Systémové upozornění

Filtr grantů

Kategorie
 
Rok
 
Hlavní informace
Iniciace a počáteční růst únavových trhlin v tlustých vláknokovových laminátech
Nedbal, I.
1994
1996
GA101/94/0991
Využití vodou stabilizovaného plazmatronu v materiálovém inženýrství
Nedbal, I.
1993
1995
GA106/93/0638
Počítačové modelování růstu únavových trhlin v hliníkových slitinách
Oliva, V.
1994
1995
GA106/94/0985
Využití vodou stabilizovaného plazmatronu v materiálovém inženýrství
Nedbal, I.
1993
1995
GA106/93/0638
Laboratoře výuky radiofarmak a značených sloučenin
Kozempel, J.
2014
2016
C120d
Využítí radionuklidů kovů v nukleární medicíně
Kozempel, J.
2014
2014
SGS14/084/OHK4/1T/14
Separace a stanovení významných radionuklidů
Neufuss, S.
2014
2015
SGS14/154/OHK4/2T/14
Pokročilé metody přípravy anorganických materiálů
Pavelková, T.
2014
2016
SGS14/207/OHK4/3T/14
Anorganické nanoscintilátory: netradiční syntéza a rozměrově závislé charakteristiky.
Čuba, V.
2013
2016
GA13-09876S
Účinky extrémního ultrafialového laserového záření na modelové biomembrány a povrch živých buněk
Múčka, V.
2013
2016
GA13-28721S
Studium transmutace a separace produktů ozařování Ra-226
Kozempel, J.
2013
2015
LK21310
Recyklace Ra-226 a nové technologie využívající Ac-277
John, J.
2013
2016
TA03010027
Cooperation in education and training In Nuclear CHemistry
John, J.
2013
2016
605179
Podpora práce v Division of Nuclear and Radiochemistry (DNRC) EuCheMS
John, J.
2013
2015
LG13016
Studium migrace vybraných kritických radionuklidů v bariérách úložišť
Hofmanová, E.
2013
2015
SGS13/224/OHK4/3T/14
Safety of ACtinide Separation proceSSes
John, J.
2013
2016
7G13004
Chemické problémy vývoje pokročilých palivových cyklů
Sajdová, A.
2012
2014
SGS12/199/OHK4/3T/14
Advanced fuleS for Generation IV reActors: Reprocessing and Dissolution
John, J.
2012
2015
7G12092
Výzkum a vývoj technologií a systému nakládání s RAO ve vazbě na nové jaderné zdroje
Němec, M.
2011
2014
FR-TI3/245
Anorganické nanoscintilátory: netradiční syntéza a rozměrově závislé charakteristiky.
Čuba, V.
2013
2016
GA13-09876S
Účinky extrémního ultrafialového laserového záření na modelové biomembrány a povrch živých buněk
Múčka, V.
2013
2016
GA13-28721S
Studium transmutace a separace produktů ozařování Ra-226
Kozempel, J.
2013
2015
LK21310
Recyklace Ra-226 a nové technologie využívající Ac-277
John, J.
2013
2016
TA03010027
Cooperation in education and training In Nuclear CHemistry
John, J.
2013
2016
605179
Podpora práce v Division of Nuclear and Radiochemistry (DNRC) EuCheMS
John, J.
2013
2015
LG13016
Studium migrace vybraných kritických radionuklidů v bariérách úložišť
Hofmanová, E.
2013
2015
SGS13/224/OHK4/3T/14
Safety of ACtinide Separation proceSSes
John, J.
2013
2016
7G13004
Chemické problémy vývoje pokročilých palivových cyklů
Sajdová, A.
2012
2014
SGS12/199/OHK4/3T/14
Advanced fuleS for Generation IV reActors: Reprocessing and Dissolution
John, J.
2012
2015
7G12092
Výzkum a vývoj technologií a systému nakládání s RAO ve vazbě na nové jaderné zdroje
Němec, M.
2011
2014
FR-TI3/245
Metody stanovení radionuklidů v životním prostředí
Neufussová, I.
2011
2013
SGS11/164/OHK4/3T/14
Fotochemická a radiační syntéza anorganických materiálů
Pavelková, T.
