. - Wendroff, B.
Analysis and Computation with Stratified Fluid Models
Journal of Computational Physics. 1997, 137(1), 212-244. ISSN 0021-9991.
1997
Hong, H. - Liska, R., - Steinberg, S.
Testing Stability by Quantifier Elimination
Journal of Symbolic Computation. 1997, 161-187. ISSN 0747-7171.
1997
Liska, R. - Wendroff, B.
Composite Schemes for Conservation Laws
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 31-32.
1997
Hrubá, I. - Král, J.
Modification of LiNbO3 Optical Properties by He+ Implantation
In: Proc. SPIE. Vol. 2967. 1997, pp. 180-185.
1997
Nepraš, M. - Machalický, O. - Seps, M. - Hrdina, R. - Fiedler, V., - Kapusta, P.
Structure and Properties of Fluorescent Reactive Dyes
Dyes and Pigments. 1997,(9999), 9999. ISSN 0143-7208.
1997
Hof, M. - Hutterer, R. - Schneider, F.W., - Lanig, H.
Solvent Relaxation Behaviour of n-Anthroyloxy Fatty Acid in PC-Vesicles and Paraffin Oil
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes. 1997, 9999. ISSN 0005-2736.
1997
Hof, M. - Lianos, P.
Structural Studies o f Thin AOT Films by Using the Polarity Fluorescent Probe Coumarin-153
Langmuir. 1997, 9999. ISSN 0743-7463.
1997
Hof, M. - Hutterer, R. - Schneider, F.W., - Sprinz, H.
Binding and Relaxation Behaviour of Prodan and Patman in Phospholipid Vesicles
Biophys. Chem. 1997,(9999), 9999.
1997
Hof, M. - Hutterer, R. - Fiedler, V. - Schneider, F.W., - Grell, E.
Time-Evolved Emission Spectra of Prodan and Patman in Large Unilamellar Vesicles
Journal of Fluorescence. 1997, 9999. ISSN 1053-0509.
1997
Jelínková, H. - Čech, M. - Hamal, K. - Procházka, I. - Kubeček, V., - Novotný, A.
Multifrequency Picosecond Laser for High Precision Ranging and Atmospheric Sounding
In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 1011-1012.
1997
Limpouch, J. - Drška, L.
Resonance Absorption and fast Electrons in short-pulse Laser-target Interactions
In: Proceedings of ECLIM 96. 1997, pp. 9999.
1997
Hříbek, P. - Kaczmarek, M., - Eason, R.W.
Nelineární optické vlastnosti fotorefraktivního monokrystalu Rh:BaTiO3
In: Sborník z 12. konference českých a slovenských fyziků. 1997, pp. 9999.
1997
Dostálová, T. - Jelínková, H. - Kučerová, H. - Krejsa, O. - Hamal, K. - Kubelka, J., - Procházka, S.
Léčení zubního kazu Er-YAG laserem, klinická studie
Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. 1997, 97(2), 66-74. ISSN 1213-0613.
1997
Rus, B. - Zeitoun, P. - Mocek, T. - Sebban, S. - Kálal, M. - Demir, A. - Jamelot, G. - Klisnick, A., - Tallents, G.J.
Investigation of prepulse plasmas for collisional excitation X-ray lasers
In: X-RAY LASERS 1996. Bristol: Institute of Physics Publishing, 1996. p. 394-398. INSTITUTE OF PHYSICS CONFERENCE SERIES. ISSN 0951-3248. ISBN 0-7503-0406-5.
1996
Liska, R. - Wendroff, B.
Composite Schemes for Conservation Laws,
[Research Report] Los Alamos: Los Alamos National Laboratory, 1996. Report no. LA-UR 96-3589.
1996
Steinberg, S. - Liska, R.
Stability analysis by quantifier elimination
Mathematics and Computers in Simulation. 1996, 42(4-6), 629-638. ISSN 0378-4754.
1996
Abdallah, C.T. - Dorato, P. - Yang, W. - Liska, R., - Steinberg, S.
Applications of quantifier elimination theory to control system design
In: Proceedings of the 4th IEEE Mediterranean Symposium on New Directions in Control and Automation. 1996, pp. 340-345.
1996
Zeitoun, P. - Sebban, S. - Jamelot, G. - Rus, B. - Mocek, T. - Demir, A. - Tallents, G.J., - Kálal, M.
Etude des plasmas lignes de Zn et de Cu crees par une impulsion laser de faible intensite (10e9-10e11 Wcm-2)
In: Rapport Scientifique LULI 1995. Palaiseau: Ecole Polytechnique, 1996. p. 263-268.
1996
Rus, B. - Holden, P.B. - Mocek, T. - Kálal, M. - Zeitoun, P. - Demir, B. - Králiková, B. - Sebban, S. - Skála, J., - Tallents, G.J.
A high efficiency soft X-ray laser in the 25-30nm spectral region
In: NATO ASI Ser. 3, Vol. 7 (High Power Lasers - Science and Engineering). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996. p. 199-216. ISBN 0-7923-3959-2.
1996
Rus, B. - Holden, P.B. - Mocek, T. - Kálal, M. - Zeitoun, P., - Pína, L.
Design of efficient soft X-ray laser using nenlinke Fe driven by iodine laser
In: Fourth International Workshop on Iodine Lasers and Applications. Proceedings. Washington: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1996. pp. 125-132. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-2151-7.
1996
Mocek, T. - Rus, B. - Kálal, M. - Zeitoun, P. - Demir, A. - Jamelot, G. - Králikova, B. - Krása, J. - Pína, L. - Sebban, S. - Skála, J., - Tallents, G.J.
Experimental investigation of line plasmas created by intensities 10/sup 9/-10/sup 11/ W cm/sup -2/
In: Fourth International Workshop on Iodine Lasers and Applications. Proceedings. Washington: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1996. pp. 133-141. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-2151-7.
1996
Kálal, M. - Rus, B. - Mocek, T. - Skála, J. - Králiková, B. - Zeitoun, P., - Sebban, S.
Electron density profile measurements of line plasmas by interferometry technique
In: Fourth International Workshop on Iodine Lasers and Applications. Proceedings. Washington: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1996. pp. 119-124. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-2151-7.
1996
Dostálová, T. - Jelínková, H. - Krejsa, O., - Hamal, K.
Evaluation of the surface changes in enamel and dENTin due to possibility of thermal overheating induced by erbium:yag laser radiation
Scanning Microscopy. 1996, 10(1), 285-291. ISSN 0892-953X.
1996
Hamal, K. - Blažej, J.
Raman Laser
[Unpublished Lecture] 1996-03-01.
1996
Richter, I. - Grunnet-Jepsen, A., - Solymar, L.
Prostorové subharmonické mřížky ve fotorefraktivních materiálech
In: Proc. of 12th Conf. of Czech and Slovak Physicists. Ostrava: VŠB-TUO, 1996, pp. 301-304.
1996
Limpouch, J. - Drška, L. - Tagviashvili, M., - Andreev, A.A.
Resonance Absorption and Fast Electrons in Short-pulse Laser-target Interactions
In: Proceedings of ECLIM'96. 1996, pp. 1-4.
1996
Drška, L. - Šiňor, M.
Opacity Calculations for Extreme Physical Systems: Code RACHEL
Comput. Phys. Commun. 1996, 163-174.
1996
Procházka, I. - Hamal, K. - Kunimori, H., - Greene, B.
Large-aperture germanium detector package for picosecond photon counting in the 0.5 to 1.6 um range
Optics Letters. 1996, 21(17), 1375-1377. ISSN 0146-9592.
1996
Liska, R. - Wendroff, B.
Analysis and Computation with Multi-layer Fluid Flows
[Unpublished Lecture] 1996-09-01.
1996
Liska, R. - Steinberg, S.
The Stability of Boundary Conditions
[Unpublished Lecture] RISC, Linz. 1996-07-01.
1996
Liska, R. - Wendroff, B.
Composite schemes for conservation laws
[Research Report] Los Alamos: Los Alamos National Laboratory, 1996.
1996
Liska, R. - Wendroff, B.
Analysis and computation with multi-layer fluid models
[Research Report] Los Alamos: Los Alamos National Laboratory, 1996.
1996
Abdallah, C.T. - Dorato, P. - Yang, W. - Liska, R., - Steinberg, S.
Applications of quantifier elimination theory to control system design
In: Proceeding 4th IEEE Mediteraneam Symposium on Control and Automation. 1996, pp. 340-345.
1996
Král, J.
Některá řešená témata techniky iontových svazků
Praha: 1996. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1996
Král, J. - Voltr, J., - Nejedlý, Z.
PIXE setup for liquid sample analysis
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1996, B109/110 167-169. ISSN 0168-9002.
1996
Hutterer, R. - Hof, M.
Binding of Prothrombin Pragment 1 to Phosphatidylserin Containing Vesicles : A Solvent Relaxation Study
In: Fluorescence Microscopy and Fluorescence Probes. New York: Plenum Press, 1996, pp. 232.
1996
Hof, M. - Fleming, G.R., - Fiedler, V.
Time-Resolved Fluorescence Study of a Calcium-Induced Conformational Change in Prothrombin Fragment 1
Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics. 1996, 24 485-494. ISSN 0887-3585.
1996
Procházka, I. - Hamal, K. - Greene, B., - Kunimori, H.
Large aperture germanium detector package for picosecond photon counting in 0.5 to 1.6 um range
[Unpublished Lecture] 1996-11-01.
1996
Procházka, I. - Hamal, K., - Blažej, J.
Eye safe Raman laser
[Unpublished Lecture] 1996-11-01.
1996
Procházka, I. - Hamal, K.
Combined digital tracking system
[Unpublished Lecture] 1996-11-01.
1996
Procházka, I. - Hamal, K., - Greene, B.
Portable SLR calibration standard
[Unpublished Lecture] 1996-11-01.
1996
Procházka, I. - Hamal, K., - Greene, B.
Spad detectors for ranging with sub-millimeter bias
[Unpublished Lecture] 1996-11-01.
1996
Greene, B. - Kunimori, H. - Hamal, K., - Procházka, I.
Atmospheric dispersion monitoring using 0.53 um and 1.54 um satellite laser ranging
In: Optical Soc. of America. 1996, pp. 221.
1996
Andreev, A. - Limpouch, J., - Bayanov, V.I.
Absorption of Ultrashort Laser Pulses : X-ray and fast Particle Generation in Superdense Plasma
In: Proceedings of SPIE 2770. 1996, pp. 82-97.
1996
Andreev, A. - Limpouch, J.
Theoretical Model of X-ray Emission in Ultrashort Pulse Laser Interaction
In: Proceedings of SPIE 2767. 1996, pp. 150-157.
1996
Kaczmarek, M. - Hříbek, P., - Eason, R.W.
Characterization of photorefractive properties of "blue" Rh:BaTiO3 via nonlinear wave mixing
Journal of Modern Optics. 1996, 43(9), 1817-1827. ISSN 0950-0340.
1996
Fiala, P.
Optické difrakční struktury
Praha: 1996. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1996
Hrubá, I. - Král, J.
Modification of LiNbO3 Optical Properties by He+ Implantation
[Unpublished Lecture] 1996-06-03.
1996
Hrubá, I. - Král, J.
Modification of LiNbO3 Optical Properties by He+ Implantation
[Unpublished Lecture] 1996-09-02.
1996
Hrubá, I. - Král, J.
Modification of LiNbO3 Optical Properties by He+ Implantation
[Unpublished Lecture] 1996-01-22.
1996
Hrubá, I. - Král, J.
Modification of LiNbO3 Optical Properties by He+ Implantation
[Unpublished Lecture] 1996-08-26.
1996
Hrubá, I. - Král, J.
Modification of LiNbO3 Optical Properties by He+ Implantation
In: Sborník abstraktů z 12. Konference českých a slovenských fyziků. Praha: Fyzikální sekce Jednoty českých matematiků a fyziků, 1996, pp. 141.
1996
Hrubá, I. - Král, J.
Modification of LiNbO3 Optical Properties by He+ Implantation
In: Abstracts of International Conference Advanced Optical Materials and Devices. Riga: Institute of Solid State Physics University of Latvia, 1996, pp. 70.
1996
Zhang, S. - Lang, M.J. - Goodman, S. - Durnell, Ch. - Fiedler, V. - Fleming, G.R. - Yang, N.C., - Petr, P.
Donor-Acceptor Interaction and Photochemistry of Polymethylene-Linked Bichromophores in Solution
J. Am. Chem. Soc. 1996, 118(38), 9042-9051.
1996
Jelínková, H. - Hamal, K. - Pašta, J. - Čech, M. - Dostálová, T., - Adámková, D.
Nd and Er:YAG Lasers in Ophthalmology
[Unpublished Lecture]
1996
Couderc, V. - Barthelemy, A. - Kubeček, V., - Jelínková, H.
Self-Mode Locked Operation of a Cw Nd:YAG Laser Using Second Harmonic Nonlinear Mirror
[Unpublished Lecture]
1996
Jelínková, H. - Dostálová, T. - Hamal, K. - Kubelka, J. - Procházka, S., - Krejsa, O.
Dentin and Pulp Respinse to Er:YAG Laser Ablation-Evaluation in Vivo of Human Teeth
[Unpublished Lecture]
1996
Jelínková, H. - Dostálová, T. - Hamal, K. - Kubelka, J. - Procházka, S. - Krejsa, O., - Kučerová, H.
Clinical Evaluation Er:YAG Laser Caries Treatment
[Unpublished Lecture]
1996
Jelínková, H. - Dostálová, T. - Hamal, K. - Kubelka, J. - Procházka, S. - Krejsa, O., - Doležalová, L.
Comparison of Preparation Speed of Er:YAG Laser and Conventional Drilling Machine
[Unpublished Lecture]
1996
Jelínková, H. - Dostálová, T. - Hamal, K. - Kubelka, J. - Procházka, S., - Krejsa, O.
Computer Analysis of Influence of Er:YAG Laser Energy and Number of Pulses on Depth and Shape Prepared Cavity
In: SPIE's Photonics China'96. 1996,
1996
Jelínková, H. - Dostálová, T. - Hamal, K. - Kubelka, J. - Procházka, S., - Krejsa, O.
Er:YAG Laser Radiation Etching of the Enamel
In: Medical Applications-Lasers in Dentistry. 1996, pp. 90-97.
1996
Jelínková, H. - Dostálová, T. - Vondrák, J. - Kubelka, J., - Procházka, S.
Preparační účinky laserového záření
In: Klinická a experimentální radiobiologie a možnosti laseroterapie. 1996, pp. 42.
1996
Jelínková, H. - Dostálová, T. - Hamal, K. - Krejsa, O. - Kubelka, J. - Procházka, S., - Kučerová, H.
Možnosti laservé preparace v klinické praxi stomatologa
In: Klinická a experimentální radiobiologie a možnosti laseroterapie. 1996, pp. 10.
1996
Jelínková, H. - Dostálová, T. - Hamal, K. - Krejsa, O. - Kubelka, J., - Procházka, S.
Er:YAG Laser Etching of Enamel
In: Proc. of Scanning Microscopy Conference. 1996,
1996
Jelínková, H. - Dostálová, T. - Hamal, K. - Čech, M. - Pašta, J., - Adámková, D.
Pulsed Solid State Lasers in Medicine
In: Proc. of International Conference - Lasers Methods for Biological and Environmental Applications. 1996.
1996
Jelínková, H. - Dostálová, T. - Hamal, K. - Krejsa, O. - Kubelka, J., - Procházka, S.
The Influence of Er:YAG Laser Ablation on Cavity Surface and Cavity Shape
In: Proc. of Conference Photonics West-BiOS'96. 1996. pp. 193.
1996
Jelínková, H. - Hamal, K. - Kubeček, V. - Pašta, J. - Procházka, I., - Čech, M.
NdYAG and Er:YAG Lasers in Ophthalmology
In: Optical Society of America. 1996, pp. 290.
1996
Jelínková, H. - Hamal, K. - Kubeček, V. - Pašta, J. - Dostálová, T. - Kubelka, J., - Procházka, S.
Applications of Nd and Er:YAG Lasers in Ophthalmology and Dentistry
In: High Power Lasers - Science and Engineering. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996. pp. 575-582. NATO science series. Partnership sub-series 3. ISSN 1388-6576. ISBN 978-0-7923-3959-5.
1996
Richter, I. - Grunner-Jepsen, A., - Solymar, L.
Spatial Subharmonic Gratings in Photorefractive Materials
[Unpublished Lecture] 1996-08-01.
1996
Richter, I. - Sun, P.-C. - Xu, F., - Fainman, Y.
Numerical Modeling and Design Considerations of Form Birefringent Microstructures
[Unpublished Lecture] 1996-08-01.
1996
Salomonovič, R.
Study of the Relative Importance of Desert dust and Anthropogenic Aerosols in the eastern Mediterranean, with the Ultimate Aim Assesing their Influence on the Regional Climate
[Research Report] 1996.
1996
Maenhaut, W. - Salomonovič, R. - Cafmeyer, J. - Ichoku, C. - Karnieli, A., - Andreae, M.O.
Radiatively Active Aerosol Types at Sede Boker, Israel
Annales Geophysicae. 1996, II(14), 588. ISSN 0992-7689.
1996
Maenhaut, W. - Salomonovič, R. - Cafmeyer, J. - Ichoku, C. - Karnieli, A., - Andreae, M.O.
Anthropogenic and Natural Radiatively Active Aerosol Types at Sde Boker, Israel
[Unpublished Lecture] 1996-09-09.
1996
Maenhaut, W. - Salomonovič, R. - Ptasinski, J., - Grime, G.W.
Nuclear Microprobe Analysis of Atmospheric Aerosol Samples : Comparison with Bulk Measurementrsand Analyses of Individual Particles
[Unpublished Lecture] 1996-11-10.
1996
Maenhaut, W. - Salomonovič, R. - Grime, G.W. - Liu, X. - van Espen, P., - Adams, F.C.
Nuclear and Electron Microprobe Analysis of Atmospheric Aerosol Samples : Comparison with Bulk Analysis Results
[Unpublished Lecture] 1996-04-09.
1996
Maenhaut, W. - Beyaert, K. - Ducastel, G. - Havránek, V. - Salomonovič, R., - Hanssen, J.
Long-term Measurements of the Atmospheric Composition at Ny Ales Spitzbergen
[Unpublished Lecture] 1996-03-25.
1996
Lancinger, T. - Kubeček, V.
Autokorelátor pro měření ultrakrátkých laserových impulsů
Praha: 1996. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1996
Lombino, R. - Kubeček, V.
Pulzní pevnolátkové lasery pro lékařské aplikace
Praha: 1996. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1996
Jelínková, H. - Pašta, J. - Hamal, K. - Kubeček, V. - Procházka, I., - Čech, M.
Er and Nd:YAG Laser in Ophthalmology
In: CLEO/Europe Technical Digest Series. Piscataway: IEEE, 1996. pp. 290. ISBN 0-7803-3169-9.
1996
Kubeček, V. - Guy, O., - Barthelemy, A.
Actively Mode-locked Diode-pumped Nd:YAP laser
In: CLEO'Europe 1996. 1996, pp. 278.
1996
Kubeček, V. - Guy, O., - Barthelemy, A.
Mode-locking of a Diode-pumped Nd:YAP Laser with AO Modular
Optics Communications. 1996, 130 41-43. ISSN 0030-4018.
1996
Hudec, R. - Pína, L., - Inneman, A.
Grazing Incidence Soft X-ray Optics
[Unpublished Lecture] 1996-09-29.
1996
Hudec, R. - Pína, L., - Inneman, A.
X-Ray Optics
[Unpublished Lecture] 1996-09-29.
1996
Hudec, R. - Pína, L. - Inneman, A., - Gorenstein, P.
Wide-Field X-ray Optics
[Unpublished Lecture] 1996-09-16.
1996
Hudec, R. - Inneman, A., - Pína, L.
X-ray Optics for Space Applications
[Unpublished Lecture] 1995-11-20.
1996
Pína, L. - Inneman, A., - Hudec, R.
Optics for X-ray and Laser Plasma Soft X-ray Radiation
In: NATO ASI Series "High Power Lasers-Science and Engineering". Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996, pp. 373-380.
1996
Král, J. - Nejedlý, Z., - Voltr, J.
Heavy Elements in the Indoor Respirable Aerosol
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 959-960.
1996
Jelínková, H. - Pasta, J. - Hamal, K. - Kubeček, V. - Procházka, I., - Čech, M.
Applications of Er:YAG and Nd:YAG Lasers in Ophthalmology
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 903-904.
1996
Kálal, M. - Rus, B. - Mocek, T., - Pína, L.
Interferometry of Line Plasmas
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996. pp. 847-848.
1996
Kubeček, V. - Guy, O., - Barthelemy, A.
Mode-locking of a Diode-pumped Nd:YAP Laser with AO Modulator
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 835-836.
1996
Procházka, I. - Hamal, K. - Peršin, S.M., - Sopko, B.
New Techniques in Atmospheric Studies, Pollution Monitoring and Laser Rangefinding
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 831-832.
1996
Richter, I.
Numerical Modeling and Design Considerations of Form Birefringent Microstructures
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 827-828.
1996
Hříbek, P. - Král, J., - Fiala, P.
Ion-implanted Planar Waveguide Structures
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 821-822.
1996
Hříbek, P.
Photorefractive Barium Titanate Single-Crystal Research
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 825-826.
1996
Novotný, A. - Čech, M. - Hamal, K., - Jelínková, H.
The Satellite Laser Rangefinder for Remote Sensing of the Earth
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 753-754.
1996
Hrubá, I. - Král, J.
Modification of LiNbO3 Optical Properties by He+ Implantation
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 637-638.
1996
Fidler, V. - Kapusta, P. - Hof, M. - Kubeček, V., - Vrbová, M.
Laser Molecular Spectroscopy
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 67-68.
1996
Limpouch, J. - Drška, L., - Tagviashvili, M.
Hydrodynamics Model of Interaction of Subpicosecond Laser Pulses with Solid Targets
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 65-66.
1996
Hong, H. - Liska, R., - Steinberg, S.
Testing Stability by Quantifier Elimination
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 27-28.
1996
Liska, R. - Margolin, L., - Wendroff, B.
Well-posedness Analysis of Nonhydrostatic Two-layer Models of Incompressible Flow
In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 25-26.
1996
Tuček, S. - Proška, J. - Hejnová, L., - El-Fakahany, E.
ALLOSTERIC INTERACTIONS BETWEEN ALCURONIUM AND LIGANDS BINDING TO THE CLASSICAL BINDING-SITE ON CARDIAC MUSCARINIC RECEPTORS
In: Proceedings of the sixth international symposium on subtypes of muscarinic receptors. Amsterdam: Elsevier B.V., 1995. pp. 1009. ISSN 0024-3205.
1995
Hong, H. - Jahn, M. - Liska, R. - Robidoux, N., - Steinberg, S.
Parallel quantifier elimination on SP2
In: Electronic Proceedings of the 1st International IMACS Conference on Applications of Computer Algebra. 1995,
1995
Kant, E. - Yau, A. - Liska, R., - Steinberg, S.
A problem-solving environment for generating certifiably correct problems to solve evolution equations
[Research Report] Albuquerque: University of New Mexico, 1995. Report no. 1995.
1995
Richter, I. - Sun, P.C. - Xu, F., - Fainman, S.
Form Birefringent Microstructures: Modeling and Design
In: SPIE Proceedings. 1995, pp. 69-80.
1995
Kocbach, L. - Liska, R.
Matrix elements of travelling guassians for applications in the theory of atomic collisions
[Research Report] Bergen: University of Bergen, 1995.
1995
Kocbach, L. - Liska, R.
Generation of validated algorithms for symbolic-numeric processing
[Research Report] Bergen: University of Bergen, 1995.
1995
Abdallah, C.T. - Dorato, P. - Yang, W. - Liska, R., - Steinberg, S.
Applications of quantifier elimination theory to control system design
[Research Report] 1995. Report no. EECE95-007.
1995
Butusov, O. - Pershin, S. - Hamal, K. - Procházka, I., - Bukharin, A.
Aerosol plume spreading prediction, theory, computer simulation and field verification using portable LIDAR
In: Space Research Institute. 1995,
1995
Kunimori, H. - Greene, B. - Hamal, K. - Procházka, I. - Guilfoyle, J. - Kirchner, G., - Koidl, F.
Subcentimeter eyesafe ranging
In: CLEO Pacific Rim'95. 1995, pp. 3.
1995
Linkin, V. - Pershin, S. - Hamal, K. - Procházka, I. - Kouki, T., - Pellinen, R.
Dust and clouds sensing by compact LIDAR from the Mars rover
In: EGS-95 Planetary and Solar System Sciences Topic. 1995,
1995
Limpouch, J.
Fast Particle Generation and X-ray Emission in Short-pulse Laser-target Interactions
[Unpublished Lecture] 1995-09-25.
1995
Hamal, K. - Jelínková, H. - Kubeček, V., - Procházka, I.
Lasery v medicíně
Rozhledy matematicko-fyzikální. 1995, 72 234-235. ISSN 0035-9343.
1995
Dostálová, T. - Jelínková, H. - Hamal, K. - Krejsa, O. - Kubelka, J., - Procházka, S.
The Evaluation of Depth and Profile Cavity after Laser Ablation with Different Energy of Er:YAG Laser Radiation
In: Medical Appllications-Lasers in Dentistry. 1995. pp. 88-93.
1995
Jelínková, H. - Couderc, V. - Berthelemy, A., - Kubeček, V.
Self-Mode Locked Operation of a CW Nd:YAG using Second Harmonic Nonlinear Mirror
In: Proc. of Int. Symposium on Advanced Materials for Optics and Optoelectronics. 1995, pp. 50.
1995
Jelínková, H. - Pašta, J.
Nd and Er:YAG Laser for Ophthalmology
In: Proc. of 4th Int. Workshop on Laser Physics. 1995,
1995
Jelínková, H. - Hamal, K. - Kubeček, V. - Pašta, J. - Procházka, S. - Kubelka, J., - Dostálová, T.
Applications of Nd and Er:YAG Lasers in Ophthalmology and Dentistry
In: Proc. of High Power Lasers-Science and Engineering. Karlovy Vary: NATO Advanced Study Inst, 1995,
1995
Richter, I. - Sun, P.-C. - Xu, F., - Fainman, Y.
Form Birefringent Microstructures
Diffractive and Holographic Opt. Techn. 1995, II(2404), 69-80.
1995
Richter, I. - Sun, P.-C. - Xu, F., - Fainman, Y.
Numerical Modeling and Design Considerations of Form Birefringent Microstructures
In: Photonics'95 - European Optical Society Annual Digest Series. Munich: Eur. Opt. Soc, 1995, pp. 225.
1995
Richter, I. - Sun, P.-C. - Xu, F., - Fainman, Y.
Design Considerations of Form Birefringent Microstructures
Applied Optics. 1995, 34(14), 2421-2429. ISSN 0003-6935.
1995
Pína, L. - Inneman, A., - Hudec, R.
Grazing Incidence Optics for Soft X-rays
Photonics'95 : European Opt. Soc. Ann. Meeting Digest. 1995, 2 313-316.
1995
Hudec, R. - Inneman, A., - Pína, L.
Replicated Reflectors for Wide Field X-ray Imaging Telescopes
In: Experimental Astronomy. 1995, pp. 263-266.
1995
Hudec, R. - Pína, L., - Inneman, A.
Grazing Incidence X-ray Mirrors and Replication Technology
In: Precision Mechanics and Optics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 29-39.
1995
Pína, L. - Hudec, R., - Inneman, A.
Replicated Grazing Incidence X-ray Mirrors
In: Proc. of the Conference 100 years from the Discovery of X-rays. Liberec: Technická univerzita, 1995, pp. 29-38.
1995
Pína, L.
X-ray Optoelectronic System for Hot Plasma Imaging
In: Proc. of 17th Plasma. 1995, pp. 119-121.
1995
Drška, L. - Šiňor, M.
RACHEL Opacity Code
In: WorkOp-III: 94. 3rd Int. Workshop and Code Comparison Study. Final Report. MPQ 204. Garching: Max-Planck-Institut für Quantenoptik, 1995, pp. 26-27.
1995
Drška, L. - Šiňor, M.
Kurs fyziky na bázi koordinovaného systému programů
In: HYPERSEM 95. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozem. vojska, 1995, pp. 95-105.
1995
Drška, L. - Šiňor, M., - Vondrášek, J.
Koordinovaný systém programů pro podporu výuky fyziky
In: HYPERSEM 95. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozem. vojska, 1995, pp. 85-94.
1995
Hamal, K. - Jelínková, H. - Procházka, I. - Čech, M. - Novotný, A., - Kubeček, V.
Lasery pro kosmický výzkum
Rozhledy matematicko-fyzikální. 1995, 72 234-236. ISSN 0035-9343.
1995
Kunimori, H. - Greene, B. - Guilfoyle, J. - Hamal, K. - Procházka, I. - Kirchner, G., - Koidl, F.
Subcentimeter Eyesafe Ranging
Jemná mechanika a optika. 1995, 40(9), 295-296. ISSN 0447-6441.
1995
Procházka, I. - Hamal, K., - Pershin, S.
Compact LIDAR for Ecology and Meteorology Based on Laser Diode Transmitter and Photon Counting Receiver
In: European Symposium on Satellite Remote Sensing. Conf. on Lidar Techniques for Remote Sensing II. 1995,
1995
Linkin, V. - Pershin, S.M. - Hamal, K. - Procházka, I. - Pellinen, R., - Kouky, T.
Dust and Clouds Sensing by Compact Lidar from the Mars Rower
In: Proc. of the European Geophysics Society. Part 3: Space and Planetary Science. 1995, pp. 804.
1995
Kunimori, H. - Greene, B. - Guilfoyle, J. - Hamal, K. - Procházka, I. - Kirchner, G., - Koidl, F.
Subcentimeter Eyesafe Ranging
In: CLEO Pacific Rim 95. Conf. on Lasers and Electro Optics. 1995, pp. 3.
1995
Kapusta, P. - Fidler, V. - Machalický, O., - Nepraš, M.
Solute-Solvent Interactions and Photophysics of N-Substituted 3-Aminobenzanthrones
In: Proc. of 17th Int. Conf. on Photochemistry. 1995, pp. 50.
1995
Bryknar, Z. - Peka, P. - Koňáková, A. - Král, J., - Schulz, H.-J.
Luminescence of Defect Centres in Hg2Cl2
Radiat. Effects and Detects in Solids. 1995, 134(1-4), 447-451.
1995
Frank, H. - Hamal, K. - Mácha, I. - Procházka, I., - Sopko, B.
Investigation of Ge-Si Monocrystals Suitable for Spad Construction
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 105-106.
1995
Drška, L. - Šiňor, M.
Pilot Program Packages for Introductory Physics Teaching
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 81-82.
1995
Drška, L.
Computational Physics: Numeric for Pedestrians
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 79-80.
1995
Nejedlý, Z. - Campbell, J.L. - Teesdale, W.J. - Brook, J.R. - Wiebe, H.A. - Hoff, R.M. - Dlouhy, J.F., - Dann, T.F.
Comparison of Multielemental Analyses of Aerosol Samples by PIXE, PESA, EDXRF, and IC
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1995, 103 473-476. ISSN 0168-9002.
1995
Kaczmarek, M. - Ross, G.W. - Jeffrey, P.M. - Eason, R.W. - Hříbek, P. - Damzen, M.J. - Ramos-Carcia, R. - Troth, R. - Garrett, M.H., - Rytz, D.
Dual Wavelength Characterisation of Shallow Traps in "Blue" BaTiO3
Optical Materials. 1995, 4 158-162. ISSN 0925-3467.
1995
Kaczmarek, M. - Eason, R.W. - Anderson, A.A. - Hříbek, P. - Garrett, M.H., - Rytz, D.
High-gain Beam Amplification and Phase Conjugation at Red and Near Infrared Wavelengths in "Blue" BaTiO3:Rh
In: CLEO-Pacific Rim 95. The Pacific Rim Conf. on Lasers and Electro-Optics, TuE2. 1995, pp. 12.
1995
Jelínková, H. - Hamal, K. - Kubeček, V. - Pašta, J. - Dostálová, T. - Kubelka, J., - Procházka, S.
Applications of Nd and Er:YAG Lasers in Ophtalmology and Dentistry
In: Summer School NATO (Karlovy Vary). Proc. SPIE. 1995,
1995
Couderc, V. - Barthelemy, A., - Kubeček, V.
1.443 um Operation of a Diode-pumped Nd:YAG Laser
In: Conf. on Lasers and Electrooptics. OSA Technical Digest Series. Vol. 15. Washington, DC: Optical Society of America, 1995, pp. 235.
1995
Couderc, V. - Barthelemy, A. - Kubeček, V., - Jelínková, H.
Self-mode Locked Operation of a CW Nd:YAG Laser Using Second-harmonic Nonlinear Mirror
In: Int. Symposium on Advanced Materials for Optics and Optoelectronics. Proc. SPIE. 1995,
1995
Couderc, V. - Barthelemy, A. - Kubeček, V. - Froehly, C. - Diblanc, F. - Faugeras, P., - Marcou, J.
Synchronisation passive des modes d'un laser Nd:YAG pompe par diode par miroir non lineaire a cristal doubleur
In: Opto 95 - Quinziemes journees europeennes de l'optoelectronique. 1995,
1995
Couderc, V. - Barthelemy, A., - Kubeček, V.
Nonlinear Mirror Modelocking of a Diode-pumped Nd:YAG Laser
In: Post-deadline Paper Presented at Symposium on Advanced Solid State Lasers. 1995,
1995
Kubeček, V.
Vědeckovýzkumná činnost a mezinárodní spolupráce na FJFI
Informační bulletin Rektorátu ČVUT. 1995,(4), 4-5.
1995
Fiala, P. - Formánek, J. - Tuček, K. - Matějka, K., - Polách, S.
Program základního kritického experimentu s aktivní zonou A4.G na školním reaktoru VR-1 VRABEC
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Walachova, J. - Chow, D.H. - Schulman, J. - Karamazov, S. - Zelinka, J. - Vanis, J. - Cukr, M. - Zich, P. - Král, J., - McGill, T.C.
Zprava URE Z 1995/A
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995.
1995
Walachova, J. - Chow, D.H. - Kosut, J. - Král, J. - Karamazov, S. - Zelinka, J. - Vanis, J. - Zich, P., - McGill, T.C.
Probing of Double Barrier InAs/AlSb Tunneling Structure with BEEM. Extended Abstract
In: STM-Related Spectroscopies of Semiconductor Interfaces. Proc. of the Int. Conf. 1995,
1995
Drška, L.
Clean Nuclear Energy: A Dream or a Challenge
Acta Polytechnica. 1995, 35(4), ISSN 1210-2709.
1995
Drška, L. - Limpouch, J. - Šiňor, M., - Vondrášek, J.
Atomic Physies of Inertial Confinement Fusion
Acta Polytechnica. 1995, 35(4), ISSN 1210-2709.
1995
Král, J.
Iontový svazek - nástroj pro technologie i analýzy
Rozhledy matematicko-fyzikální. 1995, 72(4), 222-226. ISSN 0035-9343.
1995
Král, J. - Voltr, J.
PIXE setup of Czech Technical University in Prague
Acta Polytechnica. 1995, 35(4), ISSN 1210-2709.
1995
Losch, A. - Salomonovič, R. - Steiner, U. - Fetters, L.J., - Klein, J.
Self-Diffusion in Melts of Statistical Copolymers: The Effect of Changes in Microstructural Composition
J. of Polymer Science. 1995, 33 1821-1831.
1995
Liska, R. - Steinberg, S.
Solving Stability Problems Using Quantifier Elimination
In: Conf. on Centennial Hurwitz on Stability Theory. Basel: Birkhäuser Verlag, 1995. pp. 205-210.
1995
Procházka, I. - Blažej, J.
SPAD for Laser Ranging, Comments on Satellite Signature and Detector Effects
[Unpublished Lecture] 1995-03-20.
1995
Procházka, I.
Recent Achievements in Picosecond Solid State Photon Detectors and Their Applications
[Unpublished Lecture] 1995-01-31.
1995
Linkin, V. - Pershin, S.M. - Hamal, K. - Procházka, I. - Pellinen, R., - Kouky, T.
Dust and Clouds Sensing by Compact Lidar from the Mars Rower
In: Proc. of the European Geophysics Society, Part 3, Space and Planetary Science. 1995, pp. 804.
1995
Kunimori, H. - Greene, B. - Guilfoyle, J. - Hamal, K. - Procházka, I. - Kirchner, G., - Koidl, F.
Subcentimeter Eyesafe Ranging
In: Proc. of CLEO Pacific Rim 95 Conference. 1995, pp. 3.
1995
Nejedlý, Z. - Campbell, J.L., - Teesdale, W.J.
Monitorování atmosférického aerosolu v Kanadě
In: 11. seminář Jaderné metody v hornictví, geologii, geofyzice, geochemii a v oblasti sledování životního prostředí, Mariánská u Jáchymova. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995,
1995
Král, J. - Voltr, J., - Nejedlý, Z.
Mnohaprvkové analýzy metodou PIXE na FJFI ČVUT
In: 11. seminář Jaderné metody v hornictví, geologii, geofyzice, geochemii a v oblasti sledování životního prostředí, Mariánská u Jáchymova. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 1995, pp. 6.
1995
Král, J. - Voltr, J., - Nejedlý, Z.
PIXE Setup for Liquid Sample Analysis
In: VIIth Int. Conf. on Particle Induced X-Ray Emission and Its Analytical Application. 1995, pp. 24.
1995
Musílek, L. - Čechák, T. - Král, J. - Wolterbeek, H.Th., - Kuik, P.
Radioanalytical Methods in Environmental Monitoring
In: 10th Int. Congress Radiation Research. 1995,
1995
Liska, R. - Steinberg, S.
Stability Analysis by Quantifier Elimination
[Unpublished Lecture] 1995-05-01.
1995
Liska, R.
Treating Stability Problems by Computer Algebra
[Unpublished Lecture] 1995-02-14.
1995
Steinberg, S. - Liska, R.
Using Quantifier Elimination to Analyse Stability Problems
[Unpublished Lecture] 1995-01-04.
1995
Liska, R. - Kocbach, L.
Validation and Generation of Symbolic-Numeric Algorithms
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 199-200.
1995
Liska, R. - Margolin, L., - Wendroff, B.
Nonhydrostatic 2-layer Models of Incompressible Flow
Computers and Mathematics with Applications. 1995, 29(9), 25-37. ISSN 0898-1221.
1995
Remiš, V. - Král, J.
Stanovení obsahu vodíku v tenkých terčích pomocí pružného rozptylu protonů (PESA)
Praha: 1995. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1995
Přech, P. - Gavrilov, P., - Poušek, L.
Vliv UV laserového záření na jednotlivé složky imunitního systému lidské krve in vitro
Praha: 1995. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1995
Poláček, M. - Fiala, P.
Vlnovodné difrakční struktury
Praha: 1995. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1995
Novotný, J. - Šesták, B.
Přenosové koeficienty v plně ionizovaném plazmatu ve vnějším magnetickém poli
Praha: 1995. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1995
Nenička, T. - Jelínková, H.
Nd:YAG modifikovaný SFUR laser
Praha: 1995. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1995
Lančok, J. - Jelínek, M.
Laserová litografia tenkých vrstiev
Praha: 1995. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1995
Bouček, J. - Král, J.
Rentgenová fluorescence buzená fotony PIXE
Praha: 1995. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1995
Drška, L. - Liska, R. - Šiňor, M., - Vondrášek, J.
Development Project in Computer Supported Education of Physical Engineering
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 891-892.
1995
Musílek, L. - Čechák, T. - Král, J. - Wolterbeek, H.Th., - Kuik, P.
Application of Radioanalytical Methods for Environmental Monitoring
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 719-720.
1995
Král, J. - Voltr, J.
Setup for Monitoring of a Respirable Aerosol
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 717-718.
1995
Jelínková, H. - Pašta, J., - Hamal, K.
Er:YAG Laser for Ophthalmo-Surgery
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 671-672.
1995
Šurý, P. - Poušek, P., - Vrbová, M.
Laser-Induced Fluorescence of Human Blood
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 669-670.
1995
Gavrilov, P. - Jančárek, A. - Kozlová, M., - Zima, P.
Caries Selective Ablation by Pulsed UV Excimer Laser
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 667-668.
1995
Paulička, I. - Sochor, V., - Stulpa, J.
Fibre-Optic Fabry-Perot Sensor for Vibration and Profile Measurements
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 663-664.
1995
Kubeček, V. - Tesař, M. - Jelínková, H., - Hamal, K.
Nd:YAG Laser Tunable at 1.35 - 1.44 um Spectral Region
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 629-630.
1995
Hříbek, P. - Petr, O., - Richter, I.
Laser Diode Sources, Research and Development
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 627-628.
1995
Kálal, M.
Analytic Solution of the Vlasov Equation in the Field of a Strong High-Frequency Electro-Magnetic Wave
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995. pp. 93-94.
1995
Drška, L. - Limpouch, J. - Liska, R., - Šiňor, M.
Simulation Studies Related to Magnetized High-Parameter Plasma Systems
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 81-82.
1995
Drška, L. - Šiňor, M.
Comparative Study of Radiative Characteristics of Hot and Dense Matter
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 79-80.
1995
Jech, Č. - Koníček, J. - Pospíšil, S., - Šiňor, M.
Development of Electroctatic Collection Methods for Radon Decay Products
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 71-72.
1995
Bryknar, Z. - Peka, P. - Potůček, Z. - Jiroušek, P., - Král, J.
Photochemical Processes in Hg2Cl2 Cystals
In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 57-58.
1995
Vajda, Š. - Jimenez, R. - Castner, E.W. - Rosenthal, S.J. - Fidler, V., - Fleming, G.R.
Femtosecond through Nanosecond Time Scale Solvation Dynamics in Pure Water and Inside the Gama-Cyclodextrin Cavity
J. Chem. Soc. Faraday Transactions. 1995, 91 867.
1995
Liska, R. - Steinberg, S.
Using Computer Algebra To Test Stability
[Research Report] Albuquerque: University of New Mexico, 1994. Report no. 1994.
1994
Feagin, J.M. - Kocbach, L. - Liska, R., - Numez, A.
Mathematica Notebook and Package On Matrix Elements of Coulomb Interaction between Electrons
[Research Report] Bergen: University of Bergen, 1994. Report no. 1994.
1994
Strelow, F. - Fojtík, A., - Henglein, A.
Chemisorption of phosphine on Colloidal Silver in Aqueous-solution
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. 1994, 98(11), 3032-3035. ISSN 0022-3654.
1994
Fojtík, A. - Henglein, A.
Luminescent Colloidal Silicon Particles
Chemical Physics Letters. 1994, 221(5-6), 363-367. ISSN 0009-2614.
1994
Limpouch, J. - Drška, L., - Liska, R.
Fokker-Planck Simulations of Interactions of Femtosecond Laser Pulses with Dense Plasmas
Laser and Particle Beams. 1994, 12(1), 101-110. ISSN 0263-0346.
1994
Yuelin, L. - Crespo Lopez-Urrutia, J.R. - Tsakiris, G.D. - Sigel, R. - Volk, R., - Pína, L.
Comparison of the Spectral Response of a Thinned, Backside, Illuminated CCD with a CsI Coated MCP System and Kodak 101 Film
In: Proc. of 4th International Colloquium on X-ray Lasers. 1994,
1994
Kubeček, V. - Couderc, V. - Barthelemy, A., - Loradour, F.
Laser Diode Pumped Nd:YAG Laser Operating at an Eye-save Wavelenght of 1.443 um
Electronic Lett. 1994, 30 2139-2140.
1994
Jelínková, H.
Impulsní pevnolátkové lasery blízkého a středního infračerveného pásma
Praha: 1994. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Salomonovič, R.
Resonanční rozptyl na lehkých jádrech a jeho aplikace
Praha: 1994. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Limpouch, J.
Resonance Absorption, Particle Acceleration and X-Ray Emission in Femtosecond Laser-Target Interactions
[Unpublished Lecture] 1994-09-10.
1994
Limpouch, J.
Laser Target Interactions in the Regime of the Anomalous Skin Effect
[Unpublished Lecture] 1993-09-13.
1994
Limpouch, J.
Theoretical Studies of Ultrashort-Pulse Laser-Target Interactions at FNSPE
[Unpublished Lecture] 1993-05-17.
1994
Andreev, A. - Andreev, N. - Samsonov, A. - Sutygin, A. - Shatcev, A., - Limpouch, J.
"NOLP" - Program Package for Laser Plasma Nonlinear Optics
In: Physics Computing 92. Proc. of the 4th Int. Conference, Prague, 24-28 Aug. 1992. 1994, pp. 235-236.
1994
Andreev, A.A. - Limpouch, J., - Semakhin, A.N.
Absorption of Energy of Short Laser Pulse at Oblique Incidence on Strongly Non-Uniform Plasma
Izvestija AN. 1994, 58(6), 167-174. ISSN 1026-3489.
1994
Šiňor, M. - Lončar, G.
Atomová fyzika systémů s vysokou hustotou energie
Praha: 1994. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Steinberg, S. - Liska, R.
Stability Analysis of Finite Difference Schemes Using Computer Algebra
[Unpublished Lecture]
1994
Liska, R.
Applications of Computer Algebra
[Unpublished Lecture]
1994
Liska, R. - Wester, M.
Algebraic Computing Concepts
[Unpublished Lecture] 1994-06-30.
1994
Liska, R. - Steinberg, S.
Applying Quantifier Elimination to Stability Analysis of Difference Schemes
[Unpublished Lecture] 1993-03-01.
1994
Liska, R.
Computer Algebra in Simulation Code Development
[Unpublished Lecture] 1993-03-01.
1994
Liska, R.
Computer Algebra in Simulation Code Development (with Application to Fokker-Planck Equation)
[Unpublished Lecture] 1993-03-01.
1994
Liska, R.
Applications of Computer Algebra
[Unpublished Lecture] 1993-03-01.
1994
Liska, R.
Computer Algebra in Simalation Code Development
[Unpublished Lecture] 1993-03-01.
1994
Liska, R.
Computer Aided Education Programs for Sciences
[Unpublished Lecture] 1993-03-01.
1994
Liska, R.
Computer Algebra in Simulation Code Development (with Application to Fokker-Planck Equation)
[Unpublished Lecture] 1992-03-01.
1994
Liska, R.
Applications of Computer Algebra
[Unpublished Lecture] 1992-03-01.
1994
Liska, R.
Algebraic Computing Concepts
[Unpublished Lecture] 1992-03-01.
1994
Liska, R.
Symbolic Computation Techniques in the Finite Difference Method for Solving PDEs
[Unpublished Lecture] 1992-03-01.
1994
Liska, R.
Applications of Computer Algebra
[Unpublished Lecture] 1992-03-01.
1994
Liska, R.
Computer Algebra Applied to the Finite Difference Method for Solving PDEs
[Unpublished Lecture] 1991-12-13.
1994
Drška, L. - Jerie, T. - Liska, R. - Šiňor, M. - Turek, J., - Vondrášek, J.
Authoring System for Courseware Development: Artificial Intelligence Aspects
[Unpublished Lecture] 1991-03-01.
1994
Liska, R.
Towards Automation of Finite Difference Method for Solving PDE
[Unpublished Lecture] 1991-04-22.
1994
Liska, R.
Using Computer Algebra for Preparing Numerical Solution of PDEs
[Unpublished Lecture] 1991-04-13.
1994
Liska, R.
Applications of the REDUCE System to Automation of Numerical PDEs Solving
[Unpublished Lecture]
1994
Liska, R.
Computer Algebra in Plasma Physics and Numerical PDEs Solving
[Unpublished Lecture]
1994
Kocbach, L. - Liska, R.
Closed-form Formula for the Exchange Integrals in the Impact-parameter Treatment of Heavy-particle Collisions
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. 1994, 27(18), L619-L624. ISSN 0953-4075.
1994
Gavrilov, P. - Paulička, I.
Praktikum z kvantové elektroniky
Praha: Czech Technical University in Prague, 1994.
1994
Fidler, V. - Fidlerová, H.
In: Biomedical Engineering and Biotechnology. Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 17.
1994
Kapusta, P. - Fidler, V. - Vajda, C. - Julak, A. - Nepraš, M. - Lunak, S.jr., - Ceps, M.
Intramolecular Energy Transfer in a Novel Reactive Fluorescent Dye
In: Proceedings 15th IUPAC Symposium on Photochemistry, July 1994. 1994, pp. 313.
1994
Nepraš, M. - Ceps, M. - Lunak, S.jr. - Kapusta, P., - Fidler, V.
Photophysical Properties of Some N-Substituted 3-Aminopyrenses
In: Proceedings 15th IUPAC Symposium on Photochemistry, July 1994. 1994, pp. 346.
1994
Hof, M. - Karpenko, V. - Vajda, C. - Fidler, V. - Gilchrist, J.R. - Goldin, A., - Syme, D.
Orosomucoid: A Global Analysis of Tryptophan Fluorescence
In: Proceedings 15th IUPAC Symposium on Photochemistry, July 1994. 1994, pp. 298.
1994
Zhang, S.-L. - Lang, M.J. - Goodman, S. - Durnell, C. - Fidler, V., - Fleming, G.R.
Dual Photo-Induced Electron Transfer Emission in a Bichromophoric Molecule
In: Proc. 18th Spring Green Conf. on Photochemistry, USA, March 2-4. 1994,
1994
Hof, M. - Pierce, K.H. - Thompson, N.L. - Hiskey, R.G. - Schmidt, M.E. - Fleming, G.R., - Fidler, V.
Time-Resolved Fluorescence Study of Calcium-Induced Conformational Change of Prothrombin Fragment 1
In: Proceedings 15th IUPAC Symposium on Photochemistry, July 1994. 1994, pp. 299.
1994
Hof, M. - Fleming, G.R., - Fidler, V.
Time-Resolved Fluorescence Study of the Calcium-induces Conformational Change in the Prothrombin Fragment 1
Biochemistry. 1994,
1994
Fidlerová, H. - Dahlstrom, A. - Sovová, V. - Nepraš, M. - Fidler, V. - Engst, P. - Kubát, P. - Viklický, V., - Levan, G.
Spatial Nuclear Organization of Vimentin Epitope-Containing Chromatin
Cell Biol. Int. 1994, 18(5), 442.
1994
Richter, I. - Grunnet-Jepsen, A. - Takacs, J., - Solymar, L.
An Experimental and Theoretical Study of Spatial Subharmonics in Photorefractive BGO Crystal Induced by DC-Field and Moving Grating Technique
IEEE Journal of Quantum Electronics. 1994, 30 1645. ISSN 0018-9197.
1994
Grunnet-Jepsen, A. - Richter, I. - Shamonin, M., - Solymar, L.
Subharmonics Instabilities in Photorefractive Crystals for an Applied Alternating Electric Field: Theoretical Analysis
Journal of the Optical Society of America. 1994, 11 132-135. ISSN 0740-3224.
1994
Kaczmarek, M. - Richter, I., - Solymar, L.
Threshold Conditions and Intensity Relations in Double-Colour Pumped Oscillations
Journal of the Optical Society of America. 1994, 11 136. ISSN 0740-3224.
1994
Grunnet-Jepsen, A. - Kwak, C.H. - Richter, I., - Solymar, L.
Fundamental Space-Charge Fields for Applied Alternating Electric Fields in Photorefractive Materials
Journal of the Optical Society of America. 1994, 11 124-131. ISSN 0740-3224.
1994
Vrbová, M. - Jelínková, H., - Gavrilov, P.
Úvod do laserové techniky
Praha: Czech Technical University in Prague, 1994.
1994
Krajíček, V. - Vrbová, M.
Laser-Induced Fluorescence Spectra of Plants
Remote sensing of enviroment. 1994, 47(1), 51-54. ISSN 0034-4257.
1994
Procházka, I.
Multiple Wavelengths Satellite Laser Ranging
[Unpublished Lecture] 1993-03-02.
1994
Procházka, I. - Hamal, K. - Jelínková, H., - Kirchner, G.
Atmospheric Optical Density Measurement Using Multiple Wavelengths Picosecond Satellite Laser Ranging
In: Technical Digest Series. Vol. 8. Optical Society of America. Conference Edition. 1994. pp. 264-265.
1994
Kirchner, G. - Koidl, F. - Procházka, I., - Hamal, K.
Multiple Wavelength Ranging in Graz
In: 9th Int. Workshop on Laser Ranging Instrumentation. Canberra: NSW Australia, 1994,
1994
Greene, B. - Hamal, K. - Procházka, I. - Kunimori, H., - Kirchner, G.
