Systémové upozornění
Hlavní informace

pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu

Průběh výuky v zimním semestru je dán časovým plánem akademického roku 2015-16.

Státní svátky jsou ve středu dne 28. října a v úterý dne 17. listopadu 2015.

V pondělí dne 2. listopadu 2015 probíhají celodenní oslavy 60 let FJFI ČVUT. V tento den výuka neprobíhá, zaměstnanci se účastní oslav a studenti jsou zváni k účasti na nich.

Děkanský den je v pondělí dne 16. listopadu 2015.

Ve čtvrtek dne 19. listopadu 2015 se vyučuje podle pondělního rozvrhu.

prof. Dr. Ing. Michal Beneš
Proděkan pro pedagogiku
14-10-2015 08:37:42

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.