2011
2013
SGS11/163/OHK4/3T/14
Výzkum vlastností materiálů pro bezpečné ukládání radioaktivních odpadů a vývoj postupů jejich hodnocení
Vopálka, D.
2009
2013
FR-TI1/362
Chemické problémy vývoje pokročilých palivových cyklů
Sajdová, A.
2012
2014
SGS12/199/OHK4/3T/14
Advanced fuleS for Generation IV reActors: Reprocessing and Dissolution
John, J.
2012
2015
7G12092
Výzkum a vývoj technologií a systému nakládání s RAO ve vazbě na nové jaderné zdroje
Němec, M.
2011
2014
FR-TI3/245
Metody stanovení radionuklidů v životním prostředí
Neufussová, I.
2011
2013
SGS11/164/OHK4/3T/14
Fotochemická a radiační syntéza anorganických materiálů
Pavelková, T.
2011
2013
SGS11/163/OHK4/3T/14
Využití izotopů ve výzkumu farmak
Vlk, M.
2011
2012
SGS11/133/OHK4/2T/14
Výzkum vlastností materiálů pro bezpečné ukládání radioaktivních odpadů a vývoj postupů jejich hodnocení
Vopálka, D.
2009
2013
FR-TI1/362
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
John, J.
2007
2012
MSM6840770040
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Pospíšil, M.
2007
2012
MSM6840770040
Výzkum a vývoj technologií a systému nakládání s RAO ve vazbě na nové jaderné zdroje
Němec, M.
2011
2014
FR-TI3/245
Metody stanovení radionuklidů v životním prostředí
Neufussová, I.
2011
2013
SGS11/164/OHK4/3T/14
Separace aktinoidů z roztoku po přepracování vyhořelého paliva a jejich konverze na oxidy
Šťastná, K.
2011
2011
SGS11/071/OHK4/1T/14
Fotochemická a radiační syntéza anorganických materiálů
Pavelková, T.
2011
2013
SGS11/163/OHK4/3T/14
Využití izotopů ve výzkumu farmak
Vlk, M.
2011
2012
SGS11/133/OHK4/2T/14
Výzkum vlastností materiálů pro bezpečné ukládání radioaktivních odpadů a vývoj postupů jejich hodnocení
Vopálka, D.
2009
2013
FR-TI1/362
Nanokompositní, keramické a tenkovrstvé scintilátory
Múčka, V.
2008
2011
KAN300100802
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
John, J.
2007
2012
MSM6840770040
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Pospíšil, M.
2007
2012
MSM6840770040
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Vopálka, D.
2005
2011
MSM6840770020
Výzkum vlastností materiálů pro bezpečné ukládání radioaktivních odpadů a vývoj postupů jejich hodnocení
Vopálka, D.
2009
2013
FR-TI1/362
Nanokompositní, keramické a tenkovrstvé scintilátory
Múčka, V.
2008
2011
KAN300100802
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
John, J.
2007
2012
MSM6840770040
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Pospíšil, M.
2007
2012
MSM6840770040
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Vopálka, D.
2005
2011
MSM6840770020
Výzkum vlastností materiálů pro bezpečné ukládání radioaktivních odpadů a vývoj postupů jejich hodnocení
Vopálka, D.
2009
2013
FR-TI1/362
11th Symposium on Neutron and Ion Dosimetry: Dozimetrie ve svazku těžkých iontů s použitím různých detektorů
Pachnerová Brabcová, K.
2009
2009
CTU0916614
Nanokompositní, keramické a tenkovrstvé scintilátory
Múčka, V.
2008
2011
KAN300100802
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
John, J.
2007
2012
MSM6840770040
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Pospíšil, M.
2007
2012
MSM6840770040
Aplikace inovativních sanačních technologií a postupů při odstraňování následků chemické těžby uranu
Vopálka, D.
2006
2009
FT-TA3/070
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Vopálka, D.
2005
2011
MSM6840770020
Nanokompositní, keramické a tenkovrstvé scintilátory
Múčka, V.
2008
2011
KAN300100802
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
John, J.
2007
2012
MSM6840770040
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Pospíšil, M.