Satellite Laser Ranging at Eyesafe Wavelength
In: 9th Int. Workshop on Laser Ranging Instrumentation. Canberra: NSW Australia, 1994,
1994
Procházka, I. - Hamal, K. - Sopko, B., - Greene, B.
Picosecond Photon Counting in the Near Infrared
In: 9th Int. Workshop on Laser Ranging Instrumentation. Canberra: NSW Australia, 1994,
1994
Procházka, I. - Hamal, K.
Recent Achievements in Solid State Detector Technology for Laser Ranging
In: 9th Int. Workshop on Laser Ranging Instrumentation. Canberra: NSW Australia, 1994,
1994
Procházka, I. - Blažej, J.
Target Characterisation Using Single Photon Laser Ranging on SPAD
In: 9th Int. Workshop on Laser Ranging Instrumentation. Canberra: NSW Australia, 1994,
1994
Procházka, I. - Hamal, K. - Tawadros, M., - Mikhail, J.
Helwan 2 Satellite Laser Ranging Station
In: 9th Int. Workshop on Laser Ranging Instrumentation. Canberra: NSW Australia, 1994, pp. 231-237.
1994
Procházka, I. - Hamal, K. - Jelínková, H., - Kirchner, G.
Atmospheric Optical Density Measurement Using Multiple Wavelengths Picosecond Satellite Laser Ranging
In: Conf. on Lasers and Electro Optics, CLEO 94. 1994,
1994
Mrázek, V. - Jančárek, A. - Výmola, F. - Gavrilov, P., - Vrbová, M.
Influence of Intravenous Irradiation of Blood Using 337 nm on the Course of Staphylococcal Infection Treated by Amikacin
In: Biomedical Engineering and Biotechnology. Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 48-49.
1994
Čech, M.
Compact Laser Radar Control System with Auto-tracking Capability
In: Proc. of the 9th Int. Workshop on Laser Ranging Instrumentation. 1994,
1994
Dostálová, T. - Krejsa, O. - Jelínková, H., - Hamal, K.
Laser ve stomatologii - preparační dávka pro tvrdé zubní tkáně
Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. 1994, 94(1), 14-18. ISSN 1213-0613.
1994
Pašta, J. - Jelínková, H.
Er-YAG Laser Photoablation of Eye Tissues
In: 27th Int. Congres of Ophthalmology. 1994,
1994
Mikhail, J.S. - Tawadros, M.J. - Hamal, K. - Čech, M. - Jelínková, H. - Novotný, A., - Procházka, I.
Satellite Laser Ranging in Helwan - 20 Years of Operation, Current Status and Future Plans
In: 4th UNIESA Workshop on Basic Space Science, June 1994. 1994,
1994
Hamal, K. - Čech, M. - Jelínková, H. - Novotný, A. - Procházka, I. - Tawadros, M.Y. - Mikhail, J.S., - Atia, G.F.
Satellite Laser Station (7831) in Helwan 1992-1994
In: 9th Int. Workshop on Laser Ranging Instrumentation. Canberra: NSW Australia, 1994,
1994
Dostálová, T. - Krejsa, O. - Jelínková, H., - Hamal, K.
The Evaluation of the Cavity Margins after Er:YAG Laser Ablation of the Enamel and Dentin
In: Proc. of Int. Symposium on Biomedical Optics Europe. 1994, pp. 84.
1994
Dostálová, T. - Jelínková, H.
The Principles of Non-Invasive Ablation with Er:YAG Laser in Dentistry - Preclinical Study
In: Proc. of Int. Conf. on Lasers and Applications. Cairo: Medicine and Hygiene, 1994,
1994
Dostálová, T. - Krejsa, O. - Jelínková, H., - Hamal, K.
Klinické použití laseru ve stomatologii
[Unpublished Lecture] 1994-03-01.
1994
Dostálová, T. - Jelínková, H.
Erbium YAG laser ve stomatologii
[Unpublished Lecture] 1994-03-01.
1994
Kubeček, V.
Nové metody generace pikosekundových světelných impulzů v pulzně buzených pevnolátkových laserech
Praha: 1994. Doctoral Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Hamal, K. - Jelínková, H. - Kubeček, V. - Pašta, J. - Dostálová, T. - Krejsa, O., - Kvasnička, J.
Solid State Lasers in Medicine
In: Biomedical Engineering and Biotechnology. Book of Abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 20-21.
1994
Dostálová, T. - Krejsa, O. - Jelínková, H., - Hamal, K.
Erbium YAG laser ve stomatologii
[Unpublished Lecture] Ceská lékarská spol.. 1993-06-01.
1994
Kubeček, V. - Hamal, K. - Jelínková, H., - Tesař, M.
Dvoufrekvenční 1.06 um/1.44 um Nd: YAG laser pro lékařské aplikace
[Unpublished Lecture] 1994-06-01.
1994
Jelínková, H. - Hamal, K. - Kubeček, V. - Dostálová, T. - Krejsa, O. - Kubelka, J. - Kvapil, J., - Procházka, S.
Irradiation of Human Dental Tissues Using Five Laser Wavelengths
In: CLEO EUROPE 94. Technical Digest-Conference on Laser and Electro-Optics. 1994. pp. 213.
1994
Kubeček, V. - Jelínková, H. - Hamal, K., - Zanzottera, E.
Dual Wavelength 1.44 um/1.06 um Nd: ZAG Laser for Medicine
In: CLEO EUROPE 94. Technical Digest-Conference on Laser and Electro-Optics. 1994. pp. 213.
1994
Kubeček, V. - Couderc, V. - Barthelemy, A., - Loradour, F.
Laser Diode Pumped Nd: YAG Laser Operating at an Eye-Safe Wavelength of 1.443 um
Electronics Lett. 1994,
1994
Dostálová, T. - Krejsa, O. - Jelínková, H. - Hamal, K., - Kubeček, V.
Působení laserového záření vlnových délek blízkého a středního infračerveného pásma na zubní tkáně
Praktické zubní lékařství. 1994, 42(2), 46-53. ISSN 0032-6720.
1994
Kubeček, V. - Hamal, K. - Takagi, Y., - Yoshihara, K.
Ti:sapphire Laser Pumped by a Long Train of Pulses from Mode-locked Nd:YAG Laser with Negative Feedback
Czechoslovak Journal of Physics. 1994, 44(2), 115-120. ISSN 0011-4626.
1994
Bryknar, Z. - Schulz, H.-J. - Peka, P. - Koňáková, A., - Král, J.
Luminiscence of Defect Centres in Hg2Cl2
In: 7th Europhysical Conf. on Defects in Insulating Materials. 1994, pp. 409.
1994
Paulička, I. - Sochor, V., - Stulpa, J.
Fibre Optics Fabry-Perot Sensor for Vibration and Profile Measurement
In: Proc. NATO ASI Trends in Opt. Fibre Metrology and Standards. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1994,
1994
Paulička, I. - Sochor, V.
QND Measurement of the Photon Number Using Kerr Effect in Optical Fibres
In: Proc. NATO ASI Trends in Opt. Fibre Metrology and Standards. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1994.
1994
Mecl, O. - Petr, O.
Komunikační linka pro oboustranný přenos signálu po optickém vlákně
Praha: 1994. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Motejl, M. - Jančárek, A.
UV laserový systém pro nitrožilní ozařování krve IMULAS
Praha: 1994. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Krejčí, J. - Jelínková, H.
Řízení experimentu a sběr dat pomocí osobního počítače s A/D kartou
Praha: 1994. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Ducháček, K. - Čech, M.
Mikroprocesorový systém řízení servomotoru s řadičem HCTL-1100
Praha: 1994. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Michalík, P. - Procházka, I.
Zpracování obrazového signálu z rychlé kamery
Praha: 1994. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Penc, T. - Hiršl, P.
Neuronové sítě
Praha: 1994. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Vorlíček, M. - Procházka, I.
Zpracování dat z digitálního osciloskopu Tranzient Digitizer
Praha: 1994. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Beniačová, E. - Jiříček, P., - Král, J.
Zariadenie pre analýzu povrchov pevných látok metódou ISS
Praha: 1994. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Cilinek, R. - Pavel, J.
Elektronické řízení akustooptického deflektoru
Praha: 1994. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Koldinský, P. - Khodl, M.
Děliče optického záření pro měřící, sdělovací a snímací účely
Praha: 1994. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Tlaskalová, B. - Gavrilov, P.
Ultrafialový N2 laser a jeho použití pro laserem indukovanou fluorescenci
Praha: 1994. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Moravec, J. - Pína, J.
Interakce rentgenového záření s povrchy reflexních optických elementů
Praha: 1994. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Mocek, T. - Pína, L.
Transmisní mřížkový spektrometr měkkého rentgenového záření
Praha: 1994. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Sixta, R. - Kálal, M.
Počítačová analýza komplexních interferogramů s použitím FFT a Abelovy inverzní transformace
Praha: 1994. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Štulpa, J. - Paulička, I.
Přenos informace optickými vlákny a jejich použití pro přesná interferometrická měření
Praha: 1994. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Tesař, M. - Kubeček, V., - Jelínková, H.
Dvoufrekvenční přepínatelný Nd:YAG laser 1.06/1.44/mí/m
Praha: 1994. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Musil, R. - Liska, R.
Analýza vlastností diferenčních schémat prostředky počítačové algebry
Praha: 1994. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1994
Král, J. - Voltr, J.
Ion Beam Equipment Modification for External Beam Operation
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1994, 85 760-763. ISSN 0168-9002.
1994
Potoček, V. - Nejedlý, Z.
PIXE Data Evaluation in Prague
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1994, 85 611-615. ISSN 0168-9002.
1994
Potoček, V.
Mass Calibration and Intercalibration of Prague PIXE Setup
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1994, 85 145-149. ISSN 0168-9002.
1994
Khodl, M. - Paulička, I. - Sochor, V. - Resl, J., - Pavel, J.
Vláknový optický senzor pro ochranu prostoru
In: Optické komunikace O. K. 94. Sborník dokumentů. Praha: TECH-MARKET, 1994, pp. 142-143.
1994
Pína, L. - Moravec, J., - Mocek, T.
Soft X-Ray Detection in Diagnostics of Hot Plasmas
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 201-202.
1994
Hříbek, P. - Fiala, P.
Photorefractive Materials for Nonlinear Optical Applications and Their Photorefractive and Physical Parameters Measurements
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 199-200.
1994
Fiala, P. - Ryzi, Z. - Růžek, J. - Aubrecht, I., - Miler, M.
High Efficiency Optical Relief Diffraction Structures
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 197-198.
1994
Tlaskalová, B. - Gavrilov, P., - Jančárek, A.
A Small Atmospheric Pressure Nitrogen Laser
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 195-196.
1994
Jelínková, H. - Hamal, K. - Procházka, I. - Novotný, A., - Mareš, J.
Nd:LNA Laser Pumped by Ti:Sapphire Laser Radiation
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 193-194.
1994
Kálal, M.
Complex Interferometry Pushed to Its Limits
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994. pp. 191-192.
1994
Voltr, J.
Ion Beam Profile Measurement
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 189-190.
1994
Hamal, K. - Procházka, I.
Compact Lidar for Ecology and Meteorology
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 41-42.
1994
Drška, L. - Šiňor, M., - Vondrášek, J.
Particle Transport Coefficients for Extreme Systems
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 93-94.
1994
Limpouch, J. - Drška, L., - Andrejev, A.
Absorption of Femtosecond Laser Pulses in Solid Targets
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 91-92.
1994
Hamal, K. - Jelínek, M. - Čech, M. - Lančok, J., - Olšan, V.
Laser Patterning of Thin Films
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 99-100.
1994
Potoček, V. - Král, J., - Voltr, J.
Elements Concentrations in Prague Aerosol as Measured by PIXE
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 37-38.
1994
Gavrilov, P. - Jančárek, A. - Mrázek, V. - Poušek, L., - Vrbová, M.
Modification on the Course of Infection by Intravenous Nitrogen Laser Irradiation of Blood
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 21-22.
1994
Král, J. - Voltr, J. - Potoček, V., - Salomonovič, R.
PIXE Analysis - Equipment and Techniques
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 65-66.
1994
Liska, R. - Steinberg, S.
Stability Analysis by Quantifier Elimination
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 29-30.
1994
Pospíšil, S. - Gosman, A. - Hamal, K. - Janout, Z. - Jech, Č. - Koníček, J. - Kubašta, J. - Mácha, I. - Procházka, I. - Řídký, J. - Sopko, B. - Tomiak, Z., - Wilhelm, I.
Semiconductor Detectors for Nuclear Instrumentation
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 115-116.
1994
Drška, L. - Limpouch, J. - Šiňor, M. - Vagner, S., - Vondrášek, J.
Coordinated System of Programs for Physics Instruction
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 137-138.
1994
Drška, L. - Limpouch, J. - Liska, R. - Šiňor, M., - Vondrášek, J.
A Computerized Course of Computer Algebra
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 135-136.
1994
Mrázek, V. - Jančárek, A. - Výmola, F., - Gavrilov, P.
Enhancement of immunity by intravenous irradiation of blood using 337nm laser
[Unpublished Lecture] 1993-01-16.
1994
Paulička, I. - Hamdani, A. - Liška, D., - Setvák, M.
Optical fibre Fabry-Perot sensor for the detection of small vibrations and displacements
[Unpublished Lecture] 1993-03-01.
1994
Drška, L.
Information Physics of Extreme Systems
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 97-98.
1994
Sopko, B. - Mácha, I. - Procházka, I. - Hamal, K. - Frank, H. - Virius, M. - Lonek, B., - Hazdra, P.
Application of Radiation Damage in Semiconductors
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 111-112.
1994
Drška, L. - Šiňor, M.
Radiative Characteristics of Extreme Systems
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 95-96.
1994
Bryknar, Z. - Koňáková, A. - Jiroušek, P. - Král, J., - Potoček, V.
Luminescence of Defects in Mercurous Chloride Crystals
In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 107-108.
1994
Procházka, I.
The Solid State Detector Technology for Picosecond Laser Ranging
In: Proceedings of the Eighth International Workshop On Laser Ranging Instrumentation. Washington: NASA Office of Logic Design, 1993. pp. 5-31-5-35. NASA Conference Publication.
1993
Mrázek, V. - Jančárek, A. - Výmola, F., - Gavrilov, P.
Enhancement of Immunity by Intravenous Irradiation of Blood Using 337nm Laser
In: PROCEEDINGS OF LOW-ENERGY LASER EFFECTS ON BIOLOGICAL SYSTEMS. Bellingham: SPIE, 1993. pp. 110-114. ISBN 0-8194-1110-8.
1993
Kálal, M.
Analysis of Complex Interferograms on Personal Computers
In: 16th Congress of the International Commission for Optics: Optics as a Key to High Technology. Bellingham: SPIE, 1993. pp. 687-688. ISBN 978-0-8194-1230-0.
1993
Fojtík, A. - Giersig, M., - Henglein, A.
Formation of Nanometer-size Silicon Particles in a Laser-induced Plasma in SiH4
BERICHTE DER BUNSEN-GESELLSCHAFT-PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS. 1993, 97(11), 1493-1496. ISSN 0005-9021.
1993
Ershov, B.G. - Janata, E. - Henglein, A., - Fojtík, A.
Silver Atoms and Clusters in Aqueous-solutin-absorption-spectra and the Particle Growth in the Absence of Stabiliying Ag+ Ions
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B. 1993, 97(18), 4589-4594. ISSN 1520-6106.
1993
Fojtík, A. - Henglein, A.
Laser Ablation of Films and Suspended Particles in a Solvent - Formation of Cluster and Colloid Solution
BERICHTE DER BUNSEN-GESELLSCHAFT-PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS. 1993, 97(2), 252-254. ISSN 0005-9021.
1993
Grunnet-Jepsen, A. - Elston, S.J. - Richter, I. - Takacs, J., - Solymar, L.
Subharmonics Domains in a Bismuth Germanate Crystal
Optics Letters. 1993, 18(24), 2147-2149. ISSN 0146-9592.
1993
Andreev, A. - Limpouch, J., - Semakhin, A.
High-Intensity Ultrashort Pulse Laser Interactions with Dense Plasmas
In: Int. Symposium on Laser Plasma Interaction, Shanghai, China. Proc. SPIE - 1928. 1993, pp. 20-26.
1993
Kropík, M. - Fleischhans, J. - Hiršl, P. - Matějka, K. - Šejba, T., - Lněnička, B.
Ovládací zařízení školního reaktoru VR-1 Vrabec na FJFI ČVUT
Bezpečnost jaderné energie. 1993, 1 (39)(6),
1993
Liska, R. - Shashkov, M.Yu., - Solovjov, A.V.
Support-operators Method for PDE Discretization: Symbolic Algorithms and Realization
Mathematics and Computers in Simulation. 1993, 35(2), 173-183. ISSN 0378-4754.
1993
Kapusta, P. - Fidler, V. - Vajda, C. - Nepraš, M., - Lunak, S.jr.
Time-Resolved Fluorescence Study of Intramolecular Energy Transfer
In: Proc. Central European Photochemistry Conf., Oct. 1993. 1993,
1993
Kapusta, P. - Fidler, V. - Vajda, C. - Nepraš, M. - Lunak, S., - Ceps, M.
Spectroscopy of New Reactive Fluorescent Dyes: A Model System for Energy Transfer Study
In: Proc. of the 16th Int. Conf. on Photochemistry, Aug. 1993. 1993, pp. 300.
1993
Limpouchová, Z. - Procházka, K. - Fidler, V. - Dvoak, J., - Bedna, B.
Molecular Movements and Dynamics in Solutions Studied by Fluorescence Depolarization Measurement
Coll. Czechoslov. Chem. Commun. 1993, 58 213-233.
1993
Nejedlý, Z.
Air Particulate Studies in South Western Ontario
Guelph: 1993. Master Thesis. University of Guelph.
1993
Pershin, S. - Linkin, V. - Bukharin, A. - Makarov, V. - Patsaev, V. - Procházka, I. - Hamal, K. - Dubinin, D., - Kuznetsov, V.
Compact Eye Safe Radiation Level Lidar for Environmental Media Monitoring
In: Proc. SPIE 2107, CIS Selected Papers: Optical Monitoring of the Environment. Bellingham (stát Washington): SPIE, 1993. p. 336-363. Proceedings of SPIE. vol. 2107. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-1398-7.
1993
Procházka, I. - Hamal, K.
Laser Tracking Telescope for Satellite Station Helwan
In: CSTG Satellite Laser Ranging Subcommission Meeting. 1993,
1993
Pershin, S. - Linkin, V. - Bukharin, A. - Makarov, V. - Patsaev, D. - Procházka, I., - Kouki, T.
Backscatter Lidar-Ceilometer: A New Eye-Safe Compact Instrument for Atmospheric Aerosol and Cloud Sounding
In: Int. Geoscience and Remote Sensing Symposium IGARS 93, Vol. 2. 1993, pp. 464-465.
1993
Pershin, S. - Patsaev, D. - Makarov, V. - Kouki, T., - Procházka, I.
Micro Lidar for the Remote Sensing on the Martian Boundary Layer
In: European Geophysics Society Scientific Conference. 1993,
1993
Procházka, I.
Metody detekce pikosekundových laserových pulsů na úrovni jednotlivých fotonů
Praha: 1993. Doctoral Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1993
Kubeček, V.
Pikosekundové optické parametrické generátory
Praha: 1993. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1993
Jelínková, H. - Hamal, K. - Kubeček, V., - Procházka, I.
New Methods of Generation of Ultrashort Laser for Ranging
In: Proc. of the 8th Int. Workshop on Laser Ranging Instrumentation, Annapolis (Maryland). NASA Conference Publications, 3214. Greenbelt (Maryland): Goddard Space Flight Center, 1993, pp. 9-14.
1993
Agnesi, A. - Reali, G.C. - Kubeček, V. - Kumazaki, S. - Takagi, Y., - Yoshihara, K.
Beta-barium Borate and Lithium Triborate Picossecond Parametric Oscillators Pumped by a Frequency Tripled Passive Negative Feedback Mode-locked Nd:YAG Laser
Journal of the Optical Society of America. 1993, 10(11), 2211-2216. ISSN 0740-3224.
1993
Ryzí, Z. - Fiala, P.
Syntetické reliéfní mřížky
Praha: 1993. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1993
Brunner, S. - Petr, O.
Digitální 2D CCD kamera pro detekci měkkého RTG záření
Praha: 1993. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1993
Šurý, P. - Jančárek, A.
Barvivový laser pro LIF
Praha: 1993. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
1993
Potoček, V. - Král, J., - Voltr, J.
Mass Balances in Prague Solid Aerosols as Measured by PIXE
In: BIOGEOMON and Workshop on Integrated Monitoring of Air Pollution Affects on Ecosystems. Prague: Czech Geological Survey, 1993, pp. 238-239.
1993
Král, J. - Voltr, J., - Potoček, V.
The Present State of PIXE Set up at CTU in Prague
In: Abstracts of Nuclear Analytical Methods in the Life Sciences. 1993, pp. 161.
1993
Salomonovič, R.
Angular Distribution of Proton non-Rutherford Elastic Scattering Cross Section of Carbon and Silicon
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1993, 82 1-6. ISSN 0168-9002.
1993
Ross, G.W. - Hříbek, P. - Eason, R.W. - Garrett, M.H., - Rytz, D.
Impurity Enhanced Self-pumped Phase Conjugation in the Near Infrared in Blue BaTIO3
In: Proc. of Topical Meeting on Photorefractive Materials, Effects and Devices IV. Th A04. 1993, pp. 51-54.
1993
Ross, G.W. - Hříbek, P. - Eason, R.W. - Garrett, M.H., - Rytz, D.
Impurity Enhanced Self-pumped Phase Conjugation in the Near Infrared in Blue BaTIO3
Optics Communications. 1993, 101 60-64. ISSN 0030-4018.
1993
Ross, G.W. - Hříbek, P. - Eason, R.W. - Garrett, M.H., - Rytz, D.
Impurity Enhanced Self-pumped Phase Conjugation in the Near Infrared in Blue BaTIO3
In: Proc. of CLEO 93/IQEC 93. 1993, pp. 578.
1993
Vrbová, M.
Lasery a moderní optika
Praha: SNTL, 1993.
1993
Dostálová, T. - Krejsa, O. - Jelínková, H., - Procházka, I.
Tepelné účinky záření Erbium: YAG laseru při preparaci tvrdých zubních tkání
Lékař a technika. 1993, 24 61-63. ISSN 0301-5491.
1993
Hamal, K. - Jelínková, H. - Procházka, I., - Reali, G.C.
Generation of Single Picosecond Pulse Using Raman Backscattering
Czechoslovak Journal of Physics. 1993, 43(1), 95-97. ISSN 0011-4626.
1993
Jelínková, H. - Vaněk, P. - Valach, P. - Hamal, K. - Kubelka, J. - Škoda, V., - Jelínek, M.
Pumping of Titanium Sapphire Laser
Czechoslovak Journal of Physics. 1993, 43(2), 131-138. ISSN 0011-4626.
1993
Stankov, K.A. - Hamal, K. - Jelínková, H., - Procházka, I.
Mode-Locking of the 1.66/mikrometr/ Transition of an Er: YAIO3 Laser
Optics Communications. 1993, 95(1,2,3), 85-86. ISSN 0030-4018.
1993
Vondrášek, J.
Hypermedia ve výuce
In: POŠKOLE 93. Seminář o počítačích ve škole. 1993, pp. 17.
1993
Drška, L. - Šiňor, M., - Vondrášek, J.
Particle Trasport and Radiation Characteristics of Hot Dense Matter
In: Book of Abstracts of 22th ECLIM. 1993, pp. 9.
1993
Drška, L. - Limpouch, J. - Šiňor, M. - Vondrášek, J., - Andrejev, A.A.
Theory Studies of Ultrashort-Pulse Laser-Plasma Interactions
In: Book of abstracts of 22th ECLIM. 1993, pp. 18.
1993
Drška, L. - Šiňor, M., - Vondrášek, J.
Charged Particle Relaxation and Radiation Processes in Hot Dense Matter
In: Proc. of 16th Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 52-56.
1993
Drška, L. - Limpouch, J. - Liska, R. - Šiňor, M. - Vondrášek, J., - Andrejev, A.A.
Theory and Simulations of Ultrashort-Pulse Laser-Plasma Interactions
In: Proc. of 16th Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 52-56.
1993
Steinberg, S. - Liska, R.
Stability Analysis by Quantifier Elimination
In: Proc. of IMACS Symposium. Lille: Symbolic Computing, 1993, pp. 1-6.
1993
Liska, R. - Steinberg, S.
Applying Quantifier Elimination to Stability Analysis of Difference Schemes
Computer Journal. 1993, 36(5), 497-503. ISSN 0010-4620.
1993
Liska, R. - Drška, L., - Limpouch, J.
Ultra-short Laser-plasma Interactions by Fokker-Planck Simulation Code Developed by Computer Algebra Tools
In: Abstract of the Meeting of the Physical Society of Japan. 48-th Annual Meeting. Část 4. Sendai: Tohoku University, 1993, pp. 173.
1993
Novotný, A. - Čech, M. - Hamal, K. - Jelínková, H., - Procházka, I.
Satellite Laser Ranging Activities at EUROLAS Consortium
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 121-122.
1993
Potoček, V.
TROCON - The Computer Code for Quantitative PIXE Analysis
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 71-72.
1993
Král, J. - Potoček, V. - Voltr, J., - Salomonovič, R.
Development of PIXE Analysis Methodology-Report on Activity
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 69-70.
1993
Hamal, K. - Procházka, I. - Sopko, B. - Pershin, S., - Makarov, V.
Compact Lidar for Ecology and Meteorology
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 45-46.
1993
Drška, L.
Computational Physics of High Energy Densities
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 111-112.
1993
Šiňor, M. - Drška, L., - Vondrášek, J.
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 109-110.
1993
Limpouch, J. - Liska, R. - Drška, L., - Andrejev, A.A.
Ultrashort-pulse Laser Interactions with Dense Plasmas
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 107-108.
1993
Pospíšil, S. - Gosman, A. - Hamal, K. - Janout, Z. - Jech, Č. - Koníček, J. - Kubašta, J. - Mácha, I. - Procházka, I. - Řídký, J. - Sopko, B. - Tomiak, Z., - Wilhelm, I.
Semiconductor Detectors for Nuclear Instrumentation
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993. pp. 103-104.
1993
Sopko, B. - Mácha, I. - Procházka, I. - Hamal, K., - Hazdra, P.
Application of Radiation Damages in Semiconductors - Detectors
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 99-100.
1993
Hakr, J. - Kravárik, J. - Kubeš, P. - Kulhánek, P. - Píchal, J., - Pína, L.
Diagnostics of the interrupted z-pinch
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 93-94.
1993
Drška, L. - Liska, R. - Šiňor, M., - Vondrášek, J.
Integrated Computing Systems and the Communication of Knowledge
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 127-128.
1993
Liska, R. - Limpouch, J.
Using Computer Algebra in Finite Difference Method
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 125-126.
1993
Kálal, M.
Complex Interferogram Analysis on Personal Computers
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993. pp. 49-50.
1993
Pína, L. - Kálal, M. - Kmetík, V. - Ulrych, I. - Hudec, R., - Inneman, A.
Total Reflection Optics for Soft X-rays
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993. pp. 47-48.
1993
Bakule, P. - Jelínková, H. - Vaněk, P., - Mareš, J.A.
Tunable Ti: Sapphire Laser
In: Workshop 93. Praha: Czech Technical University in Prague, 1993. p. 45-46.
1993
Krajíček, V. - Vrbová, M.
LIF Spectral Brightness of Plants
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 39-40.
1993
Paulička, I. - Khodl, M. - Sochor, V., - Schoefel, J.
Ultra-high-sensitivity fibre-optic Fabry-Perot sensor
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 37-38.
1993
Hříbek, P. - Fiala, P. - Richter, I. - Houha, R., - Ryzí, Z.
Nonlinear and Holographic Optical Elements
In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 33-34.
1993
Limpouch, J. - Andrejev, A.A., - Semakhin, A.
Conversion of Ultrashort Laser Pulses into X-ray Emission in High-density Laser Plasma
In: Iodine Lasers and Applications. Proceedings SPIE 1980. 1993. p. 75-86.
1993
Čech, M.
Počítačová síť FJFI (MFF) v areálu Pelc-Tyrolka
In: ČVUT - NET 93. Seminář o budování počítačové sítě ČVUT. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 37-41.
1993
Procházka, I. - Hamal, K. - Jelínková, H. - Kirchner, G., - Khoidl, F.
Two Color Satellite Picosecond Laser Ranging
In: Technical Digest Series. Vol. 10. Optical Society of America. Proceeding of Conf. on Lasers and Electro Optics CLEO 93. 1993, pp. 6.
1993
Dostálová, T. - Krejsa, O. - Jelínková, H., - Kubeček, V.
Irradiation of Human Dental Tissues With Different Laser Wavelength: Efficiency of Water Absorption and Energy Pulse Parameters
In: Biomedical Optics 93. SPIE Proc. Vol. 1880. Int. Symp. on Lasers, Fibers, and Clinical Imaging in Medicine. 1993, pp. 16-17.
1993
Dostálová, T. - Krejsa, O. - Rokytová, K. - Jelínková, H., - Hamal, K.
The Evaluation of ER:YAG Laser Radiation Cavity Preparation Under Transmitted and Polarized Light and by Electron Microanalyser
In: Proc. SPIE 2080, Dental Applications of Lasers. Bellingham (stát Washington): SPIE, 1993. p. 44-50. Proceedings of SPIE. vol. 2080. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-1347-5.
1993
Pašta, J. - Jelínková, H., - Hamal, K.
Er:YAG Photofakoablation in the Cadaverous Lens
In: Proceedings of Int. Symposium on Biomedical Optics Europe 93, EUROPTO. 1993,
1993
Procházka, I. - Hamal, K. - Jelínková, H. - Kirchner, G., - Khoidl, F.
Two Wavelenght Satellite Laser Ranging Using Spad
In: Proceeding of Conf. on Lasers and Electro Optics CLEO 93. NASA Conference Publication 3214. Greenbelt (Maryland): Goddard Space Flight Center, 1993, pp. 52-55.
1993
Dostálová, T. - Krejsa, O. - Jelínková, H. - Hamal, K. - Procházka, I., - Bakule, P.
Computer monitoring of the thermal effects induced by Erbium:YAG laser radiation during preparation of the hard tooth tissue
In: Proc. SPIE 2080, Dental Applications of Lasers. Bellingham (stát Washington): SPIE, 1993. p. 51-54. Proceedings of SPIE. vol. 2080. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-1347-5.
1993
Drška, L. - Liska, R., - Šiňor, M.
Computer Algebra and Integrated Mathematical Systems in Education of Physical Sciences
In: Physics Computing 92. Singapore: World Scientific Publishing, Ltd., 1993, pp. 320-321. ISBN 981-02-1245-3.
1993
Drška, L. - Limpouch, J., - Liska, R.
Fokker-Planck Simulations of Interaction of Femtosecond Laser Pulses with Dense Plasmas
Acta Polytechnica. 1993, 33(3), 13-21. ISSN 1210-2709.
1993
Potoček, V.
Jak stanovit kovové prvky v medu
Vesmír. 1993, 72 268. ISSN 0042-4544.
1993
Kálal, M.
Possible role of the Inverse Faraday Effect in Plasmas
In: 16th Symposium on Plasma Physics and Technology, Proceedings. Praha: ČVUT FEL, Katedra fyziky, 1993. pp. 100-102.
1993
Procházka, I. - Hamal, K. - Sopko, B., - Mácha, I.
Novel contribution in branch of ultra-fast condensed matter spectroscopic photon counting system
In: Proceedings of the 22nd European Solid State Device Research Conference. Amsterdam: Elsevier, 1992, pp. 643-645. European Solid State Device Research Conference. ISSN 1930-8876. ISBN 0-444-89478-0.
1992
Hamal, K. - Stankov, K. A. - Jelínková, H. - Procházka, I., - Košelja, M.
Mode-locking of a flashlamp pumped Ti:sapphire laser using the frequency doubling nonlinear mirror
Institute of Physics Conference Series. 1992, 126 59-62. ISSN 0951-3248.
1992
Liska, R.
Numerical code generation for finite difference schemes solving
In: Computational and Applied Mathematics I - Algorithms and theory, Selected and revised papers from the 13th IMACS World Congress. Amsterdam: Elsevier, 1992, pp. 295-303.
1992
Drška, L. - Limpouch, J., - Liska, R.
Fokker-Planck Simulations of Ultrashort-Pulse Laser Plasma Interactions
Laser and Particle Beams. 1992, 10(3), 461-471. ISSN 0263-0346.
1992
Kálal, M.
Processing of complex interferograms on personal computers
In: SPIE Vol. 1980 Iodine Lasers and Applications. Prague: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1992. p. 125-131. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-1226-3.
1992
Procházka, I. - Hamal, K. - Sopko, B., - Mácha, I.
Novel contribution in branch of ultra-fast condensed matter spectroscopic photon-counting system
Microelectronic Engineering. 1992, 19(1-4), 643-648. ISSN 0167-9317.
1992
Fojtík, A. - Henglein, A., - Janata, E.
Electrochemistry of Mixed Metal-clusters in Aqueous-solution-reduction of Ag+ by the Lead Atom
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. 1992, 96(21), 8203-8206. ISSN 0022-3654.
1992
Henglein, A. - Janata, E., - Fojtík, A.
Reduction of Pb2+ in Aqueous-Solution - Early Steps and Colloid Formation and the Atom Metal
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B. 1992, 96(12), 4734-4736. ISSN 1520-6106.
1992
Henglein, A. - Mulvaney, P. - Holzwarth, A. - Sosebee, T.E., - Fojtík, A.
Electrochemistry of Colloidal Silver Particles in Aqueous-solution-deposition of Lead and Indium and Accompanying Optical Effects
BERICHTE DER BUNSEN-GESELLSCHAFT-PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS. 1992, 96(6), 754-759. ISSN 0005-9021.
1992
Agnesi, A. - Delcorno, A. - Ditrapani, P. - Fogliani, M. - Reali, G.C. - Diels, J.C. - Yeh, C.Y. - Xin, M.Z., - Kubeček, V.
Generation of extended pulse trains of minimum duration by passive negative feedback applied to solid-state Q-switched lasers
IEEE Journal of Quantum Electronics. 1992, 28(3), 710-719. ISSN 0018-9197.
1992
Drška, L. - Limpouch, J., - Liska, R.
Symbolic Computations in Simulation Code Development and Femtosecond-Pulse Laser-Plasma Interaction Studies
In: Physics Computing. Proc. of the 4th Int. Conference, Prague, 24-28 Aug. 1992. 1992, pp. 318-319.
1992
Drška, L. - Limpouch, J., - Liska, R.
Symbolic Computations in Simulation Code Development and Femtosecond-pulse Laser-plasma Interaction studies
In: Physics Computing '92. 1992.
1992
Pershin, S. - Linkin, V. - Makarov, V. - Procházka, I., - Hamal, K.
Spaceborn laser altimeter based on the single photon diode receiver and semiconductor laser transmitter
In: Conference on Lasers and Electro-Optics. Washington, DC: Optical Society of America, 1991. OSA Technical Digest. vol. 10. ISSN 2160-9098. ISBN 1-55752-189-1.
1991
Procházka, I. - Hamal, K. - Schelev, M. Y. - Lozovoi, V. I., - Postovalov, V. E.
Modular streak camera for laser ranging
In: Proc. SPIE 1358, 19th Intl Congress on High-Speed Photography and Photonics. Bellingham (stát Washington): SPIE, 1991, pp. 574-577. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 0-8194-0419-5.
1991
Gavrilov, P. - Jančárek, A. - Krajíček, V. - Svoboda, M., - Vrbová, M.
Laser Induced Fluorescence Spectrum of Spruce
In: Technical Digest EQEC-91. Mulhouse: European Physical Society, 1991.
1991
Pína, L. - Fiedorowicz, H. - Koshevoi, M. O. - Rupasov, A. A. - Rus, B. - Shikanov, A. S., - Svoboda, V.
X-ray transmission grating spectrometer with ccd detector for laser plasma studies
Laser and Particle Beams. 1991, 9(2), 579-591. ISSN 0263-0346.
1991
Procházka, I. - Hamal, K. - Sopko, B. - Říčka, J., - Höbel, M.
All solid state picosecond photon counting system for spectroscopy
Institute of Physics Conference Series. 1991, 126 147-149. ISSN 0951-3248.
1991
Procházka, I. - Hamal, K. - Kirchner, G. - Schelev, M. Y., - Postovalov, V. E.
Circular streak camera application for satellite laser ranging
In: Electron Image Tubes and Image Intensifiers II. Bellingham: SPIE, 1991. pp. 116-120. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-0-8194-0548-7.
1991
Kvasnička, J. - Boudik, F. - Staněk, F. - Kubeček, V. - Křivánek, J. - Keclík, R. - Procházková, H., - Hamal, K.
Percutaneous laser angioplasty with a pulsed Nd:YAG laser. Initial clinical experience and early follow-up
International Angiology. 1991, 10(1), 29-33. ISSN 0392-9590.
1991
Kubeček, V. - Hamal, K. - Procházka, I. - Buzelis, R. - Girdauskas, V., - Dementiev, A.
ND-YAP LASER-PULSE COMPRESSION BY 3-STAGE TRANSIENT STIMULATED BRILLOUIN AND RAMAN-SCATTERING
Czechoslovak Journal of Physics. 1991, 41(8), 733-742. ISSN 0011-4626.
1991
Liska, R. - Shashkov, M.
Algorithms for difference schemes construction on non-orthogonal logically rectangular meshes
In: Proceedings of the 1991 International Symposium on Symbolic and Algebraic Computation, ISSAC'91. New York: ACM Press, 1991. p. 419-426.
1991
Kálal, M.
Principles of Complex Interferometry
In: Optoelectronics for Environmental Science. New York: Plenum Press, 1991. p. 267-273. ISBN 0-306-43806-2.
1991
Kálal, M.
Complex Interferometry - Its Principles and Aplications to Fully Automated On-line Diagnostics
Czechoslovak Journal of Physics. 1991, 41(8), 743-748. ISSN 0011-4626.
1991
Kubeček, V. - Kumazaki, S. - Takagi, Y. - Reali, G.C., - Yoshihara, K.
Actively and passively mode-locked Nd:YAP(YLAO3) laser with negative feedback using CdSe and GaAs
JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS PART 2-LETTERS. 1991, 30(11A), L1889-L1891. ISSN 0021-4922.
1991
Stankov, K.A. - Kubeček, V., - Hamal, K.
Mode-locking of a Nd-YAlO3 laser at the 1.34-mu-m transition by a 2nd-harmonic nonlinear mirror
Optics Letters. 1991, 16(7), 505-507. ISSN 0146-9592.
1991
Stankov, K.A. - Kubeček, V., - Hamal, K.
Mode-locking of a ND-YAlO3 Laser at 1.08 and 1.34 mu-m Wavelengths Using a Single LiIO3 Crystal
IEEE Journal of Quantum Electronics. 1991, 27(9), 2135-2141. ISSN 0018-9197.
1991
Sopko, B. - Pavlů, J. - Procházka, I., - Mácha, I.
Detection of near IR radiation by SiGe material
In: Proceedings of ESSDERC '90. London: Taylor & Francis, 1990. pp. 413-416. ESSDERC Proceedings. ISSN 1930-8876. ISBN 978-0-7503-0065-0.
1990
Procházka, I. - Hamal, K. - Kirchner, G., - Sopko, B.
Photodiode for Subcentimeter Satellite Laser Ranging Operating at Room Temperature and Single Photon Level
In: Conference on Lasers and Electro-Optics. Washington, DC: Optical Society of America, 1990, pp. 138. Technical Digest Series. ISBN 978-1-55752-132-3.
1990
Kubeček, V. - Marek, J. - Procházka, I. - Hamal, K., - Reali, G.C.
ACTIVE-PASSIVE MODE-LOCKED ND-GLASS LASER WITH PASSIVE NEGATIVE FEEDBACK
Czechoslovak Journal of Physics. 1990, 40(8), 937-939. ISSN 0011-4626.
1990
Liska, R. - Drška, L.
FIDE: a REDUCE package for automation of FInite difference method for solving pDE
In: Proceedings of the International Symposium on Symbolic and Algebraic Computation ISSAC '90. New York: ACM Press, 1990. pp. 169-176. ISBN 0-201-54892-5.
1990
Drška, L. - Liska, R., - Šiňor, M.
2 Practical Packages for Computational Physics - GCPM, RLFI
Computer Physics Communications. 1990, 61(1-2), 225-230. ISSN 0010-4655.
1990
Delcorno, A. - Gabetta, G. - Reali, G.C. - Kubeček, V., - Marek, J.
Active-passive mode-locked Nd-YAG laser with passive negative feedback
Optics Letters. 1990, 15(13), 734-736. ISSN 0146-9592.
1990
Ganzha, V.G. - Vorozhtov, E.V., - Liska, R.
Stability Analysis of Difference Initial-value Problems with the Aid of REDUCE System
In: Computer Algebra and Its Applications to Mechanics. 1990, pp. 31-41.
1990
Rukavička, J.
Rejection of Laplace's Demon
American Mathematical Monthly. 2014, 121(6), 498. ISSN 0002-9890.
2014
Adolph, C. - Jarý, V. - Král, Z. - Nový, J. - Virius, M., - Vondra, J.
Transverse target spin asymmetries in exclusive ρ0muoproduction
Physics Letters B. 2014, 731 197-203. ISSN 0370-2693.
2014
Čelikovský, S. ed. - Flusser, J. ed. - Haindl, M. ed. - Havlena, V. ed. - Hromčík, M. ed. - Vyhlídal, T. ed. - Zítek, P. ed., - Cepek, O.
Untitled
Kybernetika. 2014, 50(1), 1. ISSN 0023-5954.
2014
Kolář, M. - Beneš, M., - Ševčovič, D.
Computational studies of conserved mean-curvature flow
Mathematica Bohemica. 2014, 139(4), 677-684. ISSN 0862-7959.
2014
Hrabák, P. - Nagy, I. opon. - Krbálek, M. supervisor, - Priezzhev, V. B. opon.
Microstructure of Cellular Models of Systems with Social Interaction
Praha: Defense date 2015-03-26. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Supervised by M. KRBÁLEK.
2014
Vávra, T.
Real Functions Computable by Finite State Transducers in Mobius Number Systems
In: Doktorandské dny 2014. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2014. pp. 249. ISBN 978-80-01-05605-9.
2014
Gromada, D. - Pošta, S.
Automorphisms of algebras and orthogonal polynomials
Acta Polytechnica. 2014, 54(6), 394-397. ISSN 1210-2709.
2014
Burdík, Č. org. - Navrátil, O. org. - Pošta, S. org. - Fuksa, J. org., - Kerouš, P. org.
Integrable Systems and Quantum Symmetries ISQS22
[Conference Hosting] 2014.
2014
Burdík, Č. - Navrátil, O. - Isaev, A., - Krivonos, S.
Spin Chain Models of Free Fermions
In: Lie Theory and Its Applications in Physics. Heidelberg: Springer, 2014. pp. 301-309. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. ISSN 2194-1009. ISBN 978-4-431-55284-0.
2014
Kuriksha, O. - Pošta, S., - Vaneeva, O.
Group Analysis of Generalized Fifth-Order Korteweg–de Vries Equations with Time-Dependent Coefficients
In: Lie Theory and Its Applications in Physics. Heidelberg: Springer, 2014. pp. 311-321. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. ISSN 2194-1009. ISBN 978-4-431-55284-0.
2014
Kolář, M. - Beneš, M., - Ševčovič, D.
Computational studies of conserved mean-curvature flow
Mathematica Bohemica. 2014, 139(4), 677-684. ISSN 0862-7959.
2014
Burdík, Č. - Fuksa, J., - Isaev, A.
Bethe vectors for XXX-spin chain
In: XXII INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTEGRABLE SYSTEMS AND QUANTUM SYMMETRIES (ISQS-22). Bristol: Journal of Physics: Conference Series (JPCS), 2014. pp. 1-15. ISSN 1742-6588.
2014
Burdík, Č. ed. - Pošta, S. ed., - Navrátil, O. ed.
XXII INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTEGRABLE SYSTEMS AND QUANTUM SYMMETRIES (ISQS-22)
Prague, 2014-06-23/2015-06-29. Bristol: Journal of Physics: Conference Series (JPCS), 2014. ISSN 1742-6588.
2014
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Extremal Vectors of the Verma Modules of the Lie Algebra B2 in Poincare-Birkhoff-Witt Basis
Physics of Particles and Nuclei Letters. 2014, 11(7), 938-940. ISSN 1547-4771.
2014
Pvelka, M. - Klika, V., - Grmela, M.
Time reversal in nonequilibrium thermodynamics
Physical Review E. 2014, 90(6), ISSN 1539-3755.
2014
Cotter, SL - Klika, V. - Kimpton, L. - Collins, S., - Heazell, AEP
A stochastic model for early placental development
JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY INTERFACE. 2014, 11(97), ISSN 1742-5689.
2014
Pavelka, M. - Maršík, F., - Klika, V.
Consistent theory of mixtures on different levels of description
International Journal of Engineering Science. 2014, 78 192-217. ISSN 0020-7225.
2014
Avval, PT - Klika, V., - Bougherara, H.
Predicting Bone Remodeling in Response to Total Hip Arthroplasty: Computational Study Using Mechanobiochemical Model
Journal of Biomechanical Engineering. 2014, 136(5), ISSN 0148-0731.
2014
Klika, V. - Grmela, M.
Mechano-chemical coupling in Belousov-Zhabotinskii reactions
Journal of Chemical Physics. 2014, 140(12), ISSN 0021-9606.
2014
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the direct CP-violating parameter A(CP) in the decay D+ -> K-pi(+)pi(+)
Physical Review D. 2014, 90(11), 111102-1-111102-8. ISSN 1550-7998.
2014
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Observation and studies of double J/psi production at the Tevatron
Physical Review D. 2014, 90(11), 111101-1-111101-9. ISSN 1550-7998.
2014
Zeman, M. - Vykydal, Z. - Vokáč, P. - Šuta, M. - Vacek, V. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Muon reconstruction efficiency and momentum resolution of the ATLAS experiment in proton–proton collisions at √s=7 TeV in 2010
European Physical Journal C. 2014, 74(9), ISSN 1434-6044.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
A measurement of the ratio of the production cross sections for W and Z bosons in association with jets with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2014, 74(12), 3168-1-3168-31. ISSN 1434-6044.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurements of spin correlation in top-antitop quark events from proton-proton collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector
Physical Review D. 2014, 90(11), 112016-1-112016-32. ISSN 1550-7998.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of Higgs boson production in the diphoton decay channel in pp collisions at center-of-mass energies of 7 and 8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2014, 90(11), 112015-1-112015-44. ISSN 1550-7998.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for top squark pair production in final states with one isolated lepton, jets, and missing transverse momentum in root s=8 TeV pp collisions with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2014, 1411(11), 118-1-118-87. ISSN 1029-8479.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for neutral Higgs bosons of the minimal supersymmetric standard model in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2014, 1411(11), 056-1-056-47. ISSN 1029-8479.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for the direct production of charginos, neutralinos and staus in final states with at least two hadronically decaying taus and missing transverse momentum in pp collisions at root s=8 TeVwith the ATLAS detecto
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2014, 1410(10), 096-1-096-52. ISSN 1029-8479.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of distributions sensitive to the underlying event in inclusive Z-boson production in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2014, 74(12), 3195-1-3195-33. ISSN 1434-6044.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for contact interactions and large extra dimensions in the dilepton channel using proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2014, 74(12), 3134-1-3134-25. ISSN 1434-6044.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of flow harmonics with multi-particle cumulants in Pb plus Pb collisions at root(NN)-N-S=2.76 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2014, 74(11), 3157-1-3157-28. ISSN 1434-6044.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the muon reconstruction performance of the ATLAS detector using 2011 and 2012 LHC proton-proton collision data
European Physical Journal C. 2014, 74(11), 3130-1-3130-34. ISSN 1434-6044.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurements of jet vetoes and azimuthal decorrelations in dijet events produced in pp collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2014, 74(11), 3117-1-3117-27. ISSN 1434-6044.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the total cross section from elastic scattering in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Nuclear Physics B. 2014, 889 486-548. ISSN 0550-3213.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Measurement of the cross-section of high transverse momentum vector bosons reconstructed as single jets and studies of jet substructure in pp collisions at root s=7TeV with the ATLAS detector
New Journal of Physics. 2014, 16 113013-1-113013-34. ISSN 1367-2630.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the t(t)over-bar production cross-section using e mu events with b-tagged jets in pp collisions at root s=7 and 8 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2014, 74(10), 3109-1-3109-32. ISSN 1434-6044.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Electron and photon energy calibration with the ATLAS detector using LHC Run 1 data
European Physical Journal C. 2014, 74(10), 3071-1-3071-48. ISSN 1434-6044.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Comprehensive measurements of t-channel single top-quark production cross sections at root S=7 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2014, 90(11), 112006-1-112006-45. ISSN 1550-7998.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for nonpointing and delayed photons in the diphoton and missing transverse momentum final state in 8 TeV pp collisions at the LHC using the ATLAS detector
Physical Review D. 2014, 90(11), 112005-1-112005-29. ISSN 1550-7998.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of inclusive jet charged-particle fragmentation functions in Pb plus Pb collisions at root S-NN=2.76 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2014, 739 320-342. ISSN 0370-2693.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Observation of an Excited B-c(+/-) Meson State with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2014, 113(21), 212004-1-212004-18. ISSN 0031-9007.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for long-lived neutral particles decaying into lepton jets in proton-proton collisions at root s=8 Tev with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2014, 1411(11), 088-1-088-48. ISSN 1029-8479.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for pair and single production of new heavy quarks that decay to a Z boson and a third-generation quark in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2014, 1411(11), 104-1-104-54. ISSN 1029-8479.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of differential production cross-sections for a Z boson in association with b-jets in 7 TeV proton-proton collisions with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2014, 1410(10), 141-1-141-49. ISSN 1029-8479.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for new resonances in W gamma and Z gamma final states in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2014, 738 428-447. ISSN 0370-2693.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Hejbal, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Fiducial and differential cross sections of Higgs boson production measured in the four-lepton decay channel in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2014, 738 234-253. ISSN 0370-2693.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for the Standard Model Higgs boson decay to mu(+)mu(-) with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2014, 738 68-86. ISSN 0370-2693.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the cross section of high transverse momentum Z -> b(b)over-bar production in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2014, 738 25-43. ISSN 0370-2693.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Evidence for Electroweak Production of W(+/-)W(+/-)jj in pp Collisions at root s=8 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2014, 113(14), 141803-1-141803-19. ISSN 0031-9007.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - Sopko, B. - et al.
Search for the lepton flavor violating decay Z -> e mu in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2014, 90(7), 072010-1-072010-19. ISSN 1550-7998.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Measurement of long-range pseudorapidity correlations and azimuthal harmonics in root s(NN)=5.02 TeV proton-lead collisions with the ATLAS detector
Physical Review C. 2014, 90(4), 044906-1-044906-29. ISSN 0556-2813.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Measurements of normalized differential cross sections for t(t)over-bar production in pp collisions at root(s)=7 TeV using the ATLAS detector
Physical Review D. 2014, 90(7), 072004-1-072004-42. ISSN 1550-7998.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for Scalar Diphoton Resonances in the Mass Range 65-600 GeV with the ATLAS Detector in pp Collision Data at root s=8 TeV
Physical Review Letters. 2014, 113(17), 171801-1-171801-18. ISSN 0031-9007.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the Higgs boson mass from the H -> gamma gamma and H -> ZZ* -> 4l channels in pp collisions at center-of-mass energies of 7 and 8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2014, 90(5), 052004-1-052004-35. ISSN 1550-7998.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - Sopko, B. - Tureček, D. - et al.
Measurements of fiducial and differential cross sections for Higgs boson production in the diphoton decay channel at TeV with ATLAS
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2014, 1409(9), 1-61. ISSN 1029-8479.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for strong production of supersymmetric particles in final states with missing transverse momentum and at least three b-jets at root s=8 TeV proton-proton collisions with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2014, 1410(10), 024-1-024-53. ISSN 1029-8479.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
A neural network clustering algorithm for the ATLAS silicon pixel detector
JOURNAL OF INSTRUMENTATION. 2014, 9 09009-1-09009-34. ISSN 1748-0221.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Search for squarks and gluinos with the ATLAS detector in final states with jets and missing transverse momentum using root s=8 TeV proton-proton collision data
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2014, 1409(9), 176-1-176-52. ISSN 1029-8479.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the Z/gamma* boson transverse momentum distribution in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2014, 1409(9), 145-1-145-47. ISSN 1029-8479.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Search for WZ resonances in the fully leptonic channel using pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2014, 737 223-243. ISSN 0370-2693.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for supersymmetry in events with large missing transverse momentum, jets, and at least one tau lepton in 20 fb(-1) of root s=8 TeV proton-proton collision data with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2014, 1409(9), 103-1-103-54. ISSN 1029-8479.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Measurement of the production cross-section of psi(2S) -> J/psi(-> mu(+)mu(-))pi(+) pi(-) in pp collisions at root s=7 TeV at ATLAS
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2014, 1409(9), 1-49. ISSN 1029-8479.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Search for pair-produced third-generation squarks decaying via charm quarks or in compressed supersymmetric scenarios in pp collisions at root s = 8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2014, 90(5), 052008-1-052008-36. ISSN 1550-7998.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - Sopko, B. - et al.