2007
2012
MSM6840770040
Aplikace inovativních sanačních technologií a postupů při odstraňování následků chemické těžby uranu
Vopálka, D.
2006
2009
FT-TA3/070
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Vopálka, D.
2005
2011
MSM6840770020
Výzkum bariér úložišť radioaktivních odpadů
Vopálka, D.
2004
2008
1H-PK/25
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
John, J.
2007
2012
MSM6840770040
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Pospíšil, M.
2007
2012
MSM6840770040
Modifikace reaktivity a katalytických vlastností směsných oxidů NiO-WO3 ionizujícím zářením a iontovou implantací
Kobliha, D.
2007
2007
CTU0708314
Aplikace inovativních sanačních technologií a postupů při odstraňování následků chemické těžby uranu
Vopálka, D.
2006
2009
FT-TA3/070
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Vopálka, D.
2005
2011
MSM6840770020
Výzkum bariér úložišť radioaktivních odpadů
Vopálka, D.
2004
2008
1H-PK/25
Aplikace inovativních sanačních technologií a postupů při odstraňování následků chemické těžby uranu
Vopálka, D.
2006
2009
FT-TA3/070
Štúdium nového pevného sorbentu C5BTBP-PAN pre separáciu minoritných aktinoidov z vysokoaktívnych odpadov
Šuľaková, J.
2006
2006
CTU0616514
Porovnanie TEVA Resin s novým pevným extrahentom obsahujúcim Aliquat 336 pri stanovení rhénia metódou rádiochemickej neutrónovej aktivačnej analýzy
Bubeníková, M.
2006
2006
CTU0616414
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Vopálka, D.
2005
2011
MSM6840770020
Výzkum bariér úložišť radioaktivních odpadů
Vopálka, D.
2004
2008
1H-PK/25
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Vopálka, D.
2005
2011
MSM6840770020
Štúdium sorpčných vlastností pevných extrahentov perspektívnych pre Partitioning & Transmutation technológie
Šuľaková, J.
2005
2005
CTU0509114
Použitie pevných extrahentov v rádiochemickej neutrónovej aktivačnej analýze
Bubeníková, M.
2005
2005
CTU0509014
Studium sorpčních vlastností nových kompozitních materiálů pro radioanalytické stanovení 59-Ni a 63-Ni
Fišera, O.
2005
2005
CTU0508914
Studium forem existence radiohygienicky významných radionuklidů pomocí TRLIFS
Čubová, K.
2004
2005
1K04120
Výzkum bariér úložišť radioaktivních odpadů
Vopálka, D.
2004
2008
1H-PK/25
Studium forem existence radiohygienicky významných radionuklidů pomocí TRLIFS
Čubová, K.
2004
2005
1K04120
Výzkum bariér úložišť radioaktivních odpadů
Vopálka, D.
2004
2008
1H-PK/25
Inovace sylabu radioechemického praktika
Motl, A.
2004
2004
2078/F1
Dekontaminace půd elektrochemickými postupy
Němec, M.
2004
2004
CTU0411214
Sorbenty toxických kovů a radionuklidů na bázi imobilizované huminové kyseliny a chitosanu
Mizerová, G.
2004
2004
CTU0411114
Výzkum radiační degradace vybraných polutantů, zejména alifatických chlorovaných uhlovodíků v přírodních a odpadních vodách
Múčka, V.
2002
2004
GA104/02/1442
Huminové látky v hodnocení chování úložiště radioaktivních odpadů: Migrace aktinidů a jodů v oblasti vzdálených interakcí
Beneš, P.
2001
2004
FIKW-CT-2001-00128
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Beneš, P.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Beneš, P.
1999
2004
MSM 210000019
Spolupráce s Federací evropských chemických společností (FECS)
John, J.
2000
2004
LA 100
Sorbenty toxických kovů na bázi imobilizované huminové kyseliny
Mizerová, G.
2003
2003
CTU0311114
Výzkum radiační degradace vybraných polutantů, zejména alifatických chlorovaných uhlovodíků v přírodních a odpadních vodách
Múčka, V.
2002
2004
GA104/02/1442
Huminové látky v hodnocení chování úložiště radioaktivních odpadů: Migrace aktinidů a jodů v oblasti vzdálených interakcí
Beneš, P.
2001
2004
FIKW-CT-2001-00128
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Beneš, P.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Beneš, P.
1999
2004
MSM 210000019
Spolupráce s Federací evropských chemických společností (FECS)
John, J.
2000
2004
LA 100
Pracovní kontakt
Lízalová, B.
2002
2002
Modernizace radiochemického praktika
John, J.
2002
2002
2129/H
Výzkum radiační degradace vybraných polutantů, zejména alifatických chlorovaných uhlovodíků v přírodních a odpadních vodách
Múčka, V.
2002
2004
GA104/02/1442
14. radiochemická konference - RadChem 2002
John, J.
2002
2002
CTU0213314
Studium interakce Co a Eu s huminovou kyselinou metodou gelové chromatografie
Cabalka, M.
2002
2002
CTU0213214
Huminové látky v hodnocení chování úložiště radioaktivních odpadů: Migrace aktinidů a jodů v oblasti vzdálených interakcí
Beneš, P.
2001
2004
FIKW-CT-2001-00128
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Beneš, P.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Beneš, P.
1999
2004
MSM 210000019
Spolupráce s Federací evropských chemických společností (FECS)
John, J.
2000
2004
LA 100
Intenzifikace kalového hospodářství a možnosti potlačení pěnění na čistírnách odpadních vod pomocí radiační technologie
Pospíšil, M.
2000
2002
GA104/00/0867
Vývoj separace složek vyhořelého paliva v prostředí tavenin fluoridových solí elektrolytickou fluorací
Štamberg, K.
2000
2002
GA104/00/1623
Huminové látky v hodnocení chování úložiště radioaktivních odpadů: Migrace aktinidů a jodů v oblasti vzdálených interakcí
Beneš, P.
2001
2004
FIKW-CT-2001-00128
Vývoj a ověření procesu pro zpracování použitých dekontaminačních roztoků
Čubová, K.
2001
2001
300112214
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Beneš, P.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Beneš, P.
1999
2004
MSM 210000019
Spolupráce s Federací evropských chemických společností (FECS)
John, J.
2000
2004
LA 100
Intenzifikace kalového hospodářství a možnosti potlačení pěnění na čistírnách odpadních vod pomocí radiační technologie
Pospíšil, M.
2000
2002
GA104/00/0867
Vývoj separace složek vyhořelého paliva v prostředí tavenin fluoridových solí elektrolytickou fluorací
Štamberg, K.
2000
2002
GA104/00/1623
Universální proces pro separaci radionuklidů z radioaktivních odpadů
John, J.
1998
2001
OK 391
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Beneš, P.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Beneš, P.
1999
2004
MSM 210000019
Spolupráce s Federací evropských chemických společností (FECS)
John, J.
2000
2004
LA 100
Intenzifikace kalového hospodářství a možnosti potlačení pěnění na čistírnách odpadních vod pomocí radiační technologie
Pospíšil, M.
2000
2002
GA104/00/0867
Studium degradace organických komplexotvorných látek a separace radionuklidů z kapalných radioaktivních odpadů
Čubová, K.
2000
2000
300011104
Studium kinetiky interakce Eu s Hl metodou izotopové výměny
Hvožďová, I.
2000
2000
300011004
Vývoj separace složek vyhořelého paliva v prostředí tavenin fluoridových solí elektrolytickou fluorací
Štamberg, K.
2000
2002
GA104/00/1623
Studium kombinovaných procesů pro zpracování kapalných RO obsahujících komplexující činidla
Šebesta, F.
1999
2000
9585/R2
Universální proces pro separaci radionuklidů z radioaktivních odpadů
John, J.
1998
2001
OK 391
Univerzální proces pro separaci radionuklidů z radioaktivních odpadů (SUSRAD)
John, J.
1998
2000
IC15-CT98-0202
Výzkum radiační degradace polychlorovaných bifenylů v technických médiích s vysokým obsahem PCB svazkem urychlených elektronů
Múčka, V.
1998
2000
GA104/98/0466
Vliv huminových látek na speciaci a migraci radionuklidů v podzemních vodách
Beneš, P.