Search for high-mass dilepton resonances in pp collisions at root s = 8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2014, 90(5), 052005-1-052005-30. ISSN 1550-7998.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Search for new particles in events with one lepton and missing transverse momentum in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2014, 1409(9), 037-1-037-43. ISSN 1029-8479.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Search for direct pair production of the top squark in all-hadronic final states in proton-proton collisions at=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2014, 1409(9), 015-1-015-51. ISSN 1029-8479.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for supersymmetry in events with four or more leptons in root s=8 TeV pp collisions with the ATLAS detector
Physical Review D. 2014, 90(5), 052001-1-052001-33. ISSN 1550-7998.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Search for microscopic black holes and string balls in final states with leptons and jets with the ATLAS detector at root s=8 TeV
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2014, 1408(8), 103-1-103-48. ISSN 1029-8479.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Myška, M. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopczak, A. - et al.
Measurement of the centrality and pseudorapidity dependence of the integrated elliptic flow in lead-lead collisions at root S-NN=2.76 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2014, 74(8), 2982-1-2982-25. ISSN 1434-6044.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Measurement of the underlying event in jet events from 7 proton-proton collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2014, 74(8), 2965-1-2965-29. ISSN 1434-6044.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - Sopko, B. - et al.
Monitoring and data quality assessment of the ATLAS liquid argon calorimeter
JOURNAL OF INSTRUMENTATION. 2014, 9 07024-1-07024-55. ISSN 1748-0221.
2014
Strachota, P. - Beneš, M. - Žabka, V., - Oberhuber, T.
Xhaust v.0.5 - Multiphase Flow with Condensation in Car Exhaust Piping
[Software] 2014.
2014
Beneš, M. - Strachota, P. - Žabka, V., - Oberhuber, T.
A Quasi-1D Two-Phase Model for Exhaust Pipe Flow with Condensation - Instructions for Use of the Xhaust Software Package Version 0.5 (Milestone I)
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2014. Report no. MMG 6-14.
2014
Beneš, M. - Fučík, R. - Havlena, V. - Klement, V. - Kolář, M. - Polívka, O. - Strachota, P., - Vejrosta, J.
Modeling and Simulation of Lithium-Ion Battery Dynamics - Review
[Technical Report] 2014. Report no. MMG 7-14.
2014
Beneš, M. - Strachota, P. - Žabka, V., - Oberhuber, T.
Design and Computational Implementation of A Quasi-1D Two-Phase Fluid Dynamics Model for Exhaust Pipe Flow with Condensation
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2014. Report no. MMG 5-14.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Khalek, S.A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
Search for new phenomena in photon plus jet events collected in proton-proton collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2014, 728 562-578. ISSN 0370-2693.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Khalek, S.A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
Measurement of the mass difference between top and anti-top quarks in pp collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector
Physics Letters B. 2014, 728 363-379. ISSN 0370-2693.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Khalek, S.A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for Dark Matter in Events with a Hadronically Decaying W or Z Boson and Missing Transverse Momentum in pp Collisions at root s=8 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2014, 112(4), 041802-1-041802-17. ISSN 0031-9007.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Khalek, S.A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, M. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
Standalone vertex finding in the ATLAS muon spectrometer
JOURNAL OF INSTRUMENTATION. 2014, 9 1-38. ISSN 1748-0221.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Khalek, S.A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for a multi-Higgs-boson cascade in W(+)W(-)b(b)over-bar events with the ATLAS detector in pp collisions at root s=8 TeV
Physical Review D. 2014, 89(3), 032002-1-032002-23. ISSN 1550-7998.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, S.A. - Khalek, S.A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
Measurement of the top quark pair production charge asymmetry in proton-proton collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2014,(2), 1-38. ISSN 1029-8479.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Khalek, S.A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
Search for Quantum Black Hole Production in High-Invariant-Mass Lepton plus Jet Final States Using pp Collisions at root s=8 TeV and the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2014, 112(9), 091804-1-091804-18. ISSN 0031-9007.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Khalek, S.A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
Measurement of the inclusive isolated prompt photons cross section in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector using 4.6 fb(-1)
Physical Review D. 2014, 89(5), 052004-1-052004-24. ISSN 1550-7998.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Khalek, S.A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
Measurement of the electroweak production of dijets in association with a Z-boson and distributions sensitive to vector boson fusion in proton-proton collisions at=8 TeV using the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2014,(4), 1-56. ISSN 1029-8479.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Khalek, S.A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
Study of heavy-flavor quarks produced in association with top-quark pairs at root s=7 TeV using the ATLAS detector
Physical Review D. 2014, 89(7), 072012-1-072012-23. ISSN 1550-7998.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Khalek, S.A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the production cross section of prompt j/psi mesons in association with a W (+/-) boson in pp collisions root s=7 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2014,(4), 1-37. ISSN 1029-8479.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Khalek, S.A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for direct production of charginos and neutralinos in events with three leptons and missing transverse momentum in root s=8 TeV pp collisions with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2014,(4), 1-46. ISSN 1029-8479.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Khalek, S.A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for Higgs boson decays to a photon and a Z boson in pp collisions at root s=7 and 8 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2014, 732 8-27. ISSN 0370-2693.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Khalek, S.A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of dijet cross-sections in pp collisions at 7 TeV centre-of-mass energy using the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2014,(5), 1-66. ISSN 1029-8479.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Khalek, S.A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the production of a W boson in association with a charm quark in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2014,(5), 1-67. ISSN 1029-8479.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Khalek, S.A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for direct production of charginos, neutralinos and sleptons in final states with two leptons and missing transverse momentum in pp collisions at root s=8TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2014,(5), 1-52. ISSN 1029-8479.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Khalek, S.A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
Search for Invisible Decays of a Higgs Boson Produced in Association with a Z Boson in ATLAS
Physical Review Letters. 2014, 112(20), 201802-1-201802-19. ISSN 0031-9007.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Khalek, S.A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Šolc, J. - Solar, M. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the parity-violating asymmetry parameter ab and the helicity amplitudes for the decay Lambda(0)(b) -> J/psi Lambda(0) with the ATLAS detector
Physical Review D. 2014, 89(9), 092009-1-092009-25. ISSN 1550-7998.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Khalek, S.A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
Search for top quark decays t -> q H with H -> gamma gamma using the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2014,(6), 1-39. ISSN 1029-8479.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Khalek, S.A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
Search for direct top squark pair production in events with a boson, -jets and missing transverse momentum in TeV collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2014, 74(6), 1-25. ISSN 1434-6044.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Khalek, S.A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
Search for supersymmetry at root 8=8 TeV in final states with jets and two same-sign leptons or three leptons with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2014,(6), 1-49. ISSN 1029-8479.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Khalek, S.A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
Measurements of Four-Lepton Production at the Z Resonance in pp Collisions at root s=7 and 8 TeV with ATLAS
Physical Review Letters. 2014, 112(23), 231806-1-231806-18. ISSN 0031-9007.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Khalek, S.A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
Measurement of the low-mass Drell-Yan differential cross section at root s=7 TeV using the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2014,(6), 1-45. ISSN 1029-8479.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Khalek, S.A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
Search for direct top-squark pair production in final states with two leptons in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2014,(6), 1-65. ISSN 1029-8479.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Khalek, S.A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
The differential production cross section of the phi(1020) meson in root s=7 TeV pp collisions measured with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2014, 74(7), 1-21. ISSN 1434-6044.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Khalek, S.A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
Search for dark matter in events with a Z boson and missing transverse momentum in pp collisions at root s=8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2014, 90(1), 012004-1-012004-21. ISSN 1550-7998.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Khalek, S.A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
Electron reconstruction and identification efficiency measurements with the ATLAS detector using the 2011 LHC proton-proton collision data
European Physical Journal C. 2014, 74(7), 1-38. ISSN 1434-6044.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Khalek, S.A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
Measurement of chi(c1) and chi(c2) production with root s=7 TeV pp collisions at ATLAS
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2014,(7), ISSN 1029-8479.
2014
Aad, G. - Abajyvan, T. - Abbott, B. - Khalek, S.A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
Operation and performance of the ATLAS semiconductor tracker
JOURNAL OF INSTRUMENTATION. 2014,(9), ISSN 1748-0221.
2014
Aad, G. - Abajyvan, T. - Abbott, B. - Khalek, S.A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of event-plane correlations in root s(NN)=2.76 TeV lead-lead collisions with the ATLAS detector
Physical Review C. 2014, 90(2), 024905-1-024905-29. ISSN 0556-2813.
2014
Aad, G. - Abbott, B. - Abajvan, T. - Khalek, S.A. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - Sopko, B. - et al.
Light-quark and gluon jet discrimination in collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2014, 74(8), ISSN 1434-6044.
2014
Dos Santos, S. - Tokar, D. - Gratton, M. - Papoušková, J. - Převorovský, Z., - Caliez, M.
Approche non linéaire non classique du vieillissement cutané: Expérimentations multi-échelles et acousto-mécaniques; comportements viscoélastiques et hystérésis
In: CFA 2014 Proceedings. Poitiers: Université de Poitiers, 2014. p. 333-334.
2014
Tokar, D. - Převorovský, Z., - Hradilová, J.
Ultrasonic Evaluation of Local Human Skin Anisotropy
e-Journal of NDT. 2014, 19(12), ISSN 1435-4934.
2014
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Khalek, S. A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Seifert, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
Flavor tagged time-dependent angular analysis of the B-s(0) -> J/psi phi decay and extraction of Delta Gamma(s) and the weak phase phi(s) in ATLAS
Physical Review D. 2014, 90(5), 052007-1-052007-26. ISSN 1550-7998.
2014
Kolář, M.
Geometrical Applications of Mean Curvature Flow
In: Doktorandské dny 2014. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2014. pp. 87-97. ISBN 978-80-01-05605-9.
2014
Pártl, O.
Numerical Simulation of NAPL Vapor Transport in Soil
In: Doktorandské dny 2014. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2014. pp. 171-180. ISBN 978-80-01-05605-9.
2014
Žák, A.
Micro-Scale Modeling of Soil Freezing
In: Doktorandské dny 2014. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2014. pp. 265-274. ISBN 978-80-01-05605-9.
2014
Šleis, J. - Krbálek, M.
Teorie balancovaných distribucí a její socio-fyzikalní aplikace
Defense date 2014-06-03. Master Thesis. CTU FNSPE. Department of Mathematics.
2014
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of differential tt production cross sections in pp collisions
Physical Review D. 2014, 90(9), 092006-1-092006-19. ISSN 1550-7998.
2014
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the forward-backward asymmetry in top quark-antiquark production in p(p)over-bar collisions using the lepton plus jets channel
Physical Review D. 2014, 90(7), 072011-1-072011-16. ISSN 1550-7998.
2014
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Constraints on Models for the Higgs Boson with Exotic Spin and Parity in VH -> Vb(b)over-bar Final States
Physical Review Letters. 2014, 113(16), 161802-1-161802-8. ISSN 0031-9007.
2014
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the forward-backward asymmetry in the distribution of leptons in t(t)over-bar events in the lepton plus jets channel
Physical Review D. 2014, 90(7), 072001-1-072001-19. ISSN 1550-7998.
2014
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the differential gamma+2b-jet cross section and the ration sigma(gamma+2b-jets)/sigma(gamma plus b-jet) in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2014, 737 357-365. ISSN 0370-2693.
2014
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Jet energy scale determination in the DO experiment
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2014, 763 442-475. ISSN 0168-9002.
2014
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Improved b quark jet identification at the D0 experiment
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2014, 763 290-303. ISSN 0168-9002.
2014
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the electric charge of the top quark in t(t)over-bar events
Physical Review D. 2014, 90(5), 051101-1-051101-8. ISSN 1550-7998.
2014
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Precision Measurement of the Top Quark Mass in Lepton plus Jets Final States
Physical Review Letters. 2014, 113(3), 032002-1-032002-8. ISSN 0031-9007.
2014
Aaltonen, T. - Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Observation of s-Channel Production of Single Top Quarks at the Tevatron
Physical Review Letters. 2014, 112(23), 231803-1-231803-11. ISSN 0031-9007.
2014
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the W Boson Production Charge Asymmetry in p(p)over-bar -> W plus X -> ev plus X Events at root s=1.96 Tev
Physical Review Letters. 2014, 112(15), 151803-1-151803-7. ISSN 0031-9007.
2014
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Electron and photon identification in the Do experiment
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2014, 750 78-95. ISSN 0168-9002.
2014
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Double parton interactions in gamma+3 jet and gamma plus b/c jet+2 jet events in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2014, 89(7), 072006-1-072006-15. ISSN 1550-7998.
2014
Aaltonen, T. - Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Combination of measurements of the top-quark pair production cross section from the Tevatron Collider
Physical Review D. 2014, 89(7), 072001-1-072001-17. ISSN 1550-7998.
2014
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the Direct CP-violating Charge Asymmetry in D-s(+/-) -> Phi pi(+/-) Decays
Physical Review Letters. 2014, 112(11), 111804-1-111804-8. ISSN 0031-9007.
2014
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of Associated Production of Z Bosons with Charm Quark Jets in p(p)over-bar Collisions at root s = 1.96 TeV
Physical Review Letters. 2014, 112(4), 042001-1-042001-7. ISSN 0031-9007.
2014
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the W boson mass with the D0 detector
Physical Review D. 2014, 89(1), 012005-1-012005-43. ISSN 1550-7998.
2014
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for the X(4140) state in B+ -> J/psi phi K+ decays with the D0 detector
Physical Review D. 2014, 89(1), 012004-1-012004-9. ISSN 1550-7998.
2014
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Study of CP-violating charge asymmetries of single muons and like-sign dimuons in p(p)over-bar collisions
Physical Review D. 2014, 89(1), 012002-1-012002-31. ISSN 1550-7998.
2014
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Muon reconstruction and identification with the Run II D0 detector
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2014, 737 281-294. ISSN 0168-9002.
2014
Klika, J. - Hobza, T.
Odhadování parametrů v zobecněných lineárních smíšených modelech
Defense date 2014-06-03. Master Thesis. CTU FNSPE. Department of Mathematics.
2014
Kůs, V. org. - Franc, J. org.
WW-SMHES2014: Winter Workshop - Stochastic Methods in High Energy Physics and Social Sciences
[Workshop Hosting] 2014.
2014
Kůs, V. org. - Franc, J. org., - Hobza, T. org.
Stochastic and Physical Monitoring Systems SPMS2014
[Conference Hosting] 2014.
2014
Kučera, J. - Kůs, V.
Vývoj a testování nových statistických technik pro separaci signálu z rozpadových procesu ve Fermilabu
Praha: Defense date 2014-02-10. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2014
Papoušková, J. - Kůs, V.
Nové třídy statistických distribucí v Preisach-Mayergoyzově prostoru hysteronů
Praha: Defense date 2014-02-10. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2014
Walner, H.
Stochastic control of tumor growth
In: Proceedings of Stochastic and Physical Monitoring Systems 2014. Praha: ČVUT v Praze, 2014, pp. 203-211. ISBN 978-80-01-05616-5.
2014
Teyssier, A. - Dvořáková, Z. - Kůs, V., - Dos Santos, S.
Acoustic Emission Testing
In: Proceedings of Stochastic and Physical Monitoring Systems 2014. Praha: ČVUT v Praze, 2014. pp. 181-191. ISBN 978-80-01-05616-5.
2014
Španihel, V.
Parallel Evaluation of MVA Methods without ROOT Dependency
In: Proceedings of Stochastic and Physical Monitoring Systems 2014. Praha: ČVUT v Praze, 2014. pp. 165-172. ISBN 978-80-01-05616-5.
2014
Šleis, J. - Krbálek, M.
Annealing-based car-following model
In: Proceedings of Stochastic and Physical Monitoring Systems 2014. Praha: ČVUT v Praze, 2014. pp. 145-154. ISBN 978-80-01-05616-5.
2014
Kostková, J.
Stochastic Epidemic Models
In: Proceedings of Stochastic and Physical Monitoring Systems 2014. Praha: ČVUT v Praze, 2014, pp. 77-86. ISBN 978-80-01-05616-5.
2014
Kollert, O.
Random Matrix Revolutions (Counting Process The- ory Approach)
In: Proceedings of Stochastic and Physical Monitoring Systems 2014. Praha: ČVUT v Praze, 2014, pp. 65-76. ISBN 978-80-01-05616-5.
2014
Hrabák, P.
Time-headways for interacting particle systems in stationary state, volume II
In: Proceedings of Stochastic and Physical Monitoring Systems 2014. Praha: ČVUT v Praze, 2014, pp. 57-63. ISBN 978-80-01-05616-5.
2014
Faltys, O.
The middle-ranged interactions in Dyson’s particle gases
In: Proceedings of Stochastic and Physical Monitoring Systems 2014. Praha: ČVUT v Praze, 2014. pp. 25-35. ISBN 978-80-01-05616-5.
2014
Štěpánek, M. - Franc, J.
On the application of distribution mixtures for top quark discrimination
In: Proceedings of Stochastic and Physical Monitoring Systems 2014. Praha: ČVUT v Praze, 2014, pp. 173-179. ISBN 978-80-01-05616-5.
2014
Sluková, M. - Dvořáková, Z., - Kůs, V.
Divergence Decision Tree
In: Proceedings of Stochastic and Physical Monitoring Systems 2014. Praha: ČVUT v Praze, 2014. pp. 125-133. ISBN 978-80-01-05616-5.
2014
Franc, J.
Application of the generalized linear models in the signal discrimination in high energy physics
In: Proceedings of Stochastic and Physical Monitoring Systems 2014. Praha: ČVUT v Praze, 2014, pp. 37-42. ISBN 978-80-01-05616-5.
2014
Dos Santos, S. - Dvořáková, Z. - Lints, M. - Kůs, V. - Salupere, A., - Převorovský, Z.
Acoustic wave focusing in complex media using Nonlinear Time Reversal coded signal processing
e-Journal of NDT. 2014, 2014 1-31. ISSN 1435-4934.
2014
Franc, J. - Štěpánek, M. - Kůs, V., - Šimák, V.
Separating single top quark signal from background using distribution mixture model
In: Proceedings of the 6th International Workshop on Top-Quark Physics (TOP 2013). Hamburg: Verlag Deutsches Elektronen-Synchrotron, 2014, pp. 251-255. ISSN 1435-8077. ISBN 978-3-935702-89-8.
2014
Tygl, A.
Application of mixed logistic model in small area estimation
In: Proceedings of Stochastic and Physical Monitoring Systems 2014. Praha: ČVUT v Praze, 2014, pp. 193-202. ISBN 978-80-01-05616-5.
2014
Bohuslav, P.
Parameter estimation in generalized linear models for dependent data
In: Proceedings of Stochastic and Physical Monitoring Systems 2014. Praha: ČVUT v Praze, 2014, pp. 7-16. ISBN 978-80-01-05616-5.
2014
Bouř, P. - Kůs, V.
Divergence Methods in Statistical Separations
In: Proceedings of Stochastic and Physical Monitoring Systems 2014. Praha: ČVUT v Praze, 2014. pp. 17-24. ISBN 978-80-01-05616-5.
2014
Pardo, M.C. - Hobza, T.
Outlier detection method in GEEs
Biometrical Journal. 2014, 56(5), 838-850. ISSN 0323-3847.
2014
Frougny, Ch. - Heller, P. - Pelantová, E., - Svobodová, M.
k-block parallel addition versus 1-block parallel addition in non-standard numeration systems
Theoretical Computer Science. 2014, 543(1), 52-67. ISSN 0304-3975.
2014
Jajcayová, T. - Pelantová, E., - Starosta, Š.
Palindromic closures using multiple antimorphisms
Theoretical Computer Science. 2014, 533 37-45. ISSN 0304-3975.
2014
Beneš, M. - Strachota, P. - Máca, R. - Havlena, V., - Mach, J.
A Quasi-1D Model of Biomass Co-Firing in a Circulating Fluidized Bed Boiler
In: Finite Volumes for Complex Applications VII, Elliptic, Parabolic and Hyperbolic Problems. Berlin: Springer Science+Business Media, 2014. pp. 791-799. Springer Proceedings in Mathematics and Statistics. ISSN 2194-1009. ISBN 978-3-319-05590-9.
2014
Bezubik, A. - Pošta, S.
On Discretization of Polynomials Corresponding to Symmetric and Antisymmetric Functions in Four Variables
In: Recent Results in Pure and Applied Mathematics. Białystok: Bialystok University of Technology Publishing Office, 2014. pp. 101-116. ISBN 978-83-62582-57-0.
2014
Kuriksha, O. - Pošta, S., - Vaneeva, O.
Group Analysis of Variable Coefficient Generalized Fifth-Order KdV Equations
Physics of Particles and Nuclei Letters. 2014, 11(7), 990-995. ISSN 1547-4771.
2014
Hobza, T. ed.
Proceedings of Stochastic and Physical Monitoring Systems 2014
Malá Skála, 2014-06-23/2014-06-28. Praha: ČVUT v Praze, 2014. ISBN 978-80-01-05616-5.
2014
Tušek, M.
Atoms confined by very thin layers
Journal of Mathematical Physics. 2014, 55(11), 112105-1-112105-17. ISSN 0022-2488.
2014
Hejda, T.
Beta-Expansions of Rational Numbers in the Quadratic Pisot Bases
In: Doktorandské dny 2014. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2014. pp. 17. ISBN 978-80-01-05605-9.
2014
Ambrož, P. ed. - Masáková, Z. ed.
Doktorandské dny 2014
Praha, 2014-11-14/2014-11-21. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2014. ISBN 978-80-01-05605-9.
2014
Hradilová, J.
Mathematical Modeling of the Swelling Behavior of Articular Cartilage
In: Doktorandské dny 2014. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2014. pp. 31-36. ISBN 978-80-01-05605-9.
2014
Hejda, T. - Steiner, W.
Beta-expansions of rational numbers in quadratic Pisot bases
In: Journées Montoises d'Informatique Théorique. 2014.
2014
Hejda, T. - Pelantová, E.
Spectral properties of cubic complex Pisot units
Mathematics of Computation. 2014, ISSN 0025-5718.
2014
Tokar, D. - Převorovský, Z., - Hradilová, J.
Ultrasonic Evaluation of Local Biological Tissue Anisotropy
In: 11th European Conference on NDT Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2014. ISBN 978-80-214-5018-9.
2014
Dvořáková, L. - Škarda, Č.
Pomoc od bezmoci z odmocnin
Učitel matematiky. 2014, 23(1), 35-44. ISSN 1210-9037.
2014
Balková, L. - Hladký, J.
Generátory pseudonáhodných čísel založené na nekonečných slovech
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2014, 59(3), 211-222. ISSN 0032-2423.
2014
Štampach, F. - Šťovíček, P.
The Hahn-Exton q-Bessel function as the characteristic function of a Jacobi matrix
Special Matrices. 2014, 2(1), 131-147. ISSN 2300-7451.
2014
Tichý, O. - Šmídl, V.
Kinetic Modeling of the Dynamic PET Brain Data Using Blind Source Separation Methods
In: The 2014 7th International Conference on BioMedical Engineering and Informatics. Beijing: IEEE, 2014, pp. 244-249. ISBN 978-1-4799-5837-5.
2014
Bukáček, M. - Hrabák, P., - Krbálek, M.
Experimental Study of Phase Transition in Pedestrian Flow
In: The Conference on Pedestrian and Evacuation Dynamics 2014 (PED 2014). Amsterdam: Elsevier B.V., 2014. p. 105-113. Transportation Research Procedia. ISSN 2352-1465.
2014
Dombek, D. - Masáková, Z. supervisor
Non-standard representations of numbers
Praha: Defense date 2014-09-11. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Supervised by Z. MASÁKOVÁ.
2014
Kůrka, P. - Vávra, T.
Analytic functions computable by finite state transducers
In: Implementation and Application of Automata. Cham: Springer International Publishing AG, 2014. pp. 252-263. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-08845-7.
2014
Oberhuber, T. - Loucký, J. - Kučera, S. - Súkupová, L., - Tintěra, J.
Segmenting tagged cardiac MRI data using a local variance filter
Acta Polytechnica. 2014, 54(3), 214-220. ISSN 1210-2709.
2014
Hoang, D. H. - Beneš, M.
Forced anisotropic mean curvature flow of graphs in relative geometry
Mathematica Bohemica. 2014, 139(2), 429-436. ISSN 0862-7959.
2014
Vysoký, J. - Jurčo, B.
Extended generalized geometry and a DBI-type effective action for branes ending on branes
Journal of High Energy Physics. 2014, 2014(2014:170), ISSN 1029-8479.
2014
Dombek, D. - Masáková, Z., - Ziegler, V.
On distinct unit generated fields that are totally complex
In: Numeration and Substitution. 2014, pp. 7.
2014
Pastirčáková, K. - Masáková, Z., - Pelantová, E.
Spectra of quadratic Pisot units as cut-and-project sets
In: Numeration and Substitution. 2014. pp. 29-30.
2014
Adolph, C. - Jarý, V. - Král, Z. - Nový, J. - Virius, M., - Vondra, J.
Measurement of azimuthal hadron asymmetries in semi-inclusive deep inelastic scattering off unpolarised nucleons
Nuclear Physics B. 2014, 886 1046-1077. ISSN 0550-3213.
2014
Bukáček, M. - Hrabák, P.
Case Study of Phase Transition in Cellular Models of Pedestrian Flow
In: 12th International Conference on Cellular Automata for Research and Industry, ACRI 2014. Cham: Springer International Publishing AG, 2014. p. 508-517. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-11519-1.
2014
Balková, L.
Lineární algebra 2
2014. ISBN 978-80-01-05441-3.
2014
Adolph, C. - Jarý, V. - Nový, J. - Král, Z. - Virius, M., - Vondra, J.
A high-statistics measurement of transverse spin effects in dihadron production from muon–proton semi-inclusive deep-inelastic scattering
Physics Letters B. 2014, 736(1), 124-131. ISSN 0370-2693.
2014
Převorovský, Z. - Dos Santos, S. - Tokar, D., - Hradilová, J.
Ultrasonic Techniques Used to Viscoelastic Nonlinearity Characterization of Human Skin Under Loading in-vivo
In: 19th International Conference on Nonlinear Elasticity in Materials Proceedings. Paris: Société Francaise d'Acoustique, 2014.
2014
Hejda, T.
Spectral properties of cubic complex Pisot units
In: Numeration and Substitution. 2014. pp. 8.
2014
Šťovíček, P. - Štampach, F.
Orthogonal polynomials associated with Coulomb wave functions
Journal of Mathematical Analysis and Its Applications. 2014, 419(1), 231-254. ISSN 0022-247X.
2014
Polívka, O. - Mikyška, J.
Compositional Modeling in Porous Media Using Constant Volume Flash and Flux Computation without the Need for Phase Identification
Journal of Computational Physics. 2014, 272 149-169. ISSN 0021-9991.
2014
Adolph, C. - Jarý, V. - Nový, J. - Vondra, J. - Virius, M., - Král, Z.
Measurement of radiative widths of a2(1320) and π2(1670)
European Physical Journal A, Hadrons and Nuclei. 2014, 50(4), ISSN 1434-6001.
2014
Jurčo, B. - Vysoký, J.
Nambu-Poisson Gauge Theory
Physics Letters B. 2014, 733 221-225. ISSN 0370-2693.
2014
Beneš, M. - Strachota, P., - Mach, J.
A Quasi-1D Two-Phase Model for Exhaust Pipe Flow with Condensation
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2014. Report no. MMG 1-14.
2014
Bukáček, M. - Hrabák, P., - Krbálek, M.
Cellular model of pedestrian dynamics with adaptive time span
In: Parallel Processing and Applied Mathematics. Heidelberg: Springer, 2014. p. 669-678. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-55195-6.
2014
Bauer, P. - Klement, V. - Oberhuber, T., - Žabka, V.
GPU Implementation of the Finite Element Method
In: Seminar on Numerical Analysis & Winter School: Proceedings of the Conference SNA '14. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2014. pp. 11-13. ISBN 978-80-87136-16-4.
2014
Klika, V.
A Guide through Available Mixture Theories for Applications
Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences. 2014, 39(2), 154-174. ISSN 1040-8436.
2014
Klika, V. - Pérez, MA - García-Aznar, JM - Maršík, F., - Doblaré, M.
A coupled mechano-biochemical model for bone adaptation
Journal of Mathematical Biology. 2014, 69(6-7), 1383-1429. ISSN 0303-6812.
2014
Pauš, P. - Kratochvíl, J., - Beneš, M.
Mechanisms controlling the cyclic saturation stress and the critical cross-slip annihilation distance in copper single crystals
Philosophical Magazine Letters. 2014, 94(2), 45-52. ISSN 0950-0839.
2014
Pelantová, E. - Starosta, Š.
Palindromic richness for languages invariant under more symmetries
Theoretical Computer Science. 2014, 518 42-63. ISSN 0304-3975.
2014
Franc, J. - Bouř, P. - Štěpánek, M., - Kůs, V.
New Statistical Techniques in the Measurement of the inclusive Top Pair Production Cross Section
In: Top 2014 Conference proceeding. Stanford: Stanford University, 2014, Available from: http://www.slac.stanford.edu/econf/C1409281/
2014
Štěpánek, M. - Franc, J., - Kůs, V.
Model based clustering method as a new multivariate technique in high energy physics
Journal of Physics: Conference Series. 2014, 490(1), ISSN 1742-6588.
2014
Hobza, T. - Morales, D., - Pardo, L.
Divergence-based tests of homogeneity for spatial data
Statistical Papers. 2014, 55(4), 1059-1077. ISSN 0932-5026.
2014
Kurishka, O. - Pošta, S., - Vaneeva, O.
Group classification of variable coefficient generalized Kawahara equations
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2014, 47(4), ISSN 1751-8113.
2014
Hafayed, M. - Veverka, P., - Abbas, S.
On Near-optimal Necessary and Sufficient Conditions for Forward-backward Stochastic Systems with Jumps, with Applications to Finance
Applications of Mathematics. 2014, 59(4), 407-440. ISSN 0862-7940.
2014
Maslowski, B. - Veverka, P.
Sufficient Stochastic Maximum Principle for Discounted Control Problem
Applied Mathematics & Optimization. 2014, 70(2), 225-252. ISSN 0095-4616.
2014
Břinda, K. - Pelantová, E., - Turek, O.
Balances of m-bonacci words
Fundamenta Informaticae. 2014, 132(1), 33-61. ISSN 0169-2968.
2014
Masáková, Z. - Vávra, T.
Integers in number systems with positive and negative quadratic Pisot base
RAIRO - Theoretical Informatics and Applications. 2014, 48(3), 341-367. ISSN 0988-3754.
2014
Dombek, D. - Hajdu, L., - Pethõ, A.
Representing algebraic integers as linear combinations of units
Periodica Mathematica Hungarica. 2014, 68(2), 135-142. ISSN 0031-5303.
2014
Planková, B. - Hruby, J., - Vins, V.
Homogeneous droplet nucleation modeled using the gradient theory combined with the PC-SAFT equation of state
In: EFM12 – Experimental Fluid Mechanics 2012. Liberec: Technical University of Liberec, 2013. p. 01076-p.1-01076-p.8. EPJ Web of Conferences. ISSN 2101-6275. ISBN 978-80-7372-912-7.
2013
Burdík, Č. org. - Navrátil, O. org. - Pošta, S. org., - Kerouš, P. org.
Integrable Systems and Quantum Symmetries
[Conference Hosting] 2013.
2013
Štampach, F.
Spectrum of Jacobi Operators and Special Functions
In: Doktorandské dny 2013. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2013. p. 279-282. ISBN 978-80-01-05379-9.
2013
Hradilová, J.
Noninvasive Study of Skin Viscoelastic Properties In-vivo Using Ultrasonic Time Reversal Technique and Mapping of Human Skin Anisotropy Using Ultrasound
In: Doktorandské dny 2013. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. pp. 77-80. ISBN 978-80-01-05379-9.
2013
Balková, L.
Lineární algebra 1
2013. Nakladatelství ČVUT. ISBN 978-80-01-05346-1.
2013
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed., - Pošta, S. ed.
XXth International Conference on Integrable Systems and Quantum Symmetries (ISQS-20), 17-23 June 2012, Prague, Czech Republic
Praha, 2012-06-17/2012-06-23. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2013. Journal of Physics: Conference Series. ISSN 1742-6588.
2013
Balková, L. - De Luca, A. - Bucci, M., - Puzynina, S.
Infinite Words with Well Distributed Occurrences
In: Combinatorics on Words. Berlin: Springer-Verlag, 2013. pp. 46-57. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-40578-5.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Evidence for the spin-0 nature of the Higgs boson using ATLAS data
Physics Letters B. 2013, 726(1-3), 120-144. ISSN 0370-2693.
2013
Oberhuber, T. - Máca, R., - Fučík, R.
Numerical study of two-phase flow in the combustion chamber of a FBC boiler
[Technical Report] 2013. Report no. MMG-5-2013.
2013
Oberhuber, T. - Klement, V. - Žabka, V. - Máca, R., - Fučík, R.
Numerical study of single-phase flow with different Reynolds numbers in the combustion chamber of a FBC boiler
[Technical Report] 2013. Report no. MMG-4-2013.
2013
Beneš, M. - Strachota, P. - Mach, J. - Hoang, D. - Havlena, V. - Oberhuber, T. - Fučík, R. - Bauer, P. - Žabka, V. - Klement, V., - Máca, R.
Simulation of Biomass Co-Firing and Pollutant Development in an Industrial Pulverized Coal Boiler with Air Staging Control
[Technical Report] 2013. Report no. MMG-3-2013.
2013
Beneš, M. - Strachota, P. - Mach, J. - Hoang, D., - Havlena, V.
Coal and Biomass Particle Burnout Models for use in Pulverized Coal and Fluidized Bed Combustion Simulations
[Technical Report] 2013. Report no. MMG-2-13.
2013
Beneš, M. - Strachota, P. - Máca, R. - Havlena, V., - Mach, J.
A Quasi-1D Model of Biomass Co-Firing in a Circulating Fluidized Bed Boiler
[Technical Report] 2013. Report no. MMG-1-13.
2013
Strachota, P. - Havlena, V.
StudyBrowser - graphical user interface for analysis of KOTEL parametric study results
[Software] 2013.
2013
Strachota, P. - Máca, R. - Beneš, M., - Havlena, V.
CFB Sim - Circulating Fluidized Bed Boiler Simulator
[Software] 2013.
2013
Strachota, P. - Straka, R. - Makovička, J., - Beneš, M.
KOTEL - Numerical simulator of Biomass Co-Firing in Industrial Pulverized Coal Boilers
[Software] 2013.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Zeman, M. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of Top Quark Polarization in Top-Antitop Events from Proton- Proton Collisions at root s=7 TeV Using the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2013, 111(23), 232002-1-232002-19. ISSN 0031-9007.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Zeman, M. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for charginos nearly mass degenerate with the lightest neutralino based on a disappearing-track signature in pp collisions at root(s)=8 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2013, 88(11), 112006-1-112006-23. ISSN 1550-7998.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Zeman, M. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for long-lived stopped R-hadrons decaying out of time with pp collisions using the ATLAS detector
Physical Review D. 2013, 88(11), 112003-1-112003-30. ISSN 1550-7998.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Zeman, M. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of jet shapes in top-quark pair events at root s=7 TeV using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2013, 73(12), 2676-1-2676-31. ISSN 1434-6044.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Zeman, M. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the distributions of event-by-event flow harmonics in lead-lead collisions at root s(NN)=2.76 TeV with the ATLAS detector at the LHC
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2013, 1311(11), 183-1-183-57. ISSN 1029-8479.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Zeman, M. - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurements of Higgs boson production and couplings in diboson final states with the ATLAS detector at the LHC
Physics Letters B. 2013, 726(1-3), 88-119. ISSN 0370-2693.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for dark matter candidates and large extra dimensions in events with a jet and missing transverse momentum with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2013, 1304(4), 075-1-075-51. ISSN 1029-8479.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Štekl, I. - et al.
Search for nonpointing photons in the diphoton and E-T(miss) final state in root s=7 TeV proton-proton collisions using the ATLAS detector
Physical Review D. 2013, 88(1), 012001-1-012001-24. ISSN 1550-7998.
2013
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Extremal Vectors for Verma-Type Representation of B2
Acta Polytechnica. 2013, 53(5), 399-404. ISSN 1210-2709.
2013
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Extremal Vectors for Verma-Type Representations of su(2,2)
Physics of Atomic Nuclei. 2013, 76(8), 977-982. ISSN 1063-7788.
2013
Žák, A.
On Two Scale Approaches to the Frost Heave Modelling
In: Doktorandské dny 2013. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. pp. 331-340. ISBN 978-80-01-05379-9.
2013
Polívka, O. - Mikyška, J.
Compositional Modeling in Porous Media Using Constant Volume Flash and Flux Computation without the Need for Phase Identification
In: Doktorandské dny 2013. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. pp. 233-234. ISBN 978-80-01-05379-9.
2013
Máca, R.
Segmentation of MRI data by means of nonlinear diffusion
In: Doktorandské dny 2013. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. pp. 149-150. ISBN 978-80-01-05379-9.
2013
Žák, A. - Beneš, M., - Illangasekare, T.H.
Analysis of Model of Soil Freezing and Thawing
IAENG International Journal of Applied Mathematics. 2013, 43(3), 127-134. ISSN 1992-9978.
2013
Klement, V.
Algebraic Multigrid on GPU
In: Doktorandské dny 2013. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. pp. 123-132. ISBN 978-80-01-05379-9.
2013
Chabiniok, R. - Máca, R. - Beneš, M., - Tintěra, J.
Segmentation of MRI data by means of nonlinear diffusion
Kybernetika. 2013, 49(2), 301-318. ISSN 0023-5954.
2013
Kolář, M.
Dynamically Evolving Dislocations
In: Doktorandské dny 2013. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. pp. 133-142. ISBN 978-80-01-05379-9.
2013
Kolář, M.
Computational Studies of Reaction-Diffusion Systems by Nonlinear Galerkin Method
American Journal of Computational Mathematics. 2013, 3(2), 137-146. ISSN 2161-1211.
2013
Pauš, P. - Kratochvíl, J., - Beneš, M.
A dislocation dynamics analysis of the critical cross-slip annihilation distance and the cyclic saturation stress in fcc single crystals at different temperatures
Acta materialia. 2013, 61(20), 7917-7923. ISSN 1359-6454.
2013
Pártl, O.
Computational Studies of Bacterial Colony Model
American Journal of Computational Mathematics. 2013, 3(2), 147-157. ISSN 2161-1211.
2013
Fabian, D.
Configuration Dynamics Verification Using UPPAAL
In: Doktorandské dny 2013. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. pp. 31-32. ISBN 978-80-01-05379-9.
2013
Pártl, O.
Numerical Simulation of Soil-Air Pressure
In: Doktorandské dny 2013. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. pp. 207-215. ISBN 978-80-01-05379-9.
2013
Abazov, V.M. - Abbinante, A. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the asymmetry in angular distributions of leptons produced in dilepton ttbar final states in ppbar collisions at sqrt(s)=1.96 TeV
Physical Review D. 2013, 88(11), 112002-1-112002-12. ISSN 1550-7998.
2013
Císlerová, M. org. - Vogel, T. org. - Šejnoha, M. org. - Dostál, T. org. - Beneš, M. org. - Sněhota, M. org. - Dohnal, M. org. - Jelínková, V. org. - Votrubová, J. org. - Dušek, J. org., - Zumr, D. org.
5th International Conference on Porous Media and Annual Meeting of the International Society for Porous Media
[Conference Hosting] 2013.
2013
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Evidence for s-channel single top quark production in pp(bar) collisions at sqrt(s)=1.96 TeV
Physics Letters B. 2013, 726(4-5), 656-664. ISSN 0370-2693.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Measurement of the top quark charge in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2013, 1311(11), 031-1-031-42. ISSN 1029-8479.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Search for direct third-generation squark pair production in final states with missing transverse momentum and two b-jets in root s=8 TeV pp collisions with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2013, 1310(10), 189-1-189-40. ISSN 1029-8479.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Measurement of the Azimuthal Angle Dependence of Inclusive Jet Yields in Pb plus Pb Collisions at root s(NN)=2.76 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2013, 111(15), 152301-1-152301-18. ISSN 0031-9007.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Search for new phenomena in final states with large jet multiplicities and missing transverse momentum at root s=8 TeV proton-proton collisions using the ATLAS experiment
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2013, 1310(10), 130-1-130-50. ISSN 1029-8479.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Measurement of the differential cross-section of B+ meson production in pp collisions at root s=7 TeV at ATLAS
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2013, 1310(10), 042-1-042-38. ISSN 1029-8479.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Performance of jet substructure techniques for large-R jets in proton-proton collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2013, 1309(9), 076-1-076-83. ISSN 1029-8479.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Search for microscopic black holes in a like-sign dimuon final state using large track multiplicity with the ATLAS detector
Physical Review D. 2013, 88(7), 072001-1-072001-22. ISSN 1550-7998.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Dynamics of isolated-photon plus jet production in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Nuclear Physics B. 2013, 875(3), 483-535. ISSN 0550-3213.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Measurement of the high-mass Drell-Yan differential cross-section in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2013, 725(4-5), 223-242. ISSN 0370-2693.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Search for excited electrons and muons in root s=8 TeV proton-proton collisions with the ATLAS detector
New Journal of Physics. 2013, 15 093011-1-093011-32. ISSN 1367-2630.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Improved luminosity determination in pp collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector at the LHC
European Physical Journal C. 2013, 73(8), 2518-1-2518-39. ISSN 1434-6044.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdel Khalek, S. - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the inclusive jet cross-section in pp collisions at root s=2.76 TeV and comparison to the inclusive jet cross-section at root s=7 TeV using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2013, 73(8), 2509-1-2509-56. ISSN 1434-6044.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Measurement of the production cross section of jets in association with a Z boson in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2013, 1307(7), 032-1-032-51. ISSN 1029-8479.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of charged-particle event shape variables in inclusive root(s)=7 TeV proton-proton interactions with the ATLAS detector
Physical Review D. 2013, 88(3), 032004-1-032004-25. ISSN 1550-7998.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Measurement with the ATLAS detector of multi-particle azimuthal correlations in p plus Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV
Physics Letters B. 2013, 725(1-3), 60-78. ISSN 0370-2693.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Günther, J. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Triggers for displaced decays of long-lived neutral particles in the ATLAS detector
JOURNAL OF INSTRUMENTATION. 2013, 8 07015-1-07015-35. ISSN 1748-0221.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Characterisation and mitigation of beam-induced backgrounds observed in the ATLAS detector during the 2011 proton-proton run
JOURNAL OF INSTRUMENTATION. 2013, 8 07004-1-07004-72. ISSN 1748-0221.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for t(t)over-bar resonances in the lepton plus jets final state with ATLAS using 4.7 fb(-1) of pp collisions at root s=7 TeV
Physical Review D. 2013, 88(1), 012004-1-012004-28. ISSN 1550-7998.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for a light charged Higgs boson in the decay channel H+ -> c(s)over-bar in t(t)over-bar events using pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2013, 73(6), 2465-1-2465-20. ISSN 1434-6044.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the cross-section for W boson production in association with b-jets in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2013, 1306(6), 084-1-084-45. ISSN 1029-8479.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Search for third generation scalar leptoquarks in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2013, 1306(6), 033-1-033-40. ISSN 1029-8479.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for resonant diboson production in the WW/WZ -> lvjj decay channels with the ATLAS detector at root s=7 TeV
Physical Review D. 2013, 87(11), 112006-1-112006-22. ISSN 1550-7998.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for a heavy narrow resonance decaying to e mu, e tau, or mu tau with the ATLAS detector in root s=7 TeV pp collisions at the LHC
Physics Letters B. 2013, 723(1-3), 15-32. ISSN 0370-2693.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurements of W gamma and Z gamma production in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector at the LHC
Physical Review D. 2013, 87(11), 112003-1-112003-40. ISSN 1550-7998.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of W+W- production in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector and limits on anomalous WWZ and WW gamma couplings
Physical Review D. 2013, 87(11), 112001-1-112001-29. ISSN 1550-7998.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Search for long-lived, multi-charged particles in pp collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector
Physics Letters B. 2013, 722(4-5), 305-323. ISSN 0370-2693.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of k(T) splitting scales in W -> l nu events at root s=7 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2013, 73(5), 2432-1-2432-30. ISSN 1434-6044.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Observation of Associated Near-Side and Away-Side Long-Range Correlations in root S-NN=5.02 TeV Proton-Lead Collisions with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2013, 110(18), 182302-1-182302-18. ISSN 0031-9007.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Multi-channel search for squarks and gluinos in root s=7 TeV pp collisions with the ATLAS detector at the LHC
European Physical Journal C. 2013, 73(3), 2362-1-2362-33. ISSN 1434-6044.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Measurement of the t(t)over-bar production cross section in the tau plus jets channel using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2013, 73(3), 2328-1-2328-18. ISSN 1434-6044.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Jet energy resolution in proton-proton collisions at root s 7 TeV recorded in 2010 with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2013, 73(3), 2306-1-2306-27. ISSN 1434-6044.
2013
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Single hadron response measurement and calorimeter jet energy scale uncertainty with the ATLAS detector at the LHC
European Physical Journal C. 2013, 73(3), 2305-1-2305-34. ISSN 1434-6044.
2013
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Jet energy measurement with the ATLAS detector in proton-proton collisions at root s=7 TeV
European Physical Journal C. 2013, 73(3), 2304-1-2304-118. ISSN 1434-6044.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the flavour composition of dijet events in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2013, 73(2), 2301-1-2301-30. ISSN 1434-6044.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for pair-produced massive coloured scalars in four-jet final states with the ATLAS detector in proton-proton collisions at root s=7 TeV
European Physical Journal C. 2013, 73(1), 2263-1-2263-20. ISSN 1434-6044.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurements of top quark pair relative differential cross-sections with ATLAS in pp collisions at root s=7 TeV
European Physical Journal C. 2013, 73(1), 2261-1-2261-28. ISSN 1434-6044.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for single b*-quark production with the ATLAS detector at root s=7 TeV
Physics Letters B. 2013, 721(4-5), 171-189. ISSN 0370-2693.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Measurement of ZZ production in pp collisions at root s=7 TeV and limits on anomalous ZZZ and ZZ gamma couplings with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2013, 1303(3), 128-1-128-48. ISSN 1029-8479.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Search for charged Higgs bosons through the violation of lepton universality in t(t)over-bar events using pp collision data at root s=7 TeV with the ATLAS experiment
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2013, 1303(3), 076-1-076-36. ISSN 1029-8479.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - et al.
Search for displaced muonic lepton jets from light Higgs boson decay in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2013, 721(1-3), 32-50. ISSN 0370-2693.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for WH production with a light Higgs boson decaying to prompt electron-jets in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
New Journal of Physics. 2013, 15 043009-1-043009-35. ISSN 1367-2630.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Searches for heavy long-lived sleptons and R-hadrons with the ATLAS detector in pp collisions at root s=7 TeV
Physics Letters B. 2013, 720(4-5), 277-308. ISSN 0370-2693.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for extra dimensions in diphoton events from proton-proton collisions at root s=7 TeV in the ATLAS detector at the LHC
New Journal of Physics. 2013, 15 043007-1-043007-34. ISSN 1367-2630.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of hard double-parton interactions in W(-> lv) plus 2-jet events at root s=7 TeV with the ATLAS detector
New Journal of Physics. 2013, 15 033038-1-033038-39. ISSN 1367-2630.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of angular correlations in Drell-Yan lepton pairs to probe Z/gamma* boson transverse momentum at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2013, 720(1-3), 32-51. ISSN 0370-2693.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for light top squark pair production in final states with leptons and b-jets with the ATLAS detector in root s=7 TeV proton-proton collisions
Physics Letters B. 2013, 720(1-3), 13-31. ISSN 0370-2693.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khaek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for the neutral Higgs bosons of the minimal supersymmetric standard model in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2013, 1302(2), 095-1-095-47. ISSN 1029-8479.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of upsilon production in 7 TeV pp collisions at ATLAS
Physical Review D. 2013, 87(5), 052004-1-052004-31. ISSN 1550-7998.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for new phenomena in events with three charged leptons at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2013, 87(5), 052002-1-052002-33. ISSN 1550-7998.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for direct chargino production in anomaly-mediated supersymmetry breaking models based on a disappearing-track signature in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2013, 1301(1), 131-1-131-34. ISSN 1029-8479.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for resonances decaying into top-quark pairs using fully hadronic decays in pp collisions with ATLAS at root s=7 TeV
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2013, 1301(1), 116-1-116-50. ISSN 1029-8479.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of isolated-photon pair production in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2013, 1301(1), 086-1-086-42. ISSN 1029-8479.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
ATLAS search for new phenomena in dijet mass and angular distributions using pp collisions at root s=7 TeV
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2013, 1301(1), 029-1-029-46. ISSN 1029-8479.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Gallus, P. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
A search for prompt lepton-jets in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2013, 719(4-5), 299-317. ISSN 0370-2693.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for long-lived, heavy particles in final states with a muon and multi-track displaced vertex in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2013, 719(4-5), 280-298. ISSN 0370-2693.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for supersymmetry in events with photons, bottom quarks, and missing transverse momentum in proton-proton collisions at a centre-of-mass energy of 7 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2013, 719(4-5), 261-279. ISSN 0370-2693.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
A search for high-mass resonances decaying to tau(+)tau(-) in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2013, 719(4-5), 242-260. ISSN 0370-2693.
2013
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the jet radius and transverse momentum dependence of inclusive jet suppression in lead-lead collisions at root S-NN=2.76 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2013, 719(4-5), 220-241. ISSN 0370-2693.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - Štekl, I. - et al.
Measurement of the Lambda(0)(b) lifetime and mass in the ATLAS experiment
Physical Review D. 2013, 87(3), 032002-1-032002-19. ISSN 1550-7998.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for pair production of heavy top-like quarks decaying to a high-p(T) W boson and a b quark in the lepton plus jets final state at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2013, 718(4-5), 1284-1302. ISSN 0370-2693.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for direct slepton and gaugino production in final states with two leptons and missing transverse momentum with the ATLAS detector in pp collisions at root s=7 TeV
Physics Letters B. 2013, 718(3), 879-901. ISSN 0370-2693.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for new phenomena in the WW -> vertical bar v vertical bar ' v ' final state in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2013, 718(3), 860-878. ISSN 0370-2693.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for direct production of charginos and neutralinos in events with three leptons and missing transverse momentum in root s=7 TeV pp collisions with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2013, 718(3), 841-859. ISSN 0370-2693.
2013
Šimák, V.
Measurements of the elastic cross section dsigma/dt in pp- scattering at sqrt s = 1.96TeV
Proceedings of Science. 2013, 1(ICHEP), ISSN 1824-8039.
2013
Záveský, M. - Kůs, V.
Geodetická iterativní lokalizace a statistická separace v akustické emisi s Fermilab TopQ aplikacemi
Praha: Defense date 2013-06-12. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2013
Záveský, M. - Kůs, V.
Geodetic Iterative Acoustic Emission Source Location with Constant Elastic Waves Velocity Elimination
In: SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. pp. 179-188. ISBN 978-80-01-05383-6.
2013
Walner, H.
Stochastic differential equations with jumps and cancer modelling
In: SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, pp. 173-177. ISBN 978-80-01-05383-6.
2013
Teller, M.
Data processing for results of time reversal acoustics
In: SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. pp. 157-164. ISBN 978-80-01-05383-6.
2013
Šleis, J. - Krbálek, M.
On the class of balanced distributions
In: SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. pp. 141-150. ISBN 978-80-01-05383-6.
2013
Srbová, H.
Role of Statistical Measures in Diagnosis of Alzheimer's Disease from 3D SPECT Images
In: SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, pp. 131-140. ISBN 978-80-01-05383-6.
2013
Matějů, M.
Condensation in the Zero-range processes
In: SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, pp. 95-104. ISBN 978-80-01-05383-6.