1998
2000
GA104/98/0467
Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana
Beneš, P.
1999
2004
MSM 210000020
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Beneš, P.
1999
2004
MSM 210000019
Studium kombinovaných procesů pro zpracování kapalných RO obsahujících komplexující činidla
Šebesta, F.
1999
2000
9585/R2
Universální proces pro separaci radionuklidů z radioaktivních odpadů
John, J.
1998
2001
OK 391
Univerzální proces pro separaci radionuklidů z radioaktivních odpadů (SUSRAD)
John, J.
1998
2000
IC15-CT98-0202
Modelování a simulace procesů šíření kontaminantů v bariérových materiálech úložišť odpadů, ve vodních tocích a přehradních nádržích
Štamberg, K.
1997
1999
GA104/97/1050
Výzkum radiační degradace polychlorovaných bifenylů v technických médiích s vysokým obsahem PCB svazkem urychlených elektronů
Múčka, V.
1998
2000
GA104/98/0466
Vliv huminových látek na speciaci a migraci radionuklidů v podzemních vodách
Beneš, P.
1998
2000
GA104/98/0467
Zrušený projekt KONTAKT se Slovinskem
Beneš, P.
1998
1998
ME 260
Universální proces pro separaci radionuklidů z radioaktivních odpadů
John, J.
1998
2001
OK 391
Studium sorpčních vlastností hydratovaného oxidu železitého
Veselská, M.
1998
1998
309811504
Univerzální proces pro separaci radionuklidů z radioaktivních odpadů (SUSRAD)
John, J.
1998
2000
IC15-CT98-0202
Jaderně chemické metody v analýze opotřebování materiálů. Využití pro studium abraze tvrdé zubní tkáně
Gosman, A.
1996
1998
GA106/96/0766
Modelování a simulace procesů šíření kontaminantů v bariérových materiálech úložišť odpadů, ve vodních tocích a přehradních nádržích
Štamberg, K.
1997
1999
GA104/97/1050
Studium a modelov n˙ adsorpce stopověch prvk. a radionuklid. na pý˙rodn˙ch tuhěch l tk ch
Beneš, P.
1998
1998
ME 260
Výzkum radiační degradace polychlorovaných bifenylů v technických médiích s vysokým obsahem PCB svazkem urychlených elektronů
Múčka, V.
1998
2000
GA104/98/0466
Vliv huminových látek na speciaci a migraci radionuklidů v podzemních vodách
Beneš, P.
1998
2000
GA104/98/0467
Studium sorpčních a fotokatalytických vlastností oxidu titaničitého
Popelová, E.
1997
1997
3097492
Studium interakce stopových radionuklidů s lesními půdami různých pedologických typů
Tecl, J.
1997
1997
3097496
Radiační degradace organických chlorovaných látek (PCB, PCE) v životním prostředí a průmyslových odpadech
Silber, R.
1997
1997
3097495
Radiační ovlivnění katalytické aktivity a reaktivity směsných oxidových systémů
Pospíšil, M.
1997
1997
3097494
Studium interakce kadmia s huminovými látkami radiostopovací metodou
Mizera, J.
1997
1997
3097493
Jaderně chemické metody v analýze opotřebování materiálů. Využití pro studium abraze tvrdé zubní tkáně
Gosman, A.
1996
1998
GA106/96/0766
Vývoj regenerovatelných kompozitních měničů iontů na bázi hexakyanoželeznatanů
Šebesta, F.
1997
1997
GA104/97/1052
Modelování a simulace procesů šíření kontaminantů v bariérových materiálech úložišť odpadů, ve vodních tocích a přehradních nádržích
Štamberg, K.
1997
1999
GA104/97/1050
Modelování záchytu kationických a anionických forem U(VI) na bariérové materiály hlubinného úložiště vyhořelého paliva
Škrkal, J.
1996
1996
3096384
Degradace volných a vázaných komplexantů oxidačními a fotooxidačními procesy
Popelová, E.
1996
1996
3096383
Nizkoteplotní jaderná orientace nekolineárních magnetických slitin
John, J.