2013
Klečka, D. - Franc, J.
Design of Mathematical Model and Analysis of Insurance Loss Data
In: SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, pp. 73-81. ISBN 978-80-01-05383-6.
2013
Bukáček, M.
Pedestrians' Movement: Experimental Approach to Egress Studies
In: SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. pp. 1-10. ISBN 978-80-01-05383-6.
2013
Silly, T. - Dvořáková, Z. - Kůs, V., - Dos Santos, S.
Sensitivity and robustness of signal separation techniques under new set of spectral and energy attributes
In: SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. pp. 111-123. ISBN 978-80-01-05383-6.
2013
Sluková, M. - Dvořáková, Z., - Kůs, V.
Separation Based on Divergence Decision Trees for Acoustic Emission Signals and Fermilab Single Top Quark Data Sets
In: SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. pp. 125-129. ISBN 978-80-01-05383-6.
2013
Hanáková, L. - Kůs, V.
Robustness of MDE under adaptive nonparametric density estimates
In: SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. pp. 47-55. ISBN 978-80-01-05383-6.
2013
Štěpánek, M. - Franc, J.
Model based clustering method as a new multivariate technique in high energy physics
In: SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, pp. 151-156. ISBN 978-80-01-05383-6.
2013
Papoušková, J. - Kůs, V., - Dos Santos, S.
Iterative algorithms for divergence based density identification in Preisach model
In: SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. pp. 105-109. ISBN 978-80-01-05383-6.
2013
Kučera, J. - Kůs, V.
Robust Rényi decomposable minimum distance estimators used in decision tree based single top quark signal separation
In: SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. pp. 89-94. ISBN 978-80-01-05383-6.
2013
Kůs, V. - Sluková, M., - Kučera, J.
Divergence Decision Trees Used for D0 FNAL Particle Signal Separations
Forum Statisticum Slovacum. 2013, 9(7), 92-97. ISSN 1336-7420.
2013
Kůs, V. org. - Franc, J. org., - Hobza, T. org.
Stochastic and Physical Monitoring Systems SPMS2013
[Conference Hosting] 2013.
2013
Klika, J.
Median estimator in logistic regression model
In: SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, pp. 83-88. ISBN 978-80-01-05383-6.
2013
Dvořáková, Z. - Dos Santos, S. - Převorovský, Z., - Kůs, V.
SPATIAL LOCALIZATION AND STATISTICAL CLASSIFICATION OF NONLINEAR ULTRASONIC SIGNATURE IN BIO-MECHANICAL MEDIUM WITH TIME REVERSAL BASED NEWS METHODS
In: Proceedings of the 2013 International Congress on Ultrasonics. Singapore: Research Publishing Services, 2013. pp. 796-801. ISBN 978-981-07-5938-4.
2013
Dos Santos, S. - Farová, Z. - Kůs, V., - Převorovský, Z.
TIME REVERSAL BASED NEWS METHODS FOR LOCALIZATION AND CLASSIFICATION OF NONLINEAR VIBRATIONS IN BIO-MECHANICAL MEDIA
In: Proceedings of the ICSV20. Auburn: International Institute of Acoustics and Vibration, 2013. ISSN 2329-3675. ISBN 978-616-551-682-2.
2013
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the muon charge asymmetry in p(p)over-bar -> W + X -> mu nu + X events at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2013, 88(9), 091102-1-091102-8. ISSN 1550-7998.
2013
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Studies of W boson plus jets production in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2013, 88(9), 092001-1-092001-29. ISSN 1550-7998.
2013
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the differential cross section of photon plus jet production in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2013, 88(7), 072008-1-072008-23. ISSN 1550-7998.
2013
Aaltonen, T. - Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Combination of CDF and D0 W-Boson mass measurements
Physical Review D. 2013, 88(5), 052018-1-052018-11. ISSN 1550-7998.
2013
Balková, L. - Legerský, J.
Hašovací funkce a kombinatorika na slovech
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2013, 58(4), 274-284. ISSN 0032-2423.
2013
Balková, L. - Hrušková, A.
Continued fractions of square roots of natural numbers
Acta Polytechnica. 2013, 53(4), 322-328. ISSN 1210-2709.
2013
Krbálek, M.
Theoretical predictions for vehicular headways and their clusters
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2013, 46(44), 445101-1-445101-19. ISSN 1751-8113.
2013
Žabka, V. - Oberhuber, T.
Implementation of the Finite Element Method for the Heat Equation
In: Doktorandské dny 2013. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. pp. 321-330. ISBN 978-80-01-05379-9.
2013
Havlíček, M. - Pošta, S.
Note on Verma Bases for Representations of Simple Lie Algebras
Acta Polytechnica. 2013, 53(5), 450-456. ISSN 1210-2709.
2013
Fuksa, J. - Pošta, S.
Generating functions for tensor product decomposition
In: Journal of Physics Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2013. Journal of Physics Conference Series. ISSN 1742-6588.
2013
Bezubik, A. - Pošta, S.
Interpolation via symmetric exponential functions
In: Journal of Physics Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2013. Journal of Physics Conference Series. ISSN 1742-6588.
2013
Bezubik, A. - Hrivnák, J., - Pošta, S.
Two dimensional symmetric and antisymmetric exponential functions and orthogonal polynomials
In: Journal of Physics: Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2013. Journal of Physics: Conference Series. ISSN 1742-6588.
2013
Hrabák, P.
Headway Distribution in Interacting Particle Systems Used for Traffic Modeling
In: Doktorandské dny 2013. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013, pp. 73-76. ISBN 978-80-01-05379-9.
2013
Hradilová, J. - Tokar, D., - Převorovský, Z.
Parametrization of Time-Reversed Signals
In: SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. pp. 61-62. ISBN 978-80-01-05383-6.
2013
Tokar, D. - Hradilová, J., - Převorovský, Z.
In-vivo Mapping of Human Skin Anisotropy Using Multi-directional Ultrasonic Probe
In: SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. pp. 165-172. ISBN 978-80-01-05383-6.
2013
Hobza, T. ed.
SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings
Nebřich, 2013-06-24/2013-06-29. Praha: Czech Technical University in Prague, 2013. ISBN 978-80-01-05383-6.
2013
Břinda, K. - Klouda, K., - Guth, O. opon.
Lossless seeds for approximate string matching
Praha: Defense date 2013-06-06. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2013
Španihel, V.
Paralelizace neuronové sítě s přepínacími jednotkami
In: Doktorandské dny 2013. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013, pp. 273-278. ISBN 978-80-01-05379-9.
2013
Hejda, T.
Delone Characteristics of Spectra of Cubic Complex Pisot Units
In: Doktorandské dny 2013. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. pp. 49-58. ISBN 978-80-01-05379-9.
2013
Dombek, D.
Generating (+-beta)-integers by Conjugated Morphisms
In: Doktorandské dny 2013. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013, pp. 19-26. ISBN 978-80-01-05379-9.
2013
Vávra, T.
Arithmetical Aspects of a Number System with Negative Tribonacci Base
In: Doktorandské dny 2013. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. pp. 301-308. ISBN 978-80-01-05379-9.
2013
Ambrož, P. ed. - Masáková, Z. ed.
Doktorandské dny 2013
Praha, 2013-11-15/2013-11-22. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2013. ISBN 978-80-01-05379-9.
2013
Hrabáková, J. - Kůs, V.
Minimum Distance Density Estimates of a Probability Density on the Real Line
In: Essays on Mathematics and Statistics: Volume 3. Athens: Athens Institute for Education and Research, 2013. p. 97-107. ISBN 978-960-9549-34-9.
2013
Hrabák, P.
Time-headways for interacting particle systems in stationary state
In: SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, pp. 57-60. ISBN 978-80-01-05383-6.
2013
Hrabák, P. - Bukáček, M., - Krbálek, M.
Cellular Model of Room Evacuation Based on Occupancy and Movement Prediction: Comparison with Experimental Study
Journal of Cellular Automata. 2013, 8(5-6), 383-393. ISSN 1557-5969.
2013
Aaltonen, T. - Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Higgs boson studies at the Tevatron
Physical Review D. 2013, 88(5), 052014-1-052014-27. ISSN 1550-7998.
2013
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Combined search for the Higgs boson with the D0 experiment
Physical Review D. 2013, 88(5), 052011-1-052011-17. ISSN 1550-7998.
2013
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for ZH -> l(+)l(-)b(b)over-bar production in 9.7 fb(-1) of p(p)over-bar collisions with the D0 detector
Physical Review D. 2013, 88(5), 052010-1-052010-23. ISSN 1550-7998.
2013
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Higgs boson production in trilepton and like-charge electron-muon final states with the D0 detector
Physical Review D. 2013, 88(5), 052009-1-052009-15. ISSN 1550-7998.
2013
Abazov, V. M. - Abbinante, A. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for the standard model Higgs boson in lv plus jets final states in 9.7 fb(-1) of p(p)over-bar collisions with the D0 detector
Physical Review D. 2013, 88(5), 052008-1-052008-26. ISSN 1550-7998.
2013
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for a Higgs boson in diphoton final states with the D0 detector in 9.6 fb(-1) of p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2013, 88(5), 052007-1-052007-16. ISSN 1550-7998.
2013
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Higgs boson production in oppositely charged dilepton and missing energy final states in 9.7 fb(-1) of p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2013, 88(5), 052006-1-052006-11. ISSN 1550-7998.
2013
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for the Higgs boson in lepton, tau, and jets final states
Physical Review D. 2013, 88(5), 052005-1-052005-14. ISSN 1550-7998.
2013
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the ZZ production cross section and search for the standard model Higgs boson in the four lepton final state in p(p)over-bar collisions
Physical Review D. 2013, 88(3), 032008-1-032008-14. ISSN 1550-7998.
2013
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the differential cross sections for isolated direct photon pair production in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2013, 725(1-3), 6-14. ISSN 0370-2693.
2013
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for anomalous quartic WW gamma gamma couplings in dielectron and missing energy final states in p(p)over-bar collisions at root s 1.96 TeV
Physical Review D. 2013, 88(1), 012005-1-012005-8. ISSN 1550-7998.
2013
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of direct CP violation parameters in B-+/- -> J/psi K-+/- and B-+/- -> J/psi pi(+/-) decays with 10.4 fb(-1) of Tevatron data
Physical Review Letters. 2013, 110(24), 241801-1-241801-7. ISSN 0031-9007.
2013
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the ratio of differential cross sections sigma(p(p)over-bar -> Z + b jet)/sigma(p(p)over-bar -> Z + jet) in p(p)over-bar collisions at root s = 1.96 TeV
Physical Review D. 2013, 87(9), 092010-1-092010-8. ISSN 1550-7998.
2013
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the combined rapidity and p(T) dependence of dijet azimuthal decorrelations in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2013, 721(4-5), 212-219. ISSN 0370-2693.
2013
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for the rare decay B-s(0) -> mu(+) mu(-)
Physical Review D. 2013, 87(7), 072006-1-072006-12. ISSN 1550-7998.
2013
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the ratio of three-jet to two-jet cross sections in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2013, 720(1-3), 6-12. ISSN 0370-2693.
2013
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for charged massive long-lived particles at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2013, 87(5), 052011-1-052011-34. ISSN 1550-7998.
2013
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the differential gamma plus c-jet cross section and the ratio of differential gamma plus c and gamma plus b cross sections in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2013, 719(4-5), 354-361. ISSN 0370-2693.
2013
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the p(p)over-bar -> W plus b plus X production cross section at root s=1.96 TeV D0 Collaboration
Physics Letters B. 2013, 718(4-5), 1314-1320. ISSN 0370-2693.
2013
Tichý, O. - Šmídl, V., - Šámal, M.
Model-based Extraction of Input and Organ Functions in Dynamic Medical Imaging
In: Computational Vision and Medical Image Processing (VipIMAGE 2013). Leiden: CRC Press/Balkema, 2013. pp. 75-80. ISBN 978-1-138-00081-0.
2013
Hejda, T.
Lazy representations, substitutions and tilings associated with complex Pisot numbers
In: SubTile 2013. 2013.
2013
Jindrová, T. - Mikyška, J.
Fast and Robust Algorithm for Calculation of Two-Phase Equilibria at Given Volume, Temperature, and Moles
Fluid Phase Equilibria. 2013, 353 101-114. ISSN 0378-3812.
2013
Hrabáková, J. - Kůs, V.
Simulation study for consistency and robustness of Cramér-von Mises type estimator
In: BOOK of Abstracts of the y-BIS 2013. Istanbul: Mimar Sinan Fine Arts University, 2013, pp. 50. ISBN 978-975-6264-90-4.
2013
Hrabáková, J. - Kůs, V.
The Consistency and Robustness of Modified Cramer-Von Mises and Kolmogorov-Cramer Estimators
Communication in Statistics-Theory and Method. 2013, 42(20), 3665-3677. ISSN 0361-0926.
2013
Delecroix, V. - Hejda, T., - Steiner, W.
Balancedness of Arnoux-Rauzy and Brun words
In: Combinatorics on Words. Berlin: Springer-Verlag, 2013. pp. 119-131. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-40578-5.
2013
Masáková, Z. - Pelantová, E.
Enumerating Abelian Returns to Prefixes of Sturmian Words
In: Combinatorics on Words. Berlin: Springer-Verlag, 2013. pp. 193-204. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-40578-5.
2013
Fabian, D. - Mařík, R.
Configuration Dynamics Verification Using UPPAAL
In: 15th International Configuration Workshop. Albi: École des Mines d'Albi-Carmaux, 2013. pp. 35-42. ISBN 979-10-91526-02-9.
2013
Hoang, D. - Beneš, M., - Oberhuber, T.
Numerical Simulation of Anisotropic Mean Curvature of Graphs in Relative Geometry
Acta Polytechnica Hungarrica. 2013, 10(7), 99-115. ISSN 1785-8860.
2013
Vysoký, J. - Jurčo, B.
On the Generalized Geometry Origin of Noncommutative Gauge Theory
Journal of High Energy Physics. 2013, 2013(7), ISSN 1029-8479.
2013
Hradilová, J. - Tokar, D., - Převorovský, Z.
Ultrasonic Time Reversal Technique Used to In-Vivo Investigation of Human Skin Under Loading
In: Proceedings of the 2013 International Congress on Ultrasonics. Singapore: Research Publishing Services, 2013. ISBN 978-981-07-5938-4.
2013
Hradilová, J. - Tokar, D., - Převorovský, Z.
A Noninvasive in Vivo Study of the Skin Anisotropy Using Multi-Directional Ultrasonic Probe
In: International Conference Human Skin Engineering and Reconstructive Surgery Proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2013. pp. 15. ISBN 978-80-7372-956-1.
2013
Masáková, Z. - Pelantová, E.
Itineraries induced by exchange of two intervals
Acta Polytechnica. 2013, 53(5), 444-449. ISSN 1210-2709.
2013
Masáková, Z. - Pelantová, E.
Optimal Number Representations in Negative Bases
Acta Mathematica Hungarica. 2013, 140(4), 329-340. ISSN 0236-5294.
2013
Tokar, D. - Hradilová, J.
Device for Viscoelastic Properties Evaluation of Human Skin in vivo
In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.
2013
Bukáček, M. - Kukal, J. opon., - Hrabák, P.
Cellular model of pedestrian dynamics with adaptive time span
Praha: Defense date 2013-06-05. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2013
Pelantová, E. - Frougny, C., - Svobodová, M.
Minimal Digit Sets for Parallel Addition in Non-standard Numeration Systems
Journal of Integer Sequences. 2013, 16(2), ISSN 1530-7638.
2013
Polívka, O. - Mikyška, J.
Combined Mixed-Hybrid Finite Element-Finite Volume Scheme for Computation of Multicomponent Compressible Flow in Porous Media
In: Numerical Mathematics and Advanced Applications 2011. Heidelberg: Springer, 2013. pp. 559-567. ISBN 978-3-642-33133-6.
2013
Strachota, P. - Beneš, M.
Design and Verification of the MPFA Scheme for Three-Dimensional Phase Field Model of Dendritic Crystal Growth
In: Numerical Mathematics and Advanced Applications 2011. Heidelberg: Springer, 2013. pp. 459-467. ISBN 978-3-642-33133-6.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for squarks and gluinos with the ATLAS detector in final states with jets and missing transverse momentum using 4:7 fb(-1) of root s=7 TeV proton-proton collision data
Physical Review D. 2013, 87(1), 012008-1-012008-34. ISSN 1550-7998.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of Z Boson Production in Pb-Pb Collisions at root s(NN)=2.76 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2013, 110(2), 022301-1-022301-18. ISSN 0031-9007.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for contact interactions and large extra dimensions in dilepton events from pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2013, 87(1), 015010-1-015010-25. ISSN 1550-7998.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for Dark Matter Candidates and Large Extra Dimensions in Events with a Photon and Missing Transverse Momentum in pp Collision Data at root s=7 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2013, 110(1), 011802-1-011802-18. ISSN 0031-9007.
2013
Hoang, D. - Beneš, M.
Numerical Simulation of Anisotropic Surface Diffusion of Graphs
In: Numerical Mathematics and Advanced Applications 2011. Heidelberg: Springer, 2013. pp. 175-182. ISBN 978-3-642-33133-6.
2013
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the Semileptonic Charge Asymmetry using B-S(0) -> D-s mu X
Physical Review Letters. 2013, 110(1), 011801-1-011801-7. ISSN 0031-9007.
2013
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of leptonic asymmetries and top-quark polarization in t(t)over-bar production
Physical Review D. 2013, 87(1), 011103-1-011103-8. ISSN 1550-7998.
2013
Balková, L. - Pelantová, E., - Starosta, Š.
Proof of the Brlek-Reutenauer conjecture
Theoretical Computer Science. 2013, 475 120-125. ISSN 0304-3975.
2013
Klika, V. - Grmela, M.
Coupling between chemical kinetics and mechanics that is both nonlinear and compatible with thermodynamics
Physical Review E. 2013, 87(1), 012141-1-012141-9. ISSN 1539-3755.
2013
Šťovíček, P. - Štampach, F.
The characteristic function for Jacobi matrices with applications
Linear Algebra and Its Applications. 2013, 438(11), 4130-4155. ISSN 0024-3795.
2013
Vysoký, J. - Jurčo, B.
p-Brane Actions and Higher Roytenberg Brackets
Journal of High Energy Physics. 2013, 2013(2), ISSN 1029-8479.
2013
Hejda, T. - Masáková, Z., - Pelantová, E.
Greedy and lazy representations in negative base systems
Kybernetika. 2013, 49(2), 258-279. ISSN 0023-5954.
2013
Kuchařík, M. - Loubere, R. - Bednárik, Ľ., - Liska, R.
Enhancement of Lagrangian slide lines as a combined force and velocity boundary condition
Computers & Fluids. 2013, 83 3-14. ISSN 0045-7930.
2013
Hobza, T. - Morales, D.
Small area estimation under random regression coefficient models
Journal of Statistical Computation and Simulation. 2013, 83(11), 2160-2177. ISSN 0094-9655.
2013
Hafayed, M. - Abbas, S., - Veverka, P.
On necessary and sufficient conditions for near-optimal singular stochastic controls
Optimization Letters. 2013, 5(7), 949-966. ISSN 1862-4472.
2013
Masáková, Z. - Pelantová, E.
Purely periodic expansions in systems with negative base
Acta Mathematica Hungarica. 2013, 139(3), 208-227. ISSN 0236-5294.
2013
Hobza, T. - Herrador, M. - Esteban, M.D., - Morales, D.
A modified nested-error regression model for small area estimation
Statistics. 2013, 47(2), 258-273. ISSN 0233-1888.
2013
Pelantová, E. - Starosta, Š.
Languages invariant under more symmetries: overlapping factors versus palindromic richness
Discrete Mathematics. 2013, 313(21), 2432-2445. ISSN 0012-365X.
2013
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Augsten, K. - Holy, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - Sopko, B. - et al.
Search for a heavy top-quark partner in final states with two leptons with the ATLAS detector at the LHC
Journal of High Energy Physics. 2012,(11), 1-35. ISSN 1029-8479.
2012
Balková, L. - Škarda, Č.
Násobíme chytře?
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2012, 57(3), 205-216. ISSN 0032-2423.
2012
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
ATLAS search for a heavy gauge boson decaying to a charged lepton and a neutrino in pp collisions at root s=7 TeV
European Physical Journal C. 2012, 72(12), 2241-1-2241-23. ISSN 1434-6044.
2012
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for doubly charged Higgs bosons in like-sign dilepton final states at root s=7 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2012, 72(12), 2244-1-2244-18. ISSN 1434-6044.
2012
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
Search for anomalous production of prompt like-sign lepton pairs at root √s=7 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2012, 2012(12), ISSN 1029-8479.
2012
Bacovský, M. - Havlíček, M., - Pošta, S.
Central dependencies in quantum algebras
Journal of Physics: Conference Series. 2012, 346 ISSN 1742-6588.
2012
Žák, A.
Model of Soil Freezing
In: Doktorandské dny 2012. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012. pp. 307-312. ISBN 978-80-01-05138-2.
2012
Žák, A.
Analysis of model of soil freezing and thawing
In: Seminar on Numerical Analysis. Liberec: Technical University of Liberec, 2012. pp. 181-182. ISBN 978-80-7372-821-2.
2012
Vokáč, P.
Measurement of top quark properties at Tevatron
Proceedings of Science. 2012, 1(HQL), 1-7. ISSN 1824-8039.
2012
Oberhuber, T. - Heller, M.
Improved Row-grouped CSR Format for Storing of Sparse Matrices on GPU
In: Algoritmy 2012 Proceedings of Contributed Papers and Posters. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2012. pp. 282-290. ISBN 978-80-227-3742-5.
2012
Pauš, P. - Beneš, M., - Kratochvíl, J.
Simulation of dislocation cross-slip
RIMS Kokyuroku. 2012, 2012(B35), 23-29. ISSN 1880-2818.
2012
Handlovičová, A. - Mikula, K., - Oberhuber, T.
Comparison of finite volume schemes for the mean curvature flow level set equation
RIMS Kokyuroku. 2012, B35 9-22. ISSN 1880-2818.
2012
Oberhuber, T. - Loucký, J.
Graph cuts in segmentation of a left ventricle from MRI data
COE Lecture Note Series: Kyushu University. 2012, 36 46-54. ISSN 1881-4042.
2012
Beneš, M. - Oberhuber, T. - Strachota, P. - Straka, R., - Havlena, V.
Mathematical modelling of combustion and biofuel co-firing in industrial steam generators
RIMS Kokyuroku. 2012, B35 141-157. ISSN 1880-2818.
2012
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
A Particle Consistent with the Higgs Boson Observed with the ATLAS Detector at the Large Hadron Collider
SCIENCE. 2012, 338(6114), 1576-1582. ISSN 0036-8075.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Aballah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Kohout, Z. - Jakůbek, J. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the b-hadron production cross section using decays to D*(+)mu X- final states in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Nuclear Physics B. 2012, 864(3), 341-381. ISSN 0550-3213.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Jet mass and substructure of inclusive jets in root s=7 TeV pp collisions with the ATLAS experiment
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2012, 1205(5), 128-1-128-47. ISSN 1029-8479.
2012
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for R-parity-violating supersymmetry in events with four or more leptons in root s=7 TeV pp collisions with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2012, 1212(12), 124-1-124-36. ISSN 1029-8479.
2012
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for pair production of massive particles decaying into three quarks with the ATLAS detector in root s=7 TeV pp collisions at the LHC
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2012, 1212(12), 086-1-086-42. ISSN 1029-8479.
2012
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Time-dependent angular analysis of the decay B-s(0) -> J/psi phi and extraction of Delta Gamma(s) and the CP-violating weak phase phi(s) by ATLAS
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2012, 1212(12), 072-1-072-34. ISSN 1029-8479.
2012
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for Magnetic Monopoles in root s=7 TeV pp Collisions with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2012, 109(26), 261803-1-261803-18. ISSN 0031-9007.
2012
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for diphoton events with large missing transverse momentum in 7 TeV proton-proton collision data with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2012, 718(2), 411-430. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for the Higgs boson in the H -> WW -> lvjj decay channel at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2012, 718(2), 391-410. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for the Standard Model Higgs boson produced in association with a vector boson and decaying to a b-quark pair with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2012, 718(2), 369-390. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for high-mass resonances decaying to dilepton final states in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2012, 1211(11), 138-1-138-46. ISSN 1029-8479.
2012
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for a heavy top-quark partner in final states with two leptons with the ATLAS detector at the LHC
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2012, 1211(11), 094-1-094-35. ISSN 1029-8479.
2012
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurements of the pseudorapidity dependence of the total transverse energy in proton-proton collisions at root s=7 TeV with ATLAS
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2012, 1211(11), 033-1-033-54. ISSN 1029-8479.
2012
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for light scalar top-quark pair production in final states with two leptons with the ATLAS detector in root s=7 TeV proton-proton collisions
European Physical Journal C. 2012, 72(11), 2237-1-2237-20. ISSN 1434-6044.
2012
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for supersymmetry in events with large missing transverse momentum, jets, and at least one tau lepton in 7 TeV proton-proton collision data with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2012, 72(11), 2215-1-2215-22. ISSN 1434-6044.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of event shapes at large momentum transfer with the ATLAS detector in pp collisions at root s=7 TeV
European Physical Journal C. 2012, 72(11), 2211-1-2211-22. ISSN 1434-6044.
2012
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for resonant top quark plus jet production in t(t)over-bar + jets events with the ATLAS detector in pp collisions at root s=7 TeV
Physical Review D. 2012, 86(9), 091103-1-091103-20. ISSN 1550-7998.
2012
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for Direct Top Squark Pair Production in Final States with One Isolated Lepton, Jets, and Missing Transverse Momentum in root s=7 TeV pp Collisions Using 4.7 fb(-1) of ATLAS Data
Physical Review Letters. 2012, 109(21), 211803-1-211803-18. ISSN 0031-9007.
2012
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for a Supersymmetric Partner to the Top Quark in Final States with Jets and Missing Transverse Momentum at root s=7 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2012, 109(21), 211802-1-211802-18. ISSN 0031-9007.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the t-channel single top-quark production cross section in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2012, 717(4-5), 330-350. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for top and bottom squarks from gluino pair production in final states with missing transverse energy and at least three b-jets with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2012, 72(10), 2174-1-2174-19. ISSN 1434-6044.
2012
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
Measurement of W(+/-)Z production in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2012, 72(10), 2173-1-2173-24. ISSN 1434-6044.
2012
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Further search for supersymmetry at root s=7 TeV in final states with jets, missing transverse momentum, and isolated leptons with the ATLAS detector
Physical Review D. 2012, 86(9), 092002-1-092002-35. ISSN 1550-7998.
2012
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
A search for t(t)over-bar resonances in lepton plus jets events with highly boosted top quarks collected in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2012, 1209(9), 041-1-041-45. ISSN 1029-8479.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for the Standard Model Higgs boson in the H -> tau(+)tau(-) decay mode in root s=7 TeV pp collisions with ATLAS
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2012, 1209(9), 070-1-070-50. ISSN 1029-8479.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
A search for flavour changing neutral currents in top-quark decays in pp collision data collected with the ATLAS detector at root s=7 TeV
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2012, 1209(9), 139-1-139-37. ISSN 1029-8479.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the top quark pair cross section with ATLAS in pp collisions at root s=7 TeV using final states with an electron or a muon and a hadronically decaying tau lepton
Physics Letters B. 2012, 717(1-3), 89-108. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for a Standard Model Higgs boson in the mass range 200-600 GeV in the H -> ZZ -> l(+)l(-)q(q)over-bar decay channel with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2012, 717(1-3), 70-88. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of W gamma and Z gamma production cross sections in pp collisions at root s=7 TeV and limits on anomalous triple gauge couplings with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2012, 717(1-3), 49-69. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for a standard model Higgs boson in the H -> ZZ -> l(+)l(-) nu(nu)over-bar decay channel using 4.7 fb(-1) of root s=7 TeV data with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2012, 717(1-3), 29-48. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
ATLAS measurements of the properties of jets for boosted particle searches
Physical Review D. 2012, 86(7), 072006-1-072006-30. ISSN 1550-7998.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for second generation scalar leptoquarks in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2012, 72(9), 2151-1-2151-21. ISSN 1434-6044.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for a fermiophobic Higgs boson in the diphoton decay channel with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2012, 72(9), 2157-1-2157-18. ISSN 1434-6044.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Evidence for the associated production of a W boson and a top quark in ATLAS at root s=7 TeV
Physics Letters B. 2012, 716(1), 142-159. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelahm, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for TeV-scale gravity signatures in final states with leptons and jets with the ATLAS detector at root s=7 TeV
Physics Letters B. 2012, 716(1), 122-141. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for the Standard Model Higgs boson in the H -> WW(*()) -> lvlv decay mode with 4.7 fb(-1) of ATLAS data at root s=7 TeV
Physics Letters B. 2012, 716(1), 62-81. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC
Physics Letters B. 2012, 716(1), 1-29. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Thalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Underlying event characteristics and their dependence on jet size of charged-particle jet events in pp collisions at root(s)=7 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2012, 86(7), 072004-1-072004-34. ISSN 1550-7998.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the azimuthal ordering of charged hadrons with the ATLAS detector
Physical Review D. 2012, 86(5), 052005-1-052005-25. ISSN 1550-7998.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for scalar top quark pair production in natural gauge mediated supersymmetry models with the ATLAS detector in pp collisions at root s=7 TeV
Physics Letters B. 2012, 715(1-3), 44-60. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for tb Resonances in Proton-Proton Collisions at root s=7 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2012, 109(8), 081801-1-081801-19. ISSN 0031-9007.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for Pair Production of a New b ' Quark that Decays into a Z Boson and a Bottom Quark with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2012, 109(7), 071801-1-071801-19. ISSN 0031-9007.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for supersymmetry with jets, missing transverse momentum and at least one hadronically decaying tau lepton in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector ATLAS Collaboration
Physics Letters B. 2012, 714(2-5), 197-214. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for events with large missing transverse momentum, jets, and at least two tau leptons in 7 TeV proton-proton collision data with the ATLAS detector ATLAS Collaboration
Physics Letters B. 2012, 714(2-5), 180-196. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Hunt for new phenomena using large jet multiplicities and missing transverse momentum with ATLAS in 4.7fb(-1) of root s=7 TeV proton-proton collisions
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2012, 1207(7), 167-1-167-40. ISSN 1029-8479.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Forward-backward correlations and charged-particle azimuthal distributions in pp interactions using the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2012, 1207(7), 019-1-019-46. ISSN 1029-8479.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
A search for t (t)over-bar resonances with the ATLAS detector in 2.05 fb(-1) of proton-proton collisions at root s=7 TeV
European Physical Journal C. 2012, 72(7), 2083-1-2083-23. ISSN 1434-6044.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of tau polarization in W -> tau nu decays with the ATLAS detector in pp collisions at root s=7 TeV
European Physical Journal C. 2012, 72(7), 2062-1-2062-21. ISSN 1434-6044.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for heavy neutrinos and right-handed W bosons in events with two leptons and jets in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2012, 72(7), 2056-1-2056-22. ISSN 1434-6044.
2012
Aad, G. - Abajyan, T. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
Combined search for the Standard Model Higgs boson in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2012, 86(3), 032003-1-032003-31. ISSN 1550-7998.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of inclusive jet and dijet production in pp collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector
Physical Review D. 2012, 86(1), 014022-1-014022-63. ISSN 1550-7998.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the azimuthal anisotropy for charged particle production in root s(NN)=2.76 TeV lead-lead collisions with the ATLAS detector
Physical Review C. 2012, 86(1), 014907-1-014907-41. ISSN 0556-2813.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for pair-produced heavy quarks decaying to Wq in the two-lepton channel at root(s)=7 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2012, 86(1), 012007-1-012007-24. ISSN 1550-7998.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for the decay B-s(0) -> mu(+)mu(-) with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2012, 713(4-5), 387-407. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for Down-Type Fourth Generation Quarks with the ATLAS Detector in Events with One Lepton and Hadronically Decaying W Bosons
Physical Review Letters. 2012, 109(3), 032001-1-032001-19. ISSN 0031-9007.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the W boson polarization in top quark decays with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2012, 1206(6), 088-1-088-46. ISSN 1029-8479.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for charged Higgs bosons decaying via H-+/- -> tau nu in t(t)over-bar events using pp collision data at root s=7 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2012, 1206(6), 039-1-039-50. ISSN 1029-8479.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for Gluinos in Events with Two Same-Sign Leptons, Jets, and Missing Transverse Momentum with the ATLAS Detector in pp Collisions at root s=7 TeV
Physical Review Letters. 2012, 108(24), 241802-1-241802-19. ISSN 0031-9007.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Determination of the Strange-Quark Density of the Proton from ATLAS Measurements of the W -> lv and Z -> ll Cross Sections
Physical Review Letters. 2012, 109(1), 012001-1-012001-17. ISSN 0031-9007.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the top quark mass with the template method in the t(t)over-bar -> lepton plus jets channel using ATLAS data
European Physical Journal C. 2012, 72(6), 2046-1-2046-30. ISSN 1434-6044.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of t(t)over-bar production with a veto on additional central jet activity in pp collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2012, 72(6), 2043-1-2043-24. ISSN 1434-6044.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for lepton flavour violation in the e mu continuum with the ATLAS detector in root s=7 TeV pp collisions at the LHC
European Physical Journal C. 2012, 72(6), 2040-1-2040-19. ISSN 1434-6044.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the charge asymmetry in top quark pair production in pp collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2012, 72(6), 2039-1-2039-27. ISSN 1434-6044.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Search for Supersymmetry in Events with Three Leptons and Missing Transverse Momentum in root s=7 TeV pp Collisions with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2012, 108(26), 261804-1-261804-18. ISSN 0031-9007.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for Pair Production of a Heavy Up-Type Quark Decaying to a W Boson and a b Quark in the lepton plus jets Channel with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2012, 108(26), 261802-1-261802-18. ISSN 0031-9007.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for resonant WZ production in the WZ -> lvl ' l ' channel in root(s)=7 TeV pp collisions with the ATLAS detector
Physical Review D. 2012, 85(11), 112012-1-112012-21. ISSN 1550-7998.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for a Light Higgs Boson Decaying to Long-Lived Weakly Interacting Particles in Proton-Proton Collisions at root s=7 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2012, 108(25), 251801-1-251801-18. ISSN 0031-9007.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - Štekl, I. - et al.
Search for supersymmetry in pp collisions at root s=7 Te V in final states with missing transverse momentum and b-jets with the ATLAS detector
Physical Review D. 2012, 85(11), 112006-1-112006-29. ISSN 1550-7998.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for FCNC single top-quark production at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2012, 712(4-5), 351-369. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for new particles decaying to ZZ using final states with leptons and jets with the ATLAS detector in root s=7 TeV proton-proton collisions
Physics Letters B. 2012, 712(4-5), 331-350. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the W W cross section in root s=7 TeV pp collisions with the ATLAS detector and limits on anomalous gauge couplings
Physics Letters B. 2012, 712(4-5), 289-308. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of inclusive two-particle angular correlations in pp collisions with the ATLAS detector at the LHC
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2012, 1205(5), 157-1-157-45. ISSN 1029-8479.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the cross section for top-quark pair production in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector using final states with two high-p(T) leptons
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2012, 1205(5), 059-1-059-35. ISSN 1029-8479.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the polarisation of W bosons produced with large transverse momentum in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS experiment
European Physical Journal C. 2012, 72(5), 2001-1-2001-30. ISSN 1434-6044.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for contact interactions in dilepton events from pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2012, 712(1-2), 40-58. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for heavy vector-like quarks coupling to light quarks in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2012, 712(1-2), 22-39. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Observation of Spin Correlation in t(t)over-bar Events from pp Collisions at root s=7 TeV Using the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2012, 108(21), 212001-1-212001-19. ISSN 0031-9007.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for Production of Resonant States in the Photon-Jet Mass Distribution Using pp Collisions at root s=7 TeV Collected by the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2012, 108(21), 211802-1-211802-18. ISSN 0031-9007.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - Sopko, V. - Tureček, D. - Vacek, V. - Šuta, M., - Vokáč, P.
Measurement of the production cross section of an isolated photon associated with jets in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2012, 85(9), 092014-1-092014-30. ISSN 1550-7998.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the top quark pair production cross-section with ATLAS in the single lepton channel
Physics Letters B. 2012, 711(3-4), 244-263. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Study of jets produced in association with a W boson in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2012, 85(9), 092002-1-092002-40. ISSN 1550-7998.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for Scalar Bottom Quark Pair Production with the ATLAS Detector in pp Collisions at root s=7 TeV
Physical Review Letters. 2012, 108(18), 181802-1-181802-18. ISSN 0031-9007.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for excited leptons in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2012, 85(7), 072003-1-072003-23. ISSN 1550-7998.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for extra dimensions using diphoton events in 7 TeV proton-proton collisions with the ATLAS detector ATLAS Collaboration
Physics Letters B. 2012, 710(4-5), 538-556. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for diphoton events with large missing transverse momentum in 1 fb(-1) of 7 TeV proton-proton collision data with the ATLAS detector ATLAS Collaboration
Physics Letters B. 2012, 710(4-5), 519-537. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Král, V. - Holý, T. - Vokáč, P. - Sopko, V. - Slavíček, T. - Horažďovský, T. - Vacek, V. - Šimák, V. - Kohout, Z. - Smolek, K. - Vlasák, M. - Solar, M. - Augsten, K. - Šolc, J. - Pospíšil, S. - et al.
Measurement of the inclusive W-+/- and Z/gamma* cross sections in the e and mu decay channels in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2012, 85(7), 072004-1-072004-39. ISSN 1550-7998.
2012
Mach, J.
Application of the nonlinear Galerkin FEM method to the numerical solution of reaction-diffusion system in two dimensions
RIMS Kokyuroku. 2012, B35 95-113. ISSN 1880-2818.
2012
Mach, J.
Application of the finite element nonlinear Galerkin method to the solution of the reaction diffusion equations
In: Seminar on Numerical Analysis. Liberec: Technical University of Liberec, 2012. pp. 131-133. ISBN 978-80-7372-821-2.
2012
Fabian, D.
Freeconf: A General-purpose Multi-platform Configuration Utility
In: Doktorandské dny 2012. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012. pp. 21-30. ISBN 978-80-01-05138-2.
2012
Fabian, D. - Mařík, R., - Oberhuber, T.
Towards a Formalism of Configuration Properties Propagation
In: Workshop on Configuration at ECAI 2012. Tilburg: CEUR Workshop Proceedings, 2012. pp. 15-20. ISSN 1613-0073.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S. Abdel - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for the Standard Model Higgs boson in the decay channel H -> ZZ((*)) -> 4l with 4.8 fb(-1) of pp collision data at root s=7 TeV with ATLAS
Physics Letters B. 2012, 710(3), 383-402. ISSN 0370-2693.
2012
Hoang, D. - Beneš, M.
One-Dimensional Anisotropic Surface Diffusion
RIMS Kokyuroku. 2012, B35 115-124. ISSN 1880-2818.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of angular correlations of jets at root s=1.96 TeV and determination of the strong coupling at high momentum transfers
Physics Letters B. 2012, 718(1), 56-63. ISSN 0370-2693.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Limits on anomalous trilinear gauge boson couplings from WW, WZ and W gamma production in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2012, 718(2), 451-459. ISSN 0370-2693.
2012
Masáková, Z. ed. - Holub, Š. ed.
Special Issue WORDS 2011
International Journal of Foundations of Computer Science. 2012, 23(8), 1579-1728. ISSN 0129-0541.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
Measurement of the centrality dependence of the charged particle pseudorapidity distribution in lead-lead collisions at root s(NN)=2.76 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2012, 710(3), 363-382. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Observation of a New X-b State in Radiative Transitions to Y(1S) and Y(2S) at ATLAS
Physical Review Letters. 2012, 108(15), 1-17. ISSN 0031-9007.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Krejčí, F. - Král, V. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for same-sign top-quark production and fourth-generation down-type quarks in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2012, 2012(4), 1-40. ISSN 1029-8479.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for decays of stopped, long-lived particles from 7 TeV pp collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2012, 72(4), 1-21. ISSN 1434-6044.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for anomaly-mediated supersymmetry breaking with the ATLAS detector based on a disappearing-track signature in pp collisions at root s=7 TeV
European Physical Journal C. 2012, 72(4), 1-20. ISSN 1434-6044.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for squarks and gluinos using final states with jets and missing transverse momentum with the ATLAS detector in root s=7 TeV proton-proton collisions
Physics Letters B. 2012, 710(1), 67-85. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Combined search for the Standard Model Higgs boson using up to 4.9 fb(-1) of pp collision data at root s=7 TeV with the ATLAS detector at the LHC
Physics Letters B. 2012, 710(1), 49-66. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the W(+/-)Z production cross section and limits on anomalous triple gauge couplings in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2012, 709(4-5), 341-357. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for strong gravity signatures in same-sign dimuon final states using the ATLAS detector at the LHC
Physics Letters B. 2012, 709(4-5), 322-340. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Vacek, V. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - et al.
Search for first generation scalar leptoquarks in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2012, 709(3), 158-176. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Searches for supersymmetry with the ATLAS detector using final states with two leptons and missing transverse momentum in root s=7 TeV proton-proton collisions
Physics Letters B. 2012, 709(3), 137-157. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of D*(+/-) meson production in jets from pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2012, 85(5), 1-21. ISSN 1550-7998.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for the Higgs Boson in the H -> WW(*()) -> l(+)vl(-)(v)over-bar Decay Channel in pp Collisions at root s=7 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2012, 108(11), 1-19. ISSN 0031-9007.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Khalek, S.A. - Abdelalim, A.A. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for the Standard Model Higgs Boson in the Diphoton Decay Channel with 4.9 fb(-1) of pp Collision Data at root s=7 TeV with ATLAS
Physical Review Letters. 2012, 108(11), 1-19. ISSN 0031-9007.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Rapidity gap cross sections measured with the ATLAS detector in pp collisions at root s=7 TeV
European Physical Journal C. 2012, 72(3), 1-20. ISSN 1434-6044.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Electron performance measurements with the ATLAS detector using the 2010 LHC proton-proton collision data
European Physical Journal C. 2012, 72(3), 1-45. ISSN 1434-6044.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Hubáček, Z. - Holy, T. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Šimák, V. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Šolc, J. - et al.
A measurement of the ratio of the W and Z cross sections with exactly one associated jet in pp collisions at root s=7 TeV with ATLAS
Physics Letters B. 2012, 708(3-5), 221-240. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the production cross section for Z/gamma* in association with jets in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2012, 85(3), 1-48. ISSN 1550-7998.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for anomalous production of prompt like-sign muon pairs and constraints on physics beyond the standard model with the ATLAS detector
Physical Review D. 2012, 85(3), 1-10. ISSN 1550-7998.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for new physics in the dijet mass distribution using 1 fb(-1) of pp collision data at root s=7 TeV collected by the ATLAS detector
Physics Letters B. 2012, 708(1-2), 37-54. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for displaced vertices arising from decays of new heavy particles in 7 TeV pp collisions at ATLAS
Physics Letters B. 2012, 707(5), 478-496. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the top quark pair production cross section in pp collisions at root s=7 TeV in dilepton final states with ATLAS
Physics Letters B. 2012, 707(5), 459-477. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurements of the electron and muon inclusive cross-sections in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2012, 707(5), 438-458. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the cross section for the production of a W boson in association with b-jets in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2012, 707(5), 418-437. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, B. - et al.
Measurement of the pseudorapidity and transverse momentum dependence of the elliptic flow of charged particles in lead-lead collisions at with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2012, 707(3-4), 330-348. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for New Phenomena in t(t)overbar Events with Large Missing Transverse Momentum in Proton-Proton Collisions at root s=7 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2012, 108(4), 1-18. ISSN 0031-9007.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the ZZ Production Cross Section and Limits on Anomalous Neutral Triple Gauge Couplings in Proton-Proton Collisions at √s=7  TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2012, 108(4), 1-5. ISSN 0031-9007.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdullah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for supersymmetry in final states with jets, missing transverse momentum and one isolated lepton in root s=7 TeV pp collisions using 1 fb(-1) of ATLAS data
Physical Review D. 2012, 85(1), 1-31. ISSN 1550-7998.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the transverse momentum distribution of W bosons in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2012, 85(1), 1-16. ISSN 1550-7998.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for a heavy Standard Model Higgs boson in the channel H -> ZZ -> l(+)l(-) q(q)over-bar using the ATLAS detector
Physics Letters B. 2012, 707(1), 27-45. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the isolated diphoton cross section in pp collisions at √s=7  TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2012, 85(1), 1-14. ISSN 1550-7998.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J, - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Hubáček, Z. - Holy, T. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Smolek, K. - Slavíček, T. - Sodomka, J. - Solar, M. - et al.
K-s(0) and Lambda production in pp interactions at root s=0.9 and 7 TeV measured with the ATLAS detector at the LHC
Physical Review D. 2012, 85(1), 1-15. ISSN 1550-7998.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdullah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the cross-section for b-jets produced in association with a Z boson at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2012, 706(4-5), 295-313. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdullah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the W -> tau nu(tau) cross section in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS experiment ATLAS Collaboration
Physics Letters B. 2012, 706(4-5), 276-294. ISSN 0370-2693.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Hubáček, Z. - Holy, T. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Šolc, J. - et al.
A study of the material in the ATLAS inner detector using secondary hadronic interactions
JOURNAL OF INSTRUMENTATION. 2012, 7(1), 1-22. ISSN 1748-0221.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdullah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Sopko, B. - et al.
Performance of the ATLAS Trigger System in 2010
European Physical Journal C. 2012, 72(1), 1-50. ISSN 1434-6044.
2012
Aad, G. - Abbott, B. - Abdullah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Performance of missing transverse momentum reconstruction in proton-proton collisions at root s=7 TeV with ATLAS
European Physical Journal C. 2012, 72(1), 1-22. ISSN 1434-6044.
2012
Hoang, D. - Beneš, M., - Suzuki, A.
Phase-field approach to epitaxial crystal growth under stress
COE Lecture Note Series: Kyushu University. 2012, 2012(36), 46-54. ISSN 1881-4042.
2012
Balková, L. - Hrušková, A. - Matúš, V. - Schusser, J. - Šubert, E., - Topfer, M.
Ramseyova teorie aneb příklady, které jsou pro počítač příliš složité
Rozhledy matematicko-fyzikální. 2012, 87(4), 8-15. ISSN 0035-9343.
2012
Demut, R. - Holeňa, M.
Conformal Sets in Neural Network Regression
In: Proceedings of Conference on Theory and Practice of information Technologies. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2012. pp. 17-24. ISBN 978-80-971144-0-4.
2012
Charypar, V. - Holeňa, M.
Model-assisted evolutionary optimization with fixed evaluation batch size
In: Doktorandské dny 2012. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012. pp. 105-114. ISBN 978-80-01-05138-2.
2012
Charypar, V. - Holeňa, M.
Evolutionary optimization with active learning of surrogate models and fixed evaluation batch size
In: Proceedings of Conference on Theory and Practice of information Technologies. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2012. pp. 33-40. ISBN 978-80-971144-0-4.
2012
Břinda, K.
On the balance of d-bonacci word
In: Proceedings of the Second Russian Finnish Symposium on Discrete Mathematics. Turku: University of Turku, 2012.
2012
Franc, J.
Computational possibilities and properties of robustified version of the mixed Least Squares - Total Least Squares estimator
In: Book of abstracts CFE 2012, ERCIM 2012. Paris: ERCIM, 2012. ISBN 978-84-937822-2-1.
2012
Franc, J.
Borders Scanning Algorithm to Solving Total Least Trimmed Squares Estimation
In: Doktorandské dny 2012. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012. ISBN 978-80-01-05138-2.
2012
Pauš, P. - Beneš, M., - Kratochvíl, J.
Simulation of Dislocation Annihilation by Cross-Slip
Acta Physica Polonica A. 2012, 2012(122), 509-511. ISSN 0587-4246.
2012
Kittanová, K.
Použití metody Verlet pro simulaci dopravy
In: Doktorandské dny 2012. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012, pp. 131-138. ISBN 978-80-01-05138-2.
2012
Matějů, M.
Correlation Analysis of Traffic Data
In: SPMS 2012 Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. pp. 133-140. ISBN 978-80-01-05130-6.
2012
Hobza, T. - Morales, D.
Divergence-based tests of homogeneity of spatial data
In: Book of abstracts CFE 2012, ERCIM 2012. Paris: ERCIM, 2012, pp. 130. ISBN 978-84-937822-2-1.
2012
Kittanová, K.
Verlet method for traffic simulation
In: SPMS 2012 Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. pp. 93-100. ISBN 978-80-01-05130-6.
2012
Matějů, M. - Krbálek, M.
Alternativní formulace termodynamického dopravního modelu
Praha: 2012. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2012
Veselý, M.
Rozdělení vzdáleností vlastních čísel hermitovských náhodných matic typu 2x2 nad Cayley-Dicksonovými algebrami
Informační Bulletin České statistické společnosti. 2012, 2(2), 1-10. ISSN 1210-8022.
2012
Veselý, M.
Spektrální vlastnosti náhodných matic malého rozměru
In: Sborník 20.matematické konference studentů VŠTEZ. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. pp. 141-153. ISBN 978-80-01-05040-8.
2012
Kůs, V. - Záveský, M., - Převorovský, Z.
Acoustic Emission Defects Localized by Means of Geodetic Iterative Procedure - Algorithms, Tests, AE Experiment
In: Proceedings of the 30th European Conference on Acoustic Emission Testing & 7th International Conference on Acoustic Emission. Granada: Universidad de Granada, 2012. pp. 536-546. ISBN 978-84-615-9941-7.
2012
Šůsová, M.
Algoritmus Metropolis a dopravní termodynamický model
In: Sborník 20.matematické konference studentů VŠTEZ. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, pp. 115-121. ISBN 978-80-01-05040-8.
2012
Šůsová, M.
Suggestion of thermal-like transport model for two-lane traffic
In: SPMS 2012 Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, pp. 181-190. ISBN 978-80-01-05130-6.
2012
Srbová, H.
The influence of the pseudorandom numbers generators on the spectrum properties of the pseudorandom matrices
In: SPMS 2012 Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. pp. 161-170. ISBN 978-80-01-05130-6.
2012
Papoušková, J. - Dos Santos, S., - Kůs, V.
Hysteresis of electromagnetic relays for PM space density identification
In: Electronics Conference (BEC), 2012 13th Biennial Baltic. New Jersey: IEEE, 2012. pp. 323-326. IEEE Conference Publications. ISSN 1736-3705. ISBN 978-1-4673-2774-9.
2012
Dos Santos, S. - Farová, Z. - Kůs, V., - Převorovský, Z.
Echodentography based on nonlinear time reversal tomography: Ultrasonic nonlinear signature identification
In: AIP Conference Proceedings. Melville, New York: American Institute of Physics, 2012. p. 203-206. vol. 1433. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1019-0.
2012
Záveský, M. - Kůs, V.
Acoustic Emission Crack Detection by Means of Iterative Procedures Based on Geodesics
In: SPMS 2012 Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. pp. 215-224. ISBN 978-80-01-05130-6.
2012
Máca, J. - Kůs, V.
Change point detection algorithms for complex physical dynamical systems
In: SPMS 2012 Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. pp. 117-126. ISBN 978-80-01-05130-6.
2012
Admi, M. - Záveský, M. - Kůs, V., - Dos Santos, S.
Application of geodesics to plane wing component for acoustic emission source localization
In: SPMS 2012 Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. pp. 1-7. ISBN 978-80-01-05130-6.
2012
Kučera, J. - Kůs, V.
Testing of robustness and efficiency of Rényi divergence estimators of probability densities
In: SPMS 2012 Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. pp. 107-116. ISBN 978-80-01-05130-6.
2012
Šleis, J. - Krbálek, M.
Car-following model for departure headways at signalized intersections
In: SPMS 2012 Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, pp. 171-180. ISBN 978-80-01-05130-6.
2012
Papoušková, J. - Kůs, V., - Dos Santos, S.
L_2-Distance and phi-Divergence Approaches to the Key Mass Structure Detection by Means of Nonclassical Nonlinear PM Space Identification
In: SPMS 2012 Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. pp. 141-150. ISBN 978-80-01-05130-6.
2012
Kůs, V. - Vejmola, J., - Franc, J.
Testing of 2-D signal separation statistical techniques for real and generated physical data sets
Forum Statisticum Slovacum. 2012, 8(7), 67-72. ISSN 1336-7420.
2012
Kůs, V. - Hobza, T., - Hrabáková, J.
Jak se testují pravděpodobnostní modely
Rozhledy matematicko-fyzikální. 2012, 87(1), 5-13. ISSN 0035-9343.
2012
Frýdlová, I. - Kůs, V. supervisor
PERFORMANCES OF MODIFIED POWER DIVERGENCE ESTIMATORS IN THE NORMAL MODELS : SIMULATION AND COMPARATIVE STUDY
Prague: Defense date 2012-04-12. PhD Thesis. Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering. Supervised by V. KŮS.
2012
Kůs, V. org. - Hobza, T. org., - Franc, J. org.
SPMS 2012 Stochastic and Physical Monitoring Systems
[Conference Hosting] 2012.
2012
Papoušková, J. - Kůs, V., - Dos Santos, S.
Preisach-Mayergoyz space model density identification for nonlinear physical systems: L-2 and D-divergence minimization methods
Proceedings of Meetings on Acoustics. 2012, 16(10), 1-11. ISSN 1939-800X.
2012
Hrabák, P.
From The Generalization of TASEP in Two Dimensions to the Egress Simulation Model
In: Doktorandské dny 2012. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012. pp. 73-82. ISBN 978-80-01-05138-2.
2012
Hrabák, P.
Zero-Range Processes in Traffic Flow Modeling, Microstructural Study
In: SPMS 2012 Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, pp. 73-80. ISBN 978-80-01-05130-6.
2012
Bukáček, M.
A Cellular Model of Pedestrian Movement and The Leave-the-room Experiment
In: SPMS 2012 Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. pp. 9-18. ISBN 978-80-01-05130-6.
2012
Bukáček, M.
Celulární model pohybu chodců a experiment opuštění místnosti
In: Sborník 20.matematické konference studentů VŠTEZ. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. pp. 27-36. ISBN 978-80-01-05040-8.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Study of the decay B-s(0) -> J/psi f(2)'(1525) in mu(+)mu-K+K- final states
Physical Review D. 2012, 86(9), 092011-1-092011-12. ISSN 1550-7998.
2012
Aaltonen, T. - Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for neutral Higgs bosons in events with multiple bottom quarks at the Tevatron
Physical Review D. 2012, 86(9), 091101-1-091101-11. ISSN 1550-7998.
2012
Aaltonen, T. - Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Combination of the top-quark mass measurements from the Tevatron collider
Physical Review D. 2012, 86(9), 092003-1-092003-21. ISSN 1550-7998.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the semileptonic charge asymmetry in B-0 meson mixing with the D0 detector
Physical Review D. 2012, 86(7), 072009-1-072009-20. ISSN 1550-7998.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Z gamma events with large missing transverse energy in p(p)over-bar collisions at root s = 1.96 TeV
Physical Review D. 2012, 86(7), 071701-1-071701-7. ISSN 1550-7998.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the top-quark mass in p(p)over-bar collisions using events with two leptons
Physical Review D. 2012, 86(5), 051103-1-051103-8. ISSN 1550-7998.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for the Standard Model Higgs Boson in Associated WH Production in 9.7 fb(-1) of p(p)over-bar Collisions with the D0 Detector
Physical Review Letters. 2012, 109(12), 121804-1-121804-8. ISSN 0031-9007.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for the Standard Model Higgs Boson in ZH -> l(+) l(-) b(b)over-bar Production with the D0 Detector in 9.7 fb(-1)of p(p)over-bar Collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2012, 109(12), 121803-1-121803-8. ISSN 0031-9007.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Combined Search for the Standard Model Higgs Boson Decaying to b(b)over-bar Using the D0 Run II Data Set
Physical Review Letters. 2012, 109(12), 121802-1-121802-8. ISSN 0031-9007.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for the standard model Higgs boson in the ZH -> nu(nu)over-barb(b)over-bar channel in 9.5 fb(-1) of p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2012, 716(2), 285-293. ISSN 0370-2693.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Higgs boson production in oppositely charged dilepton and missing energy events in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2012, 86(3), 032010-1-032010-21. ISSN 1550-7998.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Observation of a narrow mass state decaying into Y(1S)+gamma in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2012, 86(3), 031103-1-031103-6. ISSN 1550-7998.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for the standard model Higgs boson in tau lepton final states D0 Collaboration
Physics Letters B. 2012, 714(2-5), 237-245. ISSN 0370-2693.
2012
Aaltonen, T. - Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Evidence for a Particle Produced in Association with Weak Bosons and Decaying to a Bottom-Antibottom Quark Pair in Higgs Boson
Physical Review Letters. 2012, 109(7), 071804-1-071804-12. ISSN 0031-9007.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for WH associated production in p(p)over-bar collisions
Physical Review D. 2012, 86(3), 032005-1-032005-25. ISSN 1550-7998.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the differential cross section d sigma/dt in elastic p(p)over-bar scattering at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2012, 86(1), 012009-1-012009-12. ISSN 1550-7998.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the photon plus b-jet production differential cross section in p(p)over-bar) collisions at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2012, 714(1), 32-39. ISSN 0370-2693.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Combination of searches for anomalous top quark couplings with 5.4 fb(-1) of p(p)over-bar collisions
Physics Letters B. 2012, 713(3), 165-171. ISSN 0370-2693.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Violation of Lorentz Invariance in Top Quark Pair Production and Decay
Physical Review Letters. 2012, 108(26), 261603-1-261603-7. ISSN 0031-9007.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the WZ and ZZ production cross sections using leptonic final states in 8.6 fb(-1) of p(p)over-bar collisions
Physical Review D. 2012, 85(11), 112005-1-112005-16. ISSN 1550-7998.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the Lambda(0)(b) lifetime in the exclusive decay Lambda(0)(b) -> J/psi Lambda(0) in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2012, 85(11), 112003-1-112003-8. ISSN 1550-7998.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Model indedpendent search for new phenomena in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2012, 85(9), 092015-1-092015-19. ISSN 1550-7998.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Improved determination of the width of the top quark
Physical Review D. 2012, 85(9), 091104-1-091104-8. ISSN 1550-7998.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurements of WW and WZ Production in W plus jets Final States in p(p)over-bar Collisions
Physical Review Letters. 2012, 108(18), 181803-1-181803-7. ISSN 0031-9007.
2012
Aaltonen, T. - Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Combination of CDF and D0 measurements of the W boson helicity in top quark decays
Physical Review D. 2012, 85(7), 071106-1-071106-11. ISSN 1550-7998.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Higgs bosons of the minimal supersymmetric standard model in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV D0 Collaboration
Physics Letters B. 2012, 710(4-5), 569-577. ISSN 0370-2693.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for pair production of the scalar top quark in muon plus tau final states D0 Collaboration
Physics Letters B. 2012, 710(4-5), 578-586. ISSN 0370-2693.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the W Boson Mass with the D0 Detector
Physical Review Letters. 2012, 108(15), 151804-1-151804-8. ISSN 0031-9007.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Universal Extra Dimensions in p(p)over-bar Collisions
Physical Review Letters. 2012, 108(13), 131802-1-131802-7. ISSN 0031-9007.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Charged Massive Long-Lived Particles
Physical Review Letters. 2012, 108(12), 121802-1-121802-7. ISSN 0031-9007.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the inclusive jet cross section in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2012, 85(5), 052006-1-052006-35. ISSN 1550-7998.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for a narrow t(t)over-bar resonance in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2012, 85(5), 051101-1-051101-7. ISSN 1550-7998.
2012
Abazov, V.M. - Abbott, B. - Acharya, B.S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for anomalous Wtb couplings in single top quark production in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2012, 708(1-2), 21-26. ISSN 0370-2693.
2012
Hradilová, J.
Random regression coefficient area level models
In: SPMS 2012 Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, pp. 81-92. ISBN 978-80-01-05130-6.
2012
Hobza, T. - Pardo, L., - Vajda, I.
ROBUST MEDIAN ESTIMATOR FOR GENERALIZED LINEAR MODELS WITH BINARY RESPONSES
Kybernetika. 2012, 48(4), 768-794. ISSN 0023-5954.
2012
Hobza, T. ed. - Matúš, F. ed.
Special issue dedicated to Igor Vajda
Kybernetika. 2012, 48(4), 587-588. ISSN 0023-5954.
2012
Kůs, V. - Tláskal, J. - Farová, Z., - Dos Santos, S.
Signal Detection, Separation & Classification under Random Noise Background
In: Electronics Conference (BEC), 2012 13th Biennial Baltic. New Jersey: IEEE, 2012. p. 287-290. IEEE Conference Publications. ISSN 1736-3705. ISBN 978-1-4673-2774-9.
2012
Farová, Z. - Kůs, V., - Dos Santos, S.
Classification and Separation of Emitted Signals through phi-Divergence Based Algorithms
In: SPMS 2012 Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. pp. 41-50. ISBN 978-80-01-05130-6.
2012
Farová, Z. - Kůs, V.
Progressive Approaches to Localization and Identification of AE Sources
In: Proceedings of the 30th European Conference on Acoustic Emission Testing & 7th International Conference on Acoustic Emission. Granada: Universidad de Granada, 2012. pp. 626-640. ISBN 978-84-615-9941-7.
2012
Dombek, D.
On the generalizations of the unit sum number problem
In: Doktorandské dny 2012. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012. pp. 15-19. ISBN 978-80-01-05138-2.
2012
Polívka, O. - Mikyška, J.
Numerická simulace doufázového stlačitelného proudění směsi v porézním prostředí
In: Doktorandské dny 2012. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012. pp. 199-207. ISBN 978-80-01-05138-2.
2012
Hejda, T. - Masáková, Z., - Pelantová, E.
On the negative base lazy and greedy representations
In: The 14th Journées Montoises of Theoretical Computer Science. Louvain-la-Neuve: ICTEAM, Université catholique de Louvain, 2012. pp. 1-7.
2012
Máca, R.
Application of a Degenerate Diffusion Method in 3D Medical Image Processing
In: Doktorandské dny 2012. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012. pp. 149-154. ISBN 978-80-01-05138-2.
2012
Hejda, T. - Kůrka, P.
Moebius numeration systems with discrete groups
Praha: Defense date 2012-06-06. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2012
Španihel, V.
Comparison of CPU and CUDA Implementation of Matrix Multiplication
In: Doktorandské dny 2012. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012, pp. 255. ISBN 978-80-01-05138-2.
2012
Žabka, V. - Oberhuber, T.
Design of a General-purpose Unstructured Mesh in C++
In: Doktorandské dny 2012. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2012. pp. 299-306. ISBN 978-80-01-05138-2.
2012
Hobza, T. ed.
SPMS 2012 Proceedings
Zlenice, 2012-06-25/2012-06-30. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-05130-6.
2012
Hrabáková, J. - Kůs, V.
Simulation study for robustness and consistency of minimum distance density estimates under physical data framework
In: Joint Meeting of y-BIS-International Young Business and Industrial Statisticians and jSPE-Young Portugese Statisticians. Lisabon: Univesidade Nova de Lisboa - Faculdade de ciencias e technologia, 2012. pp. 168-170. ISBN 978-972-8893-31-6.
2012
Mikyška, J.
Matematické modelování ukládání CO2 do podzemí
In: Výsledky výzkumu, vývoje a inovací pro obnovitelné zdroje energie. Praha: CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2012. pp. 1-6. ISBN 978-80-85990-21-8.
2012
Ambrož, P. ed. - Masáková, Z. ed.
Doktorandské dny 2012
Praha, 2012-11-16/2012-11-23. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2012. ISBN 978-80-01-05138-2.
2012
Frýdlová, I. - Vajda, I., - Kůs, V.
MODIFIED POWER DIVERGENCE ESTIMATORS IN NORMAL MODEL- SIMULATION AND COMPARATIVE STUDY
Kybernetika. 2012, 48(4), 795-808. ISSN 0023-5954.
2012
Burdík, Č. - Ananikyan, N. - Ananikyan, L., - Chakhmakhchyan, L.
Thermal entanglement of the spin-1/2 diamond chain
Journal of Physics: Conference Series. 2012, 2012(343), 1-15. ISSN 1742-6588.
2012
Burdík, Č. - Sutulin, A., - Krivonos, S.
Generalized Nonlinear Chiral Supermultiplet
Journal of Physics: Conference Series. 2012, 2012(343), 1-10. ISSN 1742-6588.
2012
Burdík, Č. - Ananikyan, N., - Lazaryan, H.
Magnetization and concurrence on decorated zigzag ladder
Journal of Physics: Conference Series. 2012, 2012(343), 1-10. ISSN 1742-6588.
2012
Burdík, Č. - Reshetnyak, A.
On representations of Higher Spin symmetry algebras for mixed-symmetry HS fields on AdS-spaces. Lagrangian formulation
Journal of Physics: Conference Series. 2012, 2012(343), 1-25. ISSN 1742-6588.
2012
Burdík, Č. org. - Pošta, S. org., - Navrátil, O. org.
Integrable Systems and Quantum Symmetries ISQS20
[Conference Hosting] 2012.
2012
Vávra, T. - Balková, L. opon., - Masáková, Z.
Arithmetics in number systems with a negative base
Praha: Defense date 2012-06-06. Master Thesis. FJFI ČVUT katedra matematiky.
2012
Dombek, D.
Substitutions over infinite alphabet generating (-beta)-integers
International Journal of Foundations of Computer Science. 2012, 23(8), 1627-1640. ISSN 0129-0541.
2012
Starosta, Š. - Pelantová, E. supervisor
Generalized Palindromes in Infinite Words
Praha: Defense date 2012-04-26. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague. Supervised by E. PELANTOVÁ.
2012
Pelantová, E. - Starosta, Š.
Almost rich words as morphic images of rich words
International Journal of Foundations of Computer Science. 2012, 23(5), 1067-1083. ISSN 0129-0541.
2012
Balková, L. - Pelantová, E., - Starosta, Š.
Corrigendum: "On Brlek-Reutenauer Conjecture"
Theoretical Computer Science. 2012, 465 73-74. ISSN 0304-3975.
2012
Balková, L.
Factor frequencies in languages invariant under symmetries preserving factor frequencies,
Integers: Electronic Journal of Combinatorial Number Theory. 2012, 12 ISSN 1553-1732.
2012
Španihel, V.
Comparison of CPU and CUDA Implementation of Matrix Multiplication
In: Doktorandské dny \'12. Praha: Matfyzpress, 2012, pp. 54-62. ISBN 978-80-7378-217-7.
2012
Klouda, K. org. - Ambrož, P. org.
Československá MELA 2012
[Conference Hosting] 2012.
2012
Rost, M. - Španihel, V.
Identification of Mak2 Model Via Various Optimization Methods
In: Mendel 2012. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2012, pp. 304-308. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-4540-6.
2012
Vávra, T.
Negative base arithmetics: quadratic Pisot case
In: The 14th Journées Montoises of Theoretical Computer Science. Louvain-la-Neuve: ICTEAM, Université catholique de Louvain, 2012.
2012
Strachota, P. - Beneš, M., - Grottadaurea, M.
Computational Investigation and Assessment of Numerical Schemes for Anisotropic Diffusion Equations
COE Lecture Note Series: Kyushu University. 2012, 36 73-83. ISSN 1881-4042.
2012
Máca, R. - Beneš, M.
Application of a degenerate diffusion method in 3D medical image processing
In: Algoritmy 2012 Proceedings of Contributed Papers and Posters. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2012. pp. 427-437. ISBN 978-80-227-3742-5.
2012
Bauer, P. - Klement, V. - Strachota, P., - Žabka, V.
Numerical Study of Flow in a 2D Boiler
In: Algoritmy 2012 Proceedings of Contributed Papers and Posters. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2012. pp. 172-178. ISBN 978-80-227-3742-5.
2012
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
Extremal Vectors for Verma Type Factor Representations of Uq(sl(3,C))
Physics of Particles and Nuclei. 2012, 43(5), 700-702. ISSN 1063-7796.
2012
Zima, M. - Tichavský, P. - Paul, K., - Krajča, V.
Robust removal of short-duration artifacts in long neonatal EEG recordings using wavelet-enhanced ICA and adaptive combining of tentative reconstructions
Physiological Measurement. 2012, 33(8), N39-N49. ISSN 0967-3334.
2012
Hrabák, P. - Bukáček, M., - Krbálek, M.
Cellular Model of Room Evacuation Based on Occupancy and Movement Prediction
In: 10th International Conference on Cellular Automata for Research and Industry, ACRI 2012. Berlin: Springer, 2012. pp. 709-718. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-33350-7.
2012
Gonzúrová, W. - Hrabák, P.
Blind Friendly LaTeX
In: Computers Helping People with Special Needs. Heidelberg: Springer, 2012. p. 138-141. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-31521-3.
2012
Klouda, K. ed. - Masáková, Z. ed. - Mesiar, R. ed., - Štěpnička, M. ed.
SPECIAL ISSUE: AAMP VIII AND ISCAMI 2011
Kybernetika. 2012, 48(3), 357-586. ISSN 0023-5954.
2012
Mikyška, J. - Firoozabadi, A.
Investigation of mixture stability at given volume, temperature, and number of moles
Fluid Phase Equilibria. 2012, 321 1-9. ISSN 0378-3812.
2012
Bauer, J. - Flígl, S. - Vlček, M., - Lettl, J.
Comparison of Alternative Equivalent Circuits of Induc-tion Motor
In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. pp. 1081-1086. ISBN 978-80-214-4514-7.
2012
Lettl, J. - Flígl, S. - Bauer, J., - Vlček, M.
Comparison of Gamma and T Models for Convector Controlled Induction Machine Drives
In: Proceedings of PIERS 2012. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2012. pp. 925-928. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-20-2.
2012
Fiala, P. - Rost, M., - Španihel, V.
Improving the Data Model for PCR Software
In: 38th Software Development 2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. pp. 29-35. ISBN 978-80-248-2669-1.
2012
Hafayed, M. - Veverka, P., - Abbas, S.
On Maximum Principle of Near-optimality for Diffusions with Jumps, with Application to Consumption-Investment Problem
Differential Equations and Dynamical Systems. 2012, 20(2), 111-125. ISSN 0971-3514.
2012
Abazov, V.M. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the relative branching ratio of B-s(0) -> J/psi f(0)(980) to B -s(0) -> J/psi phi
Physical Review D. 2012, 85(1), 011103-1-011103-7. ISSN 1550-7998.
2012
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Doubly Charged Higgs Boson Pair Production in p(p)over-bar Collisi ons at root s=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2012, 108(2), 021801-1-021801-8. ISSN 0031-9007.
2012
Abazov, V.M. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Evidence for Spin Correlation in t(t)over-bar Production
Physical Review Letters. 2012, 108(3), 032004-1-032004-7. ISSN 0031-9007.
2012
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Higgs bosons decaying to tau(+)tau(-) pairs in p(p)over-bar collis ions at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2012, 707(3-4), 323-329. ISSN 0370-2693.
2012
Abazov, V.M. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the CP-violating phase phi sJ/psi phi using the flavor-tagged decay Bs(0) -> J/psi phi in 8 fb(-1) of p(p)over-bar collisions
Physical Review D. 2012, 85(3), 032006-1-032006-24. ISSN 1550-7998.
2012
Abazov, V.M. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Z(gamma) production and limits on anomalous ZZ(gamma) and Z(gamma gamma) coup lings in p(p)over-bar collisions at root s 1.96 TeV
Physical Review D. 2012, 85(5), 052001-1-052001-10. ISSN 1550-7998.
2012
Hrivnák, J. - Patera, J., - Pošta, S.
Three-variable exponential functions of the alternating group
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2012, 45(4), 1-10. ISSN 1751-8113.
2012
Strachota, P. - Beneš, M., - Tintěra, J.
Towards Clinical Applicability of the Diffusion-based DT-MRI Visualization Algorithm
Journal of Visual Communication and Image Representation. 2012, 23(2), 387-396. ISSN 1047-3203.
2012
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed. - Pošta, S. ed. - Schnabl, M. ed., - Šnobl, L. ed.
7th International Conference on Quantum Theory and Symmetries (QTS7) 7-13 August 2011, Prague, Czech Republic
Prague, 2011-08-07/2011-08-13. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2012. Journal of Physics: Conference Series. ISSN 1742-6588. ISBN 978-0-7354-0777-0.
2012
Bauer, P. - Klement, V., - Žabka, V.
FEM for flow and pollution transport in urban canopy
In: Seminar on Numerical Analysis. Liberec: Technical University of Liberec, 2012. pp. 9-12. ISBN 978-80-7372-821-2.
2012
Bauer, P. - Oberhuber, T., - Žabka, V.
Numerical solution of the Stokes problem using CUDA
In: Seminar on Numerical Analysis. Liberec: Technical University of Liberec, 2012. pp. 13-15. ISBN 978-80-7372-821-2.
2012
Hradilová, J. - Hobza, T.
Modely s náhodnými regresními koeficienty na úrovni oblastí
Praha: Defense date 2012-02-06. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2012
Hejda, T.
Morphisms preserving the set of words coding three interval exchange
RAIRO - Theoretical Informatics and Applications. 2012, 46(1), 107-122. ISSN 0988-3754.
2012
Ambrož, P. - Dombek, D. - Masáková, Z., - Pelantová, E.
Numbers with integer expansion in the system with negative base
Functiones et Approximatio, Commentarii Mathematici. 2012, 47(2), 241-266. ISSN 0208-6573.
2012
Pauš, P. - Beneš, M.
Dislocation-Precipitate Interaction In Discrete Dislocation Dynamics
COE Lecture Note Series: Kyushu University. 2012, B35 55-62. ISSN 1881-4042.
2012
Klika, V. - Baker, RE - Headon, D., - Gaffney, EA
The Influence of Receptor-Mediated Interactions on Reaction-Diffusion Mechanisms of Cellular Self-organisation
BULLETIN OF MATHEMATICAL BIOLOGY. 2012, 74(4), 935-957. ISSN 0092-8240.
2012
Balková, L.
Factor frequencies in generalized Thue-Morse words
Kybernetika. 2012, 3(48), 371-385. ISSN 0023-5954.
2012
Farová, Z. - Kůs, V., - Dos Santos, S.
Information-divergence based methods for acoustic micro-defect identification in materials
In: Proceedings of Forum Acusticum 2011. Madrid: European Acoustics Association, 2011. p. 991-996. Danish Acoustical Society. ISSN 2221-3767. ISBN 978-84-694-1520-7.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holy, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
Measurement of W gamma and Z gamma production in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2011, 2011(9), ISSN 1029-8479.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - Sopko, B. - Štekl, I. - et al.
Inclusive search for same-sign dilepton signatures in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2011, 1110(10), 107-1-107-48. ISSN 1029-8479.
2011
Zerola, M.
Towards Routing in Robotics: Using Constraint Programming in Anytime Path Planner
In: Doktorandské dny 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. pp. 295-303. ISBN 978-80-01-04907-5.
2011
Veverka, P.
Transversality Condition in Sufficient Stochastic Maximum Principle
In: Doktorandské dny 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. pp. 275-284. ISBN 978-80-01-04907-5.
2011
Tichý, O.
Factor Analysis of Scintigraphic Image Sequences with Integrated Probabilistic Mask of Factor Images
In: Doktorandské dny 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. pp. 255-264. ISBN 978-80-01-04907-5.
2011
Štefka, D.
Interaction-Sensitive Fuzzy Measure in Dynamic Classifier Aggregation: an Experimental Comparison
In: Doktorandské dny 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. pp. 253-254. ISBN 978-80-01-04907-5.
2011
Štampach, F.
Infinite Products for Regularized Characteristic Function of Jacobi Operator
In: Doktorandské dny 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. pp. 243-252. ISBN 978-80-01-04907-5.
2011
Novozámský, A.
Source Camera Identification Based on PRNU Invariant to Zoom
In: Doktorandské dny 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. pp. 163-172. ISBN 978-80-01-04907-5.
2011
Kabát, Z.
Discretization of Superintegrable Systems on a Plane
In: Doktorandské dny 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. pp. 105-116. ISBN 978-80-01-04907-5.
2011
Janoška, Z.
ATLAS DAQ-system for FE-I4
In: Doktorandské dny 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. pp. 85-94. ISBN 978-80-01-04907-5.
2011
Hejtmánek, M.
DAQ System for RelaxD Pixel Detector
In: Doktorandské dny 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. pp. 57-66. ISBN 978-80-01-04907-5.
2011
Havlíček, M.
MSAR BTF Model
In: Doktorandské dny 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. pp. 47-56. ISBN 978-80-01-04907-5.
2011
Franc, J.
Introduction to Total Least Trimmed Squares Estimation
In: Doktorandské dny 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. pp. 33-41. ISBN 978-80-01-04907-5.
2011
Farová, Z.
Experimental Signal Deconvolution in Acoustic Emission Identification Setup
In: Doktorandské dny 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. pp. 31-32. ISBN 978-80-01-04907-5.
2011
Demut, R.
Different Measures of Reliability in Regression
In: Doktorandské dny 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. pp. 23. ISBN 978-80-01-04907-5.
2011
Bednaříková, P.
Diskriminabilita afinních momentových invariantů
In: Doktorandské dny 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. pp. 13-22. ISBN 978-80-01-04907-5.
2011
Seiner, H. - Glatz, O., - Landa, M.
A finite element analysis of the morphology of the twinned-to-detwinned interface observed in microstructure of the Cu-Al-Ni shape memory alloy
International Journal of Solids and Structures. 2011, 48(13), 2005-2014. ISSN 0020-7683.
2011
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Model-independent measurement of t-channel single top quark production in p(p )over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2011, 705(4), 313-319. ISSN 0370-2693.
2011
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurements of inclusive W plus jets production rates as a function of jet transverse momentum in p(p)over-bar collisions root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2011, 705(3), 200-207. ISSN 0370-2693.
2011
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
High mass exclusive diffractive dijet production in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2011, 705(3), 193-199. ISSN 0370-2693.
2011
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the t(t)over-bar production cross section using dilepton event s in p(p)over-bar collisions
Physics Letters B. 2011, 704(5), 403-410. ISSN 0370-2693.
2011
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for first generation leptoquark pair production in the electron plus missing energy plus jets final state
Physical Review D. 2011, 84(7), 071104-1-071104-7. ISSN 1550-7998.
2011
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
W gamma Production and Limits on Anomalous WW gamma Couplings in p(p)over-bar Collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2011, 107(24), 241803-1-241803-7. ISSN 0031-9007.
2011
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of three-jet differential cross sections d sigma(3jet)/dM(3jet) i n p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2011, 704(5), 434-441. ISSN 0370-2693.
2011
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for associated Higgs boson production using like charge dilepton event s in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2011, 84(9), 092002-1-092002-13. ISSN 1550-7998.
2011
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Forward-backward asymmetry in top quark-antiquark production
Physical Review D. 2011, 84(11), 112005-1-112005-13. ISSN 1550-7998.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for a heavy neutral particle decaying into an electron and a muon using 1 fb(-1) of ATLAS data
European Physical Journal C. 2011, 71(12), 1809-1-1809-17. ISSN 1434-6044.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the inclusive isolated prompt photon cross-section in pp collisions at root s=7 TeV using 35 pb(-1) of ATLAS data
Physics Letters B. 2011, 706(2-3), 150-167. ISSN 0370-2693.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the Z -> tau tau cross section with the ATLAS detector
Physical Review D. 2011, 84(11), 112006-1-112006-29. ISSN 1550-7998.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for Dilepton Resonances in pp Collisions at root s 7 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2011, 107(27), 272002-1-272002-19. ISSN 0031-9007.
2011
Beneš, M. - Straka, R.
COTEL - Numerical Simulation Model of Pulverized Coal Combustion and NOx production
[Software] 2011.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Sopko, V. - Sopko, B. - et al.
Search for new phenomena with the monojet and missing transverse momentum signature using the ATLAS detector in root s=7 TeV proton-proton collisions
Physics Letters B. 2011, 705(4), 294-312. ISSN 0370-2693.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for a Standard Model Higgs Boson in the H -> ZZ ->l(+)l(-)v(v)over-bar Decay Channel with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2011, 107(22), 221802-1-221802-18. ISSN 0031-9007.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Hubáček, Z. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the centrality dependence of J/ψ yields and observation of Z production in lead-lead collisions with the ATLAS detector at the LHC
Physics Letters B. 2011, 697(4), 294-312. ISSN 0370-2693.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Hubáček, Z. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the inclusive isolated prompt photon cross section in pp collisions at sqrt(s) = 7 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2011, 83(5), 052005-1-052005-31. ISSN 1550-7998.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Hubáček, Z. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for Diphoton Events with Large Missing Transverse Energy in 7 TeV Proton-Proton Collisions with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2011, 106(12), 121803-1-121803-19. ISSN 0031-9007.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the Upsilon(1S) Production Cross-Section in pp Collisions at sqrt(s) = 7 TeV in ATLAS.
Physics Letters B. 2011, 705(1-2), 9-27. ISSN 0370-2693.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the differential cross-sections of inclusive, prompt and non-prompt J/psi production in proton-proton collisions at root s=7 TeV
Nuclear Physics B. 2011, 850(3), 387-444. ISSN 0550-3213.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for new phenomena in final states with large jet multiplicities and missing transverse momentum using sqrt {s} = 7 TeV pp collisions with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2011, 2011(11), 99-1-99-37. ISSN 1029-8479.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Krejčí, F. - Král, V. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of inclusive jet and dijet cross sections in proton-proton collisions at 7 TeV centre-of-mass energy with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2011, 71(2), 1-59. ISSN 1434-6044.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Studies of the performance of the ATLAS detector using cosmic-ray muons
European Physical Journal C. 2011, 71(3), 1-33. ISSN 1434-6044.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the top quark-pair production cross section with ATLAS in pp collisions at root s=7 TeV
European Physical Journal C. 2011, 71(3), 1-30. ISSN 1434-6044.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Study of jet shapes in inclusive jet production in pp collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector
Physical Review D. 2011, 83(5), 1-29. ISSN 1550-7998.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for diphoton events with large missing transverse energy with 36 pb-1 of 7 TeV proton-proton collision data with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2011, 71(10), 1-21. ISSN 1434-6044.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the jet fragmentation function and transverse profile in proton-proton collisions at a center-of-mass energy of 7 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2011, 71(11), 1-25. ISSN 1434-6044.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of multi-jet cross sections in proton-proton collisions at a 7 TeV center-of-mass energy
European Physical Journal C. 2011, 71(11), 1-27. ISSN 1434-6044.
2011
Aad, G. - Abbott, G. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for high-mass states with one lepton plus missing transverse momentum in proton-proton collisions root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2011, 701(1), 50-69. ISSN 0370-2693.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the W charge asymmetry in the W -> mu nu decay mode in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2011, 701(1), 31-49. ISSN 0370-2693.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for stable hadronising squarks and gluinos with the ATLAS experiment at the LHC
Physics Letters B. 2011, 701(1), 1-19. ISSN 0370-2693.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for an excess of events with an identical flavour lepton pair and significant missing transverse momentum in root s=7 TeV proton-proton collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2011, 71(7), 1-18. ISSN 1434-6044.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for a heavy gauge boson decaying to a charged lepton and a neutrino in 1 fb(-1) of pp collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector ATLAS Collaboration
Physics Letters B. 2011, 705(1-2), 28-46. ISSN 0370-2693.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the transverse momentum distribution of Z/gamma* bosons in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2011, 705(5), 415-434. ISSN 0370-2693.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Borisov, A. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - et al.
Search for the Standard Model Higgs boson in the decay channel H ->ZZ(*) -> 4l with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2011, 705(5), 435-451. ISSN 0370-2693.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
A search for new physics in dijet mass and angular distributions in pp collisions at root s=7 TeV measured with the ATLAS detector
New Journal of Physics. 2011, 13 1-44. ISSN 1367-2630.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of underlying event characteristics using charged particles in pp collisions at root s = 900 GeV and 7 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2011, 83(11), 1-34. ISSN 1550-7998.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for high mass dilepton resonances in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS experiment
Physics Letters B. 2011, 700(3-4), 163-180. ISSN 0370-2693.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for Supersymmetry Using Final States with One Lepton, Jets, and Missing Transverse Momentum with the ATLAS Detector in root s=7 TeV pp Collisions
Physical Review Letters. 2011, 106(13), 131802-1-131802-19. ISSN 0031-9007.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for pair production of first or second generation leptoquarks in proton-proton collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector at the LHC
Physical Review D. 2011, 83(11), 1-24. ISSN 1550-7998.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Luminosity determination in pp collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector at the LHC
European Physical Journal C. 2011, 71(4), od:1-do:37. ISSN 1434-6044.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for a Heavy Particle Decaying into an Electron and a Muon with the ATLAS Detector in root s=7 TeV pp collisions at the LHC
Physical Review Letters. 2011, 106(25), 1-18. ISSN 0031-9007.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for contact interactions in dimuon events from pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2011, 84(1), 1-18. ISSN 1550-7998.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of W gamma and Z gamma production in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2011, 2011(9), od:1-do:42. ISSN 1029-8479.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the inelastic proton-proton cross-section at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Nature Communications. 2011, 2 od:1-do:14. ISSN 2041-1723.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Limits on the production of the standard model Higgs boson in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2011, 71(9), od:1-do:30. ISSN 1434-6044.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Properties of jets measured from tracks in proton-proton collisions at center-of-mass energy root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physical Review D. 2011, 84(5), 054001-1-054001-27. ISSN 1550-7998.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
Search for heavy long-lived charged particles with the ATLAS detector in pp collisions at root s=7 TeV
Physics Letters B. 2011, 703(4), 428-446. ISSN 0370-2693.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for the Standard Model Higgs boson in the two photon decay channel with the ATLAS detector at the LHC
Physics Letters B. 2011, 705(5), 452-470. ISSN 0370-2693.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for supersymmetry in pp collisions at root s=7 TeV in final states with missing transverse momentum and b-jets
Physics Letters B. 2011, 701(4), 398-416. ISSN 0370-2693.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for supersymmetric particles in events with lepton pairs and large missing transverse momentum in root s=7 TeV proton-proton collisions with the ATLAS experiment
European Physical Journal C. 2011, 71(7), 1-19. ISSN 1434-6044.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for the Higgs Boson in the H -> WW -> l nu jj Decay Channel in pp Collisions at root s=7 TeV with the ATLAS Detector
Physical Review Letters. 2011, 107(23), 1-18. ISSN 0031-9007.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the W+W- Cross Section in root s=7 TeV pp Collisions with ATLAS
Physical Review Letters. 2011, 107(4), 1-18. ISSN 0031-9007.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for neutral MSSM Higgs bosons decaying to tau(+)tau(-) pairs in proton-proton collisions root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2011, 705(3), 174-192. ISSN 0370-2693.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for massive long-lived highly ionising particles with the ATLAS detector at the LHC
Physics Letters B. 2011, 698(5), 353-370. ISSN 0370-2693.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the production cross section for W-bosons in association with jets in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2011, 698(5), 325-345. ISSN 0370-2693.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Jakůbek, J. - Hubáček, Z. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Šolc, J. - Solar, M. - et al.
Measurement of dijet production with a veto on additional central jet activity in pp collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS. 2011, 2011(9), 1-36. ISSN 1029-8479.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of Dijet Azimuthal Decorrelations in pp Collisions at root s=7 TeV
Physical Review Letters. 2011, 106(17), od: 1-do: 17. ISSN 0031-9007.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for massive colored scalars in four-jet final states in sqrt{s} = 7 TeV proton-proton collisions with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2011, 71(12), 1828-1-1828-19. ISSN 1434-6044.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurements of underlying-event properties using neutral and charged particles in pp collisions at \sqrt{s} = 900 GeV and \sqrt{s} = 7 TeV with the ATLAS detector at the LHC
European Physical Journal C. 2011, 71(5), od: 1-24. ISSN 1434-6044.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the inclusive and dijet cross-sections of b-jets in pp collisions at sqrt{s} = 7 TeV with the ATLAS detector
European Physical Journal C. 2011, 71(12), 1-22. ISSN 1434-6044.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Krejčí, F. - Král, V. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Charged-particle multiplicities in ppinteractions measured with the ATLAS detector at the LHC
New Journal of Physics. 2011, 13 od:1-do:68. ISSN 1367-2630.
2011
Havlíček, M. - Haindl, M.
Bidirectional Texture Function Simultaneous Autoregressive Model
In: 7th International Workshop on Data - Algorithms - Decision Making. Praha: AV ČR, Ústav teorie informace a automatizace, 2011, pp. 30. DAR. Available from: http://dar.site.cas.cz/?publication=3056
2011
Veverka, P.
Suficient stochastic maximum principle for discounted control problem
In: SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2011. pp. 129-140. ISBN 978-80-01-04916-7.
2011
Franc, J.
Some computational aspects of robustifed total least squares
In: SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2011. pp. 35-47. ISBN 978-80-01-04916-7.
2011
Polívka, O. - Mikyška, J.
Numerical simulation of multicomponent compressible flow in porous medium
Journal of Math-for-Industry. 2011, 3 53-60. ISSN 1884-4774.
2011
Mach, J.
Application of the nonlinear Galerkin FEM method to the solution of the reaction diffusion equations
Journal of Math-for-Industry. 2011, 3 41-51. ISSN 1884-4774.
2011
Fučík, R. - Mikyška, J.
Mixed-hybrid finite element method for modelling two-phase flow in porous media
Journal of Math-for-Industry. 2011, 3 9-19. ISSN 1884-4774.
2011
Oberhuber, T. - Suzuki, A. - Vacata, J., - Žabka, V.
Image segmentation using CUDA implementations of the Runge-Kutta-Merson and GMRES methods
Journal of Math-for-Industry. 2011, 2011(3), 73-79. ISSN 1884-4774.
2011
Máca, R. - Beneš, M., - Tintěra, J.
Application of a degenerate diffusion method in medical image processing
Journal of Math-for-Industry. 2011, 3 33-40. ISSN 1884-4774.
2011
Oberhuber, T. - Máca, R. - Klement, V., - Loucký, J.
Software tools for left ventricle segmentation
[Software] 2011.
2011
Oberhuber, T. - Kučera, S.
Cameo - Cardiac Motion Estimator
[Software] 2011.
2011
Strachota, P. - Oberhuber, T., - Flaška, J.
Dicom Presenter
[Software] 2011.
2011
Dos Santos, S. - Farová, Z. - Kůs, V., - Převorovský, Z.
Echodentography Based on Nonlinear Time Reversal Tomography : Ultrasonic Nonlinear Signature Identification
In: ICU 2011 International Congress on Ultrasonics, Book of Abstracts. Gdansk: University of Gdansk Publishing, 2011. pp. 178-179. ISBN 978-83-7531-215-7.
2011
Hanousková, J.
Generalized Cramér - von Mises distance estimators
In: SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2011. pp. 69-76. ISBN 978-80-01-04916-7.
2011
Farová, Z. - Kůs, V.
Information-Divergence Based Methods for Acoustic Micro-Defect Identification in Materials
ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA. 2011, 2011(97), 73. ISSN 1610-1928.
2011
Záveský, M. - Kůs, V.
Geodetic curves on combined surfaces for acoustic emission crack detection
In: SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2011. pp. 141-149. ISBN 978-80-01-04916-7.
2011
Papoušková, J. - Kůs, V., - Dos Santos, S.
Structure identification by means of density estimation in PM space
In: SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2011. pp. 101-111. ISBN 978-80-01-04916-7.
2011
Hanáková, L. - Kůs, V. - Hanousková, J., - Morales, D.
Minimum Distance Based Robust Identification of the Unknown Statistical Model
In: SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2011. pp. 55-68. ISBN 978-80-01-04916-7.
2011
Duchéne, B. - Kůs, V., - Záveský, M.
Geometric Tangent Method for Geodetic Curves Construction with Applications in Acoustic Emission
In: SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2011. pp. 17-23. ISBN 978-80-01-04916-7.
2011
Ceppe, A. - Kůs, V., - Záveský, M.
A-star Mesh Based Initialization Algorithm for Functional Iteration and Newton-Raphson Procedure in Acoustic Emission
In: SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2011. pp. 9-15. ISBN 978-80-01-04916-7.
2011
Kůs, V.
Statistical and Numerical Techniques of Classification of Acoustic Sources: Generalized Phi-Divergence Applications in Acoustic Emission
[Unpublished Lecture] CISLA 2011 conference (invited lecture); ENIVL Blois; France. 2011-11-08.
2011
Kůs, V. - Záveský, M.
Numerical Tests on Acoustic Emission Localizing Techniques for Anodized Aluminium Watering Can
In: Proceedings of NDE for Safety / Defektoskopie 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. pp. 261-268. CNDT. ISBN 978-80-214-4358-7.
2011
Kůs, V. - Tláskal, J.
Sensitivity of Acoustic Emission Classification under Distribution Mixtures
Forum Statisticum Slovacum. 2011, 8(7), 103-109. ISSN 1336-7420.
2011
Záveský, M. - Kůs, V.
Geodetic Iterative Methods for Nonlinear Acoustic Sources Localization: Application to Cracks Effects Detected with Acoustic Emission
In: Proceedings of VIth Workshop "NDT in Progress", International Meeting of NDT Experts. Brno: Brno University of Technology, 2011. pp. 333-340. ISBN 978-80-214-4339-6.
2011
Kůs, V. - Papoušková, J., - Dos Santos, S.
Euclidean L-2 Measure used in PM Space Density Identification of Material Structure
In: Proceedings of VIth Workshop "NDT in Progress", International Meeting of NDT Experts. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 157-165. ISBN 978-80-214-4339-6.
2011
Kůs, V. org. - Hobza, T. org., - Krbálek, M. org.
SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems
[Conference Hosting] 2011.
2011
Klika, V. - Maršík, F.
Feasible prediction of bone remodelling using modelling techniques
Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2011, 18(1+2), 26-41. ISSN 1212-4575.
2011
Matějů, M.
Statistical Analysis of Traffic Time Series
In: SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2011, pp. 93-100. ISBN 978-80-01-04916-7.
2011
Matějů, M.
Derivation of time-headway distribution of thermodynamical traffic model and semi-Poisson improvement
In: Sborník příspěvků 19. matematické konference studentů na VŠTEZ. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, pp. 15-25.
2011
Schmidt, J. - Krbálek, M.
Stochastické metody v kvantitativní sociodynamice
Praha: Defense date 2011-06-08. Master Thesis. Nakladatelství ČVUT.
2011
Dombek, D.
Antimorphisms generating (-beta)-integers
In: Doktorandské dny 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. pp. 25-29. ISBN 978-80-01-04907-5.
2011
Veselý, M.
Úvod do náhodných matic
Informační Bulletin České statistické společnosti. 2011, 1(1), 1-10. ISSN 1210-8022.
2011
Starosta, Š.
Circular D0L-systems, their critical exponent and factor complexity
In: Doktorandské dny 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. pp. 223-232. ISBN 978-80-01-04907-5.
2011
Krbálek, M.
Socio-fyzikální modelování dynamiky dopravního proudu
Praha: 2011. Associate Professor Thesis. Nakladatelství ČVUT.
2011
Veselý, M.
Algoritmus pro hledání vlastních čísel kvaternionových matic
In: Sborník příspěvků 19. matematické konference studentů na VŠTEZ. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. pp. 1-13.
2011
Veselý, M.
Spectral properties of band random matrices over C and H division rings
In: SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2011. pp. 14-24. ISBN 978-80-01-04916-7.
2011
Krbálek, M. - Kittanová, K.
Lattice thermodynamic model for vehicular congestions
Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2011, 2011(20), 398-405. ISSN 1877-0428.
2011
Farová, Z. - Převorovský, Z. - Kůs, V., - Dos Santos, S.
Experimental Signal Deconvolution in Acoustic Emission Identification Setup
In: Proceedings of VIth Workshop "NDT in Progress", International Meeting of NDT Experts. Brno: Brno University of Technology, 2011. pp. 33-40. ISBN 978-80-214-4339-6.
2011
Farová, Z. - Převorovský, Z. - Kůs, V., - Dos Santos, S.
Elastodynamic Properties and Signal Propagation in Materials within Time Reversal Acoustics
In: SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2011. pp. 25-33. ISBN 978-80-01-04916-7.
2011
Farová, Z. - Kůs, V., - Dos Santos, S.
Information-Divergence Based Methods for Acoustic Micro-Defect Identification in Materials
In: Proceedings of Forum Acusticum 2011. Madrid: European Acoustics Association, 2011. pp. 991-996. Danish Acoustical Society. ISSN 2221-3767. ISBN 978-84-694-1520-7.
2011
Kittanová, K.
Analýza pravděpodobnostního rozdělení ve více-segmentovém buněčném termodynamickém modelu
In: Doktorandské dny 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. pp. 117-126. ISBN 978-80-01-04907-5.
2011
Kittanová, K.
Lighthill-Whitham traffic model and analytical solution
In: SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2011. pp. 85-92. ISBN 978-80-01-04916-7.
2011
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Heighest Weight Representation for Sklyanin Alegebra sl(3)(u) with Application to the Gaudin Model
Physics of Atomic Nuclei. 2011, 74(6), 863-869. ISSN 1063-7788.
2011
Burdík, Č. - Navrátil, O.
The New Formulas for the Eigenvectors of the Gaudin Model in the so(5) Case
Physics of Atomic Nuclei. 2011, 74(6), 852-862. ISSN 1063-7788.
2011
Hobza, T. - Esteban, M. D. - Herrador, M., - Morales, D.
An Area-Level Model with Fixed or Random Domain Effects in Small Area Estimation Problems
In: Modern Mathematical Tools and Techniques in Capturing Complexity. Berlin: Springer-Verlag, 2011. p. 303-314. ISSN 1860-0832. ISBN 978-3-642-20852-2.
2011
Hrabák, P.
Time-headway distribution of Totally Asymmetric Exclusion Process with Nearest-Particle Interaction
In: SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2011. pp. 77-84. ISBN 978-80-01-04916-7.
2011
Hobza, T. - Morales, D.
Small area estimation of poverty proportions under random regression coefficient models
In: Modern Mathematical Tools and Techniques in Capturing Complexity. Berlin: Springer-Verlag, 2011. p. 315-328. ISSN 1860-0832. ISBN 978-3-642-20852-2.
2011
Hobza, T. ed.
SPMS 2011 Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings
Křižánky, 2011-06-27/2011-07-02. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2011. ISBN 978-80-01-04916-7.
2011
Balková, L.
Nahlédnutí pod pokličku kombinatoriky na nekonečných slovech
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2011, 56(1), 9-18. ISSN 0032-2423.
2011
Pelantová, E. - Starosta, Š.
Nestandardní zápisy čísel
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2011, 56(4), 276-289. ISSN 0032-2423.
2011
Pelantová, E. - Svobodová, M., - Frougny, Ch.
Parallel addition in non-standard numeration systems
Theoretical Computer Science. 2011, 412(41), 5714-5727. ISSN 0304-3975.
2011
Abazov, V. M. - Abbott, B. - Acharya, B. S. - Adams, M. - Adams, T. - Augsten, K. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurements of single top quark production cross sections and vertical bar V(tb)vertical bar in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2011, 84(11), 112001-1-112001-11. ISSN 1550-7998.
2011
Hrabák, P.
Analysis of Microstruture of the Totally Asymmetric Simple Exclusion Process with Respect to Traffic Flow Modeling
In: Doktorandské dny 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. pp. 75-77. ISBN 978-80-01-04907-5.
2011
Hrabák, P. - Krbálek, M.
Distance- and Time-headway Distribution for Totally Asymmetric Simple Exclusion Process
Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2011, 2011(20), 406-416. ISSN 1877-0428.
2011
Hanousková, J.
Cramér - von Mises Type Estimators
In: Doktorandské dny 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. pp. 43-45. ISBN 978-80-01-04907-5.
2011
Mikyška, J. - Firoozabadi, A.
Application of High-Resolution Methods in Compositional Simulations
Procedia Computer Science. 2011, 4(4), 928-937. ISSN 1877-0509.
2011
Marková, K. - Mikyška, J.
New Thermodynamic Formulation for Phase-Splitting at Constant Temperature, Moles, and Volume
In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2011. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2011. pp. 69-72. ISBN 978-80-87012-32-1.
2011
Polívka, O. - Mikyška, J.
Numerical Modeling of Multicomponent Flow in the Subsurface
In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2011. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2011. pp. 93-96. ISBN 978-80-87012-32-1.
2011
Polívka, O. - Mikyška, J.
Numerický model pro výpočet proudění směsi v porézním prostředí
In: Doktorandské dny 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. pp. 175-184. ISBN 978-80-01-04907-5.
2011
Marková, K. - Mikyška, J.
Rovnovážné fázové přechody při konstantním objemu
In: Doktorandské dny 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. pp. 135-143. ISBN 978-80-01-04907-5.
2011
Fučík, R. - Mikyška, J.
Discontinuous Galerkin and Mixed-Hybrid Finite Element Approach to Two-Phase Flow in Heterogeneous Porous Media with Different Capillary Pressures
Procedia Computer Science. 2011, 4(4), 908-917. ISSN 1877-0509.
2011
Hoang, D. - Beneš, M.
Phase-Field Modelling of Heteroepitaxial Growth
In: Doktorandské dny 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. pp. 67-73. ISBN 978-80-01-04907-5.
2011
Máca, R. - Beneš, M.
Application of a Degenerate Diffusion Method in Medical Image Processing
In: Doktorandské dny 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. pp. 127-133. ISBN 978-80-01-04907-5.
2011
Žabka, V. - Oberhuber, T.
Implementation of the Schur Complement Method for the Stokes Problem
In: Doktorandské dny 2011. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011. pp. 295-303. ISBN 978-80-01-04907-5.
2011
Beneš, M. - Yazaki, S., - Kimura, M.
Computational studies of non-local anisotropic Allen-Cahn equation
Mathematica Bohemica. 2011, 136(4), 429-437. ISSN 0862-7959.
2011
Fučík, R. - Mikyška, J.
Numerical Investigation of Dynamic Capillary Pressure in Two-Phase Flow in Porous Medium
Mathematica Bohemica. 2011, 136(4), 395-403. ISSN 0862-7959.
2011
Klika, V. - Maršík, F.
Feasible Simulation of Diseases Related to Bone Remodelling and of Their Treatment
In: Theoretical Biomechanics. Rijeka: InTech, 2011. p. 187-210. ISBN 978-953-307-851-9.
2011
Klika, V.
Počítačové modelování tkáňové přestavby
Československý časopis pro fyziku. 2011, 61(5), 272-277. ISSN 0009-0700.
2011
Ambrož, P. ed. - Masáková, Z. ed.
Doktorandské dny 2011
Praha, 2011-11-11/2011-11-25. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2011. ISBN 978-80-01-04907-5.
2011
Dombek, D.
Substitutions over infinite alphabet generating (-beta)-integers
In: Proceedings 8th International Conference Words 2011. Sydney: Open Publishing Association, 2011. pp. 115-121. Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science. ISSN 2075-2180.
2011
Ambrož, P. ed. - Holub, Š. ed., - Masáková, Z. ed.
Proceedings 8th International Conference Words 2011
Prague, 2011-09-12/2011-09-16. Sydney: Open Publishing Association, 2011. Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science. ISSN 2075-2180.
2011
Ambrož, P. org. - Balková, L. org. - Dombek, D. org. - Holub, Š. org. - Klouda, K. org. - Krbálek, M. org. - Masáková, Z. org. - Pelantová, E. org., - Starosta, Š. org.
WORDS 2011: 8th International Conference on Words
[Conference Hosting] 2011.
2011
Balková, L.
Paul Erdos: Život v citátech
Učitel matematiky. 2011, 19(4 (80)), 227-237. ISSN 1210-9037.
2011
Myslivec, R. - Klika, V. - Zemková, D. - Maříková, A., - Mařík, I.
Prediction of suitable time instant for external fixation removal in distraction osteogenesis according to a simple biomechanical model
Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2011, 18(3+4), 328-333. ISSN 1212-4575.
2011
Strachota, P. - Beneš, M.
A Multipoint Flux Approximation Finite Volume Scheme for Solving Anisotropic Reaction-Diffusion Systems in 3D
In: Finite Volumes for Complex Applications VI, Problems & Perspectives. Berlin: Springer-Verlag, 2011. pp. 741-749. Springer Proceedings in Mathematics. ISSN 2190-5614. ISBN 978-3-642-20670-2.
2011
Hanousková, J. - Kůs, V.
Consistency and robustness of Cramér-von Mises type estimators
In: Book of Abstracts of the 17th European Young Statisticians Meeting. Lisabon: Univesidade Nova de Lisboa - Faculdade de ciencias e technologia, 2011. pp. 50. ISBN 978-972-8893-26-2.
2011
Fiala, P. - Rost, M. - Španihel, V., - Virius, M.