1994
1996
GA202/94/0501
Radiační degradace chlorovaných organických sloučenin se zaměřením na polychlorované bifenyly
Múčka, V.
1994
1996
GA104/94/0063
Vývoj kompozitních měničů iontů a jejich použití při zpracování kapalných odpadů obsahujících radionuklidy nebo těžké a toxické kovy
Šebesta, F.
1994
1996
GA104/94/0315
Modelování migrace toxických a radiotoxických látek v půdách, horninách a sedimentech
Beneš, P.
1994
1996
GA104/94/1517
Jaderně chemické metody v analýze opotřebování materiálů. Využití pro studium abraze tvrdé zubní tkáně
Gosman, A.
1996
1998
GA106/96/0766
Studium interakce těžkých kovů s humátojílovými komplexy s ohledem na její využití při čištění odpadních vod
Beneš, P.
1993
1995
GA104/93/0235
Nizkoteplotní jaderná orientace nekolineárních magnetických slitin
John, J.
1994
1996
GA202/94/0501
Radiační degradace chlorovaných organických sloučenin se zaměřením na polychlorované bifenyly
Múčka, V.
1994
1996
GA104/94/0063
Vývoj kompozitních měničů iontů a jejich použití při zpracování kapalných odpadů obsahujících radionuklidy nebo těžké a toxické kovy
Šebesta, F.
1994
1996
GA104/94/0315
Modelování migrace toxických a radiotoxických látek v půdách, horninách a sedimentech
Beneš, P.
1994
1996
GA104/94/1517
Studium interakce těžkých kovů s humátojílovými komplexy s ohledem na její využití při čištění odpadních vod
Beneš, P.
1993
1995
GA104/93/0235
Nizkoteplotní jaderná orientace nekolineárních magnetických slitin
John, J.
1994
1996
GA202/94/0501
Radiační degradace chlorovaných organických sloučenin se zaměřením na polychlorované bifenyly
Múčka, V.
1994
1996
GA104/94/0063
Vývoj kompozitních měničů iontů a jejich použití při zpracování kapalných odpadů obsahujících radionuklidy nebo těžké a toxické kovy
Šebesta, F.
1994
1996
GA104/94/0315
Modelování migrace toxických a radiotoxických látek v půdách, horninách a sedimentech
Beneš, P.
1994
1996
GA104/94/1517
Studium interakce těžkých kovů s humátojílovými komplexy s ohledem na její využití při čištění odpadních vod
Beneš, P.
1993
1995
GA104/93/0235
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Spolupráce ČR s CERN
Čechák, T.
2013
2015
LG13031
Bezpečné použití záření a radionuklidů
Čechák, T.
2014
2014
ERA-IP-2013-02
Prevence, připravenost a zmírnění následků těžkých havárií českých jaderných elektráren v souvislosti s novými poznatky zátěžových testů po havárii ve Fukušimě
Čechák, T.
2013
2015
VG20132015105
Částicové experimenty v laboratořích Fermilab a CERN
Jediný, F.
2013
2015
SGS13/225/OHK4/3T/14
Dozimetrie při lékařském ozáření
Pilařová, K.
2013
2014
SGS13/148/OHK4/2T/14
Historické technologie a moderní metody průzkumu
Čechák, T.
2013
2017
DF13P01OVV010
Technologie recyklace vysoceaktivních uzavřených zdrojů ionizujícího záření pro jejich následné použití v průmyslových a zdravotnických
Čechák, T.
2012
2014
TA02010372
Spolupráce na experimentech ve Fermiho národní laboratoři, USA.
Smolík, J.
2012
2015
LG12006
Průzkum sbírkových předmětů z fondů NTM moderními fyzikálními a chemickými metodami s cílem zkvalitnit jejich restaurování a preventivní konzervaci
Čechák, T.
2012
2015
DF12P01OVV034
Rozvoj jaderné energetiky a dozimetrie ionizujícího záření
Trojek, T.
2012
2014
SGS12/200/OHK4/3T/14
Výzkum moderních metod detekce a identifikace nebezpečných CBRN látek a materiálů, metod snížení jejich nebezpečnosti a dekontaminace; výzkum moderních prostředků ochrany osob a prvků kritické infrastruktury
Thinová, L.