C++ Source Code Generation in Visual Paradigm Suite
In: Objekty 2011. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, 2011, pp. 81-89. ISBN 978-80-554-0432-5.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for a heavy neutral gauge boson in the dielectron channel with 5.4 fb(-1) of p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2011, 695(1-4), 88-94. ISSN 0370-2693.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Determination of the Width of the Top Quark
Physical Review Letters. 2011, 106(2), ISSN 0031-9007.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Precise Study of the Z/gamma* Boson Transverse Momentum Distribution in p(p)over-bar Collisions Using a Novel Technique
Physical Review Letters. 2011, 106(12), ISSN 0031-9007.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for neutral Higgs bosons in the multi-b-jet topology in 5.2 fb(-1) of p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2011, 698(2), 97-104. ISSN 0370-2693.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for W' -> tb resonances with left- and right-handed couplings to fermions D0 Collaboration
Physics Letters B. 2011, 699(3), 145-150. ISSN 0370-2693.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Bounds on an Anomalous Dijet Resonance in W plus jets Production in p(p)over-bar Collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2011, 107(1), ISSN 0031-9007.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the ZZ production cross section in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2011, 84(1), ISSN 1550-7998.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for flavor changing neutral currents in decays of top quarks
Physics Letters B. 2011, 701(3), 313-320. ISSN 0370-2693.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the anomalous like-sign dimuon charge asymmetry with 9 fb(-1) of p(p)over-bar collisions
Physical Review D. 2011, 84(5), ISSN 1550-7998.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the WZ -> lvll cross section and limits on anomalous triple gauge couplings in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2011, 695(1-4), 67-73. ISSN 0370-2693.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for pair production of the scalar top quark in the electron plus muon final state
Physics Letters B. 2011, 696(4), 321-327. ISSN 0370-2693.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the W boson helicity in top quark decays using 5.4 fb(-1) of p(p)over-bar collision data
Physical Review D. 2011, 83(3), ISSN 1550-7998.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Single Vectorlike Quarks in p(p)over-bar Collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2011, 106(8), ISSN 0031-9007.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the ratio of inclusive cross sections sigma(p(p)over-bar -> Z plus b-quark jet)/sigma(p(p)over-bar -> Z plus jet) at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2011, 83(3), ISSN 1550-7998.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Azimuthal decorrelations and multiple parton interactions in gamma+2 jet and gamma+3 jet events in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2011, 83(5), ISSN 1550-7998.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for W H associated production in 5.3 fb(-1) of p(p)over-bar collisions at the Fermilab Tevatron
Physics Letters B. 2011, 698(1), 6-13. ISSN 0370-2693.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for the Standard Model Higgs Boson in the H -> WW -> lvq '(q)over-bar Decay Channel
Physical Review Letters. 2011, 106(17), ISSN 0031-9007.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of color flow in t(t)over-bar events from p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2011, 83(9), ISSN 1550-7998.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Resonant WW and WZ Production in p(p)over-bar Collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2011, 107(1), ISSN 0031-9007.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of Spin Correlation in t(t)over-bar Production Using a Matrix Element Approach
Physical Review Letters. 2011, 107(3), ISSN 0031-9007.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the top quark pair production cross section in the lepton plus jets channel in proton-antiproton collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2011, 84(1), ISSN 1550-7998.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of sin(2)theta(l)(eff) and Z-light quark couplings using the forward-backward charge asymmetry in p(p)over-bar -> Z/gamma* -> e(+)e(-) events with L=5.0 fb(-1) at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2011, 84(1), ISSN 1550-7998.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of spin correlation in t(t)over-bar production using dilepton final states
Physics Letters B. 2011, 702(1), 16-23. ISSN 0370-2693.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the production fraction times branching fraction f(b -> Lambda(b)) . B(Lambda(b) -> J/psi Lambda)
Physical Review D. 2011, 84(3), ISSN 1550-7998.
2011
Hanousková, J. - Kůs, V.
Consistency and robustness of Cramér-von Mises type estimators
In: Proceedings of the 17th European Young Statisticians Meeting. Lisabon: Univesidade Nova de Lisboa - Faculdade de ciencias e technologia, 2011. pp. 99-103. ISBN 978-972-8893-27-9.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Precise measurement of the top-quark mass from lepton plus jets events at D0
Physical Review D. 2011, 84(3), ISSN 1550-7998.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for a Fourth Generation t ' Quark in p(p)over-bar Collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2011, 107(8), ISSN 0031-9007.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Precise Measurement of the Top Quark Mass in the Dilepton Channel at D0
Physical Review Letters. 2011, 107(8), ISSN 0031-9007.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Neutral Minimal Supersymmetric Standard Model Higgs Bosons Decaying to Tau Pairs Produced in Association with b Quarks in p(p)over-bar Collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2011, 107(12), ISSN 0031-9007.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Direct measurement of the mass difference between top and antitop quarks
Physical Review D. 2011, 84(5), ISSN 1550-7998.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Precision Measurement of the Ratio B(t -> Wb)/B(t -> Wq) and Extraction of V(tb)
Physical Review Letters. 2011, 107(12), ISSN 0031-9007.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Vokáč, P., - Šimák, V.
Determination of the pole and (MS)over-bar masses of the top quark from the t(t)over-bar cross section
Physics Letters B. 2011, 703(4), 422-427. ISSN 0370-2693.
2011
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Vokáč, P., - Šimák, V.
Search for a Fermiophobic and Standard Model Higgs Boson in Diphoton Final States
Physical Review Letters. 2011, 107(15), ISSN 0031-9007.
2011
Pelantová, E. - Starosta, Š.
Infinite words rich and almost rich in generalized palindromes
In: Developments in Language Theory, 15th International Conference, DLT 2011, Milan, Italy, July 19-22, 2011, Proceedings. Berlin: Springer-Verlag, 2011. pp. 406-416. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-22320-4.
2011
Balková, L. - Pelantová, E., - Starosta, Š.
On Brlek-Reutenauer conjecture
Theoretical Computer Science. 2011, 412(41), 5649-5655. ISSN 0304-3975.
2011
Kalvoda, T. - Šťovíček, P.
A charged particle in a homogeneous magnetic field accelerated by a time-periodic Aharonov-Bohm flux
Annals of Physics. 2011, 326(10), 2702-2716. ISSN 0003-4916.
2011
Hrabák, P.
The Totally Asymmetric Exclusion Process in Two-Dimensional Finite Lattice, Comparison of Density Profiles
In: Mathematical Results in Quantum Physics: Proceedings of the QMath11 Conference. Singapore: World Scientific Publishing, Ltd., 2011. pp. 265. ISBN 978-981-4350-35-8.
2011
Oberhuber, T. - Vacata, J. V., - Suzuki, A.S.
New Row-grouped CSR format for storing the sparse matrices on GPU with implementation in CUDA
Acta Technica CSAV. 2011, 56(4), 447-466. ISSN 0001-7043.
2011
Oberhuber, T. - Suzuki, A. S., - Žabka, V.
The CUDA implentation of the method of lines for the curvature dependent flows
Kybernetika. 2011, 47(2), 251-272. ISSN 0023-5954.
2011
Dombek, D. - Masáková, Z., - Pelantová, E.
Number representation using generalized (-β)-transformation
Theoretical Computer Science. 2011, 412(48), 6653-6665. ISSN 0304-3975.
2011
Masáková, Z. - Pelantová, E.
Ito-Sadahiro numbers vs. Parry numbers
Acta Polytechnica. 2011, 51(4), 59-64. ISSN 1210-2709.
2011
Mikyška, J. - Firoozabadi, A.
A New Thermodynamic Function for Phase-Splitting at Constant Temperature, Moles, and Volume
AICHE Journal. 2011, 57(7), 1897-1904. ISSN 0001-1541.
2011
Tichavský, P. - Zima, M., - Krajča, V.
Automatic Removal of Sparse Artifacts in Electroencephalogram
In: Proceedings of the International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing - BIOSIGNALS 2011. Madeira: SciTePress, 2011. p. 530-535. ISBN 978-989-8425-35-5.
2011
Liska, R. - Kuchařík, M. - Limpouch, J. - Renner, O. - Váchal, P. - Bednárik, Ľ., - Velechovský, J.
ALE Method for Simulations of Laser-Produced Plasmas
In: Finite Volumes for Complex Applications VI, Problems & Perspectives. Berlin: Springer-Verlag, 2011. pp. 57-73. Springer Proceedings in Mathematics. ISSN 2190-5614. ISBN 978-3-642-20670-2.
2011
Asch, J. - Šťovíček, P., - Kalvoda, T.
Resonant cyclotron acceleration of particles by a time periodic singular flux tube
SIAM JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS. 2011, 71(3), 829-853. ISSN 0036-1399.
2011
Fiala, P. - Rost, M. - Španihel, V., - Virius, M.
Development of Modern Application for In-Vitro Diagnostics
In: 37th Software Development 2011. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. pp. 19-26. ISBN 978-80-248-2425-3.
2011
Pošta, S. - Havlíček, M.
Center of quantum algebra Uq'(so 3)
Journal of Mathematical Physics. 2011, 52(4), ISSN 0022-2488.
2011
Lenz, D. - Masáková, Z., - Pelantová, E.
Note on powers in three interval exchange transformations
Theoretical Computer Science. 2011, 412(29), 3788-3794. ISSN 0304-3975.
2011
Krbálek, M. - Hrabák, P.
Inter-particle gap distribution and spectral rigidity of totally asymmetric simple exclusion process with open boundaries
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2011, 44(17), 175203-175224. ISSN 1751-8113.
2011
Ambrož, P. - Frid, A. - Masáková, Z., - Pelantová, E.
On the number of factors in codings of three interval exchange
Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science. 2011, 13(3), 51-66. ISSN 1462-7264.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Search for quark contact interactions in dijet angular distributions in pp collisions at s=7 TeV measured with the ATLAS detector
Physics Letters B. 2011, 694(4-5), 327-345. ISSN 0370-2693.
2011
Hobza, T. - Morales, D. - Esteban, M.D., - Herrador, M.
A Fay-Herriot Model with Different Random Effect Variances
Communication in Statistics-Theory and Method. 2011, 40(5), 785-797. ISSN 0361-0926.
2011
Balková, L. - Pelantová, E., - Klouda, K.
Critical Exponent of Infinite Words Coding Beta-integers Associated with Non-simple Parry Numbers
Integers: Electronic Journal of Combinatorial Number Theory. 2011, 11b 1-25. ISSN 1553-1732.
2011
Balková, L. - Turek, O., - Břinda, K.
Abelian Complexity of Infinite Words Associated with Quadratic Parry Numbers
Theoretical Computer Science. 2011, 412(45), 6252-6260. ISSN 0304-3975.
2011
Balková, L. - Pelantová, E., - Starosta, Š.
Infinite words with finite defect
Advances in Applied Mathematics. 2011, 47(3), 562-574. ISSN 0196-8858.
2011
Masáková, Z. - Pelantová, E., - Vávra, T.
Arithmetics in number systems with a negative base
Theoretical Computer Science. 2011, 412(8-10), 835-845. ISSN 0304-3975.
2011
Masáková, Z. - Vávra, T.
Arithmetics in Numeration Systems with Negative Quadratic Base
Kybernetika. 2011, 47(1), 74-92. ISSN 0023-5954.
2011
Košťáková, P. - Šťovíček, P.
Noncommutative Bloch analysis of Bochner Laplacians with nonvanishing gauge fields
Journal of Geometry and Physics. 2011, 61(3), 727-744. ISSN 0393-0440.
2011
Štampach, F. - Šťovíček, P.
On the eigenvalue problem for a particular class of finite Jacobi matrices
Linear Algebra and Its Applications. 2011, 434(5), 1336-1353. ISSN 0024-3795.
2011
Starosta, Š.
On theta-palindromic richness
Theoretical Computer Science. 2011, 412(12-14), 1111-1121. ISSN 0304-3975.
2011
Aad, G. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Abdinov, O. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Šolc, J. - Solar, M. - et al.
Search for squarks and gluinos using final states with jets and missing transverse momentum with the ATLAS detector in root s=7 TeV proton-proton collisions
Physics Letters B. 2011, 701(2), 186-203. ISSN 0370-2693.
2011
Straka, R. - Makovička, J., - Beneš, M.
Numerical Simulation of NO Production in Pulverized Coal Fired Furnace
Environment Protection Engineering. 2011, 37(2), 13-22. ISSN 0324-8828.
2011
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holy, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
Readiness of the ATLAS Tile Calorimeter for LHC collisions
European Physical Journal C. 2010, 70(4), 1193-1236. ISSN 1434-6044.
2010
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Augsten, K. - Holy, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - et al.
The ATLAS Inner Detector commissioning and calibration
European Physical Journal C. 2010, 70(3), 1-35. ISSN 1434-6044.
2010
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Augsten, K. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Šimák, V. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Šolc, J. - et al.
Measurement of the W -> lv and Z/gamma* -> ll production cross sections in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector
Journal of High Energy Physics. 2010, 1012(12), 060-1-060-65. ISSN 1126-6708.
2010
Franc, J.
Robust estimators of linear regression model when orthogonality condition is breaking
In: SPMS 2010 Stochastic and Physical Monitoring Systems. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. p. 51-62. ISBN 978-80-01-04641-8.
2010
Hobza, T. ed.
Stochastic and Physical Monitoring Systems
Děčín, 2010-06-27/2010-07-03. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. ISBN 978-80-01-04641-8.
2010
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for New Fermions ("Quirks'') at the Fermilab Tevatron Collider
Physical Review Letters. 2010, 105(21), 211803-1-211803-6. ISSN 0031-9007.
2010
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Events with Leptonic Jets and Missing Transverse Energy in p(p)ove r-bar Collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2010, 105(21), 211802-1-211802-7. ISSN 0031-9007.
2010
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Diphoton Events with Large Missing Transverse Energy in 6.3 fb(-1) of p(p)over-bar Collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2010, 105(22), 221802-1-221802-8. ISSN 0031-9007.
2010
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for ZH -> l(+)l(-) b(b)over-bar Production in 4.2 fb(-1) of p(p)over-b ar Collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2010, 105(25), 251801-1-251801-7. ISSN 0031-9007.
2010
Matějů, M.
Derivation of time-headway distribution of thermodynamical traffic model
In: SPMS 2010 Stochastic and Physical Monitoring Systems. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 15-25. ISBN 978-80-01-04641-8.
2010
Veselý, M.
Spectral properties of non-gaussian random matrices
In: SPMS 2010 Stochastic and Physical Monitoring Systems. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 1-12. ISBN 978-80-01-04641-8.
2010
Veselý, M.
Spektrální vlastnosti neugassovských náhodných matic
In: Sborník 18.konference studentů v matematice na školách VŠTEZ. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 1-10.
2010
Fučík, R.
Advanced Numerical Methods for Modelling Two-Phase Flow in Heterogeneous Porous Media
Praha: Defense date 2010-11-12. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2010
Pauš, P. - Beneš, M., - Kratochvíl, J.
Discrete Dislocation Dynamics and Mean Curvature Flow
In: Numerical Mathematics and Advanced Applications. ENUMATH 2009. Berlin: Springer, 2010. p. 721-728. ISBN 978-3-642-11794-7.
2010
Havlíček, M. - Pošta, S.
Central Elements of Quantum Deformations
In: XXIX Workshop on Geometric Methods in Physics. Melville, New York: American Institute of Physics, 2010. pp. 125-130. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-0861-6.
2010
Aad, G. - Abat, E. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - Štekl, I. - Tureček, D. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - et al.
Charged-particle multiplicities in pp interactions at root s=900 GeV measured with the ATLAS detector at the LHC ATLAS Collaboration
Physics Letters B. 2010, 688(1), 21-42. ISSN 0370-2693.
2010
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - Štekl, I. - Tureček, D. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - et al.
The ATLAS Simulation Infrastructure
European Physical Journal C. 2010, 70(3), 823-874. ISSN 1434-6044.
2010
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - Štekl, I. - Tureček, D. - Horažďovský, T. - Sopko, B. - Vacek, V. - Kohout, Z. - Augsten, K. - et al.
Readiness of the ATLAS liquid argon calorimeter for LHC collisions
European Physical Journal C. 2010, 70(3), 723-753. ISSN 1434-6044.
2010
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - Štekl, I. - Tureček, D. - Horažďovský, T. - Sopko, B. - Vacek, V. - Kohout, Z. - Augsten, K. - et al.
Drift Time Measurement in the ATLAS Liquid Argon Electromagnetic Calorimeter using Cosmic Muons
European Physical Journal C. 2010, 70(3), 755-785. ISSN 1434-6044.
2010
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - Štekl, I. - Tureček, D. - Horažďovský, T. - Kohout, Z. - Sopko, B. - Vacek, V. - Augsten, K. - et al.
The ATLAS Inner Detector commissioning and calibration
European Physical Journal C. 2010, 70(3), 787-821. ISSN 1434-6044.
2010
Aad, G. - Abbot, B. - Abdallah, J. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - Štekl, I. - Tureček, D. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Kohout, Z. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - et al.
Commissioning of the ATLAS Muon Spectrometer with cosmic rays
European Physical Journal C. 2010, 70(3), 875-916. ISSN 1434-6044.
2010
Aad, G. - Abbot, B. - Abdallah, J. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - Štekl, I. - Tureček, D. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Kohout, Z. - Hubáček, Z. - Vlasák, M. - et al.
Readiness of the ATLAS Tile Calorimetr for LHC collisions
European Physical Journal C. 2010, 70(4), 1193-1236. ISSN 1434-6044.
2010
Veverka, P.
Backward stochastic differential equations and its application to stochastic control
In: SPMS 2010 Stochastic and Physical Monitoring Systems. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 181-189. ISBN 978-80-01-04641-8.
2010
Farová, Z. - Krbálek, M. opon., - Kůs, V.
Statistické metody odhadu hustot a klasifikace signálů
Praha: Defense date 2010-06-08. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2010
Krbálek, M.
Discrete thermodynamical modelling of traffic streams
In: World Conference on Transport Research (Selcted Proceedings). Lisbon: Instituto Superior Técnico, Technical University of Lisbon, 2010, pp. 1-16. ISBN 978-989-96986-1-1.
2010
Krbálek, M.
Time clearance distribution and associated spectral rigidity of thermodynamic traffic gas
In: SPMS 2010 Stochastic and Physical Monitoring Systems. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 121-133. ISBN 978-80-01-04641-8.
2010
Burdík, Č. - Gevorkyan, A., - Oganasyan, K.B
Quantum Harmonic Oscillator Subjected to Quantum Vacuum Fluctuations
In: QUANTUM THEORY: RECONSIDERATION OF FOUNDATIONS - 5. New York: AIP Conference Proceedings, 2010. pp. 251-258. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-0777-0.
2010
Krbálek, M.
Analytical derivation of time spectral rigidity for thermodynamic traffic gas
Kybernetika. 2010, 46(6), 1108-1121. ISSN 0023-5954.
2010
Hrabák, P. - Krbálek, M., - Kalvoda, T. opon.
Asymetrický jednoduchý vylučovací proces, řešení a modifikace
Praha: Defense date 2010-06-08. Master Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2010
Zerola, M.
Building Efficient Data Planner for Peta-scale Science
In: Doktorandské dny 2010. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010, pp. 265-272. ISBN 978-80-01-04644-9.
2010
Zeman, J.
Comparison of Trading Algorithms
In: Doktorandské dny 2010. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010. pp. 255-264. ISBN 978-80-01-04644-9.
2010
Veverka, P.
Backward Stochastic Differential Equations and its Application to Stochastic Control
In: Doktorandské dny 2010. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010. pp. 233-242. ISBN 978-80-01-04644-9.
2010
Štampach, F.
The Characteristic Function for a Particular Class of Infinite Jacobi Matrices
In: Doktorandské dny 2010. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010. pp. 179-189. ISBN 978-80-01-04644-9.
2010
Jahoda, F.
Porovnání existujících NoSQL DBMS z hlediska škálovatelnosti
In: Doktorandské dny 2010. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010, pp. 89-93. ISBN 978-80-01-04644-9.
2010
Franc, J.
Robustified total least squares
In: Doktorandské dny 2010. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010, pp. 47-57. ISBN 978-80-01-04644-9.
2010
Dedecius, K. - Nagy, I., - Hofman, R.
Modelling of Traffic Intensities
In: Proceedings of the 18th Annual Conference Technical Computing Bratislava. Bratislava: Systémy priemyselnej informatiky s.r.o., 2010, pp. 1-9. ISBN 978-80-970519-0-7.
2010
Klouda, K. - Frougny, C.
Rational Base Number Systems for p-adic numbers
In: Proceedings of the 13th Mons Theoretical Computer Days. Amiens: U.F.R. Sciences, 2010. pp. 171-182.
2010
Hejda, T.
Morphisms preserving the set of words coding three interval exchange
In: Proceedings of the 13th Mons Theoretical Computer Days. Amiens: U.F.R. Sciences, 2010. pp. 162-171.
2010
Ambrož, P. - Dombek, D. - Masáková, Z., - Pelantová, E.
Numbers with integer expansions in the numeration system with negative base
In: Proceedings of the 13th Mons Theoretical Computer Days. Amiens: U.F.R. Sciences, 2010. pp. 1-8.
2010
Kůs, V. org. - Hobza, T. org., - Krbálek, M. org.
SPMS 2010 Stochastic and Physical Monitoring Systems
[Conference Hosting] 2010.
2010
Frýdlová, I.
Modified Power Divergence Estimators and Their Performances in Normal Models
In: FernStat_CZ 2010 Sborník příspěvků. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2010. pp. 28-33. ISBN 978-80-7414-284-0.
2010
Frýdlová, I.
Performances of Modified Power Divergence Estimators in Normal Models of Location
In: SPMS 2010 Stochastic and Physical Monitoring Systems. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 63-72. ISBN 978-80-01-04641-8.
2010
Tláskal, J.
Clustering via the Distribution Mixtures
In: Doktorandské dny 2010. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010. pp. 191-200. ISBN 978-80-01-04644-9.
2010
Frýdlová, I.
Performances of Modified Power Divergence Estimators in Normal Models
In: Doktorandské dny 2010. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010. pp. 59-68. ISBN 978-80-01-04644-9.
2010
Záveský, M.
Geodesic curves on surfaces with applications in AE
In: SPMS 2010 Stochastic and Physical Monitoring Systems. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 191-194. ISBN 978-80-01-04641-8.
2010
Tláskal, J.
Model based clustering via the distribution mixtures
In: SPMS 2010 Stochastic and Physical Monitoring Systems. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 163-170. ISBN 978-80-01-04641-8.
2010
Farová, Z.
Statistical Methods in Signal Processing and Discrimination
In: SPMS 2010 Stochastic and Physical Monitoring Systems. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 35-44. ISBN 978-80-01-04641-8.
2010
Demut, R.
Minimum pseudodistance estimators
In: SPMS 2010 Stochastic and Physical Monitoring Systems. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 1-10. ISBN 978-80-01-04641-8.
2010
Farová, Z. - Kůs, V.
Nonstandard methods for acoustic micro-defect identification in materials
NDT Welding Bulletin. 2010, 20(3), 12-13. ISSN 1213-3825.
2010
Tláskal, J. - Kůs, V.
Material micro-defect classification in acoustic emission framework
NDT Welding Bulletin. 2010, 20(3), 28-29. ISSN 1213-3825.
2010
Farová, Z. - Kůs, V.
STATISTICAL METHODS IN SIGNAL PROCESSING AND DISCRIMINATION
In: DEFEKTOSKOPIE 2010 NDE for Safety PROCEEDINGS 40th International Conference. Brno: Brno University of Technology, 2010. pp. 39-47. ISBN 978-80-214-4182-8.
2010
Kůs, V. - Tláskal, J.
GENERALIZED PHI-DIVERGENCES AND EM-ALGORITHM IN ACOUSTIC EMISSION
In: DEFEKTOSKOPIE 2010 NDE for Safety PROCEEDINGS 40th International Conference. Brno: Brno University of Technology, 2010. pp. 307-316. ISBN 978-80-214-4182-8.
2010
Kůs, V.
Stochastic Convergences in Divergences
In: SPMS 2010 Stochastic and Physical Monitoring Systems. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 135-145. ISBN 978-80-01-04641-8.
2010
Kůs, V. - Farová, Z., - Tláskal, J.
New Classification Attributes for Signal Separation in Acoustic Emission Processing
Forum Statisticum Slovacum. 2010, 7(5), 295-301. ISSN 1336-7420.
2010
Frýdlová, I. - Kůs, V.
Power subdivergence estimators in the normal model - PC simulation
Forum Statisticum Slovacum. 2010, 7(5), 282-288. ISSN 1336-7420.
2010
Demut, R. - Kůs, V.
Empirical comparison of robustness and efficiency for divergence estimators
Forum Statisticum Slovacum. 2010, 7(5), 276-281. ISSN 1336-7420.
2010
Hanousková, J. - Kůs, V.
Statistical Properties of Generalized Cramer-von Mises Type Estimate
Forum Statisticum Slovacum. 2010, 7(5), 289-294. ISSN 1336-7420.
2010
Kittanová, K.
Výskyt makroskopických fenoménů v modifikovaném termodynamickém dopravním modelu
In: Doktorandské dny 2010. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010. pp. 105-114. ISBN 978-80-01-04644-9.
2010
Hanousková, J.
Minimum Distance Estimate
In: Doktorandské dny 2010. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010. pp. 69-77. ISBN 978-80-01-04644-9.
2010
Kittanová, K.
Analytical derivation of spectral rigidity for thermodynamical traffic gas
In: SPMS 2010 Stochastic and Physical Monitoring Systems. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 113-120. ISBN 978-80-01-04641-8.
2010
Hanousková, J.
Consistency and Robustness of Minimum Distance Estimates
In: SPMS 2010 Stochastic and Physical Monitoring Systems. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 73-80. ISBN 978-80-01-04641-8.
2010
Hrabák, P.
The Totally Asymmetric Simple Exclusion Process in Two-Dimensional Finite Lattice - Comparison of Density Profiles
In: SPMS 2010 Stochastic and Physical Monitoring Systems. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 91-100. ISBN 978-80-01-04641-8.
2010
Vopálka, D. - Štamberg, K. - Silber, R. - Drtinová, B. - Jindrová, T., - Bárta, J.
Výsledky řešení projektu FR-TI1/362 na FJFI v r. 2010.
[Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2010. Report no. KJCH.
2010
Bauer, P. - Suzuki, A., - Jaňour, Z.
FEM for Flow and Pollution Transport in a Street Canyon
In: Numerical Mathematics and Advanced Applications. ENUMATH 2009. Berlin: Springer, 2010. pp. 115-123. ISBN 978-3-642-11794-7.
2010
Aad, G. - Holý, T. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - Jakůbek, J. - Kohout, Z. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Sopko, B. - Sopko, V. - Sodomka, J. - Šolc, J. - Štekl, I. - Šimák, V. - Tureček, D. - Vlasák, M. - et al.
Performance of the ATLAS detector using first collision data
Journal of High Energy Physics. 2010, 2010(9), 1-66. ISSN 1126-6708.
2010
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A. A. - Abdesselam, A. - Holý, T. - Jakůbek, J. - Král, V. - Krejčí, F. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Solar, M. - Šolc, J. - Sopko, V. - Štekl, I. - Tureček, D. - Augsten, K. - Horažďovský, T. - Hubáček, Z. - et al.
Observation of a Centrality-Dependent Dijet Asymmetry in Lead-Lead Collisions at root s(NN)=2.76 TeV with the ATLAS Detector at the LHC
Physical Review Letters. 2010, 105(25), 252303-1-252303-18. ISSN 0031-9007.
2010
Hoang, D.
Phase-Field Approach to Crystal Growth
In: Doktorandské dny 2010. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010. pp. 79-87. ISBN 978-80-01-04644-9.
2010
Beneš, P.
Transport of Colloids Through Heterogeneous Porous Media
In: Doktorandské dny 2010. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010. pp. 37-46. ISBN 978-80-01-04644-9.
2010
Hradilová, J.
Small Area Estimation Using the Generalized Linear Models
In: SPMS 2010 Stochastic and Physical Monitoring Systems. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 101-112. ISBN 978-80-01-04641-8.
2010
Beneš, M. - Minárik, V., - Kratochvíl, J.
A Parametric Simulation Method for Discrete Dislocation Dynamics
In: MMM 2010, Multiscale Materials Modeling, Freiburg, 2010, Conference Proceedings. Stuttgart: Fraunhofer Verlag, 2010. pp. 28-31. ISBN 978-3-8396-0166-2.
2010
Pauš, P. - Beneš, M., - Kratochvíl, J.
Model of Topological Changes in Discrete Dislocation Dynamics
In: MMM 2010, Multiscale Materials Modeling, Freiburg, 2010, Conference Proceedings. Stuttgart: Fraunhofer Verlag, 2010, pp. 119-122. ISBN 978-3-8396-0166-2. Available from: http://geraldine.fjfi.cvut.cz
2010
Aad, G. - Abbott, B. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Abdinov, O. - Abi, B. - Abolins, M. - Abramowicz, H. - Abreu, H. - Acerbi, E. - Acharya, B. S. - Ackers, M. - Adams, D. L. - Addy, T. N. - Adelman, J. - Aderholz, M. - Adomeit, S. - Adorisio, C. - Adragna, P. - et al.
Search for New Particles in Two-Jet Final States in 7 TeV Proton-Proton Collisions with the ATLAS Detector at the LHC
Physical Review Letters. 2010, 105(16), 161801-161819. ISSN 0031-9007.
2010
Minárik, V. - Beneš, M., - Kratochvíl, J.
Simulation of Dynamical Interaction between Dislocations and Dipolar Loops
Journal of Applied Physics. 2010, 107(6), 061802-1-061802-13. ISSN 0021-8979.
2010
Hobza, T.
On Robustness of Median Estimator in Logistic Regression
[Unpublished Lecture] Department of Statistics, Universidad Carlos III de Madrid. 2010-11-26.
2010
Hobza, T. - Morales, D.
Application of an area level model to small area estimation
In: SPMS 2010 Stochastic and Physical Monitoring Systems. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. pp. 81-89. ISBN 978-80-01-04641-8.
2010
Starosta, Š.
Example of an Infinite Word with Specific Properties
In: Doktorandské dny 2010. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010. pp. 161-168. ISBN 978-80-01-04644-9.
2010
Pošta, S. - Havlíček, M.
The Diamond Lemma and the PBW Property in Quantum Algebras
Acta Polytechnica. 2010, 50(5), 40-45. ISSN 1210-2709.
2010
Jindrová, T. - Vopálka, D.
Modelování difúzního transportu kontaminantů v materiálech bariér
In: Inovativní a sanační technologie ve výzkumu a praxi III. Chrudim: Ekomonitor, Vodní zdroje, 2010. pp. 141-142. ISBN 978-80-86832-53-1.
2010
Balková, L.
Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet aneb záporné cifry v zápisu čísel
Rozhledy matematicko-fyzikální. 2010, 85(4), 3-11. ISSN 0035-9343.
2010
Balková, L.
Beta-celá čísla a kvazikrystaly
Československý časopis pro fyziku. 2010, 60(6), 334-336. ISSN 0009-0700.
2010
Balková, L. - Pelantová, E., - Starosta, Š.
Sturmian Jungle (or Garden?) on Multiliteral Alphabets
RAIRO - Theoretical Informatics and Applications. 2010, 44(4), 443-470. ISSN 0988-3754.
2010
Bednárik, Ľ.
Parallel Algorithms for Numerical Solution of Laser Plasma Hydrodynamics
In: Doktorandské dny 2010. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010. pp. 19-26. ISBN 978-80-01-04644-9.
2010
Klouda, K. - Pelantová, E. supervisor
Non-standard numeration systems and combinatorics on words
Praha: Defense date 2010-11-19. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague. Supervised by E. PELANTOVÁ.
2010
Pošta, S. - Pošta, M.
Analýza v příkladech 2
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2010. ISBN 978-80-01-04556-5.
2010
Hejda, T.
Indukcí na žabičky
Rozhledy matematicko-fyzikální. 2010, 85(4), 71-75. ISSN 0035-9343.
2010
Pelantová, E. - Znojil, M.
Mužeme věřit své vlastní kalkulačce?
Rozhledy matematicko-fyzikální. 2010, 85(4), ISSN 0035-9343.
2010
Hobza, T. ed.
SPMS 2010 Stochastic and Physical Monitoring Systems
Děčín, 2010-06-27/2010-07-03. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. ISBN 978-80-01-04641-8.
2010
Ambrož, P. ed. - Masáková, Z. ed.
Doktorandské dny 2010
Praha, 2010-11-19/2010-11-26. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2010. ISBN 978-80-01-04644-9.
2010
Strachota, P.
A Quantitative Criterion for Artificial Diffusion in Numerical Schemes
In: Doktorandské dny 2010. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010. pp. 169-177. ISBN 978-80-01-04644-9.
2010
Strachota, P. - Beneš, M. - Grottadaurea, M., - Tintěra, J.
Analysis of the Parallel Finite Volume Solver for the Anisotropic Allen-Cahn Equation in 3D
In: Numerical Mathematics and Advanced Applications. ENUMATH 2009. Berlin: Springer, 2010. pp. 839-846. ISBN 978-3-642-11794-7.
2010
Duclos, P. - Šťovíček, P., - Tušek, M.
On the two-dimensional Coulomb-like potential with a central point interaction
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2010, 43(47), 474020-1-474020-23. ISSN 1751-8113.
2010
Havlíček, M. - Pelantová, E., - Tolar, J.
On Representations of sl(n, C) Compatible with a Z2-grading
Acta Polytechnica. 2010, 50(5), 30-39. ISSN 1210-2709.
2010
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
Evidence for an anomalous like-sign dimuon charge asymmetry
Physical Review D. 2010, 82(3), 2001-1-2001-30. ISSN 1550-7998.
2010
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
Search for scalar bottom quarks and third-generation leptoquarks in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2010, 693(2), 95-101. ISSN 0370-2693.
2010
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
Search for flavor changing neutral currents via quark-gluon couplings in single top quark production using 2.3 fb(-1) of p(p)over-bar collisions
Physics Letters B. 2010, 693(2), 81-87. ISSN 0370-2693.
2010
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
Measurement of t(t)over-bar production in the tau plus jets topology using p(p)over-bar collisions root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2010, 82(7), 1102-1-1102-7. ISSN 1550-7998.
2010
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
Search for Sneutrino Production in e mu Final States in 5.3 fb(-1) of p(p)over-bar Collisions at root s = 1.96 TeV
Physical Review Letters. 2010, 105(19), 1802-1-1802-7. ISSN 0031-9007.
2010
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
Search for the rare decay B-s(0) -> mu(+)mu(-)
Physics Letters B. 2010, 693(5), 539-544. ISSN 0370-2693.
2010
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
Measurement of the dijet invariant mass cross section in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2010, 693(5), 531-538. ISSN 0370-2693.
2010
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
Measurement of the normalized Z/gamma* -> mu(+)mu(-) transverse momentum distribution in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2010, 693(5), 522-530. ISSN 0370-2693.
2010
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
Dependence of the t(t)over-bar production cross section on the transverse momentum of the top quark
Physics Letters B. 2010, 693(5), 515-521. ISSN 0370-2693.
2010
Ambrož, P.
Tilings genrated by Ito-Sadahiro and Balanced (-beta)-numeration systems
Acta Polytechnica. 2010, 50(5), 7-16. ISSN 1210-2709.
2010
Illangasekare, TH - Frippiat, CC, - Fučík, R.
Dispersion and Mass Transfer in Groundwater Near-Surface Geologic Formations
In: Handbook of Chemical Mass Transport in the Environment. Boca Raton: CRC Press, 2010. p. 413-452. ISBN 978-1-4200-4755-4.
2010
Hubáček, Z. - Šimák, V. supervisor
Measurement of the Three-jet Mass Cross Section in ppbar Collisions at sqrt(s) = 1.96 TeV
Praha: Defense date 2010-06-07. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Supervised by V. ŠIMÁK.
2010
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
Measurement of Z/gamma* plus jet plus X angular distributions in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2010, 682(4-5), 370-380. ISSN 0370-2693.
2010
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
Measurement of the t-channel single top quark production cross section
Physics Letters B. 2010, 682(4-5), 363-369. ISSN 0370-2693.
2010
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
Search for Higgs Boson Production in Dilepton and Missing Energy Final States with 5.4 fb(-1) of p(p)over-bar Collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2010, 104(6), 1804-1-1804-7. ISSN 0031-9007.
2010
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
Combination of Tevatron Searches for the Standard Model Higgs Boson in the W+W- Decay Mode
Physical Review Letters. 2010, 104(6), 1802-1-1802-11. ISSN 0031-9007.
2010
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
Search for a Resonance Decaying into WZ Boson Pairs in p(p)over-bar Collisions
Physical Review Letters. 2010, 104(6), 1801-1-1801-7. ISSN 0031-9007.
2010
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
Search for the Standard Model Higgs Boson in the ZH -> v(v)over-barb(b)over-bar Channel in 5.2 fb(-1) of p(p)over-bar Collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2010, 104(7), 1801-1-1801-7. ISSN 0031-9007.
2010
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
Double parton interactions in gamma+3 jet events in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2010, 81(5), 2012-1-2012-15. ISSN 1550-7998.
2010
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
Search for the Associated Production of a b Quark and a Neutral Supersymmetric Higgs Boson that Decays into tau Pairs
Physical Review Letters. 2010, 104(15), 1801-1-1801-7. ISSN 0031-9007.
2010
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
Search for Randall-Sundrum Gravitons in the Dielectron and Diphoton Final States with 5.4 fb(-1) of Data from p(p)over-bar Collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2010, 104(27), 1802-1-1802-7. ISSN 0031-9007.
2010
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
Search for single top quarks in the tau plus jets channel using 4.8 fb(-1) of p(p)over-bar collision data
Physics Letters B. 2010, 690(1), 5-14. ISSN 0370-2693.
2010
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
Measurement of direct photon pair production cross sections in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2010, 690(2), 108-117. ISSN 0370-2693.
2010
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
Combined Tevatron upper limit on gg -> H -> W+W- and constraints on the Higgs boson mass in fourth-generation fermion models
Physical Review D. 2010, 82(1), 1102-1-1102-17. ISSN 1550-7998.
2010
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
Search for CP violation in B-s(0) -> mu(+) D-s(-) X decays in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2010, 82(1), 2003-1-2003-12. ISSN 1550-7998.
2010
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
b-Jet identification in the D0 experiment
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2010, 620(2-3), 490-517. ISSN 0168-9002.
2010
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
Measurement of the t(t)over-bar cross section using high-multiplicity jet events
Physical Review D. 2010, 82(3), 2002-1-2002-16. ISSN 1550-7998.
2010
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
Evidence for an Anomalous Like-Sign Dimuon Charge Asymmetry
Physical Review Letters. 2010, 105(8), 1801-1-1801-7. ISSN 0031-9007.
2010
Klika, V. - Maršík, F., - Mařík, I.
Influencing the Effect of Treatment of Diseases Related to Bone Remodelling by Dynamic Loading
In: Dynamic Modelling. Viena: In-Teh, 2010. p. 263-290. ISBN 978-953-7619-68-8.
2010
Klika, V. - Maršík, F.
A thermodynamic model of bone remodelling: the influence of dynamic loading together with biochemical control
Journal of Musculoskeletal & Neuronal Interactions. 2010, 10(3), 220-230. ISSN 1108-7161.
2010
Klika, V.
Comparison of the Effects of Possible Mechanical Stimuli on the Rate of Biochemical Reactions
The Journal of Physical Chemistry B. 2010, 114(32), 10567-10572. ISSN 1520-6106.
2010
Fučík, R. - Mikyška, J. - Sakaki, T. - Beneš, M., - Illangasekare, TH
Significance of Dynamic Effect in Capillarity during Drainage Experiments in Layered Porous Media
Vadose Zone Journal. 2010, 9(9), 697-708. ISSN 1539-1663.
2010
Burdík, Č. - Havlíček, M. - Tolstoy, V.N., - Asherova, RM
q-Analog of Gelfand-Graev Basis for the Noncompact Quantum Algebra U-q(u(n, 1))
Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications (SIGMA). 2010, 6(10), 1-13. ISSN 1815-0659.
2010
Ambrož, P. - Masáková, Z., - Pelantová, E.
Morphisms Fixing Words Associated with Exchange of Three Iintervals
RAIRO - Theoretical Informatics and Applications. 2010, 44(1), 3-17. ISSN 0988-3754.
2010
Mikyška, J. - Firoozabadi, A.
Implementation of Higher-Order Methods for Robust and Efficient Compositional Simulation
Journal of Computational Physics. 2010, 229(8), 2898-2913. ISSN 0021-9991.
2010
Šťovíček, P. - Tušek, M.
On the spectrum of a quantum dot with impurityin the Lobachevsky plane
In: Recent Advances in Operator Theory in Hilbert and Krein Spaces. Basel: Birkhäuser Verlag, 2010. pp. 291-304. Operator Theory: Advances and Applications. ISBN 978-3-0346-0179-5.
2010
Straka, R. - Beneš, M.
Numerical Simulation of NO production in Air-Staged Pulverized Coal Fired Furnace
The Open Thermodynamics Journal. 2010, 4 27-35. ISSN 1874-396X.
2010
Bauer, P.
Flow over a rough surface
In: Seminar on Numerical Analysis 2010. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2010. pp. 13-16. ISBN 978-80-87136-07-2.
2010
Mach, J.
Quantitative analysis of numerical solution for the Gray-Scott model
In: Seminar on Numerical Analysis 2010. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2010. pp. 110-113. ISBN 978-80-87136-07-2.
2010
Maršík, F. - Klika, V., - Chlup, H.
Remodelling of living bone induced by dynamic loading and drug delivery-Numerical modelling and clinical treatment
Mathematics and Computers in Simulation. 2010, 80(6), 1278-1288. ISSN 0378-4754.
2010
Bougherara, H. - Klika, V. - Maršík, F. - Mařík, IA, - Yahia, L.
New Predictive Model for Monitoring Bone Remodeling
Journal of Biomedical Materials Research Part A. 2010, 95A(1), 9-24. ISSN 1549-3296.
2010
Masáková, Z. - Pelantová, E.
Tigří počítání
Pražská technika. 2009,(6), 16-17. ISSN 1213-5348.
2009
Balková, L. - Ali, S.T. - Curado, E.M.F. - Gazeau, J.P. - Rego-Monteiro, M. A. - Rodrigues, L.M.C., - Sekimoto, K.
Noncommutative Reading of the Complex Plane through Delone Sequences
Journal of Mathematical Physics. 2009, 50(4), 043517-043544. ISSN 0022-2488.
2009
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
Direct Measurement of the W Boson Width
Physical Review Letters. 2009, 103(23), 1802-1-1802-7. ISSN 0031-9007.
2009
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
Determination of the strong coupling constant from the inclusive jet cross section in pp collisions at s=1.96 TeV
Physical Review D. 2009, 80(11), 1107-1-1107-7. ISSN 1550-7998.
2009
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
Search for charged Higgs bosons in top quark decays
Physics Letters B. 2009, 682(3), 278-286. ISSN 0370-2693.
2009
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
Measurement of the top quark mass in final states with two leptons
Physical Review D. 2009, 80(9), 2006-1-2006-20. ISSN 1550-7998.
2009
Klika, V. - Maršík, F.
Simulation/prediction of osteogenic effects of vibration plates using thermodynamics model-a preliminary study
In: Sympozjum Naukowe "Latest archievements in orthopedics and in pediatrics orthopedics. Prophylatics programs in 'Bone and Joint Decade 2000-2010". Kloczew: Wydavnictwo AGATKA, 2009, pp. 148-151. ISBN 978-83-60783-18-4.
2009
Oberhuber, T. - Vláčil, R.
zEclipse Server
[Software] 2009.
2009
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Decomposition of the Enveloping Algebra so(5)
In: Generalized Lie Theory in Mathematics,Physics and Beyond. Berlin: Springer, 2009. pp. 297-302. ISBN 978-3-540-85331-2.
2009
Oberhuber, T.
Numerical Solution of Willmore Flow
Prague: Defense date 2009-12-08. PhD Thesis. Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering.
2009
Oberhuber, T.
Complementary finite volume scheme for the anisotropic surface diffusion flow
In: Algoritmy 2009 Proceedings of Contributed Papers and Posters. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2009. pp. 153-164. ISBN 978-80-227-3032-7.
2009
Zerola, M.
Efficient Scheduling of Data Transfers in Distributed Environment
In: Doktorandské dny 2009. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. pp. 169-176. ISBN 978-80-01-04436-0.
2009
Zeman, J.
A New Approach to Estimating the Bellman Function
In: Doktorandské dny 2009. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. pp. 159-168. ISBN 978-80-01-04436-0.
2009
Starosta, Š.
Palindromes in Infinite Words
In: Doktorandské dny 2009. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. pp. 139-148. ISBN 978-80-01-04436-0.
2009
Pauš, P.
Dicrete Dislocation Dynamics
In: Doktorandské dny 2009. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. pp. 129-138. ISBN 978-80-01-04436-0.
2009
Mach, J.
Quantitative Analysis of Numerical Solution for the Gray-Scott Model
In: Doktorandské dny 2009. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. pp. 121-127. ISBN 978-80-01-04436-0.
2009
Kratochvíl, V.
Different Approaches of Study Direct Equivalence Characterization
In: Doktorandské dny 2009. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. pp. 101-110. ISBN 978-80-01-04436-0.
2009
Klouda, K.
Non-standard representations of p-adic numbers
In: Doktorandské dny 2009. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. pp. 91-100. ISBN 978-80-01-04436-0.
2009
Jahoda, F.
Vztažení provenance pro ontologii k signatuře
In: Doktorandské dny 2009. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. pp. 65-70. ISBN 978-80-01-04436-0.
2009
Hofman, R.
Exploitation of Particle Filter in Early Phase of a Reactor Accident
In: Doktorandské dny 2009. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009, pp. 55-64. ISBN 978-80-01-04436-0.
2009
Hatka, M.
Vizualizace BTF textur v Blenderu
In: Doktorandské dny 2009. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. pp. 37-46. ISBN 978-80-01-04436-0.
2009
Fučík, R.
Numerical Simulation of Dynamic Capillary Pressure
In: Doktorandské dny 2009. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. pp. 27-36. ISBN 978-80-01-04436-0.
2009
Beneš, P.
Transport of Colloids Through Porous Media
In: Doktorandské dny 2009. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. pp. 17-26. ISBN 978-80-01-04436-0.
2009
Bednárik, Ľ.
Paralelní algoritmy pro numerické řešení hydrodynamiky laserového plazmatu
In: Doktorandské dny 2009. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. pp. 1-15. ISBN 978-80-01-04436-0.
2009
Krbálek, M. - Šeba, P.
Spectral rigidity of vehicular streams (Random Matrix Theory approach)
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2009, 42(34), 345001-345010. ISSN 1751-8113.
2009
Fučík, R.
MWS - software for benchmark solution of two-phase flow in porous media
[Software] 2009.
2009
Mikyška, J.
VODA - software package for numerical simulation of multiphase groundwater flow
[Software] 2009.
2009
Makovička, J. - Straka, R., - Beneš, M.
COAL - Numerical Model of Pulverized Coal Combustion
[Software] 2009.
2009
Minárik, V. - Beneš, M.
DISDYN - simulation software for dislocation dynamics in materials
[Software] 2009.
2009
Minárik, V. - Kratochvíl, J., - Beneš, M.
Numerical Simulation of Dislocation Dynamics - The Stress Field Evaluation Threshold
In: Algoritmy 2009 Proceedings of Contributed Papers and Posters. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2009. pp. 185-195. ISBN 978-80-227-3032-7.
2009
Beneš, M. - Kimura, M., - Yazaki, S.
Second order numerical scheme for motion of polygonal curves with constant area speed
Interfaces and Free Boundaries. 2009, 11(4), 515-536. ISSN 1463-9963.
2009
Pauš, P. - Beneš, M.
Direct Approach to Mean-Curvature Flow with Topological Changes
Kybernetika. 2009, 45(4), 591-604. ISSN 0023-5954.
2009
Hanousková, J. - Kůs, V.
Asymptotické vlastnosti odhadů s minimální vzdáleností
Praha: Defense date 2009-06-09. Master Thesis. Czech Technical University in Prague.
2009
Beneš, M. - Kratochvíl, J. - Křišťan, J. - Minárik, V., - Pauš, P.
A Parametric Simulation Method for Discrete Dislocation Dynamics
The European Physical Journal ST. 2009, 177(1), 177-192. ISSN 1951-6355.
2009
Křišťan, J. - Kratochvíl, J. - Minárik, V., - Beneš, M.
Simulation of Interacting Dislocations Glide in a Channel of a Persistent Slip Band
Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering. 2009, 17(4), 045009-045026. ISSN 0965-0393.
2009
Beneš, M. - Knobloch, P. - Tsujikawa, T., - Yazaki, S.
Special Issue Editorial
Kybernetika. 2009, 45(4), 565-566. ISSN 0023-5954.
2009
Beneš, M. ed. - Knobloch, P. ed. - Tsujikawa, T. ed., - Yazaki, S. ed.
Special Issue - Czech Japanese Seminar in Applied Mathematics 2008
Kybernetika. 2009, 45(4), 565-688. ISSN 0023-5954.
2009
Farová, Z. - Kůs, V.
Acoustic Signal Classification - Fuzzy Method With Phi-Divergences
In: Defektoskopie / NDE for Safety 2009, Proceedings, 39. mezinárodní konference. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2009. pp. 311-319. ISBN 978-80-214-3973-3.
2009
Farová, Z. - Kůs, V.
Klasifikace signálu AE pomocí fuzzy metod a f -divergencí
Forum Statisticum Slovacum. 2009, 6(7), 38-43. ISSN 1336-7420.
2009
Hanousková, J. - Kůs, V.
Asymptotic properties of minimum distance density estimators
Forum Statisticum Slovacum. 2009, 6(7), 50-55. ISSN 1336-7420.
2009
Flusser, J. - Suk, T., - Zitova, B.
Moments and Moment Invariants in Pattern Recognition
West Sussex: Wiley InterScience, 2009. ISBN 978-0-470-69987-4.
2009
Pelantová, E. - Klouda, K.
Factor Complexity of Infinite Words Associated With Non-Simple Parry Numbers
Integers: Electronic Journal of Combinatorial Number Theory. 2009, 9(#A24), 281-310. ISSN 1553-1732.
2009
Pelantová, E. - Balková, L., - Starosta, Š.
Palindromes in Infinite Ternary Words
RAIRO - Theoretical Informatics and Applications. 2009, 43(4), 687-702. ISSN 0988-3754.
2009
Hoang, D.
Numerical Simulation of Spiral Growth by Phase-Field Method
In: Doktorandské dny 2009. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. pp. 47-54. ISBN 978-80-01-04436-0.
2009
Straka, R. - Makovička, J. - Beneš, M., - Havlena, V.
Numerical Model of Pulverized Coal Combustion in Furnace
In: Proceedings of 7th World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics. Krakow: AGH-UST, 2009. pp. 717-724. ISBN 978-83-7464-235-4.
2009
Straka, R. - Makovička, J., - Beneš, M.
Numerical Model of Air-Staging and OFA in PC Boiler
In: Algoritmy 2009 Proceedings of Contributed Papers and Posters. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2009. pp. 350-361. ISBN 978-80-227-3032-7.
2009
Hoang, D.
Epitaxial crystal growth
In: Algoritmy 2009 Proceedings of Contributed Papers and Posters. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2009. pp. 196-201. ISBN 978-80-227-3032-7.
2009
Mikyška, J.
O aplikaci metod vyššího řádu přesnosti pro simulaci stlačitelného dvoufázového vícekomponentního proudění v porézním prostředí
In: Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací VI, 25.-26. listopadu 2009, Žďár nad Sázavou, Pecinová Alena, Halousková Olga (Edit.). Chrudim: Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s r.o., 2009. pp. 58-61. ISBN 978-80-86832-47-0.
2009
Fučík, R. - Mikyška, J.
Numerické simulace dvoufázového nestlačitelného a nemísivého proudění v porézním prostředí
In: Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací VI, 25.-26. listopadu 2009, Žďár nad Sázavou, Pecinová Alena, Halousková Olga (Edit.). Chrudim: Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s r.o., 2009. pp. 62-67. ISBN 978-80-86832-47-0.
2009
Mikyška, J. - Beneš, M., - Illangasekare, T. H.
Numerical Investigation of NAPL Behavior at Heterogeneous Sand Layers Using VODA Multiphase Flow Code
Journal of Porous Media. 2009, 12(7), 685-694. ISSN 1091-028X.
2009
Strachota, P.
Implementation of the MR Tractography Visualization Kit Based on the Anisotropic Allen-Cahn Equation
Kybernetika. 2009, 45(4), 657-669. ISSN 0023-5954.
2009
Strachota, P.
MEGIDDO: Design and Study of the Diffusion-based MR-DTI Visualization Algorithm
In: Doktorandské dny 2009. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. pp. 149-158. ISBN 978-80-01-04436-0.