2011
2015
VF20112015013
Bakalářské studium - Praktická informatika s rozšířenou výukou angličtiny
Dvořáková, I.
2002
2002
2115/C
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Spolupráce ČR s CERN
Čechák, T.
2013
2015
LG13031
Prevence, připravenost a zmírnění následků těžkých havárií českých jaderných elektráren v souvislosti s novými poznatky zátěžových testů po havárii ve Fukušimě
Čechák, T.
2013
2015
VG20132015105
Workshop radiologické fyziky
Trojek, T.
2013
2013
SVK 34/13/F4
Částicové experimenty v laboratořích Fermilab a CERN
Jediný, F.
2013
2015
SGS13/225/OHK4/3T/14
Dozimetrie při lékařském ozáření
Pilařová, K.
2013
2014
SGS13/148/OHK4/2T/14
Historické technologie a moderní metody průzkumu
Čechák, T.
2013
2017
DF13P01OVV010
Inovace bakalářského studijního zaměření Radiační ochrana a životní prostředí
Thinová, L.
2011
2013
CZ.2.17/3.1.00/33303
Rozvoj bakalářského studijního oboru Radiologická technika a magisterského studijního oboru Radiologická fyzika
Čechák, T.
2011
2013
CZ.2.17/3.1.00/33302
Technologie recyklace vysoceaktivních uzavřených zdrojů ionizujícího záření pro jejich následné použití v průmyslových a zdravotnických
Čechák, T.
2012
2014
TA02010372
Spolupráce na experimentech ve Fermiho národní laboratoři, USA.
Smolík, J.
2012
2015
LG12006
Průzkum sbírkových předmětů z fondů NTM moderními fyzikálními a chemickými metodami s cílem zkvalitnit jejich restaurování a preventivní konzervaci
Čechák, T.
2012
2015
DF12P01OVV034
Rozvoj jaderné energetiky a dozimetrie ionizujícího záření
Trojek, T.
2012
2014
SGS12/200/OHK4/3T/14
Výzkum a vývoj bezpečnostních RTG monitorů, umožňujících detekci a odhalování nezákonně přepravovaných radioaktivních látek
Čechák, T.
2011
2013
FR-TI3/099
Výzkum moderních metod detekce a identifikace nebezpečných CBRN látek a materiálů, metod snížení jejich nebezpečnosti a dekontaminace; výzkum moderních prostředků ochrany osob a prvků kritické infrastruktury
Thinová, L.
2011
2015
VF20112015013
Metodika optimalizace výpočtu rozložení dávky v těle pacienta při spirálním tomografickém ozařování megavoltážním gama svazkem
Pilařová, K.
2011
2013
FR-TI3/477
Využití Internetu ve výuce angličtiny (mezinárodní doktorandská videokonference)
Dvořáková, I.
1998
1998
309800804
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Inovace bakalářského studijního zaměření Radiační ochrana a životní prostředí
Thinová, L.
2011
2013
CZ.2.17/3.1.00/33303
Rozvoj bakalářského studijního oboru Radiologická technika a magisterského studijního oboru Radiologická fyzika
Čechák, T.
2011
2013
CZ.2.17/3.1.00/33302
Technologie recyklace vysoceaktivních uzavřených zdrojů ionizujícího záření pro jejich následné použití v průmyslových a zdravotnických
Čechák, T.
2012
2014
TA02010372
Spolupráce na experimentech ve Fermiho národní laboratoři, USA.
Smolík, J.
2012
2015
LG12006
Průzkum sbírkových předmětů z fondů NTM moderními fyzikálními a chemickými metodami s cílem zkvalitnit jejich restaurování a preventivní konzervaci
Čechák, T.
2012
2015
DF12P01OVV034
Rozvoj jaderné energetiky a dozimetrie ionizujícího záření
Trojek, T.
2012
2014
SGS12/200/OHK4/3T/14
Výzkum a vývoj bezpečnostních RTG monitorů, umožňujících detekci a odhalování nezákonně přepravovaných radioaktivních látek
Čechák, T.
2011
2013
FR-TI3/099
Výzkum moderních metod detekce a identifikace nebezpečných CBRN látek a materiálů, metod snížení jejich nebezpečnosti a dekontaminace; výzkum moderních prostředků ochrany osob a prvků kritické infrastruktury
Thinová, L.
2011
2015
VF20112015013
Metodika optimalizace výpočtu rozložení dávky v těle pacienta při spirálním tomografickém ozařování megavoltážním gama svazkem
Pilařová, K.
2011
2013
FR-TI3/477
Nové dozimetrické metody v radiologické fyzice
Pilařová, K.
2011
2012
SGS11/135/OHK4/2T/14
Experimenty Dirac a D0
Smolík, J.
2011
2012
SGS11/134/OHK4/2T/14
Spolupráce ČR s CERN
Čechák, T.
2008
2012
LA08015
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Musílek, L.
2007
2012
MSM6840770040
Rozvoj jazykového vzdělávání v souvislosti s hospodářským vývojem a rozvojem vzdělávání v západních Čechách
Dvořáková, I.
1993
1996
JEN-1277
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Inovace bakalářského studijního zaměření Radiační ochrana a životní prostředí
Thinová, L.
2011
2013
CZ.2.17/3.1.00/33303
Rozvoj bakalářského studijního oboru Radiologická technika a magisterského studijního oboru Radiologická fyzika
Čechák, T.
2011
2013
CZ.2.17/3.1.00/33302
Výzkum a vývoj bezpečnostních RTG monitorů, umožňujících detekci a odhalování nezákonně přepravovaných radioaktivních látek
Čechák, T.
2011
2013
FR-TI3/099
Výzkum moderních metod detekce a identifikace nebezpečných CBRN látek a materiálů, metod snížení jejich nebezpečnosti a dekontaminace; výzkum moderních prostředků ochrany osob a prvků kritické infrastruktury
Thinová, L.
2011
2015
VF20112015013
Metodika optimalizace výpočtu rozložení dávky v těle pacienta při spirálním tomografickém ozařování megavoltážním gama svazkem
Pilařová, K.
2011
2013
FR-TI3/477
Nové dozimetrické metody v radiologické fyzice
Pilařová, K.
2011
2012
SGS11/135/OHK4/2T/14
Experimenty Dirac a D0
Smolík, J.
2011
2012
SGS11/134/OHK4/2T/14
Jaderná energetika, využití radionuklidů a ionizujícího záření
Trojek, T.
2010
2011
SGS10/212/OHK4/2T/14
Využití ionizujícího záření v dozimetrii a radiologické
Čechák, T.
2009
2011
GD202/09/H086
Spolupráce ČR s CERN
Čechák, T.
2008
2012
LA08015
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Musílek, L.
2007
2012
MSM6840770040
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Klusoň, J.
2005
2011
MSM6840770020
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II
Pilařová, K.
2005
2011
MSM6840770012
Rozvoj jazykového vzdělávání v souvislosti s hospodářským vývojem a rozvojem vzdělávání v západních Čechách
Dvořáková, I.
1993
1996
JEN-1277
Child and Adult Thyroid Monitoring After Reactor Accident
Vrba, T.
2017
Verifikace gelové dozimetrie pro potřeby klinické praxe
Pilařová, K.
2010
2010
SGS10/090/OHK4/1T/14
Jaderná energetika, využití radionuklidů a ionizujícího záření
Trojek, T.
2010
2011
SGS10/212/OHK4/2T/14
Detektory částic ve fyzice vysokých energií
Smolík, J.
2010
2010
SGS10/089/OHK4/1T/14
Využití ionizujícího záření v dozimetrii a radiologické
Čechák, T.
2009
2011
GD202/09/H086
Spolupráce ČR s CERN
Čechák, T.
2008
2012
LA08015
Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Musílek, L.
2007
2012
MSM6840770040
BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
Klusoň, J.
2005
2011
MSM6840770020
Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II
Pilařová, K.
2005
2011
MSM6840770012

Přihlašovací jméno a heslo jsou stejné, jako do USERMAP (nebo KOS).

V případě ztráty nebo zapomenutí hesla či jména se obraťte na vašeho správce IT.