2009
Seiner, H. - Glatz, O., - Landa, M.
Interfacial Microstructures in Martensitic Transitions: From Optical Observations to Mathematical Modeling
International Journal for Multiscale Computational Engineering. 2009, 7(5), 445-456. ISSN 1543-1649.
2009
Glatz, O. - Seiner, H., - Landa, M.
FEM Modelling of Elastically Strained Interfacial Microstructures in Cu-Al-Ni Single Crystals
In: ESOMAT 2009 - The 8th European Symposium on Martensitic Transformations. Les Ulis: EDP Sciences, 2009. ISBN 978-2-7598-0480-1.
2009
Grundland, M. - Masáková, Z., - Patera, J.
Image Sampling with Quasicrystals
Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications (SIGMA). 2009, 5(075), 075. ISSN 1815-0659.
2009
Pošta, P. - Pošta, S.
Analýza v příkladech 1
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2009. ISBN 978-80-01-04238-0.
2009
Cheon, T. - Exner, P., - Turek, O.
Spectral Filtering in Quantum Y-Junction
Journal of the Physical Society of Japan. 2009, 78(12), 124004-0. ISSN 0031-9015.
2009
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
The adjoint representation of quantum algebra Uq(sl2)
Journal of Nonlinear Mathematical Physics. 2009, 16(1), 63-75. ISSN 1402-9251.
2009
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Next-to-Minimal Supersymmetric Higgs Bosons in the h -> aa ->mu mu mu mu, mu mu tau tau Channels Using pp Collisions at s=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2009, 103(6), 061801-1-061801-7. ISSN 0031-9007.
2009
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Resonant Pair Production of Neutral Long-Lived Particles Decaying to b(b)over-bar in p(p)over-bar Collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2009, 103(7), 071801-1-071801-7. ISSN 0031-9007.
2009
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Dark Photons from Supersymmetric Hidden Valleys
Physical Review Letters. 2009, 103(8), 081802-1-081802-7. ISSN 0031-9007.
2009
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the t(t)over-bar production cross section and top quark mass extraction using dilepton events in p(p)over-bar collisions
Physics Letters B. 2009, 679(3), 177-185. ISSN 0370-2693.
2009
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Observation of Single Top-Quark Production
Physical Review Letters. 2009, 103(9), 092001-1-092001-7. ISSN 0031-9007.
2009
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the W Boson Mass
Physical Review Letters. 2009, 103(14), 141801-1-141801-7. ISSN 0031-9007.
2009
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Direct Measurement of the Mass Difference between Top and Antitop Quarks
Physical Review Letters. 2009, 103(13), 132001-1-132001-7. ISSN 0031-9007.
2009
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for associated production of charginos and neutralinos in the trilepton final state using 2.3 fb(-1) of data
Physics Letters B. 2009, 680(1), 34-43. ISSN 0370-2693.
2009
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for squark production in events with jets, hadronically decaying tau leptons and missing transverse energy at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2009, 680(1), 24-33. ISSN 0370-2693.
2009
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of trilinear gauge boson couplings from WW plus WZ -> lvjj events in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2009, 80(5), 053012-1-053012-13. ISSN 1550-7998.
2009
Abazov, V. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for charged Higgs bosons in decays of top quarks
Physical Review D. 2009, 80(5), 051107-1-051107-7. ISSN 1550-7998.
2009
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
A novel method for modeling the recoil in W boson events at hadron colliders
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2009, 609(2-3), 250-262. ISSN 0168-9002.
2009
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Combination of t(t)over-bar cross section measurements and constraints on the mass of the top quark and its decays into charged Higgs bosons
Physical Review D. 2009, 80(7), 071102-1-071102-8. ISSN 1550-7998.
2009
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of Dijet Angular Distributions at s=1.96 TeV and Searches for Quark Compositeness and Extra Spatial Dimensions
Physical Review Letters. 2009, 103(19), 191803-1-191803-7. ISSN 0031-9007.
2009
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the WW Production Cross Section with Dilepton Final States in pp Collisions at s=1.96 TeV and Limits on Anomalous Trilinear Gauge Couplings
Physical Review Letters. 2009, 103(19), 191801-1-191801-7. ISSN 0031-9007.
2009
Abazov, V. M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for pair production of first-generation leptoquarks in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2009, 681(3), 224-232. ISSN 0370-2693.
2009
Hobza, T. - Morales, D.
Random regression coefficient model in small area estimation problems
In: SAE2009 Conference on Small Area Estimation. Elche: Universidad Miguel Hernández de Elche, 2009, pp. 97.
2009
Hobza, T. - Morales, D.
Application of model with random regression coefficient to small area estimation
In: Programme and Abstracts (CFE 09 & ERCIM 09). Paris: ERCIM, 2009, pp. 40.
2009
Hobza, T. - Morales, D., - Pardo, L.
Rényi statistics for testing equality of autocorrelation coefficients
Statistical Methodology. 2009, 6(4), 424-436. ISSN 1572-3127.
2009
Ambrož, P. ed. - Masáková, Z. ed.
Doktorandské dny 2009
Praha, 2009-11-13/2009-11-20. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2009. ISBN 978-80-01-04436-0.
2009
Klika, V.
Towards longterm prediction of tissue remodelling
Praha: Defense date 2009-10-13. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská.
2009
Klika, V. - Maršík, F.
Coupling Effect between Mechanical Loading and Chemical Reactions
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B. 2009, 113(44), 14689-14697. ISSN 1520-6106.
2009
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for admixture of scalar top quarks in the t(t)over-bar lepton + jets final state at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2009, 674(1), 4-10. ISSN 0370-2693.
2009
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Long-Lived Charged Massive Particles with the D0 Detector
Physical Review Letters. 2009, 102(16), 1802-1-1802-7. ISSN 0031-9007.
2009
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Evidence of WW and WZ Production with lepton plus jets Final States in pp Collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2009, 102(16), 1801-1-1801-7. ISSN 0031-9007.
2009
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for the lightest scalar top quark in events with two leptons in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2009, 675(3-4), 289-296. ISSN 0370-2693.
2009
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the Z gamma -> nu(nu)over-bar gamma Production Cross Section and Limits on Anomalous ZZ gamma and Z gamma gamma Couplings in p(p)over-bar Collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2009, 102(20), 1802-1-1802-7. ISSN 0031-9007.
2009
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of gamma + b + X and gamma + c + X Production Cross Sections in pp > Collisions at s=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2009, 102(19), 2002-1-2002-7. ISSN 0031-9007.
2009
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Charged Higgs Bosons Decaying into Top and Bottom Quarks in pp Collisions
Physical Review Letters. 2009, 102(19), 1802-1-1802-7. ISSN 0031-9007.
2009
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Resonant Diphoton Production with the D0 Detector
Physical Review Letters. 2009, 102(23), 1801-1-1801-7. ISSN 0031-9007.
2009
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
Search for the Standard Model Higgs Boson in Tau Final States
Physical Review Letters. 2009, 102(25), 1801-1-1801-7. ISSN 0031-9007.
2009
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V. - Vokáč, P., - Hynek, V.
Measurements of differential cross sections of Z/gamma* plus jets plus X events in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2009, 678(1), 45-54. ISSN 0370-2693.
2009
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Relative rates of B meson decays into Sigma(2S) and J/psi mesons
Physical Review D. 2009, 79(11), 119901-1-119901-2. ISSN 1550-7998.
2009
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Relative rates of B meson decays into psi(2S) and J/psi mesons
Physical Review D. 2009, 79(11), 111102-1-111102-7. ISSN 1550-7998.
2009
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the Angular and Lifetime Parameters of the Decays B-d(0) -> J/psi K*(0) and B-s(0) -> J/psi phi
Physical Review Letters. 2009, 102(3), 2001-1-2001-7. ISSN 0031-9007.
2009
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for a scalar or vector particle decaying into Z gamma in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2009, 671(3), 349-355. ISSN 0370-2693.
2009
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for pair production of second generation scalar leptoquarks
Physics Letters B. 2009, 671(2), 224-232. ISSN 0370-2693.
2009
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of sigma(p(p)over-bar -> Z plus X)Br(Z -> tau(+)tau(-)) at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2009, 671(2), 292-299. ISSN 0370-2693.
2009
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Neutral Higgs Bosons at High tan beta in the b(h/H/A) -> b tau(+)tau(-) Channel
Physical Review Letters. 2009, 102(5), 1804-1-1804-7. ISSN 0031-9007.
2009
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Associated W and Higgs Boson Production in p(p)over-bar Collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2009, 102(5), 1803-1-1803-7. ISSN 0031-9007.
2009
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the Semileptonic Branching Ratio of Bs(0) to an Orbitally Excited D-s** State: Br(Bs(0) -> Ds1(-)(2536)mu(+)nu X)
Physical Review Letters. 2009, 102(5), 1801-1-1801-7. ISSN 0031-9007.
2009
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Large Extra Spatial Dimensions in the Dielectron and Diphoton Channels in p(p)over-bar Collisions at root s=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2009, 102(5), 1601-1-1601-7. ISSN 0031-9007.
2009
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Anomalous Top-Quark Couplings with the D0 Detector
Physical Review Letters. 2009, 102(9), 2002-1-2002-7. ISSN 0031-9007.
2009
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the Lifetime of the B-c(+/-) Meson in the Semileptonic Decay Channel
Physical Review Letters. 2009, 102(9), 2001-1-2001-7. ISSN 0031-9007.
2009
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Evidence for the Decay B-s(0)->(DsDs(*))-D-(*) and a Measurement of Delta Gamma(CP)(s)/Gamma(s)
Physical Review Letters. 2009, 102(9), 1801-1-1801-7. ISSN 0031-9007.
2009
Fučík, R. - Cheddadi, I. - Prieto, MI, - Vohralík, M.
Guaranteed and robust a posteriori error estimates for singularly perturbed reaction-diffusion problems
RAIRO-MATHEMATICAL MODELLING AND NUMERICAL ANALYSIS-MODELISATION MATHEMATIQUE ET ANALYSE NUMERIQUE. 2009, 2009(43), 867-888. ISSN 0764-583X.
2009
Burdík, Č. - Nersessian, A.
Remarks on Multi-Dimensional Conformal Mechanics
Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications (SIGMA). 2009, 5(4), 1-10. ISSN 1815-0659.
2009
Pauš, P. - Beneš, M.
Algorithm for Topological Changes of Parametrically Described Curves
In: Algoritmy 2009 Proceedings of Contributed Papers and Posters. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2009. pp. 176-184. ISBN 978-80-227-3032-7.
2009
Masáková, Z. - Pelantová, E.
Relation between powers of factors and the recurrence function characterizing Sturmian words
Theoretical Computer Science. 2009, 410(38-40), 3589-3596. ISSN 0304-3975.
2009
Balková, L. - Pelantová, E.
A note on symmetries in the Rauzy graph and factor frequencies
Theoretical Computer Science. 2009, 410(27-29), 2779-2783. ISSN 0304-3975.
2009
Strachota, P.
Antidissipative Numerical Schemes for the Anisotropic Diffusion Operator in Problems for the Allen-Cahn Equation
In: Algoritmy 2009 Proceedings of Contributed Papers and Posters. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2009. p. 134-142. ISBN 978-80-227-3032-7.
2009
Fučík, R. - Mikyška, J. - Sakaki, T., - Illangasekare, T.H.
Numerical study of the effect of dynamic capillary pressure in porous medium
In: Proceedings of Czech-Japanese Seminar in Applied Mathematics 2008. Fukuoka: Kyushu University, 2009. pp. 14-30. COE Lecture Note Vol. 14. ISSN 1881-4042.
2009
Beneš, M. ed. - Tsujikawa, T. ed., - Yazaki, S. ed.
Proceedings of Czech-Japanese Seminar in Applied Mathematics 2008
Miyazaki, 2008-09-01/2008-09-07. Fukuoka: Kyushu University, 2009. COE Lecture Note Vol. 14. ISSN 1881-4042.
2009
Alekseev, A. - Král, A. - Liška, T., - Virius, M.
Collins and Sivers asymmetries for pions and kaons in muon-deuteron DIS.
Physics Letters B. 2009, 673(2), 127-135. ISSN 0370-2693.
2009
Adare, A. - Král, A. - Liška, T. - Virius, M., - Vrba, V.
Inclusive cross section and double helicity asymmetry for pi^0 production in p+p collisions at sqrt(s) = 62.4 GeV
Physical Review D. 2009, 79(1), 012003--. ISSN 1550-7998.
2009
Balková, L. - Klouda, K., - Pelantová, E.
Repetitions in beta-integers
Letters in Mathematical Physics. 2009, 87(1), 181-195. ISSN 0377-9017.
2009
Arai, M. - Okada, N. - Smolek, K., - Šimák, V.
Influence of Z-prime boson on top quark spin correlations at the LHC
Acta Physica Polonica B. 2009, 40(1), 93-109. ISSN 0587-4254.
2009
Adare, A. - Král, A. - Liška, T. - Virius, M., - Vrba, V.
Dilepton mass spectra in p+p collisions at s**(1/2) = 200-GeV and the contribution from open charm
Physics Letters B. 2009, 670(4-5), 313-320. ISSN 0370-2693.
2009
Beneš, M. - Fučík, R., - Mikyška, J.
Analytical and Numerical Solution for One-Dimensional Two-Phase Flow in Homogeneous Porous Medium
Journal of Porous Media. 2009, 12(12), 1139-1152. ISSN 1091-028X.
2009
Hobza, T. - Molina, I., - Morales, D.
Multi-sample Rényi test statistics
Brazilian Journal of Probability and Statistics. 2009, 23(2), 196-215. ISSN 0103-0752.
2009
Beneš, M. - Mikula, K. - Oberhuber, T., - Ševčovič, D.
Comparison study for level set and direct Lagrangean methods for computing Willmore flow of closed planar curves
Computing and Visualization in Science. 2009, 12(6), 307-317. ISSN 1432-9360.
2009
Balková, L. - Masáková, Z.
Palindromic complexity of infinite words associated with non-simple Parry numbers
RAIRO - Theoretical Informatics and Applications. 2009, 43(1), 145-163. ISSN 0988-3754.
2009
Arai, M. - Okada, N. - Smolek, K., - Šimák, V.
Influence of Z' boson on top quark spin correlations at the LHC
arXiv.org. 2008, 2008(4),
2008
Kohout, M. - Jiran, Z., - Šťovíček, P.
Soubor RD a BD Červená skála
[Architectual Work] - Prov. org. JKA, Praha, dat. prov. - ukonč. 2008-01-01.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for supersymmetry in di-photon final states at root s=1.96 TeV
Physics Letters B. 2008, 659(5), 856-863. ISSN 0370-2693.
2008
Kůs, V. - Svojítka, P.
Differential Geometry in AE and its application in aeronautics
NDT Welding Bulletin. 2008, 18(3), B-IX. ISSN 1213-3825.
2008
Hanousková, J.
Asymptotické vlastnosti odhadů s minimální Kolmogorovskou vzdáleností
In: Sborník 30. konference o matematice na VŠTEZ. Praha: JČMF, Komise pro matematiku na VŠTEZ, 2008. pp. 61-66. ISBN 978-80-7015-002-3.
2008
Kůs, V. - Morales, D., - Vajda, I.
Extensions Of The Parametric Families Of Divergences Used In Statistical Inference
Kybernetika. 2008, 44(1), 95-112. ISSN 0023-5954.
2008
Kůs, V. - Svojítka, P.
Metody diferenciální geometrie v ae a jejich aplikace v letectví
In: Defektoskopie 2008 Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. pp. 295-303. ISBN 978-80-214-3759-3.
2008
Tláskal, J. - Kůs, V.
Klasifikace signálů ae pomocí distribučních směsí statistických divergencí
In: Defektoskopie 2008 Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. pp. 229-234. ISBN 978-80-214-3759-3.
2008
Tláskal, J. - Kůs, V.
Klasifikační metody v akustické emisi - statistický přístup
Forum Statisticum Slovacum. 2008, 5(6), 158-163. ISSN 1336-7420.
2008
Hanousková, J. - Kůs, V.
Asymptotické vlastnosti odhadů s minimální Kolmogorovskou vzdáleností
Forum Statisticum Slovacum. 2008, 5(6), 41-46. ISSN 1336-7420.
2008
Mach, J.
Stability of Stationary States of The Gray-Scott model.
In: Science and Supercomputing in Europe - report 2008. Bologna: CINECA, 2008. p. 484-487. ISBN 978-88-86037-22-8.
2008
Strachota, P.
Application of Anisotropic Diffusion in MR Tractography
In: Science and Supercomputing in Europe - report 2008. Bologna: CINECA, 2008. p. 279-284. ISBN 978-88-86037-22-8.
2008
Adare, A. - Král, A. - Liška, T., - Virius, M.
Erratum: Cold Nuclear Matter Effects on J/psi Production as Constrained by Deuteron-Gold Measurements at s(NN)**(1/2) = 200-GeV.
Physical Review C. 2008, 77(2), 024912--. ISSN 0556-2813.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of B0(s) mixing parameters from the flavor-tagged decay B0(s) ---> J/psi phi.
Physical Review Letters. 2008, 101(24), 241801-1-241801-7. ISSN 0031-9007.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for third generation scalar leptoquarks decaying into tau b.
Physical Review Letters. 2008, 101(24), 241802-1-241802-15. ISSN 0031-9007.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
A Search for the standard model Higgs boson in the missing energy and acoplanar b-jet topology at s**(1/2) = 1.96-TeV
Physical Review Letters. 2008, 101(25), 251802-1-251802-7. ISSN 0031-9007.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of differential Z / gamma* + jet + X cross sections in p anti-p collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
Physics Letters B. 2008, 669(9), 278-286. ISSN 0370-2693.
2008
Brožek, J. - Nouza, O., - Merunka, V.
Automated Model Transformations Using the C.C Language
Lecture Notes in Business Information Processing. 2008, 10(1), 141-151. ISSN 1865-1348.
2008
Yazaki, S. org. - Tsujikawa, T. org. - Kimura, M. org., - Beneš, M. org.
Czech Japanese Seminar inApplied Mathematics 2008
[Conference Hosting] 2008.
2008
Beneš, M. - Kimura, M. - Pauš, P. - Ševčovič, D. - Tsujikawa, T., - Yazaki, Sh.
Application of a Curvature Adjusted Method in Image Segmentation
Bulletin of the Institute of Mathematics, Academia Sinica (New Series). 2008, 2008(4), 509-523. ISSN 0304-9825.
2008
Beneš, M.
Segmentation of MRI Data Using the Partial Differential Eequation of Allen-Cahn Type
[Unpublished Lecture] Phase-Field Simulations: Materials Science Meets Biology and Medicine, Dresden, November 2008. 2008-11-11.
2008
Beneš, M.
Quantitative Aspects of Microstructure Formation in Solidification
[Unpublished Lecture] Multiscale Materials Modeling 2008. 2008-10-27.
2008
Straka, R.
Recent advances in mathematical modelling and numerical simulation technology and environment - Application in Combustion Processes
[Unpublished Lecture] Modeling, Simulation and Control of Flows, IWR Universität Heidelberg, May 2008. 2008-05-07.
2008
Beneš, M.
Recent advances in mathematical modelling and numerical simulation technology and environment - Applications in Material Science
[Unpublished Lecture] , Simulation and Control of Flows, IWR Universität Heidelberg, May 2008. 2008-05-07.
2008
Beneš, M. - Strachota, P., - Čulík, Z.
Quantitative Aspects of Microstructure Formation in Solidification
In: Proceedings of the Fourth International Conference on Multiscale Materials Modeling. Tallahassee: Florida State University, 2008. p. 746-751. ISBN 978-0-615-24781-6.
2008
Minárik, V. - Kratochvíl, J., - Beneš, M.
Numerical Simulation of Dislocation Dynamics - The Stress Field Evaluation Threshold
In: Proceedings of the Fourth International Conference on Multiscale Materials Modeling. Tallahassee: Florida State University, 2008, pp. 762-767. ISBN 978-0-615-24781-6. Available from: http://geraldine.fjfi.cvut.cz
2008
Beneš, M. ed. - Feireisl, E. ed.
Topics in mathematical modeling
Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2008. Jindřich Nečas Center for Mathematical Modeling. vol. 4. ISBN 978-80-7378-060-9.
2008
Smolek, K. - Arai, M. - Nobuchika, O., - Šimák, V.
Influence of graviton on top-antitop production at the LHC
Journal of Physics: Conference Series. 2008, 110(110), 072040-072042. ISSN 1742-6596.
2008
Arai, M. - Okada, N. - Smolek, K., - Šimák, V.
Top quarks spin correlations with graviton in ADD and RS models at the large hadron collider
Nuclear Physics B - Proceedings Supplements. 2008, 177(177), 333-334. ISSN 0920-5632.
2008
Mach, J.
Numerical solution of the 2D Gray-Scott model
In: Science and Supercomputing in Europe, report 2007. Bologna: CINECA, 2008. p. 808-813. ISBN 978-88-86037-21-1.
2008
Krbálek, M.
Inter-vehicle gap statistics on signal-controlled crossroads
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2008, 41(20), 1-8. ISSN 1751-8113.
2008
Fučík, R. - Mikyška, J.
One dimensional numerical model including dynamic effect in capillary pressure - saturation relationship
In: Proceedings of Seminar of Numerical Analysis 2008. Liberec: Technická univerzita, 2008. pp. 45-48. ISBN 978-80-7372-298-2.
2008
Mikyška, J. - Beneš, P.
Konvergenční analýza upwindového schématu pro konvekční rovnici implementovaného pomocí knihovny UG
In: Proceedings of Seminar of Numerical Analysis 2008. Liberec: Technická univerzita, 2008. pp. 9-11. ISBN 978-80-7372-298-2.
2008
Zerola, M.
Efficient scheduling of data transfers and job allocations
In: Doktorandské dny 2008. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. pp. 215-224. ISBN 978-80-01-04195-6.
2008
Cheddadi, I. - Fučík, R. - Prieto, M., - Vohralík, M.
Computable a posteriori error estimates in the finite element method based on its local conservativity: improvements using local minimization
ESAIM: Proceedings. 2008, 24 77-96. ISSN 1270-900X.
2008
Zeman, J.
Strategy design for futures trading
In: Doktorandské dny 2008. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. pp. 205-212. ISBN 978-80-01-04195-6.
2008
Tušek, M.
Spectrum of a Quantum Dot with Impurity in the Lobachevsky Plane
In: Doktorandské dny 2008. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. pp. 195-204. ISBN 978-80-01-04195-6.
2008
Turek, O.
High-energy asymptotics of the spectrum of a rectangular periodic network
In: Doktorandské dny 2008. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. pp. 183-193. ISBN 978-80-01-04195-6.
2008
Štefka, D.
Static vs. Dynamic Classifier Systems in Classifier Aggregation
In: Doktorandské dny 2008. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. pp. 171-181. ISBN 978-80-01-04195-6.
2008
Strachota, P.
Parallel Algorithms for Diffusion-based Tensor Field Visualization in Mathematics and Medicine
In: Doktorandské dny 2008. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. pp. 161-170. ISBN 978-80-01-04195-6.
2008
Pauš, P.
Numerical Simulation of Dislocation Dynamics
In: Doktorandské dny 2008. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. pp. 151-160. ISBN 978-80-01-04195-6.
2008
Mach, J.
Qualitative study of the Gray-Scott model
In: Doktorandské dny 2008. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. pp. 143-150. ISBN 978-80-01-04195-6.
2008
Macek, K.
Multiagent Exploation from Renewable Resources
In: Doktorandské dny 2008. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008, pp. 135-142. ISBN 978-80-01-04195-6.
2008
Kratochvíl, V.
Equivalence problem in Compositional Models
In: Doktorandské dny 2008. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. pp. 125-134. ISBN 978-80-01-04195-6.
2008
Kozub, D.
Evolutionary algorithms for constrained optimization problems
In: Doktorandské dny 2008. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. pp. 115-124. ISBN 978-80-01-04195-6.
2008
Klouda, K.
Complexity of infinite words associated with non-simple Parry numbers
In: Doktorandské dny 2008. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. pp. 93-102. ISBN 978-80-01-04195-6.
2008
Klika, V.
Towards real prediction of bone adaptation
In: Doktorandské dny 2008. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. pp. 83-92. ISBN 978-80-01-04195-6.
2008
Hora, J.
Zpracování výsledků sčítání lidu pomocí statistického modelu
In: Doktorandské dny 2008. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008, pp. 61-69. ISBN 978-80-01-04195-6.
2008
Hofman, R.
Application of marginalized particle filter to linear-Gaussian problems with unknown model error covariance structure
In: Doktorandské dny 2008. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. pp. 49-59. ISBN 978-80-01-04195-6.
2008
Hatka, M.
Semi-Regular Texture Modeling
In: Doktorandské dny 2008. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. pp. 39-47. ISBN 978-80-01-04195-6.
2008
Fučík, R.
Implicit Numerical Scheme for Modelling Dynamic Effect in Capillary Pressure
In: Doktorandské dny 2008. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. pp. 29-37. ISBN 978-80-01-04195-6.
2008
Beneš, P.
Transport of colloids through porous media
In: Doktorandské dny 2008. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. pp. 11-19. ISBN 978-80-01-04195-6.
2008
Bednárik, Ľ.
Paralelní algoritmy pro numerické řešení hydrodynamiky laserového plazmatu
In: Doktorandské dny 2008. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. pp. 1-9. ISBN 978-80-01-04195-6.
2008
Ambrož, P. ed. - Masáková, Z. ed.
Doktorandské dny 2008
Praha, 2008-11-07/2008-11-21. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2008. ISBN 978-80-01-04195-6.
2008
Geyler, V.A. - Šťovíček, P., - Tušek, M.
A quantum dot with impurity in the Lobachevsky plane
In: Spectral Theory in Inner Product Spaces and Applications. Basel: Birkhäuser Verlag, 2008. p. 135-148. Operator Theory: Advances and Applications. ISBN 978-3-7643-8910-9.
2008
Lauschmann, H. - Bednařík, P. - Sekerešová, Z., - Beneš, M.
Fractal Image Feature Vectors with Applications in Fractography
Image Analysis and Stereology. 2008, 27(2), 63-71. ISSN 1580-3139.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Observation of the Doubly Strange b Baryon Omega(-)(b)
Physical Review Letters. 2008, 101(23), 232002-1-232002-7. ISSN 0031-9007.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the Forward-Backward Charge Asymmetry and Extraction of sin(2)theta(eff)(W) in pp -> Z/gamma(*)+X -> e(+)e(-)+X Events Produced at s=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2008, 101(19), 191801-1-191801-7. ISSN 0031-9007.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Neutral Higgs Bosons in Multi-b-Jet Events in pp Collisions at s=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2008, 101(22), 221802-1-221802-7. ISSN 0031-9007.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Anomalous Wtb Couplings in Single Top Quark Production
Physical Review Letters. 2008, 101(22), 221801-1-221801-7. ISSN 0031-9007.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the Electron Charge Asymmetry in p(p)over-bar -> W plus X -> e nu plus X Events at root s=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2008, 101(21), 211801-1-211801-7. ISSN 0031-9007.
2008
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Rovnice matematicke fyziky
Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2008. ISBN 978-80-01-04050-8.
2008
Aad, G. - Abat, E. - Abdallah, J. - Abdelalim, A.A. - Abdesselam, A. - Chren, D. - Horažďovský, T. - Kohout, Z. - Linhart, V. - Pospíšil, S. - Slavíček, T. - Smolek, K. - Sodomka, J. - Solar, M. - Sopko, B. - Sopko, V. - Štekl, I. - Vacek, V. - Bědajánek, I. - Beneš, P. - et al.
The ATLAS Experiment at the CERN Large Hadron Collider
Journal of Instrumentation. 2008, 3(S08003), ISSN 1748-0221.
2008
Duclos, P. - Soccorsi, E. - Šťovíček, P., - Vittot, M.
On the stability of periodically time-dependent quantum systems
Reviews in Mathematical Physics. 2008, 20(6), 725-764. ISSN 0129-055X.
2008
Kocábová, P. - Šťovíček, P.
Generalized Bloch analysis and propagators on Riemannian manifolds with a discrete symmetry
Journal of Mathematical Physics. 2008, 49(3), 033518-1-033518-11. ISSN 0022-2488.
2008
Mach, J.
Numerical solution of the 2D Gray-Scott model
In: Proceedings of Seminar of Numerical Analysis 2008. Liberec: Technická univerzita, 2008. pp. 98-101. ISBN 978-80-7372-298-2.
2008
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
The Adjoint Representation of Quantum Algebra U_q(sl(2))
In: Supersymmetries and Quantum Symmetries. Dubna: JINR, 2008, pp. 233-236. ISBN 5-9530-0184-3.
2008
Burdík, Č. ed. - Mrugala, R. ed., - Popowicz, Z. ed.
XVIth International Colloquium on Integrable Systems and Quantum Symmetries
Prague, 2007-06-17/2007-06-19. Oxford: Pergamon Press, 2008. ISSN 0034-4877.
2008
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed., - Pošta, S. ed.
Advanced Summer School on Integrable Systems and Quantum Symmetries
Prague, 2007-06-08/2007-06-13. Praha: CTU Publishing House, 2008. ISSN 1210-2709.
2008
Burdík, Č. - Havlíček, M. - Navrátil, O., - Pošta, S.
Ideals of the enveloping algebra U(osp(1,2))
Journal of Generalized Lie Theory and Applications. 2008, 2(3), 132-136. ISSN 1736-5279.
2008
Burdík, Č. - Navrátil, O.
New Formula for the Eigenvectors of the Gaudin Model in the sl(3) Case
Regular and Chaotic Dynamics. 2008, 13(5), 403-416. ISSN 1560-3547.
2008
Adare, A. - Král, A. - Liška, T. - Virius, M., - Vrba, V.
Suppression Pattern of Neutral Pions at High Transverse Momentum in Au + Au Collisions at s(NN)**(1/2) = 200-GeV and Constraints on Medium Transport Coefficients
Physical Review Letters. 2008, 101(23), 232301--. ISSN 0031-9007.
2008
Blank, J. - Exner, P., - Havlíček, M.
Hilbert Space Operators in Quantum Physics
2 ed. New York: Springer, 2008. ISBN 978-1-4020-8869-8.
2008
Strachota, P.
Anisotropic Diffusion in Mathematical Visualization
In: Science and Supercomputing in Europe, report 2007. Bologna: CINECA, 2008. p. 826-831. ISBN 978-88-86037-21-1.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the Polarization of the Upsilon(1S) and Upsilon(2S) States in pp Collisions at s=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2008, 101(18), 182004-1-182004-7. ISSN 0031-9007.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Precise Measurement of the Top-Quark Mass from lepton plus jets Events
Physical Review Letters. 2008, 101(18), 182001-1-182001-7. ISSN 0031-9007.
2008
Balková, L. - Pelantová, E., - Steiner, W.
Sequences with constant number of return words
Monatshefte für Mathematik. 2008, 155(3-4), 251-263. ISSN 0026-9255.
2008
Balková, L. - Pelantová, E., - Gazeau, J.P.
Asymptotic Behavior of Beta-integers
Letters in Mathematical Physics. 2008, 84(2), 179-198. ISSN 0377-9017.
2008
Balková, L.
Beta-integers and Quasicrystals
Prague: Defense date 2008-05-23. PhD Thesis. Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Excited Electrons in p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
Physical Review D. 2008, 77(9), 091102-1-091102-8. ISSN 1550-7998.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the Differential Cross-section for the Production of an Isolated Photon with Associated Jet in p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
Physics Letters B. 2008, 666(6), 435-445. ISSN 0370-2693.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for t anti-t Resonances in the Lepton Plus Jets Final State in p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
Physics Letters B. 2008, 668(8), 98-104. ISSN 0370-2693.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Long-lived Particles Decaying into Electron or Photon Pairs with the D0 Detector
Physical Review Letters. 2008, 101(11), 111802-1-111802-7. ISSN 0031-9007.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
ZZ ---> l+ l- v anti-v Production in p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
Physical Review D. 2008, 78(7), 072002-1-072002-11. ISSN 1550-7998.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Scalar Leptoquarks and T-odd Quarks in the Acoplanar Jet Topology using 2.5 fb**-1 of p anti-p Collision data at s**(1/2) = 1.96-TeV
Physics Letters B. 2008, 668(5), 357-363. ISSN 0370-2693.
2008
Duclos, P. - Exner, P., - Turek, O.
On the Spectrum of a Bent Chain Graph
Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. 2008, 41(41), 415206-0. ISSN 1751-8113.
2008
Adare, A. - Liška, T. - Král, A. - Virius, M., - Vrba, V.
Onset of pi-0 Suppression Studied in Cu+Cu Collisions at sqrt(sNN)=22.4, 62.4, and 200 GeV
Physical Review Letters. 2008, 101(16), 162301-162307. ISSN 0031-9007.
2008
Adare, A. - Liška, T. - Virius, M. - Král, A., - Vrba, V.
J/psi Production in s(NN)**(1/2) = 200-GeV Cu+Cu Collisions
Physical Review Letters. 2008, 101(11), ISSN 0031-9007.
2008
Adare, A. - Král, A. - Liška, T. - Virius, M., - Vrba, V.
Charged hadron multiplicity fluctuations in Au+Au and Cu+Cu collisions from sqrt(sNN)=22.5 to 200 GeV
Physical Review C. 2008, 78(4), 044902-044917. ISSN 0556-2813.
2008
Hobza, T. - Esteban, M.D. - Morales, D., - Marhuenda, Y.
Divergence-based tests for model diagnostic
Statistics and Probability Letters. 2008, 78(13), 1702-1710. ISSN 0167-7152.
2008
Hobza, T. - Pardo, L., - Vajda, I.
Robust Median Estimator in Logistic Regression
Journal of Statistical Planning and Inference. 2008, 138(12), 3822-3840. ISSN 0378-3758.
2008
Fučík, R. - Mikyška, J. - Beneš, M., - Illangasekare, T.H.
Semianalytical Solution for Two-Phase Flow in Porous Media with a Discontinuity
Vadose Zone Journal. 2008, 7(3), 1001-1007. ISSN 1539-1663.
2008
Merunka, V. - Nouza, O., - Virius, M.
Programovací jazyk C.C
Automatizace. 2008, 51(9), 562-565. ISSN 0005-125X.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z., - Šimák, V.
Measurement of the Ratios of the Z/gamma* + >= n Jet Production Cross Sections to the Total Inclusive Z/gamma* Cross Section in p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
Physics Letters B. 2008, 658(4), 112-119. ISSN 0370-2693.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for the Lightest Scalar Top Quark in Events with Two Leptons in p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
Physics Letters B. 2008, 659(3), 500-508. ISSN 0370-2693.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Flavor-changing-neutral-current D Meson Decays
Physical Review Letters. 2008, 100(10), 101801-1-101801-7. ISSN 0031-9007.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the Muon Charge Asymmetry from W Boson Decays
Physical Review D. 2008, 77(1), 011106-1-011106-8. ISSN 1550-7998.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for W-prime Bosons Decaying to an Electron and a Neutrino with the D0 Detector
Physical Review Letters. 2008, 100(3), 031804-1-031804-7. ISSN 0031-9007.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Randall-Sundrum Gravitons with 1 fb**-1 of Data from p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
Physical Review Letters. 2008, 100(9), 091802-1-091802-7. ISSN 0031-9007.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Observation and Properties of the Orbitally Excited B*(s2) Meson
Physical Review Letters. 2008, 100(8), 082002-1-082002-7. ISSN 0031-9007.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Model-independent Measurement of the W Boson Helicity in Top Quark Decays at D0
Physical Review Letters. 2008, 100(6), 062004-1-062004-8. ISSN 0031-9007.
2008
Ambrož, P. org. - Masáková, Z. org.
Summer school and workshop Algebraic Structures
[Workshop Hosting] 2008.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Scalar Neutrino Superpartners in e + mu Final States in proton anti-proton Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
Physical Review Letters. 2008, 100(24), 241803-1-241803-6. ISSN 0031-9007.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
A Combined Search for the Standard Model Higgs Boson at s**(1/2) = 1.96-TeV
Physics Letters B. 2008, 663(1-2), 26-36. ISSN 0370-2693.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for ZZ and Z gamma* Production in p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV and Limits on Anomalous ZZZ and ZZ gamma* Couplings
Physical Review Letters. 2008, 100(13), 131801-1-131801-7. ISSN 0031-9007.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the Shape of the Boson Transverse Momentum Distribution in p anti-p ---> Z / gamma* ---> e+ e- + X Events Produced at s**(1/2) = 1.96-TeV
Physical Review Letters. 2008, 100(10), 102002-1-102002-7. ISSN 0031-9007.
2008
Baláži, P. - Masáková, Z., - Pelantová, E.
Characterization of Substitution Invariant Words Coding Exchange of Three Intervals
Integers: Electronic Journal of Combinatorial Number Theory. 2008, 8(A20), 1-21. ISSN 1553-1732.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
First Measurement of the Forward-Backward Charge Asymmetry in Top Quark Pair pProduction
Physical Review Letters. 2008, 100(14), 142002-1-142002-8. ISSN 0031-9007.
2008
Arnoux, P. - Betrhé, V. - Masáková, Z., - Pelantová, E.
Sturm Numbers and Substitution Invariance of 3iet Words
Integers: Electronic Journal of Combinatorial Number Theory. 2008, 8(A14), 1-17. ISSN 1553-1732.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Squarks and Gluinos in Events with Jets and Missing Transverse Energy Using 2.1 fb**-1 of p anti-p Collision Data at s**(1/2) = 1.96- TeV
Physics Letters B. 2008, 660(5), 449-457. ISSN 0370-2693.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Simultaneous Measurement of the Ratio B(t->Wb)/B(t->Wq) and the Top Quark Pair Production Cross Section with the D0 Detector at s**(1/2) = 1.96-TeV
Physical Review Letters. 2008, 100(19), 192003-1-192003-7. ISSN 0031-9007.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the Inclusive Jet Cross-section in p anti-p Collisions at s**(1/2) =1.96-TeV
Physical Review Letters. 2008, 101(6), 062001-1-062001-7. ISSN 0031-9007.
2008
Ambrož, P. - Masáková, Z., - Pelantová, E.
Matrices of 3-iet preserving morphisms
Theoretical Computer Science. 2008, 400(1-3), 113-136. ISSN 0304-3975.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Study of Direct CP Violation in B+- ---> J/psi K+- (pi+-) File Decays
Physical Review Letters. 2008, 100(21), 211802-1-211802-7. ISSN 0031-9007.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Observation of the Bc Meson in the Exclusive Decay B(c) ---> J/psi pi
Physical Review Letters. 2008, 101(1), 012001-1-012001-6. ISSN 0031-9007.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
First Study of the Radiation-amplitude Zero in W gamma Production and Limits on Anomalous WW gamma Couplings at s**(1/2) = 1.96- TeV
Physical Review Letters. 2008, 100(24), 241805-1-241805-7. ISSN 0031-9007.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Evidence for Production of Single Top Quarks
Physical Review D. 2008, 78(1), 012005-1-012005-51. ISSN 1550-7998.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Decay of a Fermiophobic Higgs boson h(f) ---> gamma gamma with the D0 Detector at s**(1/2) = 1.96-TeV
Physical Review Letters. 2008, 101(5), 051801-1-051801-7. ISSN 0031-9007.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Pair Production of Doubly-charged Higgs Bosons in the H++ H-- ---> mu+ mu+ mu- mu- Final State at D0
Physical Review Letters. 2008, 101(7), 071803-1-071803-7. ISSN 0031-9007.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Large Extra Dimensions via Single Photon Plus Missing Energy Final States at s**(1/2) = 1.96-TeV
Physical Review Letters. 2008, 101(1), 011601-1-011601-7. ISSN 0031-9007.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the Ratio of the p anti-p ---> W+c-jet Cross Section to the Inclusive p anti-p ---> W+jets Cross Section
Physics Letters B. 2008, 666(1), 23-30. ISSN 0370-2693.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Scalar Top Quarks in the Acoplanar Charm Jets and Missing Transverse Energy Final State in p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
Physics Letters B. 2008, 665(1), 1-8. ISSN 0370-2693.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the t anti-t Production Cross Section in p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
Physical Review Letters. 2008, 100(19), 192004-1-192004-7. ISSN 0031-9007.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for W-prime Boson Resonances Decaying to a Top Quark and a Bottom Quark
Physical Review Letters. 2008, 100(21), 211803. ISSN 0031-9007.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Hynek, V. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for Higgs Bosons Decaying to Tau Pairs in p anti-p Collisions with the D0 Detector
Physical Review Letters. 2008, 101(7), 071804. ISSN 0031-9007.
2008
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Observation of ZZ Production in p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
Physical Review Letters. 2008, 101(7), 071803-1-071803-7. ISSN 0031-9007.
2008
Adare, A. - Král, A. - Liška, T. - Virius, M., - Vrba, V.
Dihadron Azimuthal Correlations in Au+Au Collisions at s(NN)**(1/2) = 200-GeV
Physical Review C. 2008, 78(1), 014901-014945. ISSN 0556-2813.
2008
Adare, A. - Král, A. - Liška, T. - Virius, M., - Vrba, V.
Quantitative constraints on the transport properties of hot partonic matter from semi-inclusive single high transverse momentum pion suppression in Au plus Au collisions at root S-NN=200 GeV
Physical Review C. 2008, 77(6), 064907-064920. ISSN 0556-2813.
2008
Chen, J.H. - Pelantová, E., - Znojil, M.
Classification of the conditionally observable spectra exhibiting central symmetry
Physics Letters A. 2008, 372(12), 1986-1989. ISSN 0375-9601.
2008
Šolcová, A. org. - Šolc, J. org. - Křížek, M. org., - Pelantová, E. org.
Slavnostní seminář ke 120. výročí narození Johanna Radona
[Conference Hosting] 2008.
2008
Adare, A. - Král, A. - Liška, T. - Virius, M., - Vrba, V.
Cold Nuclear Matter Effects on J/Psi as Constrained by Deuteron-Gold Measurements at s(NN)**(1/2) = 200-GeV
Physical Review C. 2008, 77(2), 024912--. ISSN 0556-2813.
2008
Alexeev, M. - Král, A. - Liška, T., - Virius, M.
The Polarised Valence Quark Distribution from Semi-inclusive DIS
Physics Letters B. 2008, 660(3), 458-465. ISSN 0370-2693.
2008
Adare, A. - Král, A. - Liška, T. - Virius, M., - Vrba, V.
Transverse Momentum and Centrality Dependence of Dihadron Correlations in Au+Au Collisions at s(NN) = 200 GeV: Jet-quenching and the Response of Partonic Matter
Physical Review C. 2008, 77(1), 011901-011906. ISSN 0556-2813.
2008
Ambrož, P. org. - Masáková, Z. org. - Pelantová, E. org. - Exner, P. org. - Frougny, C. org., - Steiner, W. org.
Journées Numération
[Conference Hosting] 2008.
2008
Hodík, J. - Vokřínek, J., - Hofman, R.
Decision Support System for Virtual Organization Management
In: Innovative Production Machines and Systems. Dunbeath: Whittles Publishing, 2008, pp. 85-90. ISBN 978-1-904445-52-4.
2008
Hodík, J. - Mulder, W. - Pondrelli, L. - Westphal, I., - Hofman, R.
ICT services supporting virtual organization management
In: Innovative Production Machines and Systems. Dunbeath: Whittles Publishing, 2008, pp. 419-424. ISBN 978-1-904445-52-4.
2008
Duclos, P. - Lev, O., - Šťovíček, P.
On the energy growth of some periodically driven quantum systems with shrinking gaps in the spectrum
Journal of Statistical Physics. 2008, 130(1), 169-193. ISSN 0022-4715.
2008
Štefka, D. - Holeňa, M.
The Use of Fuzzy t-conorm Integral for Combining Classifiers
In: Symbolic and Quantitative Approaches to Reasoning with Uncertainty. Berlin: Springer, 2007. pp. 755-766. Lecture Notes in Computer Science. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-540-75255-4.
2007
Svojítka, P. - Kůs, V.
Lokalizační algoritmy akustické emise pomocí geodetických křivek
In: 37th International Conference Defektoskopie 2007. Brno: University of Technology, 2007. pp. 249-256. ISBN 978-80-214-3504-9.
2007
Kůs, V. - Svojítka, P.
Geometry based localization algorithms in acoustic emission
In: NDE for Safety: European NDT Days in Prague 2007. Brno: Brno University of Technology, 2007. pp. 119-126. ISBN 978-80-214-3506-3.
2007
Tláskal, J. - Kůs, V.
Classification of acoustic emission sources by means of distribution mixtures
In: Proceedings of IVth Workshop "NDT in Progress", International Meeting of NDT Experts. Brno: Brno University of Technology, 2007, pp. 217-223. ISBN 978-80-214-3505-6.
2007
Kůs, V. - Svojítka, P.
Geodetické lokalizační algoritmy
NDT Welding Bulletin. 2007, 17(3), C-12. ISSN 1213-3825.
2007
Kůs, V. - Svojítka, P.
Geometry Based Localization Algorithms In Acoustic Emission
NDT Welding Bulletin. 2007, 17(3), B-8. ISSN 1213-3825.
2007
Tláskal, J. - Kůs, V.
Classification of acoustic emission sources by means of distribution mixtures
NDT Welding Bulletin. 2007, 17(3), A-15. ISSN 1213-3825.
2007
Beneš, M. - Kimura, M., - Yazaki, S.
Analytical and Numerical Aspects on Motion of Polygonal Curves with Constant Area Speed
In: MAGIA 2007. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2007. pp. 127-141. ISBN 978-80-227-2796-9.
2007
Beneš, M. - Mikula, K. - Ševčovič, D., - Oberhuber, T.
Method of Lines for the Level Set Method for Solving Willmore Flow Geometric Equation
In: MAGIA 2007. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2007. pp. 37-44. ISBN 978-80-227-2796-9.
2007
Beneš, M. - Chabiniok, R. - Kimura, M., - Mikula, K.
Nonlinear Gauss-Seidel Scheme for Allen-Cahn Type Systems
In: MAGIA 2007. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2007. pp. 29-36. ISBN 978-80-227-2796-9.
2007
Mach, J.
Computational Model of the Gray-Scott Model
In: MAGIA 2007. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2007. pp. 19-28. ISBN 978-80-227-2796-9.
2007
Straka, R. - Makovička, J. - Beneš, M., - Havlena, V.
Numerical Simulation of Coal Combustion in Industrial Boiler
In: MAGIA 2007. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2007. pp. 7-18. ISBN 978-80-227-2796-9.
2007
Krishnamoorthy, G. - Emmerich, H., - Chalupecký, V.
Estimation of Critical Dislocation Distances - A quantitative study beyond BCF theory
European Physical Journal - Special Topics. 2007, 2007(149), 19-26. ISSN 1951-6401.
2007
Chalupecký, V. - Eck, Ch., - Emmerich, H.
Computation of nonlinear multiscale coupling effects in liquid phase epitaxy
European Physical Journal - Special Topics. 2007, 149(5), 1-17. ISSN 1951-6401.
2007
Pauš, P.
Numerical simulation of dislocation dynamics
In: MAGIA 2007. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2007. pp. 45-52. ISBN 978-80-227-2796-9.
2007
Balková, L.
Return Words and Recurrence Function of a Class of Infinite Words
Acta Polytechnica. 2007, 47(2-3), 15-19. ISSN 1210-2709.
2007
Adare, A. - Král, A. - Liška, T. - Virius, M., - Vrba, V.
Inclusive cross section and double helicity asymmetry for Pi0 production in p+p collisions at sqrt(s)=200 GeV: Implications for the polarized gluon distribution in the proton
Physical Review D. 2007, 76(5), 051106--. ISSN 1550-7998.
2007
Hobza, T. - Molina, I., - Morales, D.
Rényi statistics for testing hypotheses with samples
[Research Report] Elche: Centro de Investigación operativa, 2007. Report no. I-2007-30. ISSN 1576-7264.
2007
Beneš, M. - Kimura, M., - Nakaki, T.
Editorial
Kybernetika. 2007, 43(6), 765-766. ISSN 0023-5954.
2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.
Study of the decay B0(s) ---> D(s)(*) D(s)(*)
Physical Review Letters. 2007, 99(24), 241801-241807. ISSN 0031-9007.
2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Observation and Properties of L = 1 B(1) and B*(2) Mesons
Physical Review Letters. 2007, 99(17), 172001-172008. ISSN 0031-9007.
2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the t anti-t production cross section in p anti-p collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV using kinematic characteristics of lepton + jets events
Physical Review D. 2007, 76(9), 092007-092029. ISSN 1550-7998.
2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the Lambda(b)0 lifetime using semileptonic decays
Physical Review Letters. 2007, 99(18), 182001-182008. ISSN 0031-9007.
2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the p anti-p ---> WZ + X cross-section at s**(1/2) = 1.96-TeV and limits on WWZ trilinear gauge couplings
Physical Review D. 2007, 76(11), 111104-111112. ISSN 1550-7998.
2007
Arai, M. - Okada, N. - Smolek, K., - Šimák, V.
Top quark spin correlations in the Randall-Sundrum scenario at the LHC
In: Proceedings of Science. Trieste: SISSA/ISAS, 2007. ISSN 1824-8039.
2007
Beneš, M. - Minárik, M. - Pauš, P., - Čulík, Z.
Moving Boundaries in Material Science
In: DMHF2007 COE Conference on the Development of Dynamic Mathematics with High Functionality. Fukuoka: Kyushu University, 2007. pp. 61-64.
2007
Mach, J.
Structures in Premixed Gas Mixture Combustion
[Technical Report] 2007. Report no. Internal report No. 2-07.
2007
Straka, R.
Fluidized Bed Furnaces
[Technical Report] 2007. Report no. Internal report No. 1-07.
2007
Strachota, P.
Vector Field Visualization by means of Anisotropic Diffusion
COE Lecture Note Series: Kyushu University. 2007, 2006(6), 193-205. ISSN 1881-4042.
2007
Seinerová, K.
Numerical solution of a flow over an obstacle
COE Lecture Note Series: Kyushu University. 2007, 2006(6), 185-192. ISSN 1881-4042.
2007
Pauš, P.
Computer Analysis of fractal sets
COE Lecture Note Series: Kyushu University. 2007, 2006(6), 171-175. ISSN 1881-4042.
2007
Chalupecký, V. - Emmerich, H.
Numerical scheme for two-scale model of liquid phase epitaxy
COE Lecture Note Series: Kyushu University. 2007, 2007(6), 50-61. ISSN 1881-4042.
2007
Brand, S.
Parallel algorithm for numerical solution of the shallow water equation
COE Lecture Note Series: Kyushu University. 2007, 2006(6), 25-36. ISSN 1881-4042.
2007
Bauer, P. - Jaňour, Z.
Flow and Pollution Transport in the Street Canyon
COE Lecture Note Series: Kyushu University. 2007, 6(2006), 4-8. ISSN 1881-4042.
2007
Mikyška, J. - Illangasekare, T.H.
Application of a multiphase flow code for investigation of influence of capillary pressure parameters on two-phase flow
Kybernetika. 2007, 43(6), 831-840. ISSN 0023-5954.
2007
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
Structure of the Enveloping Algebra U(osp(1,2))
In: XXVI International Workshop on Geometical Methods in Physics. Melville, New York: American Institute of Physics, 2007. p. 175-179. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-0470-0.
2007
Mach, J.
Application of Non-linear Difussion in Algorithms of Mathematical Visualization
COE Lecture Note Series: Kyushu University. 2007, 2007(6), 156-164. ISSN 1881-4042.
2007
Fučík, R. - Mikyška, J. - Beneš, M., - Illangasekare, T.H.
An Improved Semi-Analytical Solution for Verification of Numerical Models of Two-Phase Flow in Porous Media
Vadose Zone Journal. 2007, 2007(6), 93-104. ISSN 1539-1663.
2007
Beneš, M. - Fučík, R. - Mikyška, J., - Illangasekare, T.H.
Analytical and Numerical Solution for One-Dimensional Two-Phase Flow in Homogeneous Porous Medium
In: Proceeding of the 2nd International Conference on Porous Media and its Applications in Science and Engineering. Havai: Universita of California, 2007.
2007
Mikyška, J. - Beneš, M., - Illangasekare, T.H.
VODA Multiphase Flow Code for Investigation of NAPL Behavior at Heterogeneous Sand Layers
In: Proceeding of the 2nd International Conference on Porous Media and its Applications in Science and Engineering. Havai: Universita of California, 2007.
2007
Ambrož, P.
Matrices associated to 3-interval exchange transformation and their spectra
Acta Polytechnica. 2007, 47(2-3), 68-70. ISSN 1210-2709.
2007
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
Structure of the Enveloping Algebras
Acta Polytechnica. 2007, 47(2), 25-31. ISSN 1210-2709.
2007
Beneš, M.
Computional Studies of Interface Model of Microstucture Formation in Solidification
Acta Mathematica Universitatis Comenianae. 2007, 76(1), 39-50. ISSN 0862-9544.
2007
Masáková, Z. - Pelantová, E.
Selfmatching properties of Beatty sequences
Acta Polytechnica. 2007, 47(2-3), 21-24. ISSN 1210-2709.
2007
Bednárik, Ľ.
Improved Numerical Method for Multidirectional Fractional Advection-Dispersion Equation in 1-D and 2-D with General Boundary Condition
In: Proceedings of Czech Japanese Seminar in Applied Mathematics 2006. Fukuoka: Kyushu University, 2007, pp. 9-24. ISSN 1881-4042.
2007
Yazaki, S.
On the Tangential Velocity Arising in a Crystalline Algorithm
Kybernetika. 2007, 43(6), 913-918. ISSN 0023-5954.
2007
Yazaki, S.
Asympotic Behavior of Solutions to an Area-preserving Motion by Crystalline Curvature
Kybernetika. 2007, 43(6), 903-912. ISSN 0023-5954.
2007
Straka, R. - Makovička, J.
Model of Pulverized Coal Combustion in Furnace
Kybernetika. 2007, 43(6), 879-891. ISSN 0023-5954.
2007
Oberhuber, T.
Finite Difference Scheme for the Wilmore Flow of Graps
Kybernetika. 2007, 43(6), 855-867. ISSN 0023-5954.
2007
Minárik, V. - Kratochvíl, J.
Dislocation Dynamics -- Analytical Description of the Interaction Force Between Dipolar Loops
Kybernetika. 2007, 43(6), 841-854. ISSN 0023-5954.
2007
Mikyška, J. - Illangasekare, T.H.
Influence of Capillary Pressure Parametrs on Two-phase Flow
Kybernetika. 2007, 43(6), 831-840. ISSN 0023-5954.
2007
Beneš, M. ed. - Kimura, M. ed., - Nakaki, T. ed.
Proceedings of Czech Japanese Seminar in Applied Mathematics 2006
Prague, 2006-09-14/2006-09-16. Fukuoka: Kyushu University, 2007. ISSN 1881-4042.
2007
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Dirac Formulation of Free Open String
The Old and New Concepts of Physics. 2007, 4(4), 487-503. ISSN 1733-8026.
2007
Krbálek, M.
Equilibrium Distributions in a Thermodynamical Traffic Gas
Journal of Physics A: Mathematical and General. 2007, 40(5), 5813-5821. ISSN 0305-4470.
2007
Tušek, M.
A Quantum Dot with Impurity in the Lobachevsky Plane
In: Doktorandské dny 2007. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. pp. 221-230. ISBN 978-80-01-03913-7.
2007
Turek, O.
Vznik vlastních hodnot jako následek lokální perturbace
In: Doktorandské dny 2007. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. pp. 211-220. ISBN 978-80-01-03913-7.
2007
Štefka, D.
Confidence of Classification and its Application to Classifier Aggregation
In: Doktorandské dny 2007. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. pp. 201-210. ISBN 978-80-01-03913-7.
2007
Straka, R.
Model spalování práškového uhlí v kotli
In: Doktorandské dny 2007. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. pp. 189-200. ISBN 978-80-01-03913-7.
2007
Prentis, P.
Optimisation of TS-SOM
In: Doktorandské dny 2007. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. pp. 179-188. ISBN 978-80-01-03913-7.
2007
Pauš, P.
Numerická simulace dislokační dynamiky
In: Doktorandské dny 2007. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. pp. 169-178. ISBN 978-80-01-03913-7.
2007
Nedbal, R.
Algebraic Optimization of Database Queries with Preferences
In: Doktorandské dny 2007. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. pp. 157-168. ISBN 978-80-01-03913-7.
2007
Mičan, O.
Irreversible-thermodynamic Analysis of PEM Transport Parameters
In: Doktorandské dny 2007. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. pp. 147-156. ISBN 978-80-01-03913-7.
2007
Mahdian, B.
Detecting Traces of Affine Transformation
In: Doktorandské dny 2007. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. pp. 137-146. ISBN 978-80-01-03913-7.
2007
Mach, J.
Computational Study of the Gray-Scott Model
In: Doktorandské dny 2007. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. pp. 127-136. ISBN 978-80-01-03913-7.
2007
Linková, Z.
Mapování schémat v prostředí Sémantického webu
In: Doktorandské dny 2007. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. pp. 117-126. ISBN 978-80-01-03913-7.
2007
Kratochvíl, V.
An Effective Algorithm for Search Reductions in Compositional Models
In: Doktorandské dny 2007. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. pp. 105-116. ISBN 978-80-01-03913-7.
2007
Klika, V.
Thermodynamic Model of Bone Adaptation
In: Doktorandské dny 2007. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. pp. 93-104. ISBN 978-80-01-03913-7.
2007
Kamenický, J.
Invariant Picture Region Detection
In: Doktorandské dny 2007. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. pp. 85-92. ISBN 978-80-01-03913-7.
2007
Kalvoda, T.
Classical Particle and Time-periodic Aharonov-Bohm Flux
In: Doktorandské dny 2007. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. pp. 75-84. ISBN 978-80-01-03913-7.
2007
Horáček, O.
Image Database Designed for Fast and Robust Image Search
In: Doktorandské dny 2007. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. pp. 67-74. ISBN 978-80-01-03913-7.
2007
Hora, J.
Informational Cathegorical Data Clustering
In: Doktorandské dny 2007. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. pp. 57-66. ISBN 978-80-01-03913-7.
2007
Hofman, R.
Improvement of Model-based Prediction via Assimilation of Measured Data
In: Doktorandské dny 2007. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. pp. 49-56. ISBN 978-80-01-03913-7.
2007
Hatka, M.
Syntéza periodicko-stochastických textur
In: Doktorandské dny 2007. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. pp. 39-48. ISBN 978-80-01-03913-7.
2007
Fučík, R.
Dynamic Effect in Capillary Pressure-Saturation Relationship
In: Doktorandské dny 2007. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. pp. 27-38. ISBN 978-80-01-03913-7.
2007
Brand, S.
Parallel Algorithm for Numerical Solution of Nonlinear Evolution
In: Doktorandské dny 2007. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. pp. 9-18. ISBN 978-80-01-03913-7.
2007
Balková, L.
Factor Frequencies of Reversal Closed Languages
In: Doktorandské dny 2007. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2007. pp. 1-8. ISBN 978-80-01-03913-7.
2007
Ambrož, P. ed. - Masáková, Z. ed.
Doktorandské dny 2007
Praha, 2007-11-16/2007-11-23. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2007. ISBN 978-80-01-03913-7.
2007
Turek, O.
Balance properties of the fixed point of the substitution associated to quadratic simple Pisot numbers
RAIRO - Theoretical Informatics and Applications. 2007, 2007(41), 123-135. ISSN 0988-3754.
2007
Balková, L. - Pelantová, E., - Turek, O.
Combinatorial and arithmetical properties of infinite words associated with non-simple quadratic Parry numbers
RAIRO - Theoretical Informatics and Applications. 2007, 2007(41), 307-328. ISSN 0988-3754.
2007
Patera, J. - Pelantová, E., - Svobodová, M.
Fine group gradings of the real forms of sl(4,C), sp(4,C), and o(4,C)
Journal of Mathematical Physics. 2007, 2007(48), 093503-093528. ISSN 0022-2488.
2007
Ambrož, P. - Frougny, C.
On alpha-adic expansions in Pisot bases
Theoretical Computer Science. 2007, 380(3), 238-250. ISSN 0304-3975.
2007
Pelantová, E. - Masáková, Z.
Quasicrystals: algebraic, combinatorial and geometrical aspects
In: From Numbers and Languages to (Quantum) Cryptography. Oxford: IOS Press, 2007. p. 113-131. ISBN 978-1-58603-706-2.
2007
Baláži, P. - Masáková, Z., - Pelantová, E.
Factor versus palindromic complexity of uniformly recurrent infinite words
Theoretical Computer Science. 2007, 2007(380), 266-275. ISSN 0304-3975.
2007
Kocábová, P. - Masáková, Z., - Pelantová, E.
Ambiguity in the m-Bonacci numeration system
Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science. 2007, 9(2), 109-123. ISSN 1365-8050.
2007
Ambrož, P. - Masáková, Z., - Pelantová, E.
Addition and multiplication of beta-expansions in generalized Tribonacci base
Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science. 2007, 9(2), 73-88. ISSN 1365-8050.
2007
Frougny, C. - Masáková, Z., - Pelantová, E.
Infinite special branches in words associated with beta expansions
Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science. 2007, 2007(9), 125-144. ISSN 1365-8050.
2007
Ambrož, P. org. - Masáková, Z. org.
Spring School and Workshop Combinatorics on Words
[Workshop Hosting] 2007.
2007
Bernat, J. - Masáková, Z., - Pelantová, E.
On a class of infinite words with affine factor complexity
Theoretical Computer Science. 2007, 2007(389), 12-25. ISSN 0304-3975.
2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Search for B0(s) --> mu+ mu- at D0
Physical Review D. 2007, 76(08), 092001-0. ISSN 1550-7998.
2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.
Measurement of the W Boson Helicity in Top Quark Decay at D0
Physical Review D. 2007, 75(03), 031102-0. ISSN 1550-7998.
2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Direct Observation of the Strange b Baryon Xi(b)-
Physical Review Letters. 2007, 99(5), 052001-0. ISSN 0031-9007.
2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R. - Šimák, V., - Vokáč, P.
Measurement of the t anti-t Production Cross-section in p anti-p Collisions Using Dilepton Events
Physical Review D. 2007, 76(05), 052006-0. ISSN 1550-7998.
2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.
Z Gamma Production and Limits on Anomalous Z Z Gamma and Z Gamma Gamma Couplings in p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96- TeV
Physics Letters B. 2007, 653(5-6), 378-386. ISSN 0370-2693.
2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.
Search for Third-generation Leptoquarks in p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
Physical Review Letters. 2007, 99(06), 061801-0. ISSN 0031-9007.
2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.
Search for Stopped Gluinos from p-anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
Physical Review Letters. 2007, 99(13), 131801-0. ISSN 0031-9007.
2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.
Measurement of the Lambda(b) Lifetime in the Exclusive Decay Lambda(b) ---> J / psi Lambda
Physical Review Letters. 2007, 99(14), 142001-0. ISSN 0031-9007.
2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.
Search for a Higgs Boson Produced in Association with a Z Boson in p anti-p Collisions
Physics Letters B. 2007, 655(5-6), 209-216. ISSN 0370-2693.
2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.
Combined D0 Measurements Constraining the CP-violating Phase and Width Difference in the B0(s) System
Physical Review D. 2007, 76(5), 057101-0. ISSN 1550-7998.
2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.
Measurement of the Shape of the Boson Rapidity Distribution for p anti-p ---> Z/gamma* ---> e+ e- + X Events Produced at s**(1/2) of 1.96-TeV
Physical Review D. 2007, 76(1), 012003-0. ISSN 1550-7998.
2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.
Measurement of the Top Quark Mass in the Lepton + Jets Channel Using the Ideogram Method
Physical Review D. 2007, 75(9), 092001-0. ISSN 1550-7998.
2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.
Lifetime Difference and CP-violating Phase in the B0(s) System
Physical Review Letters. 2007, 98(12), 12801-0. ISSN 0031-9007.
2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.
Measurement of the Charge Asymmetry in Semileptonic Bs Decays
Physical Review Letters. 2007, 98(15), 15801-0. ISSN 0031-9007.
2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.
Evidence for Production of Single Top Quarks and First Direct Measurement of |Vtb|
Physical Review Letters. 2007, 98(18), 181802-0. ISSN 0031-9007.
2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.
Measurement of the p anti-p --> t anti-t Production Cross Section at s**(1/2) = 1.96-TeV in the Fully Hadronic Decay Channel
Physical Review D. 2007, 76(7), 072007-0. ISSN 1550-7998.
2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.
Search for Techniparticles in e+jets Events at D0
Physical Review Letters. 2007, 98(22), 221801-0. ISSN 0031-9007.
2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.
Search for Single Production of Scalar Leptoquarks in p anti-p Collisions Decaying into Muons and Quarks with the D0 Detector
Physics Letters B. 2007, 647(2-3), 74-81. ISSN 0370-2693.
2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.
Search for the Pair Production of Scalar Top Quarks in the Acoplanar Charm Jet Final State in p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
Physics Letters B. 2007, 645(2-3), 119-127. ISSN 0370-2693.
2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.
Measurement of the Top Quark Mass in the Dilepton Channel
Physics Letters B. 2007, 655(1-2), 7-14. ISSN 0370-2693.
2007
Šťovíček, P. - Tušek, M.
On the harmonic oscillator on the Lobachevsky plane
Russian Journal of Mathematical Physics. 2007, 14(4), 493-497. ISSN 1061-9208.
2007
Lev, O. - Šťovíček, P.
On a semiclassical formula for non-diagonal matrix elements
International Journal of Theoretical Physics. 2007, 46(11), 2688-2707. ISSN 0020-7748.
2007
Hobza, T. - Morales, D., - Pardo, L.
Testing equality of autocorrelation coefficients in multivariate normal models
[Research Report] Elche: Centro de Investigación operativa, 2007. Report no. I-2007-15. ISSN 1576-7264.
2007
Hobza, T. - Esteban, M.D. - Marhuenda, Y., - Morales, D.
Estadísticos basados en divergencias para el diagnóstico de modelos
[Research Report] Elche: Centro de Investigación operativa, 2007. Report no. I-2007-22. ISSN 1576-7264.
2007
Exner, P. - Turek, O.
Approximations of Singular Vertex Couplings in Quantum Graphs
Reviews in Mathematical Physics. 2007, 19(6), 571-606. ISSN 0129-055X.
2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.
Experimental Discrimination between Charge 2e/3 Top Quark and Charge 4e/3 Exotic Quark Production Scenarios
Physical Review Letters. 2007, 98(4), 041801-0. ISSN 0031-9007.
2007
Arai, M. - Okada, N. - Smolek, K., - Šimák, V.
Top quark spin correlations in the Randall-Sundrum model at the CERN Large Hadron Collider
Physical Review D. 2007, 75(9), 95008-1-95008-8. ISSN 1550-7998.
2007
Adare, A. - Liška, T. - Král, A., - Virius, M.
J/psi Production vs Transverse Momentum and Rapidity in p+p Collisions at sqrt(s) = 200 GeV
Physical Review Letters. 2007, 98(23), 232002-232007. ISSN 0031-9007.
2007
Adare, A. - Liška, T. - Král, A., - Virius, M.
Correlated Production of p and p^bar in Au+Au Collisions at sqrt(s_NN) = 200 GeV
Physics Letters B. 2007, 649(5), 359-369. ISSN 0370-2693.
2007
Adare, A. - Liška, T. - Král, A., - Virius, M.
Energy Loss and Flow of Heavy Quarks in Au+Au Collisions at sqrt(s_NN) = 200 GeV
Physical Review Letters. 2007, 98(17), 172301-172306. ISSN 0031-9007.
2007
Adare, A. - Liška, T. - Král, A., - Virius, M.
System Size and Energy Dependence of Jet-Induced Hadron Pair Correlation Shapes in Cu+Cu and Au+Au Collisions at sqrt(s_NN) = 200 and 62.4 GeV
Physical Review Letters. 2007, 98(23), 232302-232307. ISSN 0031-9007.
2007
Adare, A. - Liška, T. - Král, A., - Virius, M.
J/psi Production vs Centrality, Transverse Momentum, and Rapidity in Au+Au Collisions at sqrt(s_NN) = 200 GeV
Physical Review Letters. 2007, 98(23), 232301--. ISSN 0031-9007.
2007
Adare, A. - Liška, T. - Král, A., - Virius, M.
Scaling properties of azimuthal anisotropy in Au+Au and Cu+Cu collisions at sqrt(sNN) = 200-GeV
Physical Review Letters. 2007, 98(16), 162301-162306. ISSN 0031-9007.
2007
Asch, J. - Šťovíček, P.
On the dynamics created by a time-dependent Aharonov-Bohm flux
Reports on Mathematical Physics. 2007, 59(3), 299-303. ISSN 0034-4877.
2007
Asch, J. - Šťovíček, P.
Dynamics of a classical Hall system driven by a time-dependent Aharonov-Bohm flux
Journal of Mathematical Physics. 2007, 48(5), 052901-1-052901-14. ISSN 0022-2488.
2007
Seinerová, K. - Kozel, K.
Numerical Solution of a Flow in the Atmospheric Boundary Layer Including Stratification
In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 149-152. ISBN 978-80-87012-04-8.
2007
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
Two-Dimensional Matrix Calogero Model of the BC2 Type
Physics of Atomic Nuclei. 2007, 70(3), 491-495. ISSN 1063-7788.
2007
Ambrož, P.
PisotArith
[Software] 2006.
2006
Frýdlová, I. - Kůs, V.
Minimum Kolmogorov Distance and Minimum Blended phi-divergence Estimators
In: Prague Stochastics 2006 - Book of Abstracts. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2006. pp. 41. ISBN 80-86732-76-2.
2006
Arai, M. - Okada, N. - Smolek, K., - Šimák, V.
Top spin correlations in theories with large extra-dimensions at the LHC
In: International Workshop on Top Quark Physics. Trieste: SISSA/ISAS, 2006. ISSN 1824-8039.
2006
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Otec, R.
Measurement of the CP-violation Parameter of B0 Mixing and Decay with p anti-p ---> mu mu X Data
Physical Review D. 2006, 2006(74), 092001-092013. ISSN 1550-7998.
2006
Arai, M. - Okada, N. - Smolek, K., - Šimák, V.
Top quark spin correlations in theories with large extra-dimensions at the LHC
In: XXV PHYSICS IN COLLISION, PROCEEDINGS. Melville, New York: American Institute of Physics, 2006. pp. 301-305. ISSN 0094-243X. ISBN 0-7354-0308-2.
2006
Beneš, M. - Mikyška, J., - Oberhuber, T.
Quench Tank Internal Geometry Optimization - Addendum
[Technical Report] 2006. Report no. Internal report No. 3-06.
2006
Beneš, M. - Mikyška, J. - Oberhuber, T., - Bednařík, P.
Quench Tank Internal Geometry Optimization II
[Technical Report] 2006. Report no. Internal report No. 2-06.
2006
Oberhuber, T.
Numerical Solution for the Willmore Flow of Graphs
COE Lecture Note Series: Kyushu University. 2006, 2005(3), 126-138. ISSN 1881-4042.
2006
Beneš, M. - Illangasekare, T.H., - Mikyška, J.
On the Numerical Treatment of Sharp Texture Transitions in Two-Phase Flow
COE Lecture Note Series: Kyushu University. 2006, 2005(3), 106-116. ISSN 1881-4042.
2006
Makovička, J. - Beneš, M., - Havlena, V.
Model of Turbulent Coal Combustion
COE Lecture Note Series: Kyushu University. 2006, 2005(3), 95-105. ISSN 1881-4042.
2006
Beneš, M.
Numerical Solution for Surface Diffusion on Graphs
COE Lecture Note Series: Kyushu University. 2006, 2005(3), 9-25. ISSN 1881-4042.
2006
Bauer, P. - Jaňour, Z.
Numerical Simulation of Air Flow and Pollution Transport in the Atmospheric Boundary Layer
COE Lecture Note Series: Kyushu University. 2006, 2005(3), 3-8. ISSN 1881-4042.
2006
Pelantová, E. - Svobodová, M., - Tremblay, S.
Fine gradings of sl(p2,C) generated by tensor product of generalized Pauli matrices and its symmetries
Journal of Mathematical Physics. 2006, 47(1), 013512-013529. ISSN 0022-2488.
2006
Oberhuber, T.
Numerical Scheme for the Willmore Flow
In: Science and Supercomputing in Europe, Report 2006. Bologna: CINECA, 2006. p. 554-558. ISBN 978-88-86037-19-8.
2006
Chalupecký, V. - Emmerich, H.
Parallel Implementation of a Two-Scale Model for Liquid Phase Epitaxy
In: Science and Supercomputing in Europe, Report 2006. Bologna: CINECA, 2006. p. 532-536. ISBN 978-88-86037-19-8.
2006
Bauer, P.
Flow in the Street Canyon
In: Science and Supercomputing in Europe, Report 2006. Bologna: CINECA, 2006. p. 521-527. ISBN 978-88-86037-19-8.
2006
Abazov, V.M. - Smolek, K., - Šimák, V.
Search for the Higgs boson in H -> WW(*) decays in p(p)over-bar collisions at root(s)=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2006, 2006(96), 011801--. ISSN 0031-9007.
2006
Balykov, V. - Chalupecký, V. - Eck, Ch. - Emmerich, H. - Krishnamoorthy, G. - Ratz, A., - Voight, A.
Multiscale Modeling of Epitaxial Growth:from discrete-continuum to continum equations
In: Analysis, Modeling and Simulation of Multiscale Problems. Düsseldorf: Springer VDI Verlag, 2006. p. 10-20. ISBN 978-3-540-35656-1.
2006
Ambrož, P. - Frougny, C. - Masáková, Z., - Pelantová, E.
Palindromic complexity of infinite words associated to simple Parry numbers
Annales de l'Institut Fourier. 2006, 56(7), 2131-2160. ISSN 0373-0956.
2006
Beneš, M. - Mikyška, J. - Oberhuber, T., - Bednařík, P.
Quench Tank Internal Geometry Optimization
[Technical Report] 2006. Report no. Internal report No. 1-06.
2006
Pošta, S. org. - Burdík, Č. org., - Navrátil, O. org.
Integrable Systems and Quantum Symmetries
[Conference Hosting] 2006.
2006
Adare, A. - Král, A. - Liška, T., - Virius, M.
Measurement of High-pT Single Electrons from Heavy-Flavor Decays in p + p Collisions at sqrt(s) = 200 GeV
Physical Review Letters. 2006, 97(25), 252002-252007. ISSN 0031-9007.
2006
Abazov, V.M. - Smolek, K., - Šimák, V.
The Upgraded D0 detector
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2006, 2006(A565), 463-537. ISSN 0168-9002.
2006
Abazov, V.M. - Smolek, K., - Šimák, V.
Measurement of the isolated photon cross section in p anti-p collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
Physics Letters B. 2006, 2006(B639), 151-158. ISSN 0370-2693.
2006
Gazeau, J.P. - Pelantová, E., - Masáková, Z.
Nested Quasicrystalline Discretization of the Line
In: Physics and Number Theory. Freiburg: Die Deutsche Bibliothek, 2006. p. 79-132. ISBN 978-3-03719-028-9.
2006
Balková, L.
Complexity for Infinite Words Associated with Quadratic Nonsimple Parry Numbers
Journal of Geometry and Symmetry in Physics. 2006, 7(7), 1-11. ISSN 1312-5192.
2006
Hobza, T. - Pardo, L.
On Robustness of Median Estimators in Bernouli Logistic Regression
In: Proceedings of Prague Stochastics 2006. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2006, pp. 533-541. ISBN 80-86732-75-4. Available from: http://simu0292.utia.cas.cz/pragstoch06/
2006
Esteban, S. - Hobza, T. - Marhuenda, Y., - Morales, D.
Estadisticos Basados en Divergencias Para el Diagnosticos Operativa
In: Contribuciones a la Estadistica y a la Investigacion Operativa. Tenerife, Espana: SEICO, 2006, pp. 533-541. ISBN 84-689-8552-X.
2006
Pelantová, E. - Svobodová, M., - Tremblay, S.
Fine Gradings of sl(p2,C) Genereted by Tensor Product of Generalized Pauli Matrices and Their Symmetries
Journal of Mathematical Physics. 2006, 47(5), 13512-13524. ISSN 0022-2488.
2006
Beneš, M. - Čulík, Z.
Simulation of Anisotropic Microstrukture Growth in Soliditification
In: Sborník 5. Matematický workshop s mezinárodní účastí. VUT v Brně, Fakulta stavební, 2006. pp. 25-26. ISBN 80-214-3282-9.
2006
Vondra, T.
Extrakce pravidel z neuronových sítí pomocí zpětné propagace mnohostěnu
In: Doktorandské dny 2006. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2006. p. 209-219. ISBN 80-01-03554-9.
2006
Vokáč, P.
Jet-vertex Confirmation
In: Doktorandské dny 2006. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2006. p. 199-206. ISBN 80-01-03554-9.
2006
Štverák, Š.
Solar Wind Electrons and their Anisotropy
In: Doktorandské dny 2006. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2006. p. 189-198. ISBN 80-01-03554-9.
2006
Straka, R.
Finite-Volume Model of Pulverized Coal Combustion
In: Doktorandské dny 2006. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. pp. 179-188. ISBN 80-01-03554-9.
2006
Štefka, D.
Spojování klasifikátorů
In: Doktorandské dny 2006. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2006. p. 169-178. ISBN 80-01-03554-9.
2006
Seinerová, K.
Numerical Solution of a Flow over a Hill
In: Doktorandské dny 2006. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. pp. 159-168. ISBN 80-01-03554-9.
2006
Prentis, P.
Multi-Resolution Visualisation of Data using Self-Organising Maps
In: Doktorandské dny 2006. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. pp. 149-158. ISBN 80-01-03554-9.
2006
Oberhuber, T.
Numerical Scheme for the Willmore Flow
In: Doktorandské dny 2006. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. pp. 139-148. ISBN 80-01-03554-9.
2006
Nedbal, R.
Model of Preferences over the Relational Data Model
In: Doktorandské dny 2006. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2006. p. 119-130. ISBN 80-01-03554-9.
2006
Mičan, O.
Thermodynamics of Fuel Cell Membrane Transport
In: Doktorandské dny 2006. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2006. p. 109-118. ISBN 80-01-03554-9.
2006
Mahdian, B.
Blind Image Authentication
In: Doktorandské dny 2006. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2006. p. 99-108. ISBN 80-01-03554-9.
2006
Linková, Z.
Integrace dat v prostředí Sémantického webu
In: Doktorandské dny 2006. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2006. p. 89-98. ISBN 80-01-03554-9.
2006
Kvita, P.
Metody nelineární akustické spektroskopie pro detekci vad v pevných látkách
In: Doktorandské dny 2006. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2006. p. 79-88. ISBN 80-01-03554-9.
2006
Krhounek, M.
Hodnocení radiogramů kostí ruky
In: Doktorandské dny 2006. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2006. p. 71-78. ISBN 80-01-03554-9.
2006
Král, A.
Data on-line Monitoring and Production in High-Energy Physics Experiments
In: Doktorandské dny 2006. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2006. p. 61-70. ISBN 80-01-03554-9.
2006
Kamenický, J.
Binary Object Recognition Using Polygonal Approximation
In: Doktorandské dny 2006. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2006. p. 51-60. ISBN 80-01-03554-9.
2006
Horáček, O.
Recognition of Partially Occluded Objects After Affine Transformation
In: Doktorandské dny 2006. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2006. p. 39-50. ISBN 80-01-03554-9.
2006
Hora, J.
Minimum Information Loss Cluster Analysis for Categorical Data
In: Doktorandské dny 2006. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. pp. 27-38. ISBN 80-01-03554-9.
2006
Dráb, M.
Prototype Implementation of the Execution Engine VPU Core
In: Doktorandské dny 2006. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. pp. 19-27. ISBN 80-01-03554-9.
2006
Bauer, P. - Janour, Z.
Numerical Simulation of Air Flow and Pollution Transport in the Atmospheric Boundary Layer
In: Doktorandské dny 2006. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. pp. 11-18. ISBN 80-01-03554-9.
2006
Balková, L.
All About Infinite Words Associated with Quadratic Non-simple Parry Numbers
In: Doktorandské dny 2006. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. pp. 1-10. ISBN 80-01-03554-9.
2006
Ambrož, P. ed. - Masáková, Z. ed.
Doktorandské dny 2006
Praha, 2006-11-10/2006-11-24. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2006. ISBN 80-01-03554-9.
2006
Beneš, M. ed. - Kimura, M. ed., - Nakaki, T. ed.
Proceedings of Czech-Japanese Seminar in Applied Mathematics 2005
Kuju, 2005-09-15/2005-09-18. Fukuoka: Faculty of Mathematics, Kyushu University, 2006. ISSN 1881-4042.
2006
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
Matrix Solvable Calogero Models of G2 Type
In: Quantum Theory and Symmetries. Sofia: Heron Press, 2006, pp. 596-599. ISBN 954-580-195-6.
2006
Burdík, Č. - Paal, E., - Virkepu, J.
SO(2) and Hamilton-Dirac mechanics
Journal of Nonlinear Mathematical Physics. 2006, 4(13), 37-43. ISSN 1402-9251.
2006
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
On the Matrix 3x3 Exactly Solvable Models of the Type G2
Journal of Nonlinear Mathematical Physics. 2006, 4(13), 27-36. ISSN 1402-9251.
2006
Burdík, Č. - Pošta, S., - Navrátil, O.
On Three Particle Matrix Calogero Models
Physics Letters A. 2006, 352(352), 362-370. ISSN 0375-9601.
2006
Burdík, Č. - Haysak, M., - Chalupka, S.
Hyperspherical Approach to Description of Electron Correlation in Negative Ion of Exciton
Czechoslovak Journal of Physics. 2006, 56(12), 1461-1466. ISSN 0011-4626.
2006
Burdík, Č. - Krivonos, S., - Shcherbakov, A.
Hyper-Kahler Geometry via Dualization
Czechoslovak Journal of Physics. 2006, 56(10), 1099-1103. ISSN 0011-4626.
2006
Šťovíček, P. - Geyler, V.A.
Zero Modes in a System of Aharon-Bohm Solenoids on the Lobachevsky Plane
Journal of Physics A: Mathematical and General. 2006, 39(6), 1375-1384. ISSN 0305-4470.
2006
Burdík, Č. ed. - Pošta, S. ed., - Navrátil, O. ed.
Proceedings of the 15th International Colloquium on Quantum Groups
Praha, 2006-06-15/2006-06-17. New York: Springer, 2006. ISSN 0011-4626.
2006
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.
Search for Particles Decaying into a Z Boson and a Photon in p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
Physics Letters B. 2006, 641(6), 415-422. ISSN 0370-2693.
2006
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.
Search for Resonant Second Generation Slepton Production at the Fermilab Tevatron
Physical Review Letters. 2006, 97 111801. ISSN 0031-9007.
2006
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.
Search for Neutral Higgs Bosons Decaying to tau Pairs in p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
Physical Review Letters. 2006, 97 121802. ISSN 0031-9007.
2006
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.
Search for R-parity Violating Supersymmetry via the LL anti-E Couplings Lambda(121), Lambda(122) or Lambda(133) in p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
Physics Letters B. 2006, 638(5-6), 441-449. ISSN 0370-2693.
2006
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.
Search for a Heavy Resonance Decaying into a Z+jet Final State in p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV Using the D0 Detector
Physical Review D. 2006, 74 011104. ISSN 1550-7998.
2006
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.
Search for W-prime Boson Production in the Top Quark Decay Channel
Physics Letters B. 2006, 641(6), 423-431. ISSN 0370-2693.
2006
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.
Search for Scalar Leptoquarks in the Acoplanar Jet Topology in p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
Physics Letters B. 2006, 640(5-6), 230-237. ISSN 0370-2693.
2006
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.
Search for Pair Production of Scalar Bottom Quarks in p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
Physical Review Letters. 2006, 97 171806. ISSN 0031-9007.
2006
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.
Limits on Anomalous Trilinear Gauge Couplings from WW --> e+ e-, WW ---> e+- mu-+, and WW --> mu+ mu- Events from p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
Physical Review D. 2006, 74 057101. ISSN 1550-7998.
2006
Bíla, H. - Jakubský, V., - Znojil, M.
Comment on: "Solution of the Dirac equation for the Woods Saxon potential with spin and pseudospin symmetry" [Phys. Lett. A 338 (2005) 90]
Physics Letters A. 2006, 350(5-6), 421-424. ISSN 0375-9601.
2006
Bagchi, B. - Jakubský, V., - Znojil, M.
PT-symmetric Supersymmetry in a Solvable Short-range Model
International Journal of Modern Physics A. 2006, 21(10), 2173-2190. ISSN 0217-751X.
2006
Exner, P. - Turek, O.
Approximations of Permutation-symmetric Vertex Couplings in Quantum Graphs
In: Quantum Graphs and Their Applications. New York: American Mathematical Society, 2006, pp. 109-120. ISBN 0-8218-3765-6.
2006
Roubal, J. - Havlena, V., - Beneš, M.
Base Vectors for Solving Partial Differential Equations
In: Proceedings of International Control Conference. Glasgow: University of Strathclyde, 2006,
2006
Kohout, M. - Jiran, Z., - Šťovíček, P.
RD Eliáš, Ořech Praha - Západ
[Architectual Work] - Prov. org. JKA, Praha, dat. prov. - ukonč. 2005-01-01.
2005
Bauer, P.
Numerical Simulation of Air Flow and Pollution Transport in the Atmospheric Boundary Layer
In: Science and Supercomputing in Europe. Bologna: CINECA, 2005. p. 537-543. ISBN 88-86037-17-1.
2005
Abazov, V.M. - Smolek, K., - Šimák, V.
Measurement of the t(t)over-bar production cross section in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV in dilepton final states
Physics Letters B. 2005, 2005(626), 55-64. ISSN 0370-2693.
2005
Abazov, V.M. - Smolek, K., - Šimák, V.
Measurement of the t(t)over-bar production cross section in p(p)over-bar collisions at root s=1.96 TeV using lepton plus jets events with lifetime b-tagging
Physics Letters B. 2005, 2005(626), 35-44. ISSN 0370-2693.
2005
Abazov, V.M. - Smolek, K., - Šimák, V.
Measurement of the ratio of inclusive cross sections sigma(p(p)over-bar -> Z plus b jet)/sigma(p(p)over-bar -> Z plus jet) at root s=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2005, 94(16), 161801 -1-161801 -7. ISSN 0031-9007.
2005
Arai, M. - Okada, N. - Smolek, K., - Šimák, V.
Top spin correlations in theories with large extra-dimensions at the LHC
Czechoslovak Journal of Physics. 2005, 55(2), B837-B842. ISSN 0011-4626.
2005
Šimák, V. org.
Multiparticle Dynamics
[Conference Hosting] 2005.
2005
Beneš, M. - Illangasekare, T. - Mikyška, J., - Turner, A.
Development and Validation of a Multiphase Flow Model for Applications in NAPL behaviour in Heterogeneous Porous Medium
In: Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací II. Chrudim: Ekomonitor, Vodní zdroje, 2005. pp. 20-23. ISBN 80-86832-16-3.
2005
Oberhuber, T.
On a Numerical Scheme for the Willmore Flow
In: EQUADIFF 11, International Conference on Differential Equations. Bratislava: Comenius University, 2005. pp. 68. ISBN 80-227-2261-8.
2005
Beneš, M.
Quantitative Aspects of Microstructure Formation in Solidification
In: EQUADIFF 11, International Conference on Differential Equations. Bratislava: Comenius University, 2005. pp. 5. ISBN 80-227-2261-8.
2005
Straka, R.
Turbulent Chemistry in Combustion and NOx Formation
[Technical Report] 2005. Report no. Internal report No. 2-05.
2005
Straka, R. - Bašus, O.
On a Simple Model of NOx Production during Coal Combustion
[Technical Report] 2005. Report no. Internal report No. 1-05.
2005
Fučík, R. - Illangasekare, T.H., - Mikyška, J.
Evaluation of Saturation-dependent Flux on Two-Phase Flow Using Generalized Semi-Analytic Solution
In: Proceedings of Czech - Japanese Seminar in Applied Mathematics 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2005. pp. 23-35. ISBN 80-01-03181-0.
2005
Ambrož, P.
On the tau-adic expansions of real numbers
In: Proceedings Words 2005. Montreal: Public. du LCIM, 2005. pp. 79-89. ISBN 2-89276-376-2.
2005
Kocábová, P. - Masáková, Z., - Pelantová, E.
Integers with maximal number of Fibonacci representations
RAIRO - Theoretical Informatics and Applications. 2005, 39(2), 343-358. ISSN 0988-3754.
2005
Duclos, P. - Soccorsi, E. - Šťovíček, P., - Vittot, M.
Dynamical localization in periodically driven quantum systems
In: Advances in Operator Algebras and Mathematical Physics. Bucharest: Theta, 2005. pp. 57-66. ISBN 973-85432-7-4.
2005
Ambrož, P.
Non-standard Numeration Systems
Acta Polytechnica. 2005, 45(10), 24-27. ISSN 1210-2709.
2005
Burdík, Č. - Navrátil, O., - Pošta, S.
On Matrix Solvable Calogero Models of B2 Type
Journal of Geometry and Symmetry in Physics. 2005, 6(6), 11-15. ISSN 1312-5192.
2005
Abazov, V.M. - Smolek, K., - Šimák, V.
Measurement of the Ratio of B+ and B0 Meson Lifetimes
Physical Review Letters. 2005, -(94), 182001-1-182001-7. ISSN 0031-9007.
2005
Abazov, V.M. - Smolek, K., - Šimák, V.
Study Z\gamma Events and Limits on Anomalous ZZ\gamma and Z\gamma\gamma Couplings in ppbar Collisions at sqrt(s) = 1.96 TeV
Physical Review Letters. 2005, -(95), 051802-1-051802-7. ISSN 0031-9007.
2005
Abazov, V.M. - Smolek, K., - Šimák, V.
Measurement of the WW Production Cross Section in p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96 TeV
Physical Review Letters. 2005, -(94), 151801-1-151801-7. ISSN 0031-9007.
2005
Smolek, K. - Šimák, V.
The Upgraded D0 Detector
[Research Report] Batavia: Fermilab, 2005. Report no. FERMILAB-PUB-05-341-E.
2005
Abazov, V.M. - Smolek, K., - Šimák, V.
Search for the Flavor-Changing Neutral Current Decay B0_s -> mu^+mu^- in pp(bar) Collisions at \sqrt{s} = 1.96 TeV with the D0 Detector
Physical Review Letters. 2005, -(94), 071802-1-071802-7. ISSN 0031-9007.
2005
Abazov, V.M. - Smolek, K., - Šimák, V.
Measurement of the B^0_s Lifetime in the Exclusive Decay Channel B^0_s -> J/psi phi
Physical Review Letters. 2005, -(94), 042001-1-042001-7. ISSN 0031-9007.
2005
Abazov, V.M. - Smolek, K., - Šimák, V.
Measurement of Dijet Azimuthal Decorrelations at Central Rapidities in pp-bar Collisions at sqrt(s)=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2005, -(94), 221801-1-221801-7. ISSN 0031-9007.
2005
Abazov, V.M. - Smolek, K., - Šimák, V.
Search for Supersymmetry with Gauge-Mediated Breaking in Diphoton Events at D0
Physical Review Letters. 2005, 2005(94), 041801-1-041801-7. ISSN 0031-9007.
2005
Abazov, V.M. - Smolek, K., - Šimák, V.
Search for First-Generation Scalar Leptoquarks in ppbar Collisions at sqrt(s)=1.96 TeV
Physical Review D. 2005, 2005(D71), 071104-1-071104-7. ISSN 0556-2821.
2005
Abazov, V.M. - Smolek, K., - Šimák, V.
Measurement of sigma(p(p)over-bar -> Z)center dot Br(Z ->tau tau) at root s=1.96 TeV
Physical Review D. 2005, 71(7), 072004-1-072004-7. ISSN 1550-7998.
2005
Abazov, V.M. - Smolek, K. - Šimák, V., - Abbott, B.
A Search for Anomalous Heavy-Flavor Quark Production in Association with W Bosons
Physical Review Letters. 2005, 2005(94), 152002-1-152002-7. ISSN 0031-9007.
2005
Abazov, V.M. - Smolek, K., - Šimák, V.
Search for W bb and W Higgs Production in ppbar Collisions at sqrt(s)=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2005, 2005(94), 091802-1-091802-7. ISSN 0031-9007.
2005
Abazov, V.M. - Smolek, K., - Šimák, V.
Measurement of the Lambda^0_b Lifetime in the Decay Lambda^0_b -> J/psi Lambda^0 with the D0 Detector
Physical Review Letters. 2005, 2005(94), 102001-1-102001-7. ISSN 0031-9007.
2005
Smolek, K. - Šimák, V. - Hubaut, F. - Monnier, E., - Pralavorio, P.
ATLAS Sensitivity to Top Quark and W Boson Polarization in $t\bar{t}$ Events
European Physical Journal C. 2005, 2005(44), 13-33. ISSN 1434-6044.
2005
Abazov, V.M. - Smolek, K., - Šimák, V.
Measurement of the Lifetime Difference in the B_s^0 System
Physical Review Letters. 2005, 2005(95), 171801-1-171801-7. ISSN 0031-9007.
2005
Abazov, V.M. - Smolek, K., - Šimák, V.
Measurement of Semileptonic Branching Fractions of B Mesons to Narrow D** States
Physical Review Letters. 2005, 2005(95), 171803-1-171803-7. ISSN 0031-9007.
2005
Abazov, V.M. - Smolek, K., - Šimák, V.
Search for Large Extra Spatial Dimensions in Dimuon Production with the D0 Detector
Physical Review Letters. 2005, 2005(95), 161602-1-161602-7. ISSN 0031-9007.
2005
Abazov, V.M. - Smolek, K., - Šimák, V.
Search for Single Top Quark Production in ppbar Collisions at sqrt(s)=1.96 TeV
Physics Letters B. 2005, 2005(B622), 265-276. ISSN 0370-2693.
2005
Abazov, V.M. - Smolek, K., - Šimák, V.
Search for Right-Handed W Bosons in Top Quark Decay
Physical Review D. 2005, 2005(D72), 011104-1-011104-8. ISSN 1550-7998.
2005
Abazov, V.M. - Smolek, K., - Šimák, V.
Search for Randall-Sundrum Gravitons in Dilepton and Diphoton Final States
Physical Review Letters. 2005, 2005(95), 091801-1-091801-7. ISSN 0031-9007.
2005
Abazov, V.M. - Smolek, K., - Šimák, V.
Measurement of the ttbar Production Cross Section in ppbar Collisions at sqrt{s} = 1.96 TeV using Kinematic Characteristics of Lepton + Jets Events
Physics Letters B. 2005, 2005(B626), 45-54. ISSN 0370-2693.
2005
Abazov, V.M. - Smolek, K., - Šimák, V.
Search for Supersymmetry via Associated Production of Charginos and Neutralinos in Final States with Three Leptons
Physical Review Letters. 2005, 2005(95), 151805-1-151805-7. ISSN 0031-9007.
2005
Abazov, V.M. - Smolek, K., - Šimák, V.
Production of WZ Events in p-barp Collisions at sqrt(s)=1.96 TeV and Limits on Anomalous WWZ Couplings
Physical Review Letters. 2005, 2005(95), 141802-1-141802-7. ISSN 0031-9007.
2005
Abazov, V.M. - Smolek, K., - Šimák, V.
Search for Neutral Supersymmetric Higgs Bosons in Multijet Events at sqrt(s)=1.96 TeV
Physical Review Letters. 2005, 2005(95), 151801-1-151801-7. ISSN 0031-9007.
2005
Abazov, V.M. - Smolek, K., - Šimák, V.
Measurement of the pp(-)-> W gamma plus X cross section at root s=1.96 TeV and WW gamma anomalous coupling limits
Physical Review D. 2005, 2005(D71), 091108-1-091108-7. ISSN 1550-7998.
2005
Abazov, V.M. - Smolek, K., - Šimák, V.
The Muon System of the Run II D0 Detector
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 2005, 2005(A552), 372-398. ISSN 0168-9002.
2005
Abazov, V.M. - Smolek, K., - Šimák, V.
Measurement of Inclusive Differential Cross Sections for Upsilon(1S) Production in p-pbar Collisions at sqrt(s) = 1.96 TeV
Physical Review Letters. 2005, 2005(94), 232001-1-232001-7. ISSN 0031-9007.
2005
Nováková, K. - Kukal, J.
Variation Aproach to Invariant Recognition of Binary Images
In: Technical Computing Prague 2005 - Sborník příspěvků 13. ročníku konference. Praha: Humusoft, 2005. ISBN 80-7080-577-3.
2005
Nováková, K. - Kukal, J.
TSRM Invariant Recognition in Quality Control
In: 15th International Conference on Process Control 2005. Bratislava: Slovak University of Technology, 2005. p. 087/1-087/5. ISBN 80-227-2235-9.
2005
Baláži, P. - Pelantová, E.
Palindromic Complexity of Words Coding Interval Exchange
In: Proceedings Words 2005. Montreal: Public. du LCIM, 2005, pp. 113-118. ISBN 2-89276-376-2.
2005
Hobza, T. - Molina, I., - Vajda, I.
On Convergence of Fisher Informations in Continuous Models with Quantized Observation
Test. 2005, 2005(14), 151-179. ISSN 1133-0686.
2005
Hobza, T.
Consistency of phi-Divergence Errors of Barron Density Estimates
In: Proceedings of the 6th International PhD Workshop on Systems and Control a Yang Generation Viewpoint. Ljubjana: Jozef Stefan Institute, 2005, pp. 1-6. ISBN 961-6303-74-0.
2005
Beneš, M.
Diffuse-Interace Model of the Mean-Curvature Flow
In: Proceedings on 4th Mathematical Workshop, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology. Brno: FEKT VUT v Brně, 2005. pp. 21-22. ISBN 80-214-2998-4.
2005
Čulík, Z. - Straka, R.
Numerical Aspects of a Bacteria Growth Model
In: Algoritmy 2005 - Proceedings of contributed papers and posters. Bratislava: Slovak University of Technology, 2005. pp. 175-184. ISBN 978-80-227-2192-9.
2005
Beneš, M. - Holub, R.F., - Honeyman, B.D.
Interfacial Phenomena in Fluid Dynamics: Linking atomistic and macroscopic properties: Can They Explain the Transport Anomalies?
In: Proceedings of Czech - Japanese Seminar in Applied Mathematics 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2005. pp. 57-62. ISBN 80-01-03181-0.
2005
Straka, R.
Numerical Simulation of Reaction-Diffusion Dynamics
In: Proceedings of Czech - Japanese Seminar in Applied Mathematics 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2005. pp. 165-175. ISBN 80-01-03181-0.
2005
Oberhuber, T.
Numerical Recovery of the Signed Distance Function
In: Proceedings of Czech - Japanese Seminar in Applied Mathematics 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2005. pp. 148-164. ISBN 80-01-03181-0.
2005
Minárik, V. - Kratochvíl, J., - Mikula, K.
Numerical Simulation of Dislocation Dynamics by Means of Parametric Approach
In: Proceedings of Czech - Japanese Seminar in Applied Mathematics 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2005, pp. 128-138. ISBN 80-01-03181-0. Available from: http://geraldine.fjfi.cvut.cz/cjs2004/proc/minarik.pdf
2005
Mikyška, J. - Illangasekare, T.
Application of a Multiphase Flow Model for Simulations of NAPL Behavior at Inclined Material Interfaces
In: Proceedings of Czech - Japanese Seminar in Applied Mathematics 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2005. pp. 117-127. ISBN 80-01-03181-0.
2005
Makovička, J. - Havlena, V.
Volume Numerical Model of Coal Combustion
In: Proceedings of Czech - Japanese Seminar in Applied Mathematics 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2005. pp. 106-116. ISBN 80-01-03181-0.
2005
Mikyška, J. - Fucik, R., - Illangasekarte, T.
Evaluation of Saturation-dependent Flux on Two-Phase Flow Using Generalized Semi-Analytic Solution
In: Proceedings of Czech - Japanese Seminar in Applied Mathematics 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2005, pp. 23-25. ISBN 80-01-03181-0.
2005
Beneš, M. - Havlena, V., - Makovička, J.
On a Model of Coal Combustion
In: Algoritmy 2005 - Proceedings of contributed papers and posters. Bratislava: Slovak University of Technology, 2005. pp. 12-21. ISBN 978-80-227-2192-9.
2005
Bauer, P. - Jaňour, Z.
Mathematical Modelling and Numerical Simulation of Pollution Transport in the Atmospheric Boundary Layer
In: Proceedings of Czech - Japanese Seminar in Applied Mathematics 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2005. pp. 3-9. ISBN 80-01-03181-0.
2005
Burdík, Č. - Krivonos, S., - Scherbakov, A.
N=4 Supersymmetric Eguchi-Hanson Sigma Model in d=1
Czechoslovak Journal of Physics. 2005, 55(11), 1357-1364. ISSN 0011-4626.
2005
Masáková, Z. - Patera, J., - Zich, J.
Classification of Voronoi and Delone Tiles of Quasicrystals III: Decagonal Acceptance Window of Any Size
Journal of Physics A: Mathematical and General. 2005, 2005(38), 1947-1960. ISSN 0305-4470.
2005
Baláži, P. - Masáková, Z., - Pelantová, E.
Complete Characterization of Substitution Invariant Sturmian Sequences
Integers: Electronic Journal of Combinatorial Number Theory. 2005, 2005(A14), 1-23. ISSN 1553-1732.
2005
Chalupecký, V.
Numerical Studies of Cahn-Hilliard Equation and Applications in Image Processing
In: Proceedings of Czech - Japanese Seminar in Applied Mathematics 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2005. pp. 10-22. ISBN 80-01-03181-0.
2005
Burdík, Č. - Navrátil, O.
The q-Boson-Fermion Realizations of the Quantum Superalgebra Uq(osp(1/2))
Physics of Atomic Nuclei. 2005, 68(10), 1643-1645. ISSN 1063-7788.
2005
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed., - Pošta, S. ed.
Papers of the 14-th International Colloquium Quantum Groups
Praha, 2005-06-16/2005-06-18. New York: Kluwer Press, 2005. ISSN 0011-4626.
2005
Burdík, Č. ed. - Navrátil, O. ed., - Pošta, S. ed.
The 8th International Conference Path Integrals from Quantum Information to Cosmology
Prague, 2005-06-06/2005-06-10. Dubna: JINR, 2005. ISBN 5-9530-0100-2.
2005
Kárný, M. - Kracík, J. - Nagy, I., - Nedoma, P.
When Has Estimation Reached a Steady State? The Bayesian Sequential Test
International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. 2005, 19(1), 41-57. ISSN 0890-6327.
2005
Burdík, Č. - Navrátil, O.
A Method for Construction of the Matrix Solvable Models
Journal of Physics A: Mathematical and General. 2005, 38(2), 1533-1542. ISSN 0305-4470.
2005
Burdík, Č. - Navrátil, O.
Normal Ordering for the Deformed Heisenberg Algebra Involving the Reflection Operators
Journal of Physics A: Mathematical and General. 2005, 38(2), 2305-2310. ISSN 0305-4470.
2005
Asch, J. - Benguria, R.D., - Šťovíček, P.
Asymptotic properties of the differential equation h^3(h'' + h') = 1
Asymptotic Analysis. 2005, 41(1), 23-40. ISSN 0921-7134.
2005
Asch, J. - Hradecký, I., - Šťovíček, P.
Propagators weakly associated to a family of Hamiltonians and the adiabatic theorem for the Landau Hamiltonian
Journal of Mathematical Physics. 2005, 46(5), 053303-1-053303-26. ISSN 0022-2488.
2005
Liška, T. - Král, A., - Virius, M.
Experiment COMPASS a počítače
Československý časopis pro fyziku. 2005, 2005(5), 472-477. ISSN 0009-0700.
2005
Nouza, O.
Formální pohled na vztah mezi refaktoringem, návrhovými vzory a normalizací objektů
In: Objekty 2005. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005, pp. 174-186. ISBN 80-248-0595-2.
2005
Liška, T.
Massive Data Production on Distributed Computation Environment
[Unpublished Lecture] Tanida. 2005-08-18.
2005
Král, A.
Introduction to Grid Computing
[Unpublished Lecture] Riken Accelerator Refearch Facility. 2005-08-08.
2005
Ageev, E.S. - Alexakhin, V.Yu. - Liška, T., - Virius, M.
Search for the Phi(1860) Pentaquark at COMPASS
European Physical Journal C. 2005, 2005(4), 469-474. ISSN 1434-6044.
2005
Ageev, E.S. - Alexakhin, V.Yu. - Liška, T., - Virius, M.
Measurement of the Spin Structure of the Deuteron in the DIS Region
Physics Letters B. 2005, 612(3-4), 154-164. ISSN 0370-2693.
2005
Virius, M. - Liška, T., - Král, A.
Počítače ve světě fyzikálních experimentů
In: Tvorba softwaru 2005. Ostrava: VŠB, 2005, pp. 245-250. ISBN 80-86840-14-